Tłumaczenia na język polski:

  • psychometria   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
psych. psychologia stat. statystyka, statystyczny psychometria
 
(psychology) The design of psychological tests to measure intelligence, aptitude and personality; and the analysis and interpretation of their results.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

psychometric
psychometryczny
psychometric test
test psychometryczny

Przykładowe zdania z "psychometrics", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Analysis of psychometric features of the depression assessment inventory BDI-II developed by Aaron T.Beck
pl Analiza Własności Psychometrycznych Kwestionariusza do Pomiaru Depresji Aarona T. Becka - BDI-II
en "My thoughts". The questionnaire for the study of daydreams - psychometric description
pl Moje rozmyślania. Kwestionariusz do badań marzeń na jawie - opracowanie psychometryczne.
en Psychometric Properties of Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI)
pl Charakterystyka własności psychometrycznych Inwentarza Pourazowych Treści Poznawczych (PTCI)
en Comparing psychometric technic and projective metod in ability to diagnose crisis
pl Ocena i porównywanie wartości diagnostycznej techniki psychometrycznej i metody projekcyjnej w diagozowaniu kryzysu.
en Psychometric criteria in the application of occupational selection methods
pl psychometryczne kryteria w stosowaniu metod doboru zawodowego
en The adaptation and the psychometric verification of E.T.Dowd's, C.R.Milne's i S.L.Wise's questionnaire for the measurement of reactance Therapeutic Reactance Scale
pl Adaptacja i weryfikacja psychometryczna kwestionariusza do pomiaru reaktancji Therapeutic Reactance Scale E.T.Dowda, C.R.Milne'a i S.L.Wise'a
en Psychometrical Verification of Zbigniew Nęcki's Communication Activity Scale.
pl Psychometryczna weryfikacja kwestionariusza SKALA AKTYWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ Zbigniewa Nęckiego.
en Psychometric Properties of the Polish version of Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS)
pl Charakterystyka własności psychometrycznych polskiej wersji Potraumatycznej Skali Diagnostycznej (PDS)
en No criminal charges... will be filed against you at this time... and you are released on your own recognizance... for a six- month period of psychometric probation... to include monthly review by an ICC psychiatric technician
pl Nie zostanie wszczęte postępowanie karne przeciwko tobie i jesteś wolna na własne zobowiązanie do sześcio- miesięcznego nadzoru psychometrycznego, z comiesięcznym przeglądem przez psychiatrę ICC
en Application of data mining tools in analizing psychometric data
pl Zastosowanie metod data mining do analizy danych psychometrycznych
en Psychometric Properties of LiZa (List of Behaviors), a Transgression Type Test
pl Własności psychometryczne testu "LIZA - Lista Zachowań", badającego rodzaje zachowań transgresyjnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11 zdań frazy psychometrics.Znalezione w 0,594 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.