wymowa: IPA: /kwir/ , SAMPA: /kwir/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pedał   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • queer   
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
   
  androgyniczna osoba nie identyfikująca się z żadną płcią
 • pedzio   
   
  Offensive term for an openly, often effeminate, homosexual man.
 • dziwa   
 • dziwaczność   
 • dziwaczny   
 • dziwak   
 • dziwność   
 • dziwny     
 • gej   
 • homoseksualista   
 • nadzwyczajny   
 • niezwykłość   
 • niezwykły     
 • podejrzany   
 • podejrzenie   
 • wątpliwy   
 • zabawny   
 • zepsuć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo homoseksualny, queer, o nietypowej seksualności
 
staromodny, ekscentryczny
 
dziwny
 
wulg. wulgarnie pedał, ciota
 
slang. slangowo homoseksualista, queer, transgender
 
slang: having to do with homosexuality, etc.
 
(slang) homosexual.
 
(colloquial) A person who is or appears homosexual, or who has homosexual qualities.
 
slang: person of atypical sexuality or sexual identity
 
(colloquial) A person of atypical sexuality or sexual identity.
 
To hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of.
 
(colloquial, vulgar, derogatory) General term of abuse, casting aspersions on target's sexuality; compare gay.
 
To render an endeavor or agreement ineffective or null.
 
(definite, the queer , informal, dated or obsolete) Counterfeit money.
 
queerly
 
(somewhat old-fashioned) weird, odd or different.
 
(somewhat old-fashioned) slightly unwell (mainly in to feel queer).
 
To reevaluate or reinterpret a work with an eye to sexual orientation and/or to gender, as by applying queer theory.
 
weird, odd, different
 
slightly unwell
 
(slang) having to do with homosexuality, bisexuality, transgenderism etc.
 
slang: homosexual

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

isnt' it queerczy to nie dziwaczne
it sounds queer to mebrzmi to dziwnie w moich uszach
queerness; dziwaczność

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "queer", pamięć tłumaczeniowa

add example
It was all very queerWszystko to było bardzo dziwne
You see, gentlemen, not only have your own efforts failed...... but you' ve queered the pitch for othersWidzicie panowie, nie tylko wasze wysiłki zawiodły... ale także podnieśliście poziom trudności dla innych
If I shoot one more time...... I won' t have any bullets left for myself and the abattoir queerJeżeli strzelę jeden raz więcej...... nie będę miał żadnych kul dla siebie i pedzia z rzeźni
< He must get some queer types. >– Na pewno ma dziwnych klientów.
And it made me feel a little queer in the belly...... to have her sitting right there in the room, playing Chinese checkers...... as if nothing were going to happenCzułem się dziwne i nieswojo, siedząc obok niej, grającej w warcaby, jak gdyby nic nie miało się wydarzyć
Oh, wait a minute.Maybe he is a queerCzekajcie, może to jednak jest pedał
We weren' t queer for one another or anything like thatNie byliśmy pedziami, nic z tych rzeczy
Queer thingsBandyci i złodzieje
Neither is that queer shirt for a real copNielogiczna jest również ta ciotowska koszula dla prawdziwego gliniarza
Love That Dare Not To Speak Its Name: Queer Desire/ Queer Identities in The Movies Of Todd HaynesMiłość która nie śmie wymówić swojego Imienia: Kwestia Tożsamości Queerowej i Pożądania w filmach Todda Haynesa
And the winner, coming straight from the New York City penal system, the homicidal homosexual, the savage faggot, the queer that inspires fear, the butt- battling banditZwyciężył, przybywający prosto z zakładu karnego w Nowym Jorku, zabójcza parówka, ciota- barbarzyńca, pedalski siewca strachu, pogromca odbytów
You brought me to that queer' s place?Zabrałeś mnie do restauracji tej cioty?
Another queer' s here!Jeszcze jeden pedał!
That queer grabbed my balls againTen kutas znów złapał mnie za jaja!
I teach a course on the queer vampire *** filmProwadzę kurs na temat " Motywy QUEER w filmach o wampirach "
On the streets, among all the freaks and queers and bums and whores,I knew Holden was rightNa ulicy, wśród odmieńców i dziwaków, tyłków i dziwek, wiedziałem, że Holden miał rację
The influence of queer and heterosexual discourse on lesbian feeling verbalizationWpływ dyskursów queer i hetereseksualnego na werbalizację uczuć przez lesbijki
Homosexuality and queer in speculative fictionHomoseksualność i queer w niewerystycznych odmianach prozy
Like a queer coupleJak para pedziów
The Models of Masculinity in Photography as regarded by Queer TheoryModele męskości w fotografii w świetle teorii queer.
She' s rather queer nowadays altogetherOstatnio jest jakaś dziwna
Well, if we can git everyone to turn queer, then there won' t be no children to have no children, and the people from the future won' t exist to take our jobs!Jeśli namówimy wszystkich żeby byli ciotami, wtedy nie będzie dzieci, które będą miały dzieci i ludzie z przyszłości nie będą istnieć i nie zabiorą nam pracy!
Are you queer? – Sure. – Are you or not? – This is greatJasne.- Jesteś czy nie?- Bardzo dobre
I knew something queer was scratching my back, sirNo właśnie... cały czas czułem jak coś mnie drapie po plecach, sir
< You needn’t worry about the money – or the plane, > Martins said. < But I’ll make a bet with you – in pounds sterling – five pounds against two hundred schillings – that there’s something queer about Harry’s death. >– Nie potrzebuje się pan martwić o pieniądze ani o samolot – odparł Martins. – Ale założę się z panem – o funty szterlingi, pięć funtów do dwustu szylingów – że w śmierci Harry’ego jest coś dziwnego.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy queer.Znalezione w 0,899 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.