Tłumaczenia na język polski:

  • bezwzględność   

Pozostałe znaczenia:

 
bezwzględność, nieludzkość, brak litości
 
The property of being ruthless

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

ruthless
bezlitosny; bezpardonowy; ; drakoński; nielitościwy; niemiłosierny; okrutny; srogi; bezwzględny

Przykładowe zdania z "ruthlessness", pamięć tłumaczeniowa

add example
en They' re deceitful, ambitious and ruthless
pl Są fałszywi, ambitni i bezwzględni
en Originally, he had planned...... to give his invention to the police...... but a group of ruthless businessmen
pl Chcial... oddac go policji, ale grupa biznesmenów
en Because you...You are even more ruthless than I am
pl Ponieważ ty... jesteś nawet bardziej bezwzględny niż ja
en You have to learn to think like him, to act with the same ruthlessness he does
pl Musicie się nauczyć myśleć tak jak on, działać równie bezlitośnie
en They are ruthless
pl Oni są bezlitośni
en A ruthless terrorist responsible for several bombings in Europe... including the discotheque in Frankfurt, where over ‧ G. I. S were killed... and, we suspect, both American- owned entities bombed here
pl Terrorysta odpowiedzialny za kilka zamachów w Europie, w tym na dyskotekę w Hamburgu, gdzie zginęło ponad ‧ żołnierzy oraz, jak sądzimy, na biura amerykańskich firm
en Lavinia, wert thou thus surprised, sweet girl, ravished and wronged as Philomela was?Forced in the ruthless, vast, and gloomy wood?
pl Czy tak jak ona, zostałaś porwana, zgwałcona i zhańbiona w tym ponurym lesie?
en They were both ruthless killers
pl Obydwaj byli twardymi wojownikami...... oraz bezlitosnymi zabójcami
en To our youthfully naive way of thinking, this was the epitome of the arbitrariness and ruthlessness of a particular system.
pl W naszym dziecinnym myśleniu był to typowy przykład arbitralności i bezwzględności tego konkretnego systemu.
en Lucian, the most feared and ruthless leader ever to rule the Lycan clan...... had finally been killed
pl Lucian, najstraszniejszy i najpotężniejszy przywódca Lycanów...... w końcu został zabity
en This has sparked a growth of unlicensed football academies in some African countries and I am deeply concerned that young children are being exploited by ruthless agents and then sold on to clubs as if they were commodities.
pl Zapoczątkowało to rozwój nielicencjonowanych akademii futbolowych w niektórych państwach Afryki. Bardzo martwi mnie fakt, że małe dzieci są wykorzystywane przez bezwzględnych agentów, a następnie sprzedawane jak towar klubom.
en The situation for Iraq's Christian minority is one of life and death: nearly 50 Iraqi Christians were killed in a ruthless massacre in Our Lady of Salvation Church on 31 October 2010.
pl Sytuacja irackiej mniejszości chrześcijańskiej to kwestia życia i śmierci: 31 października 2010 r. w bezlitosnej masakrze w kościele Najświętszej Marii Panny zamordowano 50 irackich chrześcijan.
en There are many reasons, as you know: wars, poverty, environmental disasters and ruthless dictatorships in many regions of the world.
pl Jak wiemy, jest to spowodowane przez szereg przyczyn: wojny, ubóstwo, klęski żywiołowe i bezlitosna dyktatura, panująca w wielu rejonach świata.
en He' s utterly ruthless and fears no one
pl Jest bezwzgledny i nie boi sie nikogo
en The Gaddafi regime undertook an unprecedented lethal repression using air force, helicopter gunships and ruthless mercenaries shooting to kill unarmed civilians.
pl Reżim Kaddafiego przedsięwziął bezprecedensowe, śmiertelne represje z użyciem lotnictwa, śmigłowców bojowych oraz bezwzględnych najemników, którzy strzelali tak, by zabijać nieuzbrojonych cywilów.
en Our Ancient brothers were arrogant...... which led them to greatly underestimate the Wraith...... an enemy inferior in intelligence, yes...... but vastly superior in numbers and ruthlessness
pl Nasi Pradawni bracia byli aroganccy.Przez co znacznie niedocenili Wraith, wroga zdecydowanie mniej inteligentnego, ale przewyższającego nas pod względem liczebności i okrucieństwa
en Reckless, ruthless, wild, but guaranteed great entertainment
pl Lekkomyślny, bezlitosny, dziki,lecz gwarantujący świetną rozrywkę
en The horror was so ruthless that the victims, those who had to confess and demand death penalty for themselves and so on, were deprived of the minimum of their dignity, so that they behaved as puppets, they engaged in dialogues which really sound like out of Alice in Wonderland
pl Okrucieństwo było tak bezwzględne, że ofiary, ci którzy musieli się przyznać i prosić o karę śmierci dla siebie i tak dalej, odebrano im nawet minimum ich godności, więc zachowywali się jak kukiełki, odgrywali dialogi które naprawdę brzmią jak wyciągnięte z " Alicji w Krainie Czarów "
en Edward Longshanks is the most ruthless king ever to sit on the throne of England
pl Długonogi to najbardziej bezlitosny król, jaki kiedykolwiek zasiadał na tronie Anglii
en Mind you, I did my best to fit in.Tried to make my father, Captain Ghostmaker, proud. Forged a decent reputation as a ruthless marauder and cold- blooded killer
pl Chciałem by mój ojciec, kapitan Ghoustmaker, był ze mnie dumny, pracowałem na opinię bezlitosnego zbira i mordercy
en Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months
pl Cóż, może są oni niemądrymi... drobnymi złodziejaszkami, a nawet narkomanami... ale nie są pozbawionymi skrupułów zamachowcami terroryzującymi Anglię
en Just keeping in touch from time to time, seemed ruthless
pl Spotkania od czasu do czasu, to byłoby strasznie bolesne
en It is therefore important that appropriate concerted action is taken against such ruthless criminal networks that are taking advantage of the plight of innocent people
pl Jest zatem ważne, by podjąć odpowiednie wspólne działania przeciwko takim bezwzględnym organizacjom przestępczym, które wykorzystują trudną sytuację niewinnych ludzi
en (CS) Mr President, the whole world welcomes Barack Obama's plan to close Guantánamo, because it is a symbol of the merciless treatment of people - ruthless terrorists though they may be, or suspected of the gravest crimes.
pl (CS) Panie przewodniczący! Cały świat z zadowoleniem przyjmuje plan Baracka Obamy dotyczący zamknięcia Guantanamo, ponieważ jest ono symbolem bezlitosnego traktowania ludzi - niezależnie od tego, że mogą oni być sami bezlitosnymi terrorystami lub podejrzanymi o najokrutniejsze zbrodnie.
en A little child, she was.But also a fierce killer...... now capable of the ruthless pursuit of blood with all a child' s demanding
pl Była małym dzieckiem... ale równieŻ zaciekłym mordercą... gotowym na bezwzględne poszukiwanie krwi z dziecięcą determinacją
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147 zdań frazy ruthlessness.Znalezione w 1,076 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.