Tłumaczenia na język polski:

  • cienko śpiewać; spuścić z tonu   

Przykładowe zdania z "sing small", pamięć tłumaczeniowa

add example
en What' s up?You said I could sing at your wedding, so I need a small deposit
pl Byliśmy na Times Square
en But anyway i' il tell ya in english what your saying, it says that " i will arise and go now, and go to in its free, in a small cabin built there of clay and waddles made, and i shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets sings
pl A teraz powiem ci po angielsku co tu jest napisane.Cytuję: " Powstanę i pójdę zaraz
en The information shall be transmitted via the radio stations usually used, preceded by the name, the call sing and external identification of the vessel, and the name of its master
pl Informacje są nadawane za pośrednictwem zazwyczaj używanych stacji radiowych I poprzedzone nazwą, sygnałem rozpoznawczym i oznaką rybacką statku oraz nazwiskiem jego kapitana
en She can' t sing like I can
pl Ona nie potrafi śpiewać tak jak ja
en Mary sings best of all of the girls in class.
pl Mary śpiewa najlepiej ze wszystkich dziewczynek w klasie.
en Like you' re going off to sing karaoke
pl Jakbyś szła na karaoke
en I made it in time to hear you sing
pl Zdążyłem w sam raz, by usłyszeć, jak śpiewasz
en If I were so fortunate as to be able to sing,I should have great pleasure in obliging the company with an air
pl Gdybym miał to szczęście i potrafił śpiewać, z wielką przyjemnością zaśpiewałbym wszystkim arię
en It' s nice of you to say that.I' ve long since given up on the hope that I can sing
pl Fajnie, że tak mówisz, ale dawno porzuciłem myśl, że mogę śpiewać
en " Singing my life with his words
pl " Śpiewając o moim życiu
en Sing your heart out
pl Śpiewaj sercem
en If you were unable to sing
pl Co będzie gdy pani nie będzie mogła jużwięcej śpiewać?
en Apparently if you sing that song you die
pl Najwidoczniej jak śpiewasz tę piosenkę, umierasz
en His singing is truly awful!
pl Jego wokal jest naprawdę straszny!
en Did ever raven sing so like a lark?
pl Drogi Aaronie, kruk mi zaśpiewał jak skowronek
en You' il sing better that way
pl Tak będzie ci się lepiej śpiewało
en Sing all ye blissful ones of heaven above
pl Śpiewajcie wszyscy z nieba ponad nami
en The song me and my brother used to sing when we were kids
pl Piosenka, którą ja i mój brat śpiewaliśmy, kiedy byliśmy dziećmi
en I was just singing
pl Tylko sobie śpiewam
en The best we can do is sing a song about trust in the Lord
pl Najlepsze, co możemy zrobić to zaśpiewać pieśń o ufności w Panu
en " Like he who sings at your door and begs. "
pl " Jak Ci, którzy śpiewają u twych drzwi i błagają "
en But we' re at my place now, so we sing it from the eaves
pl Jesteśmy jednak u mnie, więc zaśpiewajmy pełnym głosem
en My mum never forced me to join any singing contest
pl Moja mama nigdy nie zmuszała mnie do wzięcia udziału w konkursie wokalnym
en They were singing Sweet Adeline
pl Śpiewali Sweet Adeline
en Sing it for me
pl Zaśpiewaj ją dla mnie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24193 zdań frazy sing small.Znalezione w 5,194 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.