wymowa: IPA: /nɛst/ nɛst      

Tłumaczenia na język polski:

 • gniazdo     
  (Noun  n) [etologia]
   
  place for depositing eggs
   
  bird-built structure
   
  konstrukcja najczęściej wykonana z gałęzi, traw, gliny stanowiąca schronienie ptaków i innych zwierząt;
   
  zool. zoologia, zoologiczny konstrukcja lęgowa najczęściej ptaków i innych zwierząt;
   
  bird-built structure
 • zagnieździć   
  (Verb  )
   
  to place in a nest
   
  to successively place inside another
   
  to place in a nest
 • gniazdko   
  (Noun  n)
   
  snug residence
   
  snug residence
 • gnieździć   
  (Verb  )
   
  to build or settle into a nest
   
  to build or settle into a nest
 • kryjówka   
  (Noun  f)
   
  hideout
   
  hideout
 • stado   
   
  grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
   
  zool. zoologia, zoologiczny grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
 • schronienie   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • znaleźć   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • znaleźć schronienie   
   
  to settle into a home
 • gniazdować   
 • gnieżdżenie   
 • grupa     
 • komplet   
 • seria   
 • siedlisko   
 • włączać   
 • zagnieżdżać   

Pozostałe znaczenia:

 
mieścić się w sobie
 
gnieździć
 
budować gniazdo, gnieździć (o zwierzętach)
 
dom rodzinny
 
kryjówka
 
gniazdo, siedlisko
 
(transitive) To place one thing neatly inside another, and both inside yet another (and so on).
 
(intransitive, of animals) To build or settle into a nest.
 
(transitive) To place in, or as if in, a nest.
 
retreat
 
To embed one construct inside another. For example, a database may contain a nested table (a table within a table), a program may contain a nested procedure (a procedure declared within a procedure), and a data structure may include a nested record (a record containing a field that is itself a record).
 
A home that a child or young adult shares with a parent, guardian, or a person acting in the capacity of a parent or guardian. A parental home.
 
(computing) A structure consisting of nested structures, such as nested loops or nested subroutine calls.
 
(military) A fortified position for a weapon, e.g. a machine gun nest.
 
(intransitive) To successively neatly fit inside another.
 
A structure built by a bird as a place to incubate eggs and rear young.
 
A place used by another mammal, fish, amphibian or insect, for depositing eggs and hatching young.
 
(card games) A fixed amount of cards in some bidding games awarded to the highest bidder allowing him to exchange any or all with cards in his hand.
 
parental home
 
to successively neatly fit
 
(intransitive) To settle into a home.
 
A hideout for bad people to frequent or haunt.
 
A retreat, or place of habitual resort.
 
A snug, comfortable, or cozy residence or job situation.
 
live (of animals)
 
To build or settle into a nest.

Picture dictionary

stado
stado
gniazdo
gniazdo

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (21)

bee nests
plaster miodu
bird nests
gniazda dla niosek; gniazdo
colonially-nesting waterbirds
ptaki wodne gnieżdżące się w koloniach
Eagle Nests Trail
Szlak Orlich Gniazd
group nesting
zagnieżdżanie grup
nest boxes
gniazdo
nest site
miejsce gniazdowania
nest-egg
zaskórniak
nested doll
matrioszka
nested frames page
strona z zagnieżdżonymi ramkami
nested query
zapytanie zagnieżdżone
nested table
tabela zagnieżdżona
Nested Target
Tarczowy zagnieżdżony
nested type
typ zagnieżdżony
nesting
zagnieżdżanie; gniazdowanie
nesting area
obszar gniazdowania
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
Lot nad kukułczym gniazdem
Swallow’s Nest
Jaskółcze gniazdo
Vsevolod the Big Nest
Wsiewołod III Wielkie Gniazdo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nest", pamięć tłumaczeniowa

