wymowa: IPA: ˈslænt /ˈslænt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • kolor     
 • nachylać   
 • nachylenie   
 • nachylić   
 • pochylać   
 • pochylić   
 • pochyłość   
 • przekręcać   
 • przekręcić   
 • skos   
 • skośnie   
 • skośny   
 • skłonność   
 • spojrzenie   
 • stok   
 • tendencyjność   
 • tendencyjny   
 • ukos   
 • ukośnie   
 • ukośny   

Pozostałe znaczenia:

 
punkt widzenia
 
nachylenie
 
być nachylonym
 
pejorative: person of Asian descent
 
A slope or incline.
 
to lean, slope or incline
 
to bias or skew
 
ruin (a country)
 
A bias, tendency, or leaning; a perspective or angle.
 
slope or incline
 
To bias or skew.
 
To lean, tilt or incline.
 
bias
 
go down (sun)
 
(pejorative, ethnic slur) A person of Asian descent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

slanted
skośny; ; pochyły; skłonny
slanting
; skośny; nachylanie; krzywy; nachylony; ukośny; pochyły; pochyłość; pochylenie; nachylenie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "slant", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the creation of a network between the press offices of local and regional authorities which, by giving a local slant to news on European events, would make for easier and more effective use of information on Europe by local and regional media
pl utworzenie sieci biur prasowych samorządów lokalnych i regionalnych, która przekazywałaby wiadomości europejskie na tematy interesujące dla społeczności lokalnych, ułatwiając mediom lokalnym i regionalnym skuteczne wykorzystywanie informacji o Europie
en The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en For drawing or forcing, the roots are placed side by side upright and slightly slanting in holes or chicory beds and covered with a ‧ to ‧ cm thick layer of crumbly soil
pl Pędzenie polega na umieszczeniu korzeni jeden przy drugim, lekko ukośnie, w otworach w ziemi lub redlinach, i pokryciu ich warstwą sypkiej ziemi o grubości od ‧ do ‧ cm
en The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe tak, aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en I had started writing when the woman suddenly entered the room, carrying a drinking glass full of water in her left hand and a black bag in her right hand. She didn’t say anything except to excuse herself. She sat down in the armchair, turning sideways to the light slanting in.
pl Nagle, gdy już zacząłem pisać, do pokoju weszła kobieta ze szklanką wody w lewej ręce i czarną torbą w prawej. Nic nie powiedziała, a już w ogóle nie spytała o pozwolenie. Usiadła w fotelu, bokiem do padającego z zewnątrz światła.
en The dough is sliced through to the base of the baking tray from one side of the loaf to the other, using slanted incisions approximately ‧ cm apart
pl Po uformowaniu wykonać głębokie, poprzeczne, jednostronne nacięcia (aż do spodu blachy), mniej więcej co ‧ cm
en The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en Slanted this way a little
pl Lekko pochylony w tę stronę
en The self-certification scheme applied by the tyre manufacturing industry, with controls that are influenced by specific road surface conditions (texture, intrinsic capacity to absorb noise) is heavily slanted towards reducing in-vehicle noise rather than external pass-by noise, i.e. the noise perceived by the general population
pl System certyfikacji własnej producenta w przemyśle produkującym opony, wraz z kontrolami opartymi na stanie nawierzchni dróg (chropowatość, naturalna dźwiękochłonność), jest w dużym stopniu ukierunkowany na hałas wewnętrzny odczuwalny w pojazdach samochodowych (in-vehicle noise), a nie na hałas zewnętrzny (pass-by), czyli odczuwany przez obywateli
en There are countries where information is all too effective, but often with a critical slant: political parties and sometimes governments have a preponderant influence on public opinion
pl Istnieją kraje, gdzie informacja jest aż zbyt skuteczna, ale często charakteryzuje ją krytyczne nastawienie: partie polityczne, a czasami i rządy, mają znaczący wpływ na kształtowanie opinii publicznej
en Dispense ‧ ml quantities into test tubes to make agar slants or ‧ ml quantities into bottles
pl Rozdzielić do probówek na ‧ ml porcje agaru skośnego lub na ‧ ml porcje do butelek
en He went down to what had once been a coal cellar where he kept his wine and spirits. The chute for the delivery of coal had been turned into a sort of slanting window.
pl Zszedł na dół, do dawnej piwnicy na węgiel, w której trzymał alkohole. Zsuwnię na węgiel zamieniono na coś w rodzaju pochyłych schodów.
en I got to ski a line a couple years ago in Bella Coola that was a big, open powder field, really nice snow that came, that rolled over and then came down into this choke with ice on one side and rock on the other and then it opened up again to this big, slanting ramp that ended in a massive cliff
pl Jeździłem parę lat temu w Bella Coola po wielkiej, otwartej trasie, pięknie ośnieżonej, która wiła się w dół, schodziła do przewężenia z lodem po jednej stronie i skałami po drugiej, a potem wychodziła na wielką, pochyłą rampę, która kończyła się ogromnym klifem
en A Boeing 707 slanted noisily down on London Airport. Mr. Halliday scrabbled in the back of the car.
pl Boeing 707 hałaśliwie zniżał się nad lotnisko. Pan Halliday macał rękami za fotelem.
en The ridge planting production method, which has developed over decades, differs from the mechanised, slanted method of planting applied in other regions of Europe, the Hajdúsági torma can therefore be clearly distinguished by its appearance from horseradishes produced using other production techniques
pl Redlinowa metoda sadzenia, którą wypracowano na przestrzeni dekad, różni się od zmechanizowanej metody sadzenia na terenach nachylonych, stosowanej w innych regionach Europy, i dlatego Hajdúsági torma można łatwo odróżnić po wyglądzie od innych odmian chrzanu uprawianych z wykorzystaniem innych metod produkcji
en Everything slants down here toward the bedroom
pl Wszystko nachyla się w stronę sypialni
en I' m a pinko.I slant the news
pl Przekręcam fakty
en It certainly gives you a new slant
pl Z pewnością daje to wam nowe horyzonty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy slant.Znalezione w 0,862 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.