wymowa: IPA: pʊl /pʊl/ , SAMPA: /pUl/ pUl    

Tłumaczenia na język polski:

 • ciągnąć     
  (Verb  impf)
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
   
  wlec, przesuwać za sobą
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
 • pociągnąć   
  (Verb  pf)
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
 • przyciągać   
   
  To draw by a physical force causing or tending to cause to approach, adhere, or unite
 • ściągać   
   
  To deliver data to a client only upon client request.
 • ciągnienie   
 • naciągać   
 • odebrać   
 • odrywać   
 • pociągać   
 • pociągnięcie   
 • porozciągać   
 • powstrzymać   
 • powstrzymywać   
 • prowadzić   
 • przeciągać   
 • przeciągnięcie   
 • przyciąganie   
 • rwać   
 • rączka   
 • sterować   
 • strzelać   
 • szarpać   
 • szarpnięcie   
 • szarpnąć   
 • szczypać   
 • targnięcie   
 • wciągać   
 • wpływ   
 • wylizać   
 • wyrwać   
 • wyrywać   
 • zaciągać   
 • zaciągnąć   
 • łyk   

Pozostałe znaczenia:

 
pociągnięcie
 
ciągnąć
 
remove (something) from circulation
 
(transitive, informal) to do or perform
 
(intransitive, slang) to succeed in finding a person with whom to have sex
 
Any device meant to be pulled, as a lever, knob, handle, or rope
 
succeed in finding a person with whom to have sex
 
to toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field
 
A journey made by rowing
 
Appeal or attraction or (as of a movie star)
 
(Internet) (uncountable) The situation where a client sends out a request for data from a server, as in server pull , pull technology
 
(transitive) (slang) to persuade (someone) to have sex with one
 
(intransitive) to row
 
(intransitive) to apply a force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
A great force, applied in order that an object will move towards the origin of the force that was applied to it.
 
An act of pulling (applying force)
 
act of pulling
 
An attractive force which causes motion towards the source
 
(slang) influence, especially as a means of gaining advantage
 
apply force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
To cause to move along the ground by pulling.
 
(transitive) to apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force
 
(transitive) to retrieve or generate for use
 
(to) pull
 
(transitive) to remove (something), especially from public circulation or availability

Picture dictionary

ciągnąć
ciągnąć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

hair pulling disordertrichotillomania
platter pullwyciąg talerzykowy
pull an all-nighter; zarwać nockę
pull downponizyć siẹ; opuszać; poniżać siẹ; niszczyć; opadać; poniżać; opuszczać; opuścić; rozbierać; obniżać
pull offpotrafić; ściągać; ściągnąć
pull oneself together; brać się w garść
pull out; ciągnąć; urywać; wyciągnąć; wyrwać; wyrywać; wywlekać; wyciągać
pull out of one's asswyciągnąć z dupy; wziąć z dupy; brać z dupy
pull quotecytat
pull replicationreplikacja puli
pull someone's legnabrać kogoś
pull subscriptionsubskrypcja wciągana
pull systemsystem typu pull; system dostępu do danych PNR
pull teethciągnąć kogoś za język; ciągnąć za język
pull the wool over someone's eyesmydlić oczy
pull through
pull to piecesponiżać siẹ; ponizyć siẹ; poniżać; opadać; opuszać; obniżać
pull uppostój; przystanek; zatrzymać; zatrzymać się
pull-down
pull-outdodatek; wkładka
pull-overpulower
pull-uppodciągnięcie; zatrzymywanie
pull-upspodciąganie
pullingciągnięcie
push-pullprzeciwsobny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pull", pamięć tłumaczeniowa

