wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • febe   
  • fojbe   
    [tytanida]

Pozostałe znaczenia:

 
Any of several birds of the genus Sayornis

Did you mean: Phoebe

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (6)

Phoebe
Febe; ; piątka
Phoebe Buffay
Phoebe Buffay
Phoebe Cates
Phoebe Cates
Phoebe Halliwell
Phoebe Halliwell
Phoebe Tonkin
Phoebe Tonkin

Przykładowe zdania z "phoebe", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Phoebe, I didn' t mean to upset you
pl Phoebe, Nie chciałam cię zdenerwować
en did you at one time provide Phoebe Halliwell with a smoke bomb during a school assembly?
pl Panie Gittridge, czy pewnego razu dostarczył pan Phoebe Halliwell bombę dymną na zebranie szkolne?
en Wow, I don' t know what you could possibly mean, Phoebe
pl Nie rozumiem o co ci chodzi, Phoebe
en Phoebe, I love you
pl Phoebe, kocham cię
en Let' s talk to Phoebe and give her a chance to explain what' s going on
pl Porozmawiajmy z Phoebe i dajmy jej szansę na wyjaśnienie co się dzieje
en You were thinking about saving Phoebe
pl Myślałaś o uratowaniu Phoebe
en The Phoebe I know would never roll over for lawyers like that
pl Phoebe, którą znam nigdy nie zwinęłaby się przez prawnikami, jak teraz
en The last time Phoebe was evil, she was under the influence of her demonic pregnancy
pl Ostatnim razem, kiedy Phoebe była zła, była pod wpływem jej demonicznej ciąży
en Okay, then have them catch you and Phoebe together
pl W porządku, nakryli Ciebie i Phoebe razem
en Look, all I know is the more I think about it, the more I agree with Phoebe
pl Wiem tylko tyle, że im więcej o tym myślę, tym bardziej zgadzam się z Phoebe
en Thanks for doing that, Phoebe
pl Dziękuję, że to robisz, Phoebe
en Phoebe' s lawsuit, Piper' s club
pl Proces Phoebe, klub Piper
en I mean, Phoebe would not do this to us
pl Phoebe by nam tego nie zrobiła
en Ok, you orb out and get Phoebe, and I' il start on the potion
pl Wyorbuj się i zabierz Phoebe, a ja zacznę od mikstury
en Well, then it has to end with Phoebe
pl To się musi skończyć razem z Phoebe
en Phoebe' s dark side rearing its ugly head?
pl Ciemna strona Phoebe pokazuje swoje pazury?
en Phoebe, you are not strong enough to fight me
pl Phoebe, jesteś za słaba by mi się sprzeciwić
en We were gonna use all of this to break Phoebe out
pl Zamierzamy się tym wszystkim posłużyć żeby uwolnić Phoebe
en Isn' t it a bit suicidal to be walking into the room Phoebe saw us die in?
pl Czy to nie samobójstwo wchodzić do pokoju, w którym Phoebe widziała nas martwych?
en She was dying and they made him choose and he chose to take Phoebe back home
pl Umierała, i kazali mu wybierać, i on zdecydował, że zabierze Phoebe do domu
en Where' s Phoebe?
pl Gdzie jest Phoebe?
en We got Phoebe, all right?
pl Potrzebujemy głosu większości
en This is Phoebe, Monica, and Chandler
pl To jest Phoebe, Monika i Chandler
en Phoebe was hitting on me
pl Phoebe mnie kokietowała
en How could you do this to me, phoebe?
pl Jak możesz mi to robić Phoebe?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 288 zdań frazy phoebe.Znalezione w 0,786 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.