Tłumaczenia na język polski:

  • wąż     
     
    common name for animals
  • kobra   
  • węże     
  • żmija   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of snake.
 
Third-person singular simple present indicative form of snake.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (18)

Aesculapian Snakewąż eskulapa
Argentine Snake-necked TurtleHydromeduza argentyńska
corn snakewąż zbożowy
Corn SnakeWąż zbożowy
grass snakezaskroniec zwyczajny; ; Zaskroniec zwyczajny; zaskroniec
Grass Snakezaskroniec
grass-snakezaskroniec
Japanese Rat SnakePołoz japoński
Milk SnakeWąż mleczny
snakewęże; żmija; ; wąż; wić się
snake beansniedojrzałe strąki wigny; strąki wigny
snake bitesukąszenia węża
snake eaglegadożer
snake oil
Snake RiverSnake
snake wineżmijówka
Water SnakeWąż Morski
Water-SnakeHydra

Przykładowe zdania z "snakes", pamięć tłumaczeniowa

add example
The end of the Snake' s Fist!Ale dzisiaj zobaczymy koniec twojej
Risk of venomous snake bite and tourist movement in selected Asian countriesZagrożenie ukąszeniem przez jadowite węże a wielkość ruchu turystycznego do wybranych państw Azji
A real snake?Prawdziwego węża?
Normal little snakes, right?Normalne, małe węże?
Once the meal has been completely swallowed the inner workings of the snakes body change greatlyRaz posiłek był zupełnie połknięty wewnętrzne pracowania węży ciała zmień się niezwykle
It' s over, Snake EyesTo koniec, Wężooki
A rattle snake bit it in the throatGrzechotnik ukąsił go w gardło
We brought in snakes and put them in the shotPrzynieśliśmy węże do zdjęć
The reason they do that is that it covers up their vulnerable underside and exposes only these very sharp spiny scales which is very good protection against predators like snakes or mongoosesZwijają się w rulon, powoduje to że, pancerz grzbietowy zakrywa ich bezbronny spód i wystawia na zewnątrz tylko bardzo ostre kolczaste wyrostki które są bardzo dobrą ochroną przeciw drapieżnikom takimi jak węże lub mangusty
Ten years in the Holy Land... bitten by snakes and flies... slaughtered by savages, poisoned by bad wine... made lousy by women, rotting with fever... all for the glory of GodDziesięć lat w Ziemi Świętej... kąsani przez węże i muchy... mordowani przez dzikusów, truci złym winem... zawszeni przez kobiety, gnijący od gorączki... a wszystko na chwałę Boga
I thought maybe you can master.... Snake I and then graduate to Snake llPomyślałem, że zaczniesz od.... węża l a potem dopiero zagrasz w węża ll
Snake eyes, come to PapaPrzynieś mi szczęście
You' ve been fighting for this all your life, SnakeWalczyłeś o to całe życie, Snake
O Lord, save me from the Snake GoddessO Panie, uchroń mnie przed Wężową Boginią
She' s going to love you, SnakeSpodobasz jej sie
If we' re going to have a chance, we' il have to pass Snake before the rendezvousJeśli chcemy mieć szanse, musimy minąć Snake' a przed randez vous
You wiII scare away the snakesPrzestraszysz węże
After so many years of concealment he was beginning to enjoy this snake-and-ladder game. < Just as I had in Pretoria, > he continued. He smiled. < Even C, you know, has a certain love of Africa. >Po wielu latach ukrywania się Castle zasmakował w zabawie w kotka i myszkę. Kontynuował: – Tak jak ja w Pretorii. – Uśmiechnął się. – Nawet C, jak pan wie, darzy Afrykę szczególnym uczuciem.
They may have snake docMogą mieć Snake Doc' a
That vine looks like a snakeTo winiarskich, jest podobny do węża
The time it takes a tear to fall‧ A heart to miss a beat ‧ A snake to shed its skinPotrzeba czasu... by upadła łza... by serce przestało bić... by wąż zrzucił swą skórę... by róża zrodziła cierń
One of the soldiers that was killed had a tattoo of a coral snake on his armJeden z zabitych żołnierzy miał na przedramieniu tatuaż przedstawiający węża
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 591 zdań frazy snakes.Znalezione w 0,672 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.