wymowa: IPA: [ˈphæʃən] ˈpæʃən /ˈpæʃən/ ˈphæʃən , SAMPA: /"p{S@n/ "p{S@n        

Tłumaczenia na język polski:

 • pasja   
  (Noun  )
   
  utwór artystyczny opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  rel. religia utwór artystyczny lub przedstawienie religijne opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  silne zainteresowania, zamiłowanie
 • afekt   
  (Noun  )
   
  namiętność, silne uczucie
 • namiętność   
  (Noun  )
 • burza     
  (Noun  )
 • mania   
  (Noun  )
 • ogień     
  (Noun  )
 • pożar   
  (Noun  )
 • płomień   
  (Noun  )
 • rozkosz   
 • uniesienie   
 • wicher   
  (Noun  )
 • zaciekłość   
 • zamiłowanie   
 • zapamiętałość   
 • zapał   
 • żar   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
namiętność
 
pasja
 
Any great, powerful emotion, especially love or hate.
 
An object of passionate love or strong interest.
 
suffering of Jesus
 
passion(s)
 
A feeling of strong sexual desire.
 
any great emotion
 
Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
(Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
(obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing.
 
commemoration of the suffering of Jesus
 
fervor, determination
 
Great emotion.
 
A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus.
 
fervor, determination.
 
object of passionate love or strong interest
 
passion (of love)

Did you mean: Passion

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (23)

banana passion fruit
kuruba; męczennica miękka
Dance Passion
Dance Passion
Dark Passion Play
Dark Passion Play
I have a passion for painting
pasjonuję się malarstwem
La Passione
La Passione
Passion
Pasja; Męka Pana Jezusa; męka Pańska; pasja
passion flower
; męczennica
Passion flower
męczennica
passion flowers
męczennica; Passiflora; grandilla
passion fruit
owoc męczennicy; ; owoce męczennicy; marakuja; passiflora
passion fruits
marakuja (owoc); marakuja; Grandilla; Męczennica; Passiflora
Passion of Christ
męka Pańska; pasja
Passion play
misterium męki Pańskiej; misterium pasyjne; sztuka pasyjna
Passion Week
Wielki Tydzień
passionate
; gwałtowny; ognisty; płomienny; porywczy; zaciekły; zapalczywy; zapamiętały; żarliwy; namiętny
passionately
mocno; ; namiętnie
passionateness
burza; namiętność; ogień; pożar; płomień; wicher; żar
Passions
Passions
Pearls of Passion
Pearls of Passion
St Mark Passion
Pasja według św. Marka
St Matthew Passion
Pasja według św. Mateusza
The Passionate Pilgrim
Namiętny pielgrzym

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "passion", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Gwent) ' I must need speak in passion
pl Powinienem przemówić z pasją, ale on mnie nie słyszy
en Work - passion or obsession?
pl Praca- pasja czy obsesja? Pracogholizm a zaangażowanie w pracę - podobieństwa i różnice.
en Parliament, as certain fellow Members have pointed out, has worked intelligently, competently, and I would even say passionately, and has already adopted important texts in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
pl Dlatego też my również powinniśmy przyspieszyć nasze decyzje i zadbać o to, by były one satysfakcjonujące. Parlament, jak niektóre koleżanki i koledzy posłowie podkreślali, pracował w sposób racjonalny, kompetentny, powiedziałbym nawet z ogromnym entuzjazmem, i przyjął już ważny tekst w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
en In case she loses control and bites his jugular in the heat of passion
pl Na wypadek gdyby straciła kontrolę i wbiła mu się w szyję, kiedy będzie podniecona
en Passions fail everything
pl Myślisz, że nie damy rady?
en By thought, will, passion, wise
pl Myślą i mocą zwiąż je razem
en I would hate to see his passion fall by the wayside
pl Ja też lubię to robić
en His brother, Prince Passion
pl Jego brat, Książę Passion
en Homicide commited of passion in Polish criminal law
pl Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym
en Bree, this is the one thing in his life that he' s passionate about
pl Bree, to jest jedyna rzecz w jego życiu, która go pasjunuje
en The images of the Saviour's Passion in the Seventeenth-Century Polish messiads - scenes of Jesus' flagellation and piercing of His side.
pl Obrazy męki Zbawiciela w polskich mesjadach pasyjnych XVII wieku - na przykładzie opisów biczowania i przebicia boku Pańskiego.
en This blasphemous film, The Passion of Saint Tibulus
pl Tym bluźnierczym filmie, Namiętość świętego Tyberiusza
en Surely, I will never forget this dawn... this hunt... this passion... "And then... whew!
pl Napewno nigdy nie zapomnę tego świtu... tego polowania... tej pasji... " i wtedy... fiu!
en I just got kind of carried away in the heat of passion
pl Dałam się zbyt ponieść chwilowym emocjom
en The Image of Passion of Jessus Christ in Roman Brandstaetter`s Novels and European Paintings
pl Wizerunek Chrystusa cierpiącego w twórczości Romana Brandstaettera
en Passion of life in the shadow of death poetry of Halina Poświatowska
pl Pasja życia w cieniu śmierci - liryka Haliny Poświatowskiej
en Ladies and gentlemen, this next award, the Dukesberry All- Star Patch...... was created ‧ years ago to recognize people for their tireless work ethic...... their unparalleled generosity...... and their passion and dedication to both the league and our fine community
pl Panie i panowie, następna nagroda to Nargoda Specjalna Dukesberry... ufundowana ‧ lat temu dla uhonorowania osób za ich bezustanną pracę... i niewymierną hojność... i pasję, i oddanie włożone w dziecięcą ligę i w naszą społeczność
en The European Parliament will strive with all its might and with passionate commitment to meet these challenges.
pl Parlament Europejski, zobowiązując się w pełni, uczyni wszystko, co w jego mocy, aby sprostać tym wyzwaniom.
en I would rather concentrate on bare facts backed up by statistics where appropriate - as statistics is after all my life-long profession and possibly even my passion - or on what Tomáš Garrigue Masaryk, the first President of the Czechoslovak Republic, called the small everyday tasks.
pl Skupię się raczej na suchych faktach, w razie potrzeby popartych statystykami - ponieważ statystyki to moje życiowe zajęcie, a nawet pasja - czy nawet na tym, co Tomáš Garrigue Masaryk, pierwszy prezydent Republiki Czechosłowackiej, zwykł nazywać małymi codziennymi zadaniami.
en You fight with passion... but your anger distorts your judgment.Bison will see right through you
pl Walczysz z pasją./ Lecz twój gniew/ zaburza ocenę sytuacji./ Bizon przejrzy cię/ na wylot
en Business is my passion, it' s also my job
pl Biznes to moja pasja, ale też i praca
en Consequently, our European citizens not only lost trust in the European institutions but also their hopes and passions.
pl W związku z tym nasi europejscy obywatele nie tylko utracili zaufanie do europejskich instytucji, ale również nadzieję i pasje.
en I see the passion in your eyes
pl W twoich oczach widzę namiętności lśnienie
en Let' s say you' re passionately in love with a woman
pl Powiedzmy, że się pan zakochał
en : Legia Warsaw’s Fans - between passion and everyday life.
pl Kibice Legii Warszawa – między pasją a codziennością
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 740 zdań frazy passion.Znalezione w 0,896 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.