wymowa: IPA: /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹəd/ /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹɪd/ , SAMPA: /"sEv.@n "hVn.dr@d/ /"sEv.@n "hVn.drId/

Tłumaczenia na język polski:

 • siedemset   
  (Numeral  )
   
  cardinal number 700
   
  The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.
   
  cardinal number 700

Pozostałe znaczenia:

 
(cardinal) The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Przykładowe zdania z "seven hundred", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Seven hundred meters more?
pl Siedemset metrów więcej?
en Seven hundred and fifty bucks
pl Dostaniesz ‧$
en Seven hundred bucks
pl Siedemset dolców
en Done at Rome this twenty fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty seven
pl Sporządzono w Rzymie, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego
en award the applicant EUR one by way of compensation for the non-pecuniary damage sustained and the sum of EUR seven thousand three hundred and seventy two by way of compensation for the financial damage sustained
pl zasądzenie na rzecz skarżącego symbolicznej kwoty jednego EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwoty siedmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu dwóch EUR tytułem naprawienia poniesionej szkody majątkowej
en I don' t know... about seven hundred bucks, eh?
pl Około ‧ dolców, co?
en Seven hundred sixty patients were randomized
pl Dokonano randomizacji siedemset sześćdziesięciu pacjentów
en Yet out of a total budget of a thousand billion euro, only a few hundred million over seven years is allocated to joint European research and development programmes.
pl Tymczasem w programach europejskich na badania i wdrożenia w naszych wspólnych programach mamy jedynie kilkaset milionów euro na 7 lat w budżecie, który liczy tysiąc miliardów euro.
en Many modems have dozens, even hundreds, of S registers, but only the first dozen or so are fairly standard. They are changed with a command like ATS n = N, and examined with ATS n? (eg; AT S‧ =‧ S‧? would tell the modem not to hang up for seven seconds should it not hear the answering modem, and return the number of times the phone last rang
pl Wiele modemów posiada kilkadziesiąt lub kilkaset rejestrów S, jednak tylko kilkanaście pierwszych stanowi nieformalny standard. Można zmieniać ich zawartość za pomocą polecenia: ATS n = N, zaś sprawdzać ich aktualne ustawienie za pomocą polecenia: ATS n? (np: polecenie AT S‧ =‧ S‧? spowoduje, iż modem będzie oczekiwał ‧ sekund na odpowiedź zdalnego modemu, oraz zwróci informację o ostatniej liczbie dzwonków
en There was a time I used to be able to clear seven and a half, eight hundred shots a week
pl Kiedyś zarabiałem siedem i pół- osiem stówek tygodniowo
en In sixteen hundred seven
pl W ‧ wypływamy na otwarte morze
en DONE at Kyoto this eleventh day of December one thousand nine hundred and ninety-seven
pl SPORZĄDZONO w Kioto dnia jedenastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku
en Parts- seven hundred
pl Części zamienne
en meeting at Brussels on the eighth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven for the signature of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, hereinafter referred to as the Agreement, have adopted the following texts
pl spotykając się w Brukseli dnia ‧ października ‧ roku w celu podpisania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw dotyczących handlu między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu z drugiej strony, zwanej dalej
en Done at Montreal this sixteenth day of September, one thousand nine hundred and eighty-seven
pl Sporządzono w Montrealu dnia szesnastego września tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego siódmego roku
en Seven hundred pounds of torque with sequential multi- port fuel injection
pl Moc ‧ koni mechanicznych, z maksymalnym...... ‧- funtowym momentem obrotowym i sekwencyjnym, wielopunktowym wtryskiem
en Seven hundred years of common history lie behind us; seven centuries filled with struggle, during which we demonstrated our loyalty to our home countries and Europe on countless occasions.
pl Za nami siedemset lat wspólnej historii; siedem pełnych walki stuleci, w czasie których niezliczoną liczbę razy okazywaliśmy lojalność naszym krajom i Europie.
en Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-seven
pl Sporządzono w Rzymie, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego
en < Eh? Are you still there? Five-hundred-and-one million – I can’t stop... I have so much to do! I am concerned with matters of consequence. I don’t amuse myself with balderdash. Two and five make seven... >
pl – Co? Jeszcze tu jesteś? Pięćset jeden milionów... Sam już nie wiem, czego... Tak ciężko pracowałem! Jestem człowiekiem poważnym,tak, nie robię niedorzeczności, nie bawię się głupstwami. Dwa i pięć...
en Twenty- seven hundred... and ‧.Excuse me, sir
pl Dwa tysiące siedmiuset...... dwunastu
en Nine hundred and eighty seven thousand
pl tysiąc dolarów
en Other information: (a) First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat, (b) Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities, (c) Business Registration Number LL‧ (Malaysia
pl Dalsze informacje: a) First East Export Bank, PLC należy do/jest kontrolowane przez/działa w imieniu Bank Mellat, b) Przez ostanie ‧ lat Bank Mellat ułatwił realizację transakcji opiewających na setki milionów dolarów i realizowanych na rzecz podmiotów prowadzących działalność w obszarze nuklearnym, pocisków balistycznych i obronności c) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej LL‧ (Malezja
en to uphold the present action for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of two million six hundred and sixty-one thousand four hundred and twenty-seven euros (EUR
pl wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na mocy art. ‧ WE, stwierdzającego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całkowitej kwocie dwóch milionów sześciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu EUR (‧ EUR) oraz
en Can you count down from one hundred subtracting seven at a time?
pl Umie Pani liczyć do stu i odjąć od stu siedem?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8676 zdań frazy seven hundred.Znalezione w 3,407 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.