Tłumaczenia na język polski:

  • oliwka europejska   

Pozostałe znaczenia:

 
taxonomic terms (plants)

Did you mean: Olea europaea

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Olea europaea
Olea europaea; Oliwka europejska; Oliwka uprawna; Oliwne drzewo; drzewo oliwne; oliwka europejska; oliwka uprawna; oliwnik europejski

Przykładowe zdania z "olea europaea", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Extra virgin olive oil obtained from the fruit of the olive tree (Olea Europaea L.), of the following varieties: Nevadillo Negro, Picual, Lechín de Sevilla, Picudo and Carrasqueño de la Sierra
pl Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia otrzymywana z owoców drzewa oliwkowego (Olea Europaea L.) następujących odmian: Nevadillo Negro, Picual, Lechín de Sevilla, Picudo i Carrasqueño de la Sierra
en Olea europaea olive
pl Olea europea L. oliwka europejska
en Extra virgin olive oil obtained from the fruit of the olive tree (Olea europaea) belonging o the Manzanilla Cacereña variety, satisfying the conditions in the specification
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra produkowana z owocu drzewa oliwkowego (Olea europaea) odmiany Manzanilla Cacereña, spełniającej warunki określone w opisie
en Extra virgin olive oil obtained from healthy and ripe olives of the olive tree (Olea Europaea) belonging to the principal varieties (Picual, Lucio and Loaime) and secondary varieties (Escarabajuelo, Negrillo de Iznalloz, Hojiblanca and Gordal de Granada) grown in the defined area
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia otrzymywana ze zdrowych i dojrzałych owoców drzewa oliwkowego (Olea europea) odmian podstawowych (Picual, Lucio i Loaime) oraz odmian drugorzędnych (Escarabajuelo, Negrillo de Iznalloz, Hojiblanca i Gordal de Granada) uprawianych na wyznaczonym obszarze
en Extra virgin olive oil extracted from the fruit of the olive (Olea europaea L.). The Cornezuelo and Jabata (Picual) varieties are used to obtain ‧ % of this oil, with the remainder coming from of the Mollar, Corniche, Pico-limón, Morilla and Cornicabra varieties
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra otrzymywana z owocu drzewa oliwkowego (Olea Europaea L.). Do produkcji ‧ % tej oliwy wykorzystuje się odmiany Cornezuelo i Jabata (Picual), a pozostałe ‧ % stanowią odmiany Mollar, Corniche, Pico-limón, Morilla i Cornicabra
en The pollen combination Helianthus annuus-Olea europaea-Cistus ladanifer may not in any event exceed ‧ % of the total pollen spectrum
pl W żadnym z przypadków połączenie pyłków Helianthus annuus-Olea europaea-Cistus ladanifer nie przekracza ‧ % całości spektrum pyłkowego
en Olives (Olea europaea) are cultivated extensively up to an altitude of around ‧ m and vines (Vitis vinifera) are cultivated up to some ‧ m
pl Oliwka europejska (Olea europaea) jest uprawiana ekstensywnie do wysokości terenu ok. ‧ m, a winorośl właściwa (Vitis vinifera) – do wysokości ok. ‧ m
en Extra virgin olive oil obtained from the olives of the olive tree (Olea europea, L.) belonging to the following varieties: Picudo, Picual or Marteño, Hojiblanca, Lucio, Nevadillo de Alhama de Granada and Loaime
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra otrzymywana z owoców drzewa oliwkowego (Olea europea L) różnych odmian: Picudo, Picual lub Marteño, Hojiblanca, Lucio, Nevadillo de Alhama de Granada i Loaime
en Extra virgin olive oil, obtained from olives (Olea europea, L.) of the varieties Hojiblanca, Picual or Marteño, Arbequina, Lechín de Sevilla or Zorzaleño, Gordal de Archidona, Picudo, Verdial de Vélez-Málaga and Verdial de Huévar
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra otrzymywana z owoców drzewa oliwnego (Olea europea, L.) następujących odmian: Hojiblanca, Picual lub Marteño, Arbequina, Lechín de Sevilla ou Zorzaleño, Gordal de Archidona, Picudo, Verdial de Vélez-Málaga i Verdial de Huévar
en Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) are green olives exclusively from the varieties Chondrolia Chalkidikis and Chalkidiki of the species Olea Europea
pl Oliwki Prasines Elies Chalkidikis pochodzą wyłącznie z odmian Condrelia Chalkidikis i Chalkidikis gatunku oliwki europejskiej (Olea Europea L.). Oliwki produkowane w Chalkidiki z tych odmian charakteryzują się dużym rozmiarem i wysokim stosunkiem miąższu do pestki, barwą od błyszczącej zielonej po zielonożółtą, delikatnym i owocowym aromatem, gorzkawym i lekko korzennym smakiem oraz brakiem wrażenia tłustości
en flavour of oil from olives heavily attacked by grubs of the olive fly (Bactrocera oleae
pl charakterystyczny zapach oliwy uzyskanej z oliwek, które zostały zaatakowane przez larwy muszki oliwnej (Bactrocera Oleae
en Extra virgin olive oil obtained from the fruit of the olive tree (Olea Europea L.), of the CORNICABRA variety, by mechanical processes or other physical means that do not lead to deterioration of the oil, conserving the taste, aroma and characteristics of the fruit from which it is obtained
pl Oliwa z oliwek extra virgin z pierwszego tłoczenia na zimno, otrzymywana z owocu oliwki europejskiej (Olea Europea L.), odmiana CORNICABRA, przy zastosowaniu procedur mechanicznych lub innych środków fizycznych niepowodujących zmian oliwy, umożliwiających zachowanie smaku, aromatu i właściwości owocu, z którego jest wytwarzana
en Olea and Ceratonia forests
pl Lasy z Olea oraz Ceratonia
en characteristic flavour of oil obtained from olives which have been heavily attacked by the grubs of the olive fly (Dacus oleae
pl charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek, które zostały zaatakowane przez larwy muszki oliwnej (Dacus oleae
