wymowa: IPA: skel?tn skel?tns      

Tłumaczenia na język polski:

 • szkielet   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  frame that provides support to a building
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie
   
  The structure that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie;
   
  system that provides support to an organism
 • kościec   
  (Noun  m)
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia mocna kostna i częściowo chrzęstna konstrukcja anatomiczna stanowiąca podporę dla ciała organizmu i nadająca jemu kształt
   
  system that provides support to an organism
 • skeleton   
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
 • kości   
 • kościec (szkielet)   
 • kościotrup   
 • rama   
 • zarys   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy skeleton
 
kościotrup
 
chudzielec
 
szkielet (struktura, konstrukcja)
 
anat. anatomia szkielet
 
A frame that provides support to a building or other construction.
 
(figuratively) A very thin person.
 
A frame that provides support to a building or other structure.
 
very thin person
 
to reduce to a skeleton; to skin
 
(anatomy) The system that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 
(geometry) The vertices and edges of a polyhedron, taken collectively.
 
(From the sled used, which originally was a bare frame, like a skeleton.) A type of tobogganing in which competitors lie face down, and descend head first (compare luge).
 
to minimize
 
white (bleached) bone

Picture dictionary

skeleton
skeleton
szkielet
szkielet
szkielet
szkielet

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

a skeleton in the cupboardniewygodna tajemnica rodzinna
calcification (skeleton)wapnienie szkieletu
facial skeletontwarzoczaszka
glycerophosphate skeletonszkielet glicerofosforanowy
skeleton keywytrych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skeleton", pamięć tłumaczeniowa

add example
You have become someone, SkeletonWidzę, że ci się powodzi
But the skeletons that we sawA te szkielety co widziałem
Case, skeletonKosz z uchwytem, ze sztucznego tworzywa
The skeleton is coated with polyurethaneSzkielet pokryty jest warstwą poliuretanu
Have you got the skeleton key?Masz wytrych?
The arms have a plastic skeleton covered by a polyurethane (PU) flesh representation with a polyvinylchloride (PVC) skinRamiona posiadają szkielet z tworzywa sztucznego pokryty poliuretanowym (PU) sztucznym ciałem i skórą z polichlorku winylu (PVC
Skeleton, hooded black robe, scytheBenoit? kościotrup, noszacy czarną szatę z kaptuem, i kosę
Proceedings emergency injuries facial skeleton.Postępowanie ratunkowe w urazach twarzowo - czaszkowych.
Medical records should allow you to ID the skeletonsMedyczne zapisy pomogą wam w identyfikacji szkieletów
Skeleton graves in sudovia cultur suwalki regionObrządek szkieletowy w grupie suwalskiej kultury sudowskiej
Our skeletons are wildly different or I wouldn' t have a jobNasze szkielety są bardzo rózne inaczej nie miałabym pracy
The torso has a cavity in front of the skeleton and accepts a foam filling to achieve the correct stiffness of the thoraxPrzed szkieletem znajduje się zagłębienie, które można wypełnić pianką w celu uzyskania prawidłowej sztywności klatki piersiowej
The arms have a plastic skeleton covered by a polyurethaneRamiona posiadają szkielet z tworzywa sztucznego pokryty poliuretanowym
The legs consist of a metal skeleton covered by flesh-stimulating polyurethane (PU) foam with a polyvinlychloride (PVC) skinNogi składają się metalowego szkieletu pokrytego pianką poliuretanową (PU) imitującą ciało oraz skórą z polichlorku winylu (PVC
Determination of the minutia direction can be extracted from each skeleton bifurcationUstalenie kierunku minucji może być dokonane na podstawie każdego rozwidlenia grzbietu
Creates a skeleton & koffice; & kpresenter; document. Give its name a. kpr extensionTworzy pusty dokument programu & kpresenter; (z pakietu & koffice;). Nadaj nazwie pliku rozszerzenie. kpr
At the menopause, the ovaries stop producing the female hormone, oestrogen, which helps to keep a woman s skeleton healthyW trakcie menopauzy jajniki wstrzymują wytwarzanie hormonu żeńskiego-estrogenu, którego działanie polega na zachowaniu sprawności układu kostnego
Scarab skeletons, flesh- eatersSzkieIety mięsożernych skarabeuszy
We are about to begin bonding Adamantium to Weapon X' s skeletonZa chwilę połączymy adamantium ze szkieletem Broni X
Yesterday evening you came as an enemy, SkeletonWczoraj w nocy zachciało ci się kozaczyć
A thick band of white bacteria had formed on the mud outlining the original shape of the whale, and on the skeleton itself, colonies of specialised bacteria were extracting energy from the bones themselvesGęsta obręcz białych bakterii utworzyła się w mule wokół walenia.Na samym szkielecie, kolonie wyspecjalizowanych bakterii czerpią energię z samych kości
The torso consists of a plastic skeleton, covered with a flesh/skin systemTułów obejmuje plastikowy szkielet pokryty ciałem/skórą
So we can then interpret the event in the middle of the film, when Norman carries the mother or, as we learn at the end, mother' s mummy, corpse, skeleton, from the first floor to the cellarTeraz możemy zinterpretować wydarzenie ze środka tego filmu, gdy Norman niesie matkę albo, jak dowiadujemy się na końcu, mumię matki, ciało, szkielet, z pierwszego piętra do piwnicy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 192 zdań frazy skeleton.Znalezione w 1,27 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.