Tłumaczenia na język polski:

  • cienko śpiewać; spuścić z tonu   

Przykładowe zdania z "sing small", pamięć tłumaczeniowa

add example
en What' s up?You said I could sing at your wedding, so I need a small deposit
pl Byliśmy na Times Square
en But anyway i' il tell ya in english what your saying, it says that " i will arise and go now, and go to in its free, in a small cabin built there of clay and waddles made, and i shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets sings
pl A teraz powiem ci po angielsku co tu jest napisane.Cytuję: " Powstanę i pójdę zaraz
en "This old song sings me".Song of the tradition as the subjet and object in "Thesatre out of the Spirit Music".
pl "Ta stara pieśń mnie śpiewa". Pieśń tradycji jako przedmiot i podmiot w t"teatrze z ducha muzyki"
en How about I sing?
pl A będę mogła zaśpiewać?
en We' d go to sleep, wake up and sing, and go to sleep again.Everybody had a wonderful time
pl Zasypialiśmy, budziliśmy się i znowu śpiewaliśmy
en All right, let' s do a little singing this morning
pl Dobra, zaśpiewajmy coś
en Hey, is my singing stick on?It is on?
pl Hej, mój śpiewacz jest włączony?
en There was singing
pl Były śpiewy
en Sing " Deuce Coupe "
pl Zaśpiewaj " Deuce Coupe "
en Sir, the traditionaI singers would Iike to sing
pl Panie generale, nasza tradycja
en Kanashimi- ni~ nuretori~ naku~ Crane sings with sorrow.Japanese Honorifics, (From Wikipedia, the free encyclopedia.) An honorific is a term used to convey honour to one perceived as a social superior
pl Na podstawie mangi autorstwa Masamune Shirow
en Let' s do it like this...... if u' re good for soccer, Tato, I promise u...... I' il help u with the singing
pl Zróbmy to tak...... jeśli nadajesz sie do grania w piłkę, Tato, obiecuje...... pomogę Ci z tym całym śpiewaniem
en The whole wing was filled with moans and groans and coughing. < B– > was literally screaming, < See how yous like that. See how yous like that. > Then he began singing the only song he knew – The Sash.
pl Wszyscy w skrzydle jęczeli, kasłali, charczeli, tylko < B > wrzeszczał z uciechy. – Zobaczymy, co wy na to! – ryczał na cały blok. Po chwili zaczął śpiewać jedyną piosenkę, jaką znał – < Szarfę >.
en You don' t sing
pl Ty nie śpiewasz
en Shall I sing a song?
pl Edith... uczyłam cię śpiewać
en If I was a nightingale in here garden...I would sing for you all my songs
pl Gdybym była słowikiem z jej snu...... usłyszałbyś wszystkie me pieśni
en And I double- defeated you because I was playing and singing
pl Dokopałem Ci, bo grałem i śpiewałem
en Martha, you' re playing this really well, but have you thought about how the cello sings?
pl Martho, wszystko jest w zasadzie dobrze, ale pomyślałaś o tym, że wiolonczela śpiewa?
en Have a drink with him and just sing!
pl A niucha.Bo taki ma zawód
en Oh, the Great Day of Singing is so important
pl Dzień Śpiewu jest bardzo ważny
en And so we sing our refrain Ham- Kam, Ham- Kam, Ham- Kam
pl Więc śpiewamy nasz refren Ham- Kam, Ham- Kam, Ham- Kam
en Do you want me to sing you a lullaby?
pl Zamknij oczka
en Sun' s out, birds are singing... and all' s well in my world
pl Piękny dzień.Słonko świeci. Ptaszki śpiewają
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24193 zdań frazy sing small.Znalezione w 17,116 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.