Tłumaczenia na język polski:

 
każdy jest kowalem swojego losu; dosł. dosłownie płyń we własnym kajaku

Przykładowe zdania z "paddle your own canoe", pamięć tłumaczeniowa

add example
en She' il have to find another canoe to paddle
pl Znajdź sobie inny kajak
en Instead of a canoe paddling in a pond, we were a tank flying down a mountain
pl Zamiast płynąć spokojnie kajakiem po stawie, byliśmy czołgiem który lata po górach
en She' il have to find another canoe to paddle
pl Znajdz sobie inny kajak
en Remember, it' s just like paddling a canoe
pl Pamiętajcie, wiosłuje się jak w łodzi
en " paddling across a river with black water," only the canoe was going backwards instead of forwards
pl A moja łódka płynęła do tyłu zamiast do przodu, wyprzedzając obłoki śmiejące się złowieszczo
en You get a canoe later, and I' il paddle you
pl Przynieś kanoe, to z tobą powiosłuję
en kayak and canoe paddles
pl wiosła do kajaków i kanadyjek
en I only like using my own paddle
pl Używam tylko swojej rakietki
en The paddle ball I found round your father' s neck
pl Znalazłem to przy twoim ojcu
en You got your defibrillator paddles there
pl Tu masz defibrylator, monitor pracy serca
en Go paddle up your back channel, Evan- escence
pl Powiosłuj z powtorem do swojego kanału, Evan- escence
en Your shoe paddle is used to separate the contact shoe from the train from the electrified third rail
pl Używa pan drewnianej łopatki, żeby podważyć elementy metalowe
en She could sit on your back and paddle you up the Thames
pl To nie dotyczy ciebie, prawda Watson?
en She could sit on your back and paddle you up the Thames
pl Mogła by cię dosiąść, płynąc Tamizą
en Beautiful like the paddle
pl Piękne jak poranek
en Except we don' t tie you to the bed, and spank you with some pledge paddle
pl Tylko, że nie przywiążemy cię do łóżka i nie spuścimy lania drewnianym wiosłem
en Bridget works in publishing... and used to play naked in my paddling pool
pl Bridget pracuje w wydawnictwie i pląsała nago w moim brodziku
en Baby ' I need you to paddle
pl Kochanie, wiosłuj
en CPA ‧.‧.‧: Other articles and equipment for sports or outdoor games; swimming pools and paddling pools
pl CPA ‧.‧.‧: Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki
en Music to paddle by
pl Muzyka... do wiosłowania
en [ paddles charging ]Lawyer says yes
pl Przykręcać śrubek i podążać za instrukcjami
en She could sit on her back and paddle you up the Thames
pl By mogła siedzieć mu na plecach i zawrócić w dowolnym kierunku
en It was cold and dark, and I was so distracted by his crazy paddling that I didn' t notice him come
pl Było zimno i ciemno, byłem tak bardzo skupiony na wiosłowaniu, że nie zauważyłem jak przyszedł
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 168142 zdań frazy paddle your own canoe.Znalezione w 42,751 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.