wymowa: IPA: skel?tn skel?tns      

Tłumaczenia na język polski:

 • szkielet   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  frame that provides support to a building
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie
   
  The structure that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie;
   
  system that provides support to an organism
 • kościec   
  (Noun  m)
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia mocna kostna i częściowo chrzęstna konstrukcja anatomiczna stanowiąca podporę dla ciała organizmu i nadająca jemu kształt
   
  system that provides support to an organism
 • skeleton   
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
 • kości   
 • kościec (szkielet)   
 • kościotrup   
 • rama   
 • zarys   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy skeleton
 
kościotrup
 
chudzielec
 
szkielet (struktura, konstrukcja)
 
anat. anatomia szkielet
 
A frame that provides support to a building or other construction.
 
(figuratively) A very thin person.
 
A frame that provides support to a building or other structure.
 
very thin person
 
to reduce to a skeleton; to skin
 
(anatomy) The system that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 
(geometry) The vertices and edges of a polyhedron, taken collectively.
 
(From the sled used, which originally was a bare frame, like a skeleton.) A type of tobogganing in which competitors lie face down, and descend head first (compare luge).
 
to minimize
 
white (bleached) bone

Picture dictionary

skeleton
skeleton
szkielet
szkielet
szkielet
szkielet

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

a skeleton in the cupboard
niewygodna tajemnica rodzinna
calcification (skeleton)
wapnienie szkieletu
facial skeleton
twarzoczaszka
glycerophosphate skeleton
szkielet glicerofosforanowy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skeleton", pamięć tłumaczeniowa

add example
en We have a song we' d like to do called " The Skeletons of Quinto. "
pl Nie wiem czy ktoś z was wie albo pamięta,...... że Mitch i ja poznaliśmy się w szpitalu
en Scarab skeletons, flesh- eaters
pl SzkieIety mięsożernych skarabeuszy
en A thick band of white bacteria had formed on the mud outlining the original shape of the whale, and on the skeleton itself, colonies of specialised bacteria were extracting energy from the bones themselves
pl Gęsta obręcz białych bakterii utworzyła się w mule wokół walenia.Na samym szkielecie, kolonie wyspecjalizowanych bakterii czerpią energię z samych kości
en Why don' t you recite the bones of the upper appendicular skeleton?
pl Może wyrecytuje Pan kości górnego szkieletu
en The shoulder joint mounts to the thoracic skeleton
pl Połączenie barkowe znajduje się w szkielecie klatki piersiowej
en Checked the third molar inside your skeleton' s mouth
pl Sprawdziłem dokładnie kości ofiary
en It' s been surgically grafted to his entire skeleton
pl Został chirurgicznie wszczepiony w jego cały szkielet
en What if these skeletons are us?
pl Może to nasze szkielety?
en I made the mistake of telling them.I work with corpses and skeletons
pl Popełniłem błąd mówiąc im, że pracuję z trupami i szkieletami
en Mass murder.Bodies boiled down to skeletons
pl Mnóstwo ciał ugotowanych do szkieletu
en Creates a skeleton KOffice & kword; document using the standard & kword; style template. Give its name a. kwd extension
pl Tworzy pusty dokument programu & kword; (z pakietu & koffice;), używając standardowego szablonu stylu. Nadaj nazwie pliku rozszerzenie. kwd
en I watched him wither to a skeleton
pl Widziałam, jak wysychał na szkielet
en At the menopause, the ovaries stop producing the female hormone, oestrogen, which helps to keep a woman s skeleton healthy
pl W trakcie menopauzy jajniki wstrzymują wytwarzanie hormonu żeńskiego-estrogenu, którego działanie polega na zachowaniu sprawności układu kostnego
en " Her skeleton wiII Iie in the Chamber forever. "
pl JEJ SZKIELET BĘDZIE SPOCZYWAŁ W KOMNACIE NA WIEKI
en I' m the skeleton in the Saunders ' closet, you see
pl Widzisz, jestem czarną owcą w tej rodzinie
en Looks like you were right about those skeletons
pl Wygląda na to, że miałeś rację co do tych szkieletów
en The veryfication of sex determination on the basis of the skulls and elements of soldiers skeletons buried during the I World War in a collective grave in Złotniki village.
pl Weryfikacja określeń płci na podstawie czaszki i elementów szkieletu postkranialnego szkieletów żołnierzy z I Wojny Światowej pochowanych w mogile zbiorowej we wsi Złotniki.
en If a working day as referred to in the previous subparagraphs is a holiday for the officials and servants of the institution, arrangements shall be made for a skeleton staff to be on duty at the Registry during the hours in which it is normally open to the public
pl Jeżeli dzień roboczy w rozumieniu akapitów poprzedzających jest dla urzędników i innych pracowników instytucji dniem wolnym od pracy, możliwość skontaktowania się z sekretariatem w godzinach otwarcia zapewnia personel pełniący dyżur
en Skeleton, hooded black robe, scythe
pl Benoit? kościotrup, noszacy czarną szatę z kaptuem, i kosę
en A skeleton in my closet
pl Mój wielki problem
en Symptoms of homocystinuria include thrombosis (formation of blood clots in the blood vessels), weakness of the bones, abnormalities of the skeleton, ectopia lentis (a disorder where the lens of the eye is in the wrong position) and mental retardation
pl Do objawów homocystynurii należy zakrzepica (powstawanie zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych), osłabienie kości, zmiany w układzie szkieletowym, ektopia soczewki (choroba, w której soczewka oka znajduje się w nieprawidłowym położeniu) oraz opóźnienie umysłowe
en With their skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually die
pl W wyniku zachowania szkieletu komórki nie są w stanie dzielić się i ostatecznie umierają
en Daily treatment with ‧ mg resulted in progressive increases in BMD at vertebral and nonvertebral sites of the skeleton
pl Stosowanie dawki ‧, ‧ mg raz na dobę spowodowało stopniowe zwiększanie się BMD w kręgach i innych częściach układu kostnego
en All the cuts to the skeleton are clean except for several incomplete slices to the C- ‧ vertebra
pl Wszystkie częsci na szkielecie są czyste oprócz... kilku niedokładnych cięć w częsci C- ‧ kręgosłupa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 192 zdań frazy skeleton.Znalezione w 0,968 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.