add example
Figured you' d pulled your freightMyślałem, że zwinąłeś żagle
Hutch, just pull over and get the ticket, man, okay?Hutch, po prostu zjedź i przyjmij mandat, ok?
He must have got chilly and pulled the dirt back overCóż!Musiało mu być chyba zimno i przysypał się z powrotem
To cut through, you use a push- pull systemCiosy polegają na pchnięciach i pociągnięciach
Pull down your eyelid with a clean finger, until there is a pocket between the eyelid and your eyeCzystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi tak, by między gałką oczną a powieką utworzyła się „ kieszonka ”
He pulled a knife on meNie, to on pierwszy wyciągnął nóż
You don' t just want to pull a triggerTy nie chcesz pociągnąć za spust
Just pull the cablePo prostu pociągnij za linkę
tractor: any self-propelled vehicle circulating on the road, other than a vehicle permanently running on rails, and specially designed to pull, push or move trailers, semi-trailers, implements or machinesciągnik: pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazd stale poruszający się po szynach i skonstruowany specjalnie do ciągnięcia, pchania lub poruszania przyczep, naczep, urządzeń lub maszyn
She' s trying to pull a fast one on Big DaddyChce przegiąć z Wielkim Tatusiem
Combine that with his natural type a, and presto change- o, he magically pulls blood type ab out of his hatW połączeniu z jego naturalnym typu A, i hokus pokus, magicznie wyciąga grupę krwi AB z kapelusza
They might pull Hanneken, and that is gonna leave us alone, singled up on the lineGóra może wycofać Hannekena.To pozostawi nas samych... na pierwszej linii
We are waiting for the Lisbon Treaty to be ratified and so cannot behave as we would hope to at the end of the year, when all of a sudden, to coin a phrase, just like the rabbit being pulled out of the hat, the agreement which will regulate our work will magically appear.Czekamy na ratyfikację traktatu lizbońskiego i nie możemy zachowywać się tak, jakby porozumienie regulujące naszą działalność miało się pojawić pod koniec roku zupełnie nagle.
Disinfect the rubber membrane with a medicinal swab Always use a new needle for each injection to prevent contamination Remove the protective tab from a NovoFine S needle Screw the needle straight and tightly onto Mixtard ‧ InnoLet (picture ‧B) Pull off the big outer needle cap and the inner needle cap• Zdezynfekować gumową membranę środkiem do dezynfekcji. • Do każdego wstrzyknięcia używać nowej igły, aby zapobiec zanieczyszczeniu insuliny • Usunąć nalepkę ochronną z igły NovoFine S. • Mocno i starannie przykręcić igłę do wstrzykiwacza Mixtard ‧ InnoLet (rysunek ‧B). • Zdjąć dużą zewnętrzną i wewnętrzną osłonkę igły
It was pointed toward the end of the pier and the throttle pulled outWóz miał zwoIniony hamuIec ręczny
Never turn the dosage selector after injection button has been pulled outNie wolno przekręcać pokrętła nastawienia dawki po odciągnięciu przycisku podania dawki
We will pull out all the stops, and have already done so, in order to increase production in developing countries; this seems to me to be the only real solution to tackling this phenomenon, which admittedly I was critical of at first.Zlikwidujemy wszystkie ograniczenia i już to zrobiliśmy, w celu zwiększenia produkcji w krajach rozwijających się; wydaje mi się, że jest to jedyne realne rozwiązane tego problemu, wobec którego wprawdzie najpierw byłem krytyczny.
And Danny had scattered some of his school papers all over the room...... and my husband grabbed his arm to pull him away from themA Danny porozrzucał swoje szkolne zeszyty po całym pokoju...... i mój mąż chwycił go za rękę
I' d like to apologize for pulling you out of your place at workChciałam panią przeprosić za przeszkadzanie pani w pracy
Maybe it pulls up from the frontMoże ściąga się z przodu
Pull it down.Clear?W razie awarii, tutaj jest spadochron rezerwowy
Ishbo, pull off his shoesIshbo, ściągnij mu buty
Well... she drives off in her car in September... but for all we know, she pulls over in Albany and sleeps there until MayNo cóż... wybiera się samochodem we wrześniu... ale z tego co wiadomo, zatrzyma się w Albany i tam prześpi aż do maja
Switches, pull-knobs, etc, made of rigid material, which, measured in accordance with the method described in Annex V from ‧ mm to ‧ mm from the panel, shall have a cross-sectional area of not less than ‧ cm‧, measured ‧ mm from the point projecting furthest, and shall have rounded edges with a radius of curvature of not less than ‧ mmPrzyciski, uchwyty, itd., z twardych materiałów wystające z tablicy rozdzielczej na ‧-‧ mm, przy czym wymiar ten określa się według metody opisanej w załączniku V, w przekroju poprzecznym mają powierzchnię co najmniej ‧ cm‧ mierzoną w odległości ‧ mm od najbardziej wystającego punktu, a ich brzegi są zaokrąglone, o promieniu krzywizny co najmniej ‧ mm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4167 zdań frazy pull.Znalezione w 3,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.