wymowa: IPA: /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹəd/ /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹɪd/ , SAMPA: /"sEv.@n "hVn.dr@d/ /"sEv.@n "hVn.drId/

Tłumaczenia na język polski:

 • siedemset   
  (Numeral  )
   
  cardinal number 700
   
  The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.
   
  cardinal number 700

Pozostałe znaczenia:

 
(cardinal) The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Przykładowe zdania z "seven hundred", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Twenty-six and five make thirty-one. Phew! Then that makes five-hundred-and-one-million, six-hundred-twenty-two-thousand, seven-hundred-thirty-one. > < Five hundred million what? > asked the little prince.
pl Dwadzieścia sześć i pięć – trzydzieści jeden. Och! To razem daje pięćset jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden. – Pięćset jeden milionów czego?
en meeting at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven for the signature of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, hereinafter referred to as
pl spotykając się w Brukseli dnia ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku w celu podpisania Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, zwanej dalej
en Done at Montreal this sixteenth day of September, one thousand nine hundred and eighty-seven
pl Sporządzono w Montrealu dnia szesnastego września tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego siódmego roku
en meeting at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven for the signature of the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, hereinafter referred to as the
pl spotykając się w Brukseli dnia ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku w celu podpisania Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, zwanej dalej
en Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-seven
pl Sporządzono w Rzymie, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego
en Seven hundred and fifty bucks
pl Dostaniesz ‧$
en I pay seven hundred for the whole night
pl Płacę ‧ za całą noc
en to uphold the present action for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of thirty seven thousand one hundred and eighty-eight euros (EUR
pl wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
en Seven hundred meters more?
pl Siedemset metrów więcej?
en declare under Article ‧ EC that the applicant is entitled to have damage totalling seven hundred and twenty one thousand three hundred and fifty five euros (EUR ‧) made good by the Council and the Commission jointly and severally
pl wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
en to uphold the present proceedings for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of one million one hundred and sixteen thousand six hundred and sixty-seven euros (EUR
pl wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
en They shall not exceed seven hundred and fifty in number
pl Ich liczba nie może przekroczyć siedmiuset pięćdziesięciu
en Done at Brussels on the twenty-fifth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven
pl Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego listopada tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku
en Seven hundred.- You always got time to argue money
pl Ma pani czas na targowanie?
en Can you count down from one hundred subtracting seven at a time?
pl Umie Pani liczyć do stu i odjąć od stu siedem?
en They shall not exceed seven hundred and fifty in number, plus the President
pl Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego
en At least seven hundred then
pl To przynajmniej siedem stówek
en Twenty thousand three hundred and fifty-five euros each for twenty-seven million families.
pl Dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć euro dla każdej z dwudziestu siedmiu milionów rodzin.
en Seven hundred sixty patients were randomized
pl Dokonano randomizacji siedemset sześćdziesięciu pacjentów
en The way to the Station turns left... there are two... three... seven telegraphic poles... about three hundred fifty meters
pl Dwa... trzy... siedem slupów telegraficznych.Trzysta piecdziesiat metrów
en DONE at Kyoto this eleventh day of December one thousand nine hundred and ninety-seven
pl SPORZĄDZONO w Kioto dnia jedenastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku
en Seven hundred pounds of torque with sequential multi- port fuel injection
pl Moc ‧ koni mechanicznych, z maksymalnym...... ‧- funtowym momentem obrotowym i sekwencyjnym, wielopunktowym wtryskiem
en Seven hundred and ‧ dollars and ‧ cents
pl Ale po tym, co zaszło dam ‧ procent rabatu
en Yet out of a total budget of a thousand billion euro, only a few hundred million over seven years is allocated to joint European research and development programmes.
pl Tymczasem w programach europejskich na badania i wdrożenia w naszych wspólnych programach mamy jedynie kilkaset milionów euro na 7 lat w budżecie, który liczy tysiąc miliardów euro.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8676 zdań frazy seven hundred.Znalezione w 8,94 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.