wymowa: IPA: [ˈphæʃən] ˈpæʃən /ˈpæʃən/ ˈphæʃən , SAMPA: /"p{S@n/ "p{S@n        

Tłumaczenia na język polski:

 • pasja   
   
  utwór artystyczny opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  rel. religia utwór artystyczny lub przedstawienie religijne opisujący mękę Jezusa Chrystusa
   
  silne zainteresowania, zamiłowanie
 • afekt   
   
  namiętność, silne uczucie
 • namiętność   
 • rozkosz   
 • uniesienie   
 • zaciekłość   
 • zamiłowanie   
 • zapamiętałość   
 • zapał   

Pozostałe znaczenia:

 
namiętność
 
pasja
 
fervor, determination.
 
A feeling of strong sexual desire.
 
An object of passionate love or strong interest.
 
(obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing.
 
any great emotion
 
passion(s)
 
(Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
Any great, powerful emotion, especially love or hate.
 
A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus.
 
Great emotion.
 
object of passionate love or strong interest
 
passion (of love)
 
Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion.
 
fervor, determination
 
suffering of Jesus
 
commemoration of the suffering of Jesus

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

I have a passion for paintingpasjonuję się malarstwem
PassionPasja; Męka Pana Jezusa
passion flower
Passion flowermęczennica
passion flowersmęczennica
passion fruitowoc męczennicy; ; owoce męczennicy; marakuja
passion fruitsmarakuja (owoc); marakuja
passionate; gwałtowny; ognisty; płomienny; porywczy; zaciekły; zapalczywy; zapamiętały; namiętny; żarliwy
passionatelymocno; ; namiętnie
St Mark PassionPasja według św. Marka
St Matthew PassionPasja według św. Mateusza
The Passion of the ChristPasja
The Passionate PilgrimNamiętny pielgrzym

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "passion", pamięć tłumaczeniowa

add example
Counterfeit?There was never counterfeit of passion came so near the life of passion...... as she discovers itNigdy udana namiętność nie była tak podobną do żywej namiętności jak ta, którą w niej widzę
Gwent) ' I must need speak in passionPowinienem przemówić z pasją, ale on mnie nie słyszy
Mercenaries.They fight for money, not passionNajemnicy walczą dla pieniędzy a nie z zamiłowania
The Prophet's Guidance on Treating Passion in Ibn Qayyim al-Gawziya's work At-Tibb an-NabawiRady Proroka dotyczące leczenia miłości na podstawie dzieła Ibn Qayyima al-Gawziyi At-Tibb an-nabawi
Indeed, you' re prettier when you are in a passionWyglądasz jeszcze ładniej, kiedy się złościsz
" In all my years of schooling," I' ve never encountered a professor as deeply passionate about his subject " as Professor Wetherhold was„ Przez wszystkie lata mojej nauki ”, „ nigdy nie spotkałam profesora tak bardzo oddanego swojemu przedmiotowi ” „ jak był Profesor Wetherhold ” „ wtedy gdy chodziłam na zajęcia z Wiktoriańskich nowel na I roku ”
Selected psychological adjustments of dancers passionate about their favorite activity in the light of Dualistic Model of Passion theory.Wybrane charakterystyki psychologiczne pasjonatów tańca w perspektywie dwuczynnikowego modelu pasji
I liked his passionPodoba mi się jego pasja
My mother’s drunk with delight when she speaks of her children, and that makes her more charming than ever. The young teachers at the boarding school listen to her with passionate attention.Matka jest pijana ze szczęścia, gdy mówi o swych dzieciach, ma wtedy jeszcze więcej uroku. Młode wychowawczynie z internatu pasjami lubią słuchać mojej matki.
For many the work is not just a passion - it is a livelihood.Dla wielu praca to nie tylko pasja, ale całe życie.
I have been very heartened by the reasoned and considered nature of much of the correspondence I have received from people who are obviously very passionate and moved by the troubling situation in the region.Otuchą napawa mnie wyważony i przemyślany ton znacznej części korespondencji, jaką otrzymuję od osób, które są w oczywisty sposób bardzo mocno zaangażowane emocjonalnie i poruszone złą sytuacją w regionie.
You know, the moment, when you look into each other' s eyes and you can feel the romance and the passion, the desireWiesz, chwili, kiedy patrzycie sobie w oczy i możesz poczuć romans i pasję, pragnienie
The heat of passion as the legal and psychological ground for penalties to be imposed.Stan silnego wzburzenia jako prawna i psychologiczna podstawa wymiaru kary.
Always, my stepfather has a passion for Indian animalsZawsze.Ojczym uwielbia zwierzęta z Indii
By moonlight in the garden she recited all the passionate rhymes she knew by heart, and, sighing, sang to him many melancholy adagios; but she found herself as calm after as before, and Charles seemed no more amorous and no more moved.W ogrodzie przy świetle księżyca deklamowała mu wyuczone niegdyś na pamięć namiętne wiersze i śpiewała, wzdychając, melancholijne adadżia; po czym była równie spokojna jak przedtem, a Karol nie wyglądał ani na wzruszonego, ani bardziej zakochanego.
She' s faint with passionOna jęczy namiętnie
You know, James, there was a time not too long ago when students were passionate about literatureWiesz, James, był taki czas, nie tak dawno temu, gdy uczniowie poznawali literaturę z pasją
My real passion is for sleuthingMoją prawdziwą pasją jest śledztwo
Like you, he was building his career on a passionate belief in obedienceTak jak ty, budowal kariere na slepej wierze w posluszenstwo
See, whatever our wishes, our inclinations... or the dictums of our passions... they cannot alter the state of facts and evidenceTo, co my sobie życzymy, ku czemu się skłaniamy, co dyktują nam nasze emocje...To nie może zmienić faktów i dowodów
They are moderately happy, with few quarrels or passionsSą umiarkowanie szczęśliwi, bez kłótnia ale i bez namiętności
Overwhelming the powers that be with our passion for scienceże zdało nam się, że jesteśmy nieśmiertelni
In fact, it has been remarked by some...... that Hobbits ' only real passion is for foodWłaściwie, ktoś zauważył,... że prawdziwa namiętność Hobbitów to jedzenie
In Section...I suppose passion is out of the questionW Sekcji... jak przypuszczam nie ma miejsca na pasje
He wrote without rhyme and meter, free verse, to every voice inside published its own uroenim rhythm. same unabashed passionWhitman pisał bez rymu i metrum.Białym wierszem opisywał to co czuł, we własnym rytmie. Czysta, bezwstydna namiętność
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 740 zdań frazy passion.Znalezione w 1,196 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.