Tłumaczenia na język polski:

 
każdy jest kowalem swojego losu; dosł. dosłownie płyń we własnym kajaku

Przykładowe zdania z "paddle your own canoe", pamięć tłumaczeniowa

add example
en " paddling across a river with black water," only the canoe was going backwards instead of forwards
pl A moja łódka płynęła do tyłu zamiast do przodu, wyprzedzając obłoki śmiejące się złowieszczo
en kayak and canoe paddles
pl wiosła do kajaków i kanadyjek
en Instead of a canoe paddling in a pond, we were a tank flying down a mountain
pl Zamiast płynąć spokojnie kajakiem po stawie, byliśmy czołgiem który lata po górach
en Remember, it' s just like paddling a canoe
pl Pamiętajcie, wiosłuje się jak w łodzi
en You get a canoe later, and I' il paddle you
pl Przynieś kanoe, to z tobą powiosłuję
en She' il have to find another canoe to paddle
pl Znajdz sobie inny kajak
en She' il have to find another canoe to paddle
pl Znajdź sobie inny kajak
en I only like using my own paddle
pl Używam tylko swojej rakietki
en Go paddle up your back channel, Evan- escence
pl Powiosłuj z powtorem do swojego kanału, Evan- escence
en The paddle ball I found round your father' s neck
pl Znalazłem to przy twoim ojcu
en She could sit on your back and paddle you up the Thames
pl Mogła by cię dosiąść, płynąc Tamizą
en She could sit on your back and paddle you up the Thames
pl To nie dotyczy ciebie, prawda Watson?
en Your shoe paddle is used to separate the contact shoe from the train from the electrified third rail
pl Używa pan drewnianej łopatki, żeby podważyć elementy metalowe
en You got your defibrillator paddles there
pl Tu masz defibrylator, monitor pracy serca
en Checking for paddle
pl Sprawdzając, ponieważ brodzić
en Give me the paddles
pl Spróbujemy elektrowstrząsu
en Ppget the paddles
pl Dawajcie przystawki
en [ Lauren ] ls this boat sinking?- [ Paddling ]
pl Czy łódź tonie?
en Infrequent adverse reactions include paddling, retching, salivation, cyanosis, premature ventricular contractions and excessive cardiopulmonary depression
pl Do rzadko występujących działań niepożądanych zalicza się ruchy menażowe, odruchy wymiotne, zwiększenie wydzielania śliny, sinicę, przedwczesne skurcze komorowe oraz depresję układu krążenia i oddychania
en Have a paddle
pl Popływać sobei
en breadth (B): the maximum breadth of the hull in m, measured to the outer edge of the shell plating (excluding paddle wheels, rub rails, and similar
pl szerokość (B): maksymalna szerokość kadłuba w m, mierzona na zewnętrznej stronie stalowego poszycia (bez kół łopatkowych, odbojnic itp
en If you can call it that.Dude doesn' t know the difference between a wedge and a Ping- Pong paddle
pl Co kilka miesięcy umawia się na partyjki, ale nie odróżnia główki od trzonka
en Like the frat paddle-- doesn' t match
pl Nie pasują do siebie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 168142 zdań frazy paddle your own canoe.Znalezione w 27,798 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.