wymowa: IPA: [ˈphæʃən] ˈpæʃən /ˈpæʃən/ ˈphæʃən , SAMPA: /"p{S@n/ "p{S@n        

Tłumaczenia na język polski:

 • pasja   
   
  utwór artystyczny opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  rel. religia utwór artystyczny lub przedstawienie religijne opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  silne zainteresowania, zamiłowanie
 • afekt   
   
  namiętność, silne uczucie
 • namiętność   
 • rozkosz   
 • uniesienie   
 • zaciekłość   
 • zamiłowanie   
 • zapamiętałość   
 • zapał   

Pozostałe znaczenia:

 
namiętność
 
pasja
 
Any great, powerful emotion, especially love or hate.
 
An object of passionate love or strong interest.
 
passion(s)
 
suffering of Jesus
 
A feeling of strong sexual desire.
 
any great emotion
 
Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
(Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
(obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing.
 
commemoration of the suffering of Jesus
 
fervor, determination
 
Great emotion.
 
A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus.
 
fervor, determination.
 
passion (of love)
 
object of passionate love or strong interest

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

I have a passion for painting
pasjonuję się malarstwem
Passion
Pasja; Męka Pana Jezusa
Passion flower
męczennica
passion flowers
męczennica
passion fruit
owoc męczennicy; ; owoce męczennicy; marakuja
passion fruits
marakuja (owoc); marakuja
passionate
; gwałtowny; ognisty; płomienny; porywczy; zaciekły; zapalczywy; zapamiętały; namiętny; żarliwy
passionately
mocno; ; namiętnie
St Mark Passion
Pasja według św. Marka
St Matthew Passion
Pasja według św. Mateusza
The Passionate Pilgrim
Namiętny pielgrzym

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "passion", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Counterfeit?There was never counterfeit of passion came so near the life of passion...... as she discovers it
pl Nigdy udana namiętność nie była tak podobną do żywej namiętności jak ta, którą w niej widzę
en Gwent) ' I must need speak in passion
pl Powinienem przemówić z pasją, ale on mnie nie słyszy
en Mercenaries.They fight for money, not passion
pl Najemnicy walczą dla pieniędzy a nie z zamiłowania
en The Prophet's Guidance on Treating Passion in Ibn Qayyim al-Gawziya's work At-Tibb an-Nabawi
pl Rady Proroka dotyczące leczenia miłości na podstawie dzieła Ibn Qayyima al-Gawziyi At-Tibb an-nabawi
en Indeed, you' re prettier when you are in a passion
pl Wyglądasz jeszcze ładniej, kiedy się złościsz
en " In all my years of schooling," I' ve never encountered a professor as deeply passionate about his subject " as Professor Wetherhold was
pl „ Przez wszystkie lata mojej nauki ”, „ nigdy nie spotkałam profesora tak bardzo oddanego swojemu przedmiotowi ” „ jak był Profesor Wetherhold ” „ wtedy gdy chodziłam na zajęcia z Wiktoriańskich nowel na I roku ”
en Selected psychological adjustments of dancers passionate about their favorite activity in the light of Dualistic Model of Passion theory.
pl Wybrane charakterystyki psychologiczne pasjonatów tańca w perspektywie dwuczynnikowego modelu pasji
en I liked his passion
pl Podoba mi się jego pasja
en My mother’s drunk with delight when she speaks of her children, and that makes her more charming than ever. The young teachers at the boarding school listen to her with passionate attention.
pl Matka jest pijana ze szczęścia, gdy mówi o swych dzieciach, ma wtedy jeszcze więcej uroku. Młode wychowawczynie z internatu pasjami lubią słuchać mojej matki.
en For many the work is not just a passion - it is a livelihood.
pl Dla wielu praca to nie tylko pasja, ale całe życie.
en I have been very heartened by the reasoned and considered nature of much of the correspondence I have received from people who are obviously very passionate and moved by the troubling situation in the region.
pl Otuchą napawa mnie wyważony i przemyślany ton znacznej części korespondencji, jaką otrzymuję od osób, które są w oczywisty sposób bardzo mocno zaangażowane emocjonalnie i poruszone złą sytuacją w regionie.
en You know, the moment, when you look into each other' s eyes and you can feel the romance and the passion, the desire
pl Wiesz, chwili, kiedy patrzycie sobie w oczy i możesz poczuć romans i pasję, pragnienie
en The heat of passion as the legal and psychological ground for penalties to be imposed.
pl Stan silnego wzburzenia jako prawna i psychologiczna podstawa wymiaru kary.
en Always, my stepfather has a passion for Indian animals
pl Zawsze.Ojczym uwielbia zwierzęta z Indii
en By moonlight in the garden she recited all the passionate rhymes she knew by heart, and, sighing, sang to him many melancholy adagios; but she found herself as calm after as before, and Charles seemed no more amorous and no more moved.
pl W ogrodzie przy świetle księżyca deklamowała mu wyuczone niegdyś na pamięć namiętne wiersze i śpiewała, wzdychając, melancholijne adadżia; po czym była równie spokojna jak przedtem, a Karol nie wyglądał ani na wzruszonego, ani bardziej zakochanego.
en She' s faint with passion
pl Ona jęczy namiętnie
en You know, James, there was a time not too long ago when students were passionate about literature
pl Wiesz, James, był taki czas, nie tak dawno temu, gdy uczniowie poznawali literaturę z pasją
en My real passion is for sleuthing
pl Moją prawdziwą pasją jest śledztwo
en Like you, he was building his career on a passionate belief in obedience
pl Tak jak ty, budowal kariere na slepej wierze w posluszenstwo
en See, whatever our wishes, our inclinations... or the dictums of our passions... they cannot alter the state of facts and evidence
pl To, co my sobie życzymy, ku czemu się skłaniamy, co dyktują nam nasze emocje...To nie może zmienić faktów i dowodów
en They are moderately happy, with few quarrels or passions
pl Są umiarkowanie szczęśliwi, bez kłótnia ale i bez namiętności
en Overwhelming the powers that be with our passion for science
pl że zdało nam się, że jesteśmy nieśmiertelni
en In fact, it has been remarked by some...... that Hobbits ' only real passion is for food
pl Właściwie, ktoś zauważył,... że prawdziwa namiętność Hobbitów to jedzenie
en In Section...I suppose passion is out of the question
pl W Sekcji... jak przypuszczam nie ma miejsca na pasje
en He wrote without rhyme and meter, free verse, to every voice inside published its own uroenim rhythm. same unabashed passion
pl Whitman pisał bez rymu i metrum.Białym wierszem opisywał to co czuł, we własnym rytmie. Czysta, bezwstydna namiętność
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 740 zdań frazy passion.Znalezione w 1,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.