wymowa: IPA: pʊl /pʊl/ , SAMPA: /pUl/ pUl    

Tłumaczenia na język polski:

 • ciągnąć     
  (Verb, Verbal  impf)
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
   
  wlec, przesuwać za sobą
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
 • pociągnąć   
  (Verb  pf)
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
 • strzelać   
 • przyciągać   
   
  To draw by a physical force causing or tending to cause to approach, adhere, or unite
 • ściągać   
   
  To deliver data to a client only upon client request.
 • ciągnienie   
 • naciągać   
 • odebrać   
 • odrywać   
 • odsuwacz   
  (Noun  )
 • pchać   
 • pchnąć   
 • pociągać   
 • pociągnięcie   
 • porozciągać   
 • powstrzymać   
 • powstrzymywać   
 • prowadzić   
 • przeciągać   
 • przeciągnięcie   
 • przyciąganie   
 • rwać   
 • rączka   
 • siła przebicia   
  (Noun  )
 • sterować   
 • szarpać   
 • szarpnięcie   
 • szarpnąć   
 • szczypać   
 • targnięcie   
 • wciągać   
 • wpływ   
 • wybierać   
 • wylizać   
 • wyrwać   
 • wyrywać   
 • zaciągać   
 • zaciągnąć   
 • łyk   

Pozostałe znaczenia:

 
pociągnięcie
 
ciągnąć
 
remove (something) from circulation
 
(transitive, informal) to do or perform
 
(intransitive, slang) to succeed in finding a person with whom to have sex
 
Any device meant to be pulled, as a lever, knob, handle, or rope
 
succeed in finding a person with whom to have sex
 
to toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field
 
A journey made by rowing
 
Appeal or attraction or (as of a movie star)
 
(Internet) (uncountable) The situation where a client sends out a request for data from a server, as in server pull , pull technology
 
(transitive) (slang) to persuade (someone) to have sex with one
 
(intransitive) to row
 
(intransitive) to apply a force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
A great force, applied in order that an object will move towards the origin of the force that was applied to it.
 
An act of pulling (applying force)
 
act of pulling
 
An attractive force which causes motion towards the source
 
(slang) influence, especially as a means of gaining advantage
 
apply force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
To cause to move along the ground by pulling.
 
(transitive) to apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force
 
(transitive) to retrieve or generate for use
 
(to) pull
 
(transitive) to remove (something), especially from public circulation or availability

Picture dictionary

ciągnąć
ciągnąć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

hair pulling disorder
trichotillomania
platter pull
wyciąg talerzykowy
pull an all-nighter
; zarwać nockę
Pull and Bear
Pull&Bear
pull back
odkładać; przesuwać
pull down
ponizyć siẹ; niszczyć; opuszczać; opuścić; opuszać; poniżać; rozbierać; obniżać; opadać; poniżać siẹ
Pull Harder on the Strings of Your Martyr
Pull Harder on the Strings of Your Martyr
pull off
ściągnąć; potrafić; ściągać
pull one's leg
nabić w butelkę
pull oneself together
; brać się w garść
pull out
wyrwać; ciągnąć; ; wyciągnąć; wyciągać; wywlekać; wyrywać; urywać
pull out of one's ass
wziąć z dupy; wyciągnąć z dupy; brać z dupy
pull replication
replikacja puli
pull someone's leg
nabrać kogoś
pull someone’s leg
nabrać kogoś
pull subscription
subskrypcja wciągana
pull system
system typu pull; system dostępu do danych PNR
pull teeth
ciągnąć za język; ciągnąć kogoś za język
pull to pieces
poniżać siẹ; obniżać; opadać; ponizyć siẹ; opuszać; poniżać
pull up
zatrzymać; postój; zatrzymać się; przystanek
pull-off
podjazd; zakole; zatoka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pull", pamięć tłumaczeniowa