en Extra virgin olive oil obtained from olives of the species Olea Europea L., from three native varieties: Morruda or Morrut, Sevillenca and Farga, using mechanical procedures or other physical means that do not modify the oil, but preserve the flavour, fragrance and features of the fruit
pl Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra produkowana jest z owocu drzewa oliwkowego następujących trzech odmianach lokalnych gatunku Olea Europaea L.: Morruda lub Morrut, Sevillenca i Farga w wyniku procesów mechanicznych lub innych środków fizycznych, które nie powodują zmian w oliwie, co umożliwia zachowanie smaku, zapachu i cech charakterystycznych owocu, z którego jest uzyskiwana
en Pest and disease control: in addition to the compulsory requirements governing the application of products and specific safety periods, treatment and control of olive pests and diseases, especially the olive fly Bracocera oleac and the Prays oleae moth, involves fulfilling specific control standards in accordance with the plant defence authority of Baix Ebre and Montsià
pl Przeciwdziałanie szkodnikom i chorobom: Oprócz spełniania obowiązujących przepisów dotyczących stosowania produktów oraz odpowiednich terminów bezpieczeństwa, zwalczania i kontroli szkodników i chorób drzew oliwnych, w szczególności muchy Bactrocera oleae i Prays oleaemi, wymagane jest przestrzeganie przepisów dotyczących konkretnych kontroli zgodnie z obszarem ochrony roślin (Area de Defensa Vegetal) Baix Ebre i
en Extra virgin olive oil obtained from the fruit of the following varieties of olive (Olea Europea L.), there being three types of extra virgin olive oil
pl Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, otrzymywana z owoców niżej wymienionych odmian oliwki europejskiej (Olea Europea, L), przy czym wszystkie trzy rodzaje oliwy są produktami najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
en The designation Azeite do Norte Alentejano is used to describe the oily liquid extracted mechanically from the fruit (once the vegetable water has been separated from the pomace, particles of skin, pulp and pits) of olives of the Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira or Azeitoneira, Blanqueta or Branquita and Cobrançosa varieties of the species Olea europea sativa grown in olive groves located in the abovementioned geographical area, processing and market preparation being carried out in the same area
pl Nazwą Azeite do Norte Alentejano określana jest ciecz oleista, otrzymywana w wyniku mechanicznej ekstrakcji z owoców drzew oliwnych, poprzez usunięcie z nich pozostającej wody, a także cząstek skórki, miąższu i pestki odmian Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira lub Azeitoneira, Blanqueta lub Branquita i Cobrançosa z gatunku Olea europea sativa, pochodząca z owoców produkowanych na plantacjach oliwek znajdujących się na wyżej opisanym obszarze geograficznym, przetwarzana i pakowana również na tym samym obszarze
en Product made from fruit of Azeiteira, Carrasquenha, Redondil and Conserva varieties belonging to the species Olea europea sativa Hoffg Link, suitably preserved by means of the following processes
pl Wyrób otrzymywany z owoców odmian Azeiteira, Carrasquenha, Redondil i Conserva gatunku Olea europea sativa Hoffg Link, odpowiednio konserwowany poprzez następujące procesy technologiczne
en Extra virgin olive oil obtained from the fruit of the olive tree (Olea europea L.) of the Cornicabra variety (at least ‧ %), supplemented with the second recognised variety, Picual- both varieties are always present in Campo de Calatrava oils- using mechanical procedures or other physical means that do not modify the oil, thus preserving the flavour, fragrance and features of the fruit
pl Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia uzyskiwana z owoców drzewa oliwnego (Olea europea L.) odmiany Cornicabra (co najmniej ‧ %), uzupełnionej drugą uznaną odmianą Picual – obie odmiany są zawsze obecne w oliwach z Campo de Calatrava – z wykorzystaniem procesów mechanicznych lub innych środków fizycznych, które nie zmieniają oliwy zachowując smak, zapach i właściwości owocu, z którego się ją otrzymuje
en This Directive governs the involvement of employees in the affairs of European public limited-liability companies (Societas Europaea, hereinafter referred to as
pl Niniejsza dyrektywa reguluje uczestnictwo pracowników w odniesieniu do europejskich spółek akcyjnych (Societas Europaea, dalej jako „SE”), określonych w rozporządzeniu (WE) nr
en In cases where the Flora Europaea is not complete enough, a special list of nationally important species could be prepared by the NFC
pl W przypadkach gdy Flora Europaea nie jest wystarczająco kompletny, NFC może przygotować specjalny wykaz gatunków ważnych w skali krajowej
en The idea has not produced the expected results, and to date, not many more than 100 firms have been transformed into a Societas Europaea.
pl Pomysł nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, do dzisiaj niewiele ponad 100 firm przekształciło się w spółkę europejską.
en The idea of societas europaea privata in the light of failure of the proposal for a Council regulation on the Statute for European private company
pl Idea societas europaea privata w świetle porażki projektu rozporządzania Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej
en Problem of usefulness of the European Company for Polish economy. Advantages and disadvantages of the regulation of societas europaea.
pl Problem przydatności spółki europejskiej w polskim obrocie gospodarczym. Wady i zalety regulacji societas europaea.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy olea europaea.Znalezione w 0,696 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.