wymowa: IPA: [ˈphæʃən] ˈpæʃən /ˈpæʃən/ ˈphæʃən , SAMPA: /"p{S@n/ "p{S@n        

Tłumaczenia na język polski:

 • pasja   
   
  utwór artystyczny opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  rel. religia utwór artystyczny lub przedstawienie religijne opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  silne zainteresowania, zamiłowanie
 • afekt   
   
  namiętność, silne uczucie
 • namiętność   
 • rozkosz   
 • uniesienie   
 • zaciekłość   
 • zamiłowanie   
 • zapamiętałość   
 • zapał   

Pozostałe znaczenia:

 
namiętność
 
pasja
 
Any great, powerful emotion, especially love or hate.
 
An object of passionate love or strong interest.
 
suffering of Jesus
 
passion(s)
 
A feeling of strong sexual desire.
 
any great emotion
 
Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
(Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
(obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing.
 
commemoration of the suffering of Jesus
 
fervor, determination
 
Great emotion.
 
A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus.
 
fervor, determination.
 
object of passionate love or strong interest
 
passion (of love)

Did you mean: Passion

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

I have a passion for painting
pasjonuję się malarstwem
Passion
Pasja; Męka Pana Jezusa
Passion flower
męczennica
passion flowers
męczennica
passion fruit
owoc męczennicy; ; owoce męczennicy; marakuja
passion fruits
marakuja (owoc); marakuja
passionate
; gwałtowny; ognisty; płomienny; porywczy; zaciekły; zapalczywy; zapamiętały; żarliwy; namiętny
passionately
mocno; ; namiętnie
St Mark Passion
Pasja według św. Marka
St Matthew Passion
Pasja według św. Mateusza
The Passionate Pilgrim
Namiętny pielgrzym

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "passion", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ June ‧- Vion v OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Vion przeciwko OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD
en He was passionate about solving the case
pl Bardzo mu zależało na rozwiązaniu sprawy
en The occupation with passion. About the lifestyle of dance instructors.
pl Zawód z pasją. O stylu życia instruktorów tańca.
en I specialize in me more and more solar energy, it' s almost a passion
pl Czysta technologia to jakby moja pasja.Sprytnie
en When we substitute threat for an argument...... violence for principle, we allow our passion...... to overcome our capacity for reason
pl Kiedy argumenty zastąpią groźby... zasady- przemoc... rozsądek- namiętności?
en Her voice- over begins: " I suppose I do have one unembarrassed passion
pl W tle jej głos:Mam tylko jedno niekrępujące hobby
en Passion is one of her characteristics.
pl Jedną z jej cech jest pasja.
en In accordance with Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ applications for import tolerances were made for azoxystrobin on passion fruits, cyprodinil and fludioxonil on roots of herbal infusions and spices, fluroxypyr on tea and coffee beans, potassium tri-iodide on bananas, melons and grapes and thiram on bananas
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ złożono wnioski dotyczące tolerancji importowej w zakresie stosowania: azoksystrobiny w odniesieniu do owoców męczennicy, cyprodynilu i fludioksonilu w odniesieniu do korzeni stosowanych do naparów ziołowych i przypraw, fluroksypyru w odniesieniu do nasion herbaty i kawy, trijodku potasu w odniesieniu do bananów, melonów i winogron oraz tiramu w odniesieniu do bananów
en All drive and passion
pl Bardzo namiętnym
en Mercenaries.They fight for money, not passion
pl Najemnicy walczą dla pieniędzy a nie z zamiłowania
en We are passionate pro-Europeans, but this is precisely why we are extremely disappointed by the people that you have presented us with and by the quality of these people.
pl Jesteśmy entuzjastami UE i dlatego właśnie jesteśmy niezwykle rozczarowani ludźmi, których nam przedstawiono, jak i tym, co sobą reprezentują.
en I can' t conceal from you that I love you tenderly, passionately... and above all, respectfully
pl Nie mogę ukryć, że kocham Panią tkliwie i namiętnie... ale nade wszystko, z szacunkiem
en It is his love, it is his passion
pl To jego milosc, jego namietnosc
en This terrorist assassination follows numerous other assassinations of courageous, tolerant Pakistanis who are passionate about human rights and defenders of the human rights of both men and women.
pl Ta dokonana przez terrorystów zbrodnia jest jedną z serii morderstw, których ofiarą padli dzielni i tolerancyjni Pakistańczycy z pasją walczący o prawa człowieka i broniący praw zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
en " Enrique Goded is still making films With the same passion. "
pl " Enrique Goded wciąż robi filmy z tą samą pasją. "
en I would also like to thank Mr Michel for his passion, his commitment and his fortitude.
pl Chciałabym także podziękować panu komisarzowi Michelowi za jego pasję, zaangażowanie i hart ducha.
en This court is not unmoved by your... eloquence and passion, but the prosecution is correct
pl Sąd jest poruszony... pańską elokwencją... jednak oskarżenie ma rację
en We wereambitious, passionate, ready to takeover the world
pl Ambitni pasjonaci, gotowi zawładnąć światem
en With total dedication and passion for your cause
pl Oddany sprawie całkowicie i z pasją
en And when I feel passion about something, I work hard at it
pl Jeśli coś mnie pasjonuje, daje z siebie wszystko
en Because one should have passion for the mountains, that is Pizdek on the track. Otherness as a result of specific spatial practices in the village of Gorce mountains.
pl Bo do gór trzeba mieć zamiłowanie, czyli Pizdek na szlaku. Odmienność jako wynik specyficznych praktyk przestrzennych w gorczańskiej wsi.
en After I made my case, Kwan said that if I had that much passion...... I should be in charge
pl Po tym jak przedstawiłam sprawę,Kwan stwierdził, że mam w sobie tyle pasji, że powinnam tym kierować
en Why do you have such a great passion for my company?
pl Skad ta tesknota za moim towarzystwem?
en It' s a passion that' s beyond you
pl To pasja, która cię przerasta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 740 zdań frazy passion.Znalezione w 2,015 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.