add example
en We' il pull into this inlet and drop anchor
pl Wpłyniemy tutaj i zarzucimy kotwicę
en What this does, in fact, is pull together all the various strands.
pl W rzeczywistości oznacza to pociąganie razem za wszystkie sznurki.
en It' s easier to pull things apart than put them right
pl Dużo łatwiej jest coś rozwalić niż potem to dobrze poskładać
en Did Chloe pull anything off the hard drives?
pl Bill, tu Jack
en I believe we need to add other messages and, above all, other actions to them in order to restore confidence in the European project, and in the reasons why we should all pull together instead of standing alone or doing things alone to tackle the challenges of globalisation.
pl Uważamy, że musimy uzupełnić je innymi komunikatami, a nade wszystko innymi działaniami, aby przywrócić zaufanie do projektu europejskiego oraz powodów, dla których powinniśmy wszyscy współpracować, nie zaś występować osobno lub starać się samodzielnie uporać z wyzwaniami globalizacji.
en I think he' s going to pull through
pl Wydaje mi się, że z tego wyjdzie
en But I may be able to pull out user ID out of the terminal
pl Ok, z którego terminala?
en I' ve pulled myself together in a way that he never thought possible
pl Zebrałam się do kupy w sposób który on nigdy nie uznałby za możliwy
en Did you pull the plug on this thing?
pl Odlaczyles to cudo?
en So Shelly' s down on his knees, right... and he' s pulling out this money from a safe on the floor... and I' m standin ' there... and I' m lookin ' at it, right?
pl Ukląkł i zaczął wyciągać kasę z sejfu w podłodze
en Tractors designed to pull a trailer
pl Ciągniki przeznaczone do ciągnięcia przyczepy
en I' m going to turn around, walk out that door, and you won' t be able to pull that trigger
pl Powiem ci co teraz zrobię, Diano
en He thinks he can pull a fast one
pl Liczy, że będzie coś z tego miał
en Step ‧-Removing the syringe Pull the syringe out quickly and apply pressure to the injection site with a swab containing disinfectant
pl Krok ‧ – usunięcie strzykawki Po wykonaniu wstrzyknięcia strzykawkę należy szybko wyciągnąć, a miejsce wstrzyknięcia ucisnąć gazikiem nasączonym substancją odkażającą
en That punk pulled a Glock ‧ on me
pl Wiesz co to jest?
en It said there was a wound on her body, as if an earring had been pulled out of her ear
pl To bylo w ksiazce.Pisalo, ze znaleziono jej cialo... z wyrwanym kolczykiem z ucha
en The pull is too strong to withstand and live
pl Przyciąganie jest zbyt silne, by oprzeć się i żyć
en DONNlE:Yeah, yeah, yeah. Good job finding that pull a piece of paper with the number printed on it out of the... big red plastic thingy
pl Tak, tak, dobra rzecz wyciąganie kawałka papieru z nadrukowanym numerkiem z... tego dużego, czerwonego, plastikowego czegoś
en CPA ‧.‧.‧: Pulled wool, greasy, including fleece-washed pulled wool
pl CPA ‧.‧.‧: Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
en You ain' t trying to pull a fast one, are you?
pl Chyba nie chcesz mnie wykiwać?
en As the informal economy and illegal employment can act as a pull factor for illegal immigration and can lead to exploitation, the European Council calls on Member States to reach the targets for reducing the informal economy set out in the European employment strategy
pl Z uwagi na to, że nieformalna gospodarka i nielegalne zatrudnienie mogą działać jak czynnik sprzyjający nielegalnej imigracji oraz mogą prowadzić do wyzysku, Rada Europejska wzywa Państwa Członkowskie do osiągnięcia celów prowadzących do ograniczenia nieformalnej gospodarki określonych w Europejskiej Strategii na rzecz Zatrudnienia
en Don' t pull out the plug like that
pl Nie wyciągaj tak wtyczki
en Now I am asking the Commission and the Council to pull themselves together and start to regard taxpayers' money as if it were their own.
pl Zwracam się obecnie do Komisji i Rady o zmobilizowanie się i traktowanie pieniędzy podatników tak, jak traktują swoje własne.
en I' m calling to find out the names of the two janitors that pulled the time capsule out of the ground yesterday at the ceremony
pl Chciałbym poznać nazwiska dwóch pracowników, którzy wczoraj rano wydobywali kapsułę czasu
en We don' t know who she is, but so far...... we' ve pulled ‧ discrete human limbs from the ice and we' re not done yet.Each one a clean cut too. An exact match to the previous amputation you noted, Scully
pl Nie wiemy czyja i dlaczego tam jest, ale póki co wydobyliśmy ‧ odrębnych części ciała i na tym nie koniec./ Na każdej jest czyste cięcie pasujące/ do poprzedniej amputacji, tak jak zauważyłaś./ Wygląda, jakby ktoś porzucał części ciała/ w lodzie od miesięcy, jeśli nie lat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4167 zdań frazy pull.Znalezione w 1,956 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.