wymowa: IPA: [ˈphæʃən] ˈpæʃən /ˈpæʃən/ ˈphæʃən , SAMPA: /"p{S@n/ "p{S@n        

Tłumaczenia na język polski:

 • pasja   
   
  utwór artystyczny opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  rel. religia utwór artystyczny lub przedstawienie religijne opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  silne zainteresowania, zamiłowanie
 • afekt   
   
  namiętność, silne uczucie
 • namiętność   
 • rozkosz   
 • uniesienie   
 • zaciekłość   
 • zamiłowanie   
 • zapamiętałość   
 • zapał   

Pozostałe znaczenia:

 
namiętność
 
pasja
 
Any great, powerful emotion, especially love or hate.
 
An object of passionate love or strong interest.
 
suffering of Jesus
 
passion(s)
 
A feeling of strong sexual desire.
 
any great emotion
 
Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
(Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
(obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing.
 
commemoration of the suffering of Jesus
 
fervor, determination
 
Great emotion.
 
A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus.
 
fervor, determination.
 
object of passionate love or strong interest
 
passion (of love)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

I have a passion for paintingpasjonuję się malarstwem
PassionPasja; Męka Pana Jezusa
passion flower
Passion flowermęczennica
passion flowersmęczennica
passion fruitowoc męczennicy; ; owoce męczennicy; marakuja
passion fruitsmarakuja (owoc); marakuja
passionate; gwałtowny; ognisty; płomienny; porywczy; zaciekły; zapalczywy; zapamiętały; żarliwy; namiętny
passionatelymocno; ; namiętnie
St Mark PassionPasja według św. Marka
St Matthew PassionPasja według św. Mateusza
The Passion of the ChristPasja
The Passionate PilgrimNamiętny pielgrzym

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "passion", pamięć tłumaczeniowa

add example
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ June ‧- Vion v OHIM (PASSION FOR BETTER FOODSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Vion przeciwko OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD
He was passionate about solving the caseBardzo mu zależało na rozwiązaniu sprawy
The occupation with passion. About the lifestyle of dance instructors.Zawód z pasją. O stylu życia instruktorów tańca.
I specialize in me more and more solar energy, it' s almost a passionCzysta technologia to jakby moja pasja.Sprytnie
When we substitute threat for an argument...... violence for principle, we allow our passion...... to overcome our capacity for reasonKiedy argumenty zastąpią groźby... zasady- przemoc... rozsądek- namiętności?
Her voice- over begins: " I suppose I do have one unembarrassed passionW tle jej głos:Mam tylko jedno niekrępujące hobby
Passion is one of her characteristics.Jedną z jej cech jest pasja.
In accordance with Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ applications for import tolerances were made for azoxystrobin on passion fruits, cyprodinil and fludioxonil on roots of herbal infusions and spices, fluroxypyr on tea and coffee beans, potassium tri-iodide on bananas, melons and grapes and thiram on bananasZgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ złożono wnioski dotyczące tolerancji importowej w zakresie stosowania: azoksystrobiny w odniesieniu do owoców męczennicy, cyprodynilu i fludioksonilu w odniesieniu do korzeni stosowanych do naparów ziołowych i przypraw, fluroksypyru w odniesieniu do nasion herbaty i kawy, trijodku potasu w odniesieniu do bananów, melonów i winogron oraz tiramu w odniesieniu do bananów
All drive and passionBardzo namiętnym
Mercenaries.They fight for money, not passionNajemnicy walczą dla pieniędzy a nie z zamiłowania
We are passionate pro-Europeans, but this is precisely why we are extremely disappointed by the people that you have presented us with and by the quality of these people.Jesteśmy entuzjastami UE i dlatego właśnie jesteśmy niezwykle rozczarowani ludźmi, których nam przedstawiono, jak i tym, co sobą reprezentują.
I can' t conceal from you that I love you tenderly, passionately... and above all, respectfullyNie mogę ukryć, że kocham Panią tkliwie i namiętnie... ale nade wszystko, z szacunkiem
It is his love, it is his passionTo jego milosc, jego namietnosc
This terrorist assassination follows numerous other assassinations of courageous, tolerant Pakistanis who are passionate about human rights and defenders of the human rights of both men and women.Ta dokonana przez terrorystów zbrodnia jest jedną z serii morderstw, których ofiarą padli dzielni i tolerancyjni Pakistańczycy z pasją walczący o prawa człowieka i broniący praw zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
" Enrique Goded is still making films With the same passion. "" Enrique Goded wciąż robi filmy z tą samą pasją. "
I would also like to thank Mr Michel for his passion, his commitment and his fortitude.Chciałabym także podziękować panu komisarzowi Michelowi za jego pasję, zaangażowanie i hart ducha.
This court is not unmoved by your... eloquence and passion, but the prosecution is correctSąd jest poruszony... pańską elokwencją... jednak oskarżenie ma rację
We wereambitious, passionate, ready to takeover the worldAmbitni pasjonaci, gotowi zawładnąć światem
With total dedication and passion for your causeOddany sprawie całkowicie i z pasją
And when I feel passion about something, I work hard at itJeśli coś mnie pasjonuje, daje z siebie wszystko
Because one should have passion for the mountains, that is Pizdek on the track. Otherness as a result of specific spatial practices in the village of Gorce mountains.Bo do gór trzeba mieć zamiłowanie, czyli Pizdek na szlaku. Odmienność jako wynik specyficznych praktyk przestrzennych w gorczańskiej wsi.
After I made my case, Kwan said that if I had that much passion...... I should be in chargePo tym jak przedstawiłam sprawę,Kwan stwierdził, że mam w sobie tyle pasji, że powinnam tym kierować
Why do you have such a great passion for my company?Skad ta tesknota za moim towarzystwem?
It' s a passion that' s beyond youTo pasja, która cię przerasta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 740 zdań frazy passion.Znalezione w 2,169 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.