Tłumaczenia na język polski:

  • cienko śpiewać; spuścić z tonu   

Przykładowe zdania z "sing small", pamięć tłumaczeniowa

add example
en But anyway i' il tell ya in english what your saying, it says that " i will arise and go now, and go to in its free, in a small cabin built there of clay and waddles made, and i shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets sings
pl A teraz powiem ci po angielsku co tu jest napisane.Cytuję: " Powstanę i pójdę zaraz
en What' s up?You said I could sing at your wedding, so I need a small deposit
pl Byliśmy na Times Square
en Well, I presume at the very least that you care something about what you sing every night
pl Zakładam, że chociaż trochę obchodzi cię, o czym śpiewasz co noc
en You tell him I could sing?
pl Powiesz mu że potrafię śpiewać?
en You' re really good, singing
pl Naprawdę świetnie śpiewasz
en Was that singing I heard last night?
pl Czy to śpiew słyszałem ostatniej nocy??
en Yes, Mr. Underhill, sing us a Shire song!
pl Tak, panie Underhill, zaśpiewaj nam piosenkę z Shire!
en Unfortunately the Commission is not really singing along with that.
pl Niestety, Komisja tak naprawdę nie wtóruje tej piosence.
en that means you won' t sing?
pl A wiec nie chcecie spiewac?
en You could write a song about it and go sing it in San Francisco
pl Można napisać o tym piosenkę i śpiewać ją w San Francisco
en It ain' t all over till the fat lady sings
pl To nie koniec, póki gruba śpiewaczka śpiewa
en And then you guys sing and guard the presents, okay?
pl A wy będziecie śpiewali i pilnowali prezentów
en German is...... too brute for singing
pl Niemiecki... przepraszam, nie nadaje się do śpiewania
en " Oh, de Camp Town Ladies sing this song, doo- dah, doo- dah
pl " Panny z wioski nucą chórem, du- da, du- da
en It' s got to be a heart problem./ But heart only/ would be consistent with rhabdo, which means Thirteen and Foreman/ would be singing in the rain,/ which means it has/ to be lungs as well
pl To musiało być coś z sercem.Ale samo serce pasuje do rabdomiolizy, efektem czego Trzynastka i Foreman/ skakaliby w objęciach z radości,/ więc problem musi być też w płucach
en Well, Snoopy, if you sing that song at our wedding, that' s what it sounds like
pl Więc, Snoopy, jeśli chcesz zaśpiewać tą piosenkę na naszym ślubie, to ona tak właśnie brzmi jak mówimy
en He does the singing
pl Będzie nam śpiewać
en Because of what they' re singing
pl Nie wiesz, o czym śpiewają
en I' il tell you one thing you' re not going to be funny about, and that' s my singing
pl Teraz masz o jeden temat do żartów mniej- mój śpiew!Mam dość!
en I' m not singing anymore
pl Już nie śpiewam
en Two women are singing.
pl Dwie kobiety śpiewają.
en But what a lot of people don' t know... is that she used to harbor these delusions that she could sing, and she used to subject us to throaty renditions of Debbie Gibson tunes
pl Ale czego dużo ludzi nie wie... to, że miała te słodkie zadatki na wokalistke, i męczyła na bez opamiętania byśmy akompaniowali jej do przebojów Debbie Gibson
en Why is the bird singing crrroak, crrroak?
pl Dlaczego ptak śpiewa crrroak, crrroak?
en Seriously, if you sing it, you will commit suicide
pl Poważnie, jak ją zaśpiewasz popełnisz samobójstwo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24193 zdań frazy sing small.Znalezione w 5,972 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.