wymowa: IPA: pʊl /pʊl/ , SAMPA: /pUl/ pUl    

Tłumaczenia na język polski:

 • ciągnąć     
  (Verb  impf)
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
   
  wlec, przesuwać za sobą
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
 • pociągnąć   
  (Verb  pf)
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
 • przyciągać   
   
  To draw by a physical force causing or tending to cause to approach, adhere, or unite
 • ściągać   
   
  To deliver data to a client only upon client request.
 • ciągnienie   
 • naciągać   
 • odebrać   
 • odrywać   
 • pociągać   
 • pociągnięcie   
 • porozciągać   
 • powstrzymać   
 • powstrzymywać   
 • prowadzić   
 • przeciągać   
 • przeciągnięcie   
 • przyciąganie   
 • rwać   
 • rączka   
 • sterować   
 • strzelać   
 • szarpać   
 • szarpnięcie   
 • szarpnąć   
 • szczypać   
 • targnięcie   
 • wciągać   
 • wpływ   
 • wylizać   
 • wyrwać   
 • wyrywać   
 • zaciągać   
 • zaciągnąć   
 • łyk   

Pozostałe znaczenia:

 
pociągnięcie
 
ciągnąć
 
act of pulling
 
succeed in finding a person with whom to have sex
 
To cause to move along the ground by pulling.
 
(intransitive) to apply a force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
remove (something) from circulation
 
(transitive) to remove (something), especially from public circulation or availability
 
A great force, applied in order that an object will move towards the origin of the force that was applied to it.
 
(transitive) (slang) to persuade (someone) to have sex with one
 
(transitive, informal) to do or perform
 
(Internet) (uncountable) The situation where a client sends out a request for data from a server, as in server pull , pull technology
 
(slang) influence, especially as a means of gaining advantage
 
Appeal or attraction or (as of a movie star)
 
(transitive) to retrieve or generate for use
 
(transitive) to apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force
 
Any device meant to be pulled, as a lever, knob, handle, or rope
 
An act of pulling (applying force)
 
apply force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
(intransitive, slang) to succeed in finding a person with whom to have sex
 
(to) pull
 
A journey made by rowing
 
An attractive force which causes motion towards the source
 
to toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field
 
(intransitive) to row

Picture dictionary

ciągnąć
ciągnąć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

hair pulling disordertrichotillomania
platter pullwyciąg talerzykowy
pull an all-nighter; zarwać nockę
pull downponizyć siẹ; opuszać; poniżać siẹ; niszczyć; opadać; poniżać; opuszczać; opuścić; rozbierać; obniżać
pull offpotrafić; ściągać; ściągnąć
pull oneself together; brać się w garść
pull out; ciągnąć; urywać; wyciągnąć; wyrwać; wyrywać; wywlekać; wyciągać
pull out of one's asswyciągnąć z dupy; wziąć z dupy; brać z dupy
pull quotecytat
pull replicationreplikacja puli
pull someone's legnabrać kogoś
pull subscriptionsubskrypcja wciągana
pull systemsystem typu pull; system dostępu do danych PNR
pull teethciągnąć kogoś za język; ciągnąć za język
pull the wool over someone's eyesmydlić oczy
pull through
pull to piecesponiżać siẹ; ponizyć siẹ; poniżać; opadać; opuszać; obniżać
pull uppostój; przystanek; zatrzymać; zatrzymać się
pull-down
pull-outwkładka; dodatek
pull-overpulower
pull-uppodciągnięcie; zatrzymywanie
pull-upspodciąganie
pullingciągnięcie
push-pullprzeciwsobny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pull", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zobelle could be pulling strings on both the Hale brothersZobelle może wpływać na obu braci Hale
Pull up a stoolCudownie, wybierz stołek
It' s pulling itself, like alwaysJedzie sam, jak zwykle
Mike, pull around on the outsideMike, podjedź z drugiej strony
Unless farmers get that income stimulus, they will pull back.Jeżeli rolnicy nie dostaną takiej zachęty dochodowej, będą rezygnować.
You' re not gonna pull that with me, palNie będziesz grać moim kosztem
We should pull back up hereBędziemy się bronić
He pulled a gun from his jacket...... then he shot my brother through his left eyeWyciągnął broń z kurtki...... i strzelił bratu w lewe oko
But he pulls himself together and he says, " What' s the good news? "Ale zbiera się w garść i mówi," Jaka jest dobra wiadomość? "
You' re pulling too fastWiosłujesz za szybko
I just pulled her out of the bathtub, put tourniquets on both arms... and called an ambulancePołożyłem ją w wannie, zawinąłem oba nadgarstki i zadzwoniłem po karetkę
I' il bet they' re pulling out all the stops to find usNa pewno ściągają wszystkie posiłki, żeby nas złapać
They got the story that we pulled this interview, and they talked to Mike and lWiedzą, że zdjęliśmy program, przepytywali nas
On the pull- out couchNa wyciąganej kanapie
So I suggest that we pull off one of the wing mirrors off the bus, and use it to signal to them using the sunSugertowałbym wam wyciągnąć jedno z bocznych ludterek autobusu i użyć jako sygnał dla niego wykorzystując słońce
be pulled down by its chassis so that the driving axle load is ‧ times its maximum static valuerama pojazdu zostanie obniżona, tak że ciężar osi napędowej wynosi półtorej maksymalnej wartości statycznej
Pull the triggerPociągnij za spust
You won' t pull that trigger, MaureenNie pociągniesz za ten spust, Maureen.- Wypróbuj mnie
I pulled that outSam to wymyśliłem
Move again and I' il pull your behind out through your noseRusz sie jeszcze raz, a wypruje ci flaki
The main challenges for the EU over the next year suggest many synergies and opportunities for cooperation with the US: dealing with the economic crisis; governance, restoring growth and jobs by accelerating reforms, building an area of freedom, justice and security, and pulling our weight on the global stage.Lista głównych wyzwań stojących przed UE w najbliższym roku sugeruje liczne synergie i możliwości współpracy z USA: uporanie się z kryzysem finansowym, sposób sprawowania rządów, przywrócenie wzrostu i miejsc pracy dzięki szybszym reformom, budowa przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz odgrywanie przez Europę właściwej roli na scenie światowej.
I hope the markets are going to pull themselves together again and I hope the European authorities will continue to act in this sense.Mam nadzieję, że rynki znów zaczną ze sobą współdziałać i mam nadzieję, że europejskie organa będą nadal działać w tym kierunku.
Did you run away, or did they pull that old " dump the pup " trick?Zwiałe?, czy wyrzucili cię jako zużytego szczeniaka?
Just one thing.If you pull it off, the ClA bring him inJeśli wygrasz, CIA go przejmie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4167 zdań frazy pull.Znalezione w 3,221 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.