Tłumaczenia na język polski:

  • cienko śpiewać; spuścić z tonu   

Przykładowe zdania z "sing small", pamięć tłumaczeniowa

add example
What' s up?You said I could sing at your wedding, so I need a small depositByliśmy na Times Square
But anyway i' il tell ya in english what your saying, it says that " i will arise and go now, and go to in its free, in a small cabin built there of clay and waddles made, and i shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets singsA teraz powiem ci po angielsku co tu jest napisane.Cytuję: " Powstanę i pójdę zaraz
"This old song sings me".Song of the tradition as the subjet and object in "Thesatre out of the Spirit Music"."Ta stara pieśń mnie śpiewa". Pieśń tradycji jako przedmiot i podmiot w t"teatrze z ducha muzyki"
How about I sing?A będę mogła zaśpiewać?
We' d go to sleep, wake up and sing, and go to sleep again.Everybody had a wonderful timeZasypialiśmy, budziliśmy się i znowu śpiewaliśmy
All right, let' s do a little singing this morningDobra, zaśpiewajmy coś
Hey, is my singing stick on?It is on?Hej, mój śpiewacz jest włączony?
There was singingByły śpiewy
Sing " Deuce Coupe "Zaśpiewaj " Deuce Coupe "
Sir, the traditionaI singers would Iike to singPanie generale, nasza tradycja
Kanashimi- ni~ nuretori~ naku~ Crane sings with sorrow.Japanese Honorifics, (From Wikipedia, the free encyclopedia.) An honorific is a term used to convey honour to one perceived as a social superiorNa podstawie mangi autorstwa Masamune Shirow
Let' s do it like this...... if u' re good for soccer, Tato, I promise u...... I' il help u with the singingZróbmy to tak...... jeśli nadajesz sie do grania w piłkę, Tato, obiecuje...... pomogę Ci z tym całym śpiewaniem
The whole wing was filled with moans and groans and coughing. < B– > was literally screaming, < See how yous like that. See how yous like that. > Then he began singing the only song he knew – The Sash.Wszyscy w skrzydle jęczeli, kasłali, charczeli, tylko < B > wrzeszczał z uciechy. – Zobaczymy, co wy na to! – ryczał na cały blok. Po chwili zaczął śpiewać jedyną piosenkę, jaką znał – < Szarfę >.
You don' t singTy nie śpiewasz
Shall I sing a song?Edith... uczyłam cię śpiewać
If I was a nightingale in here garden...I would sing for you all my songsGdybym była słowikiem z jej snu...... usłyszałbyś wszystkie me pieśni
And I double- defeated you because I was playing and singingDokopałem Ci, bo grałem i śpiewałem
Martha, you' re playing this really well, but have you thought about how the cello sings?Martho, wszystko jest w zasadzie dobrze, ale pomyślałaś o tym, że wiolonczela śpiewa?
Have a drink with him and just sing!A niucha.Bo taki ma zawód
Oh, the Great Day of Singing is so importantDzień Śpiewu jest bardzo ważny
And so we sing our refrain Ham- Kam, Ham- Kam, Ham- KamWięc śpiewamy nasz refren Ham- Kam, Ham- Kam, Ham- Kam
Do you want me to sing you a lullaby?Zamknij oczka
Sun' s out, birds are singing... and all' s well in my worldPiękny dzień.Słonko świeci. Ptaszki śpiewają
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24193 zdań frazy sing small.Znalezione w 15,76 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.