wymowa: IPA: pʊl /pʊl/ , SAMPA: /pUl/ pUl    

Tłumaczenia na język polski:

 • ciągnąć     
  (Verb  impf)
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
   
  wlec, przesuwać za sobą
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
 • pociągnąć   
  (Verb  pf)
   
  apply force to (something) so it comes towards one
   
  To apply a force to (an object), in order that it moves towards the origin of the force that was applied.
   
  transitive: apply force to (something) so it comes towards one
 • przyciągać   
   
  To draw by a physical force causing or tending to cause to approach, adhere, or unite
 • ściągać   
   
  To deliver data to a client only upon client request.
 • ciągnienie   
 • naciągać   
 • odebrać   
 • odrywać   
 • pociągać   
 • pociągnięcie   
 • porozciągać   
 • powstrzymać   
 • powstrzymywać   
 • prowadzić   
 • przeciągać   
 • przeciągnięcie   
 • przyciąganie   
 • rwać   
 • rączka   
 • sterować   
 • strzelać   
 • szarpać   
 • szarpnięcie   
 • szarpnąć   
 • szczypać   
 • targnięcie   
 • wciągać   
 • wpływ   
 • wylizać   
 • wyrwać   
 • wyrywać   
 • zaciągać   
 • zaciągnąć   
 • łyk   

Pozostałe znaczenia:

 
pociągnięcie
 
ciągnąć
 
remove (something) from circulation
 
(transitive, informal) to do or perform
 
(intransitive, slang) to succeed in finding a person with whom to have sex
 
Any device meant to be pulled, as a lever, knob, handle, or rope
 
succeed in finding a person with whom to have sex
 
to toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field
 
A journey made by rowing
 
Appeal or attraction or (as of a movie star)
 
(Internet) (uncountable) The situation where a client sends out a request for data from a server, as in server pull , pull technology
 
(transitive) (slang) to persuade (someone) to have sex with one
 
(intransitive) to row
 
(intransitive) to apply a force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
A great force, applied in order that an object will move towards the origin of the force that was applied to it.
 
An act of pulling (applying force)
 
act of pulling
 
An attractive force which causes motion towards the source
 
(slang) influence, especially as a means of gaining advantage
 
apply force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 
To cause to move along the ground by pulling.
 
(transitive) to apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force
 
(transitive) to retrieve or generate for use
 
(to) pull
 
(transitive) to remove (something), especially from public circulation or availability

Picture dictionary

ciągnąć
ciągnąć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

hair pulling disorder
trichotillomania
platter pull
wyciąg talerzykowy
pull an all-nighter
; zarwać nockę
pull down
ponizyć siẹ; opuszać; poniżać siẹ; niszczyć; opadać; poniżać; opuszczać; opuścić; rozbierać; obniżać
pull off
potrafić; ściągać; ściągnąć
pull oneself together
; brać się w garść
pull out
; ciągnąć; urywać; wyciągnąć; wyrwać; wyrywać; wywlekać; wyciągać
pull out of one's ass
wyciągnąć z dupy; wziąć z dupy; brać z dupy
pull replication
replikacja puli
pull someone's leg
nabrać kogoś
pull subscription
subskrypcja wciągana
pull system
system typu pull; system dostępu do danych PNR
pull teeth
ciągnąć kogoś za język; ciągnąć za język
pull to pieces
poniżać siẹ; ponizyć siẹ; poniżać; opadać; opuszać; obniżać
pull up
postój; przystanek; zatrzymać; zatrzymać się
pull-out
wkładka; dodatek
pull-over
pulower
pull-up
podciągnięcie; zatrzymywanie
pull-ups
podciąganie
pulling
ciągnięcie
push-pull
przeciwsobny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pull", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Zobelle could be pulling strings on both the Hale brothers
pl Zobelle może wpływać na obu braci Hale
en Pull up a stool
pl Cudownie, wybierz stołek
en It' s pulling itself, like always
pl Jedzie sam, jak zwykle
en Mike, pull around on the outside
pl Mike, podjedź z drugiej strony
en Unless farmers get that income stimulus, they will pull back.
pl Jeżeli rolnicy nie dostaną takiej zachęty dochodowej, będą rezygnować.
en You' re not gonna pull that with me, pal
pl Nie będziesz grać moim kosztem
en We should pull back up here
pl Będziemy się bronić
en He pulled a gun from his jacket...... then he shot my brother through his left eye
pl Wyciągnął broń z kurtki...... i strzelił bratu w lewe oko
en But he pulls himself together and he says, " What' s the good news? "
pl Ale zbiera się w garść i mówi," Jaka jest dobra wiadomość? "
en You' re pulling too fast
pl Wiosłujesz za szybko
en I just pulled her out of the bathtub, put tourniquets on both arms... and called an ambulance
pl Położyłem ją w wannie, zawinąłem oba nadgarstki i zadzwoniłem po karetkę
en I' il bet they' re pulling out all the stops to find us
pl Na pewno ściągają wszystkie posiłki, żeby nas złapać
en They got the story that we pulled this interview, and they talked to Mike and l
pl Wiedzą, że zdjęliśmy program, przepytywali nas
en On the pull- out couch
pl Na wyciąganej kanapie
en So I suggest that we pull off one of the wing mirrors off the bus, and use it to signal to them using the sun
pl Sugertowałbym wam wyciągnąć jedno z bocznych ludterek autobusu i użyć jako sygnał dla niego wykorzystując słońce
en be pulled down by its chassis so that the driving axle load is ‧ times its maximum static value
pl rama pojazdu zostanie obniżona, tak że ciężar osi napędowej wynosi półtorej maksymalnej wartości statycznej
en Pull the trigger
pl Pociągnij za spust
en You won' t pull that trigger, Maureen
pl Nie pociągniesz za ten spust, Maureen.- Wypróbuj mnie
en I pulled that out
pl Sam to wymyśliłem
en Move again and I' il pull your behind out through your nose
pl Rusz sie jeszcze raz, a wypruje ci flaki
en The main challenges for the EU over the next year suggest many synergies and opportunities for cooperation with the US: dealing with the economic crisis; governance, restoring growth and jobs by accelerating reforms, building an area of freedom, justice and security, and pulling our weight on the global stage.
pl Lista głównych wyzwań stojących przed UE w najbliższym roku sugeruje liczne synergie i możliwości współpracy z USA: uporanie się z kryzysem finansowym, sposób sprawowania rządów, przywrócenie wzrostu i miejsc pracy dzięki szybszym reformom, budowa przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz odgrywanie przez Europę właściwej roli na scenie światowej.
en I hope the markets are going to pull themselves together again and I hope the European authorities will continue to act in this sense.
pl Mam nadzieję, że rynki znów zaczną ze sobą współdziałać i mam nadzieję, że europejskie organa będą nadal działać w tym kierunku.
en Did you run away, or did they pull that old " dump the pup " trick?
pl Zwiałe?, czy wyrzucili cię jako zużytego szczeniaka?
en Just one thing.If you pull it off, the ClA bring him in
pl Jeśli wygrasz, CIA go przejmie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4167 zdań frazy pull.Znalezione w 4,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.