wymowa: IPA: /kwir/ , SAMPA: /kwir/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pedał   
  (Noun  )
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • queer   
  (Noun  )
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
 • pedzio   
  (Noun  )
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • homoseksualista   
 • zabawny   
 • ciota   
  (Noun  )
 • dziwa   
 • dziwaczność   
 • dziwaczny   
 • dziwak   
 • dziwność   
 • dziwny     
 • gej   
 • gejowski   
  (Adjectival  )
 • nadzwyczajny   
 • niezwykłość   
 • niezwykły     
 • podejrzany   
 • podejrzenie   
 • wątpliwy   
 • zepsuć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo homoseksualny, queer, o nietypowej seksualności
 
staromodny, ekscentryczny
 
dziwny
 
wulg. wulgarnie pedał, ciota
 
slang. slangowo homoseksualista, queer, transgender
 
slang: having to do with homosexuality, etc.
 
(slang) homosexual.
 
(colloquial) A person who is or appears homosexual, or who has homosexual qualities.
 
slang: person of atypical sexuality or sexual identity
 
(colloquial) A person of atypical sexuality or sexual identity.
 
To hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of.
 
(colloquial, vulgar, derogatory) General term of abuse, casting aspersions on target's sexuality; compare gay.
 
To render an endeavor or agreement ineffective or null.
 
(definite, the queer , informal, dated or obsolete) Counterfeit money.
 
queerly
 
(somewhat old-fashioned) weird, odd or different.
 
(somewhat old-fashioned) slightly unwell (mainly in to feel queer).
 
To reevaluate or reinterpret a work with an eye to sexual orientation and/or to gender, as by applying queer theory.
 
weird, odd, different
 
slightly unwell
 
(slang) having to do with homosexuality, bisexuality, transgenderism etc.
 
slang: homosexual

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

isnt' it queer
czy to nie dziwaczne
it sounds queer to me
brzmi to dziwnie w moich uszach
New Queer Cinema
New queer cinema
queerness
; dziwaczność; homoerotyzm; homoseksualizm; homoseksualność; inwersja seksualna; dziwactwo; ekscentryczność; ekscentryzm; ekstrawagancja; ekstrawaganckość

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "queer", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This ‧ square meter flat isn' t bad for a queer with an ass like the Japanese flag
pl To ‧ metrowe mieszkanie nie jest złe dla cioty z dupą jak japońska flaga
en Had we gone to the community meetings... but they call you queer
pl Powinniśmy chodzić na spotkania wspólnoty... ale nazywają cię ciotą
en Before, when you had queer kids like ours, they looked after you, but now they can marry and leave you when they find a whore who gives them good cock
pl Dawniej, gdyby pani miała dzieciaka pedała, jak nasze, opiekowałby się panią.Ale teraz, mogą brać ślub i zostawić nas kiedy znajdą kurwę która da im niezłego kutasa. Czyż nie?
en Turning him into a queer
pl Przekształcając go w dziwoląga
en Oh, you mean because I' m queer?
pl Oh, masz na mysli to ze jestem inny?
en I had a son and he turned out to be queer
pl Miałam syna i on stał się ciotą
en Analysis of Walter, the character in the Filippo Tommaso Marinetti's drama I Prigionieri. The use of affective shame in relation to queer subjectivity.
pl Analiza postaci Waltera z *Jeńców* Filippa Tommasa Marinettiego. Zastosowanie wstydu afektywnego wobec podmiotowości *queer*
en Expresses its concern about the climate of intolerance against lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people with regard, in particular, to the incidents that took place at the opening of the first Queer Festival in Sarajevo on ‧ September ‧ and urges the BiH and local authorities to adopt the necessary measures to ensure that the fundamental right of peaceful assembly is fully guaranteed also to LGBT people in BiH
pl wyraża zaniepokojenie atmosferą nietolerancji wobec lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT), mając na uwadze w szczególności incydenty, do których doszło w trakcie otwarcia pierwszego festiwalu środowisk LGBT (Queer Festival) w Sarajewie w dniu ‧ września ‧ r. oraz wzywa władze państwowe i lokalne Bośni do przyjęcia niezbędnych środków dających również osobom ze środowiska LGBT w BiH pełną gwarancję, że ich podstawowe prawo do pokojowych zgromadzeń jest przestrzegane
en I' m not a queer if that' s what you think
pl Ja nie ciota, jeśli o to chodzi
en Staff Sergeant Grimm could' ve used a little help from the boys on Queer Eye
pl Sierżantowi sztabowemu Grimmowi przydałoby się parę rad od jakiegoś stylisty
en I have made " queer unions " they say
pl Miałam " dziwne związki ", jak mówią
en All we have here are queers, but none comes in
pl W naszym rejonie najwięcej jest ciot, ale oni nie przychodzą do nas
en You brought me to that queer' s place?
pl Zabrałeś mnie do restauracji tej cioty?
en The shot apparently went wide; an unaf­fected hand held the cup to the mouth and Kurtz drank, a little noisily, in long sips. Then he put down the cup and said, < How do you mean – queer? >
pl Strzał widać chybił, ręka nie drgnęła przykładając filiżankę do ust i Kurtz pił, dosyć głośno, długimi łykami. Potem postawił filiżankę z powrotem i zapytał: – Co to znaczy coś dziwnego?
en Not bad for a couple of queers
pl Nieźle jak na kilku dziwaków
en You' re acting queer
pl Dziwnie się zachowujesz
en Are you saying I queered his tire?
pl Sądzi pani, że przebiłem jego oponę?
en They are there the representation of queers in contemporary mainstream American cinema
pl Oni tam są czyli o postaciach queerowych we współczesnym amerykańskim kinie popularnym
en He thought he had that deal sewed up, he said you queered his pitch
pl Nie dobił targu, bo pokrzyżowałeś mu szyki
en Actually, they' re all ham.Dumb queer!
pl Właściwie, wszystkie są z szynką
en You seduced an old queer, wrecked his neighbor`s life
pl Nie poznałby starego pedała zza ściany.Miałby spokój
en You' il probably grow up queer, you know that?
pl Pewnie bedziesz pedalem, wiesz?
en You' re a fag, a poof, a queer, and I' m sick?
pl Jesteś pedziem, ciotą, gejem, a to ja jestem chory?
en „Internal disorder”. The criticism of some aspects of Catholic discourse from the perspective of queer theory and gay literature
pl „Wewnętrzne nieuporządkowanie”. Krytyka wybranych aspektów dyskursu katolickiego z perspektywy teorii queer i literatury gejowskiej
en Do something, queer!
pl Zrób coś, cioto!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy queer.Znalezione w 0,839 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.