Tłumaczenia na język polski:

  • wąż     
     
    common name for animals
  • kobra   
  • węże     
  • żmija   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of snake.
 
Third-person singular simple present indicative form of snake.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (18)

Aesculapian Snake
wąż eskulapa
Argentine Snake-necked Turtle
Hydromeduza argentyńska
corn snake
wąż zbożowy
Corn Snake
Wąż zbożowy
grass snake
zaskroniec zwyczajny; ; Zaskroniec zwyczajny; zaskroniec
Grass Snake
zaskroniec
grass-snake
zaskroniec
Japanese Rat Snake
Połoz japoński
Milk Snake
Wąż mleczny
snake
węże; żmija; ; wąż; wić się
snake beans
niedojrzałe strąki wigny; strąki wigny
snake bites
ukąszenia węża
snake eagle
gadożer
snake wine
żmijówka
Water Snake
Wąż Morski

Przykładowe zdania z "snakes", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Volume ‧ (Campbell, McDiamid and Touré, ‧), published under the auspices of the Herpetologists
pl Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference Volume ‧ (Campbell, McDiamid and Touré, ‧), opublikowano pod auspicjami Ligi Herpetologów, dla nomenklatury węży, z wyjątkiem następujących przypadków: poniższe nazwy dla węży malgaskich nie ulegają zmianie: Acrantophis dumerilii Jan, ‧, Acrantophis madagascariensis (Duméril... Bibron, ‧) i Sanzinia madagascariensis (Duméril... Bibron
en " Good Iuck, Iittle snake. "
pl " Powodzenia, mała żmijo "
en Don' t hurt the snake!
pl Nie krzywdź węża!
en There aren' t any water snakes
pl Nie ma żadnych węży
en You let that snake in the door?
pl Wpuściłeś tego węża za drzwi?
en The European Monetary Cooperation Fund (EMCF) is set up to ensure the proper operation of the snake
pl kwiecieƒ ‧ la zapewnienia w∏aÊciwego funkcjonowania w ́ ̋a walutowego zawiàzano Europejski Fundusz Wspó∏pracy Walutowej (EFWW
en Snake, let' s go!
pl Hej, stary, ruszajmy!
en Does a snake know he' s a snake?
pl Czy wąż wie, że jest wężem?
en Occurence of smooth snake (Coronella austriaca) near Cracow.
pl Występowanie gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w okolicach Krakowa.
en So, how are the snakes?
pl Jak tam węże?
en And although deathly afraid of snakes, Dana held the animals if... sheer human will could keep it alive
pl I chociaż śmiertelnie bała się węży, Dana wzięła go w ręce... wierząc, że uda jej się utrzymać go przy życiu
en Who is " Snakes‧ "?
pl Kim jest Snake‧?
en Hope I ain' t being too hard on the snakes and lung fever
pl Chyba nie przesadzam z wezami i zapaleniem pluc
en We' ve got plenty of snakes for them to play with
pl Mamy węże i jaszczurki do zabawy
en I created a nation out of fire worshipers and snake eaters!
pl Stworzyłem naród z czcicieli ognia i zjadaczy węży!
en Sir, the big snake
pl Proszę pana, wielki wąż
en Bam really hates snakes, too.This may be the first time Bam cries in the film
pl Bam nienawidzi węży./ To może być pierwszy raz,/ gdy Bam zapłacze na filmie
en " The water sleeps until the great snake. "
pl Woda śpi pod wielkim wężem
en It' s Snake Plissken.I brought him to see you, Hershe
pl Chciał się z tobą zobaczyć, Hershe
en There' s a snake in my boot
pl W moim bucie jest wąż
en And the snake is the sign of--- Whoa
pl Ryba to znak życia a wąż to
en Bites or stings inflicted by insects, snakes or other animals
pl Ukąszenia lub użądlenia przez owady, węże i inne zwierzęta
en Not Snake Plissken, not nobody
pl Ani Snake Plissken, ani nikt inny
en Reptiles (including snakes and turtles
pl Gady (włączając węże i żółwie
en I' m a killer- snake
pl A ja wężem zabójcą
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 591 zdań frazy snakes.Znalezione w 1,504 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.