wymowa: IPA: /kwir/ , SAMPA: /kwir/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pedał   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • queer   
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
 • pedzio   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • dziwa   
 • dziwaczność   
 • dziwaczny   
 • dziwak   
 • dziwność   
 • dziwny     
 • gej   
 • homoseksualista   
 • nadzwyczajny   
 • niezwykłość   
 • niezwykły     
 • podejrzany   
 • podejrzenie   
 • wątpliwy   
 • zabawny   
 • zepsuć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo homoseksualny, queer, o nietypowej seksualności
 
staromodny, ekscentryczny
 
dziwny
 
wulg. wulgarnie pedał, ciota
 
slang. slangowo homoseksualista, queer, transgender
 
slang: having to do with homosexuality, etc.
 
(slang) homosexual.
 
(colloquial) A person who is or appears homosexual, or who has homosexual qualities.
 
slang: person of atypical sexuality or sexual identity
 
(colloquial) A person of atypical sexuality or sexual identity.
 
To hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of.
 
(colloquial, vulgar, derogatory) General term of abuse, casting aspersions on target's sexuality; compare gay.
 
To render an endeavor or agreement ineffective or null.
 
(definite, the queer , informal, dated or obsolete) Counterfeit money.
 
queerly
 
(somewhat old-fashioned) weird, odd or different.
 
(somewhat old-fashioned) slightly unwell (mainly in to feel queer).
 
To reevaluate or reinterpret a work with an eye to sexual orientation and/or to gender, as by applying queer theory.
 
weird, odd, different
 
slightly unwell
 
(slang) having to do with homosexuality, bisexuality, transgenderism etc.
 
slang: homosexual

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

isnt' it queer
czy to nie dziwaczne
it sounds queer to me
brzmi to dziwnie w moich uszach
queerness
; dziwaczność

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "queer", pamięć tłumaczeniowa

add example
It was all very queer
Wszystko to było bardzo dziwne
Queer sort of bird
Niezwykła dama
Did you wear your " Don' t fuck me, I' m a queer " T- shirt?
Miałeś t- shirt z napisem " Jestem ciotą "?
Queer things
Bandyci i złodzieje
Another queer' s here!
Jeszcze jeden pedał!
Louis, he called you queer
Nazwał cię ciotą
I' ve been called black, I' ve been called queer... but French, never!
Nazywano mnie czarnym, nazywano dziwakiem... ale Francuzem- nigdy!
Discourse of queer identity. Queer desire, emotions and fight with the heteronormative matrix
Dyskurs o tożsamości 'Innego'. Homoseksualne pragnienia, emocje i walka z matrycą heteronormatywną.
This ‧ square meter flat isn' t bad for a queer with an ass like the Japanese flag
To ‧ metrowe mieszkanie nie jest złe dla cioty z dupą jak japońska flaga
I knew something queer was scratching my back, sir
No właśnie... cały czas czułem jak coś mnie drapie po plecach, sir
Ah, it' s queer
Jakieś to dziwaczne
That old queer cannot have got to far... hellooo
Ta stara ciota nie mogła odejść za daleko...Czeeeeeść
I have made " queer unions " they say
Miałam " dziwne związki ", jak mówią
And it made me feel a little queer in the belly...... to have her sitting right there in the room, playing Chinese checkers...... as if nothing were going to happen
Czułem się dziwne i nieswojo, siedząc obok niej, grającej w warcaby, jak gdyby nic nie miało się wydarzyć
Queer groups in Poland: the perspective of new social movements’ theory
Polskie inicjatywy queerowe w perspektywie teorii nowych ruchów społecznych
„Internal disorder”. The criticism of some aspects of Catholic discourse from the perspective of queer theory and gay literature
„Wewnętrzne nieuporządkowanie”. Krytyka wybranych aspektów dyskursu katolickiego z perspektywy teorii queer i literatury gejowskiej
I had a son and he turned out to be queer
Miałam syna i on stał się ciotą
Oh, wait a minute.Maybe he is a queer
Czekajcie, może to jednak jest pedał
I' m not a queer if that' s what you think
Ja nie ciota, jeśli o to chodzi
The attitudes of Polish society towards queer phenomenon
Postawy społeczeństwa polskiego wobec zjawiska odmienności seksualnej
It looked queer. They decided that she must be his lover.
To było dziwne - i w końcu uznano, że pewno została jego przyjaciółką.
Homosexuality and queer in speculative fiction
Homoseksualność i queer w niewerystycznych odmianach prozy
< He must get some queer types. >
– Na pewno ma dziwnych klientów.
Before, when you had queer kids like ours, they looked after you, but now they can marry and leave you when they find a whore who gives them good cock
Dawniej, gdyby pani miała dzieciaka pedała, jak nasze, opiekowałby się panią.Ale teraz, mogą brać ślub i zostawić nas kiedy znajdą kurwę która da im niezłego kutasa. Czyż nie?
Staff Sergeant Grimm could' ve used a little help from the boys on Queer Eye
Sierżantowi sztabowemu Grimmowi przydałoby się parę rad od jakiegoś stylisty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy queer.Znalezione w 1,079 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.