Tłumaczenia na język polski:

 • kiedyś     
  (Adverb  )
   
  at an unstated or indefinite time in the future
   
  at an unstated or indefinite time in the future
   
  at an unstated or indefinite time in the future
 • czasami   
 • czas     
   
  czasem, czasami okresowo, z przerwami, w niektórych momentach
 • były     
 • czasem   
 • niegdysiejszy   
 • niegdyś   

Pozostałe znaczenia:

 
niegdyś
 
kiedyś
 
Former, erstwhile; at some previous time.
 
Occasional.
 
some time or other
 
(US) At an unstated or indefinite time in the future
 
(obsolete) sometimes

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

sometime in 1993
gdzieś w 1993 roku
sometimes
kiedyś; ; od czasu do czasu; nieraz; czasami; niekiedy; czasem; rzadko
sometimes means
czasami znaczy

Przykładowe zdania z "sometime", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Sometimes the way of fate is a cruel one
pl Czasami wiara bywa okrutna
en sometimes linked to external sites over which the ECDC has no control and for which the ECDC assumes no responsibility;
pl czasami odwołują się do zewnętrznych po rtali, nad którymi ECDC nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
en Sometimes I think I don' t like bishops
pl Czasami nie lubię biskupów
en So, I' m sure you can imagine sometimes the guy gets a hard- on
pl Możesz sobie wyobrazić, że czasami facetowi staje
en Sometimes they don' t even find a finger
pl Czasami nie znajdują nawet palca
en With Tom, sometimes, I think he knows
pl Czasami myślę, że Tom wie
en I see her crying sometimes
pl Kilka razy widziałem ją jak płakała
en to devise and apply specific financial instruments in areas of high environmental and cultural value, typified by small-scale inshore fishing, sometimes combined with family-type farming, where existing financial instruments cannot be applied because their economic and size-related requirements are not met by such small-scale undertakings
pl Określenie i zastosowanie instrumentów finansowych ad hoc na terytoriach o dużej wartości środowiskowej i kulturowej, charakteryzujących się rybołówstwem przybrzeżnym na niewielką skalę, czasem połączonym z drobną działalnością rolniczą, gdzie obecne instrumenty finansowe nie mogą zostać zastosowane, ponieważ istniejące tu niewielkie podmioty nie spełniają wymogów ekonomicznych i związanych z wielkością przedsiębiorstwa
en It seems like sometimes we can' t trust anyone
pl Widzisz... czasami nie możemy ufać nikomu
en Transporting pre-matured cheeses to sometimes distant maturation cellars is typical of the cheese-making tradition of the Gruyère zone
pl Transport serów białych do dojrzewalni, które niekiedy oddalone, jest charakterystyczny dla specyficznej tradycji serowarskiej występującej na obszarze Gruyère
en I sometimes feel like dying, too
pl Też czasami czuję się jakbym miała umrzeć
en Sometimes I see things, stuff that' s not the way it should be
pl Czasem widzę różne rzeczy, takie, których nie powinno być
en Sometimes it is not helpful to make a definition too broad.
pl Czasem przyjęcie zbyt szerokiej definicji nie jest pomocne.
en Kids spin out of control sometimes
pl Dzieci czasem wymykaja sie nam spod kontroli
en You know, I think maybe sometimes that happens to girls...... who lose their mothers when they' re really young
pl Wiesz, to się chyba zdarza dziewczętom, które straciły w młodości matkę
en But moisture, lost even at night, has to be replaced sometime somehow and that problem dominates the lives of all desert dwellers
pl Ale woda, tracona nawet w nocy, musi zostać uzupełniona w jakiś sposób to jest główny problem wszystkich mieszkańców pustyń
en Regulation can sometimes also contribute to financial innovation, such as the SEPA (Single European Payments Area
pl Niekiedy regulacja może także przyczynić się do innowacji w sektorze finansowym, tak jak w przypadku Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA
en " Sometimes when I' m Iying here in bed
pl " Czasem jak tak leżę w łóżku
en I guess sometimes married Iife is not aII it' s cracked up to be
pl Czasami małżeństwo nie jest takie wspaniałe, jak się wmawia
en When there is talk about action I note that the Commission and sometimes the Council talk about what Member States should do rather than what we could do together in the European Union.
pl Zauważyłem, że kiedy mowa o działaniu, to Komisja, a czasami także Rada, zamiast o tym, co możemy wspólnie zrobić w Unii Europejskiej mówią, co powinny zrobić państwa członkowskie.
en I' ‧ take you there sometime
pl Kiedyś Cię tam zabiorę
en And the shirts and the shoes and sometimes my underwear?
pl I koszule, i buty, a czasami moją bielizne?
en See what, Moss?We go to a film, sometimes the pub, maybe get some dinner but it just goes on and on, year in, year out
pl Idziemy na film, czasami do pubu, czasami na jakąś kolację i tak w kółko, rok po roku
en I don' t know... sometimes I feel that i' m very cruel!
pl Nie wiem... czasem l czuję, że jestem bardzo okrutne!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6144 zdań frazy sometime.Znalezione w 2,392 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.