add example
en That song should sound like a guitar with a nightingale' s nest in it.Be quiet as a gold mine where nobody digs anymore, and as cosy as a bar by day
pl Pieśń ta powinna brzmieć jak gitara, w której zamieszka słowików para, milczeć jak opuszczona kopalnia złota, i być tak przytulna jak bar w ciągu dnia
en You said to follow my instincts.This is my nesting instinct
pl To jest mój instynkt wyniesiony z gniazda
en My children all left the nest years ago, Captain
pl Moje dzieci opuściły rodzinne gniazdo dawno temu
en Some parameters of jackdaw Corvus monedula population nesting in Warsaw parks
pl Wybrane parametry populacji kawki Corvus monedula gniazdującej w parkach Warszawy.
en Oh, there' s the crow' s- nest door right there
pl Oh, jest drzwi bociana gniazdo dobrze tam
en Perches, dust and water baths, suitable nest sites and nesting material, pecking objects and substrate for foraging should be provided for species and individuals that will benefit from them unless there is scientific or veterinary justification for withholding such items
pl Poszczególnym gatunkom i osobnikom należy zapewnić dostępność odpowiednich uniesionych grzęd, kąpieli piaskowych i wodnych, właściwych obszarów lęgowych i materiałów do budowy gniazd, przedmiotów do dziobania oraz ściółki do poszukiwania pożywienia, chyba że uzasadnione przyczyny natury naukowej lub weterynaryjnej nakazują inaczej
en So I guess your theory of the creature nesting...... tυrned oυt to be correct after all
pl Więc pańska teoria okazała się słuszna
en Now Scarpia digs a nest within your heart!
pl Teraz Scarpia uwije gniazdo w twoim sercu!
en Substrate, litter, bedding and nesting material
pl Podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd
en It' s probably only a couple weeks old.Never left the nest
pl Ma zaledwie kilka tygodni
en I think we' re near the nest
pl Chyba jesteśmy blisko gniazda
en The impact of Northern Lapwings (Venellus vanellus Linnaeus, 1758) and Black-tailed Goodwits (Limosa limosa, Linnaeus, 1758) nesting on soil mesofauna
pl Wpływ gniazdowania czajki (Venellus vanellus Linnaeus, 1758) i rycyka (Limosa limosa, Linnaeus, 1758) na zespoły mezofauny glebowej
en Now Scarpia digs a nest within your heart!
pl Teraz Scarpia uwije swe gniazdo wewnątrz twego serca!
en We were supposed to hook up with Riley to take on a nest o ' vamps holed up in a tomb?
pl Mieliśmy spotkać się z Riley' em, żeby rozwalić gniazdo wampirów w grobowcu
en That' s why we have to find the nest as soon as possible
pl Musimy natychmiast znaleźć gniazdo
en They kick out the Irish to build yuppie nests
pl Wykopują Irlandczyków, żeby budować gniazda yuppie
en There' s your nest
pl Twoje gniazdko
en Flooring, substrate, litter, bedding and nesting material
pl Podłogi, podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd
en And I' m sure no nest could possibly be big enough for me
pl I jestem pewna, że gniazdo też nie jest dość duże dla mnie
en Polish characters in russian literature. Dmitry Mamin-Sibiryak "Mountain Nest", Anton Chekov "The Schoothing Party"
pl Postaci Polaków w literaturze rosyjskiej. Górskie gniazdo Dmitrija Mamina-Sibiriaka, Dramat na polowaniu Antona Czechowa.
en You mean like a beaver' s dam or spider' s nest?
pl Masz na myśli coś takiego jak tama bobrów lub sieć pająka?
en LeBrock' s building a nest egg so he can save enough money for his final escape
pl LeBrock wije sobie gniazdko, żeby zaoszczędzić na ostateczną ucieczkę
en They took advantage of weak national supremacy and now it' s a nest of multinational corporations and the criminal organizations they employ
pl Wykorzystali słabość władzy państwowej, i teraz jest to raj organizacji przestępczych na usługach międzynarodowych korporacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 434 zdań frazy nest.Znalezione w 1,283 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.