wymowa: IPA: /kwir/ , SAMPA: /kwir/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pedał   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • queer   
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
 • pedzio   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • dziwa   
 • dziwaczność   
 • dziwaczny   
 • dziwak   
 • dziwność   
 • dziwny     
 • gej   
 • homoseksualista   
 • nadzwyczajny   
 • niezwykłość   
 • niezwykły     
 • podejrzany   
 • podejrzenie   
 • wątpliwy   
 • zabawny   
 • zepsuć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo homoseksualny, queer, o nietypowej seksualności
 
staromodny, ekscentryczny
 
dziwny
 
wulg. wulgarnie pedał, ciota
 
slang. slangowo homoseksualista, queer, transgender
 
slang: having to do with homosexuality, etc.
 
(slang) homosexual.
 
(colloquial) A person who is or appears homosexual, or who has homosexual qualities.
 
slang: person of atypical sexuality or sexual identity
 
(colloquial) A person of atypical sexuality or sexual identity.
 
To hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of.
 
(colloquial, vulgar, derogatory) General term of abuse, casting aspersions on target's sexuality; compare gay.
 
To render an endeavor or agreement ineffective or null.
 
(definite, the queer , informal, dated or obsolete) Counterfeit money.
 
queerly
 
(somewhat old-fashioned) weird, odd or different.
 
(somewhat old-fashioned) slightly unwell (mainly in to feel queer).
 
To reevaluate or reinterpret a work with an eye to sexual orientation and/or to gender, as by applying queer theory.
 
weird, odd, different
 
slightly unwell
 
(slang) having to do with homosexuality, bisexuality, transgenderism etc.
 
slang: homosexual

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

isnt' it queer
czy to nie dziwaczne
it sounds queer to me
brzmi to dziwnie w moich uszach
queerness
; dziwaczność

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "queer", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You' re acting queer
pl Dziwnie się zachowujesz
en A Queer and Religions Freak Deathmatch. About Stereotypes: "Berek" by Marcin Szczygielski
pl Pojedynek cioty z moherem. O stereotypach na podstawie powieści "Berek" Marcina Szczygielskiego
en Well, if we can git everyone to turn queer, then there won' t be no children to have no children, and the people from the future won' t exist to take our jobs!
pl Jeśli namówimy wszystkich żeby byli ciotami, wtedy nie będzie dzieci, które będą miały dzieci i ludzie z przyszłości nie będą istnieć i nie zabiorą nam pracy!
en Queer rumors about them were in the air.
pl Krążyły o nich dziwne plotki.
en Him and his queer dog
pl Razem ze swoim pedalskim psem
en Louis, he called you queer
pl Nazwał cię ciotą
en You think he cares about your queer photos?
pl Myślisz, że obchodzą go twoje pedalskie fotki?
en Discourse of queer identity. Queer desire, emotions and fight with the heteronormative matrix
pl Dyskurs o tożsamości 'Innego'. Homoseksualne pragnienia, emocje i walka z matrycą heteronormatywną.
en Turning him into a queer
pl Przekształcając go w dziwoląga
en „Internal disorder”. The criticism of some aspects of Catholic discourse from the perspective of queer theory and gay literature
pl „Wewnętrzne nieuporządkowanie”. Krytyka wybranych aspektów dyskursu katolickiego z perspektywy teorii queer i literatury gejowskiej
en Are you calling me queer?That' s... not at all what i said
pl Mówisz, że jestem pedałem? to.. nie dokładnie to co powiedziałem
en Coloring camp in the Harlem Renaissance: Blackness and Queerness in Richard Bruce Nugent's Short Stories
pl Kolorując kamp w Renesansie Harlemowskim: czarny i inny w opowiadaniach Richarda Bruce’a Nugenta
en And this boy with queer eye
pl I ten chłopak z dziwnym okiem
en I think I' d know if I was a queer
pl Ja bym wiedział, gdybym był gejem
en Jensen was found two hours later in some queer club
pl Jensena zabito ‧ godz. później w klubie dla gejów
en You seduced an old queer, wrecked his neighbor`s life
pl Nie poznałby starego pedała zza ściany.Miałby spokój
en I got no secret.You like calling people queer and fairy and such words?
pl Lubisz nazywać ludzi ciota i pedzio i tym podobne?
en Queer things
pl Bandyci i złodzieje
en The attitudes of Polish society towards queer phenomenon
pl Postawy społeczeństwa polskiego wobec zjawiska odmienności seksualnej
en And the parents fired you when they found out you were queer?
pl Jest ich kilka w Bostonie
en Two male school pupils sharing an umbrella? That's quite a queer situation.
pl Dwóch uczniów pod jednym parasolem? Dwuznaczna sytuacja!
en Like a queer couple
pl Jak para pedziów
en < You needn’t worry about the money – or the plane, > Martins said. < But I’ll make a bet with you – in pounds sterling – five pounds against two hundred schillings – that there’s something queer about Harry’s death. >
pl – Nie potrzebuje się pan martwić o pieniądze ani o samolot – odparł Martins. – Ale założę się z panem – o funty szterlingi, pięć funtów do dwustu szylingów – że w śmierci Harry’ego jest coś dziwnego.
en People say such queer things about it
pl Ludzie mówią o tym takie dziwne rzeczy
en If I shoot one more time...... I won' t have any bullets left for myself and the abattoir queer
pl Jeżeli strzelę jeden raz więcej...... nie będę miał żadnych kul dla siebie i pedzia z rzeźni
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy queer.Znalezione w 0,996 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.