wymowa: IPA: /nɛst/ nɛst      

Tłumaczenia na język polski:

 • gniazdo     
  (Noun  n) [etologia]
   
  place for depositing eggs
   
  bird-built structure
   
  konstrukcja najczęściej wykonana z gałęzi, traw, gliny stanowiąca schronienie ptaków i innych zwierząt;
   
  zool. zoologia, zoologiczny konstrukcja lęgowa najczęściej ptaków i innych zwierząt;
   
  bird-built structure
   
  bird-built structure
   
  place for depositing eggs
 • zagnieździć   
  (Verb  )
   
  to place in a nest
   
  to successively place inside another
   
  to place in a nest
   
  to place in a nest
   
  to successively place inside another
 • gniazdko   
  (Noun  n)
   
  snug residence
   
  snug residence
   
  snug residence
 • gnieździć   
  (Verb  )
   
  to build or settle into a nest
   
  to build or settle into a nest
   
  to build or settle into a nest
 • kryjówka   
  (Noun  f)
   
  hideout
   
  hideout
   
  hideout
 • stado   
  (Noun  )
   
  grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
   
  zool. zoologia, zoologiczny grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
 • znaleźć schronienie   
   
  to settle into a home
   
  to settle into a home
 • gniazdować   
  (Verbal  )
 • schronienie   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • znaleźć   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • gnieżdżenie   
 • grupa     
 • komplet   
 • seria   
 • siedlisko   
 • włączać   
 • zagnieżdżać   

Pozostałe znaczenia:

 
mieścić się w sobie
 
gnieździć
 
budować gniazdo, gnieździć (o zwierzętach)
 
dom rodzinny
 
kryjówka
 
gniazdo, siedlisko
 
(transitive) To place one thing neatly inside another, and both inside yet another (and so on).
 
(intransitive, of animals) To build or settle into a nest.
 
(transitive) To place in, or as if in, a nest.
 
retreat
 
To embed one construct inside another. For example, a database may contain a nested table (a table within a table), a program may contain a nested procedure (a procedure declared within a procedure), and a data structure may include a nested record (a record containing a field that is itself a record).
 
A home that a child or young adult shares with a parent, guardian, or a person acting in the capacity of a parent or guardian. A parental home.
 
(computing) A structure consisting of nested structures, such as nested loops or nested subroutine calls.
 
(military) A fortified position for a weapon, e.g. a machine gun nest.
 
(intransitive) To successively neatly fit inside another.
 
A structure built by a bird as a place to incubate eggs and rear young.
 
A place used by another mammal, fish, amphibian or insect, for depositing eggs and hatching young.
 
(card games) A fixed amount of cards in some bidding games awarded to the highest bidder allowing him to exchange any or all with cards in his hand.
 
parental home
 
to successively neatly fit
 
(intransitive) To settle into a home.
 
A hideout for bad people to frequent or haunt.
 
A retreat, or place of habitual resort.
 
A snug, comfortable, or cozy residence or job situation.
 
live (of animals)
 
To build or settle into a nest.

Picture dictionary

stado
stado
gniazdo
gniazdo

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (27)

bee nests
plaster miodu; węza
bird nests
gniazda dla niosek; gniazdo
bird’s nest fern
zanokcica gniazdowa
colonially-nesting waterbirds
ptaki wodne gnieżdżące się w koloniach
crow’s nest
bocianie gniazdo; bocianiec; kosz masztowy
cuckoo’s nest
dom obłąkanych; dom wariatów; szpital psychiatryczny; wariatkowo
Eagle Nests Trail
Szlak Orlich Gniazd
group nesting
zagnieżdżanie grup
La Barthe-de-Neste
La Barthe-de-Neste
nest boxes
gniazdo; gniazda dla niosek
nest egg
oszczędności
nest site
miejsce gniazdowania
nest-egg
zaskórniak
nested doll
matrioszka
nested frames page
strona z zagnieżdżonymi ramkami
nested query
zapytanie zagnieżdżone
nested table
tabela zagnieżdżona
Nested Target
Tarczowy zagnieżdżony
nested type
typ zagnieżdżony
nesting
zagnieżdżanie; gniazdowanie; Zakładanie gniazd
nesting area
obszar gniazdowania
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
Lot nad kukułczym gniazdem
Swallow’s Nest
Jaskółcze gniazdo
Vsevolod the Big Nest
Wsiewołod III Wielkie Gniazdo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nest", pamięć tłumaczeniowa

add example
en One mile radius.Alright, give NEST team the go
pl Dobrze, niech drużyna NEST rusza
en Nesting and repeating indication: Conditional component data element(s
pl Wskazanie zagnieżdżenia i powtórzenia: warunkowy element składowy (warunkowe elementy składowe) danych
en in writing. - (PT) Prespa Park, or the Prespa hydrographic basin, shared between Greece, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania, is extremely important for establishing a living habitat for the conservation of numerous rare and/or endemic flora and fauna species, also as a nesting place for birds threatened at global level, and as a place with a wealth of important cultural and heritage assets.
pl Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leżąca na terytorium Grecji, FYROM i Albanii jest siedliskiem niezwykle ważnym z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji.
en You' re sitting on a nest of hostile enemy V. C
pl Znajdujecie się na obszarze kontrolowanym przez Vietcong
en Adelie penguins... and they' re in a hurry to reach their nesting grounds
pl Pingwiny " adelie " śpieszą się żeby dotrzeć do swoich lęgowisk
en I' m a nester.I' m-- I' m nesting. This is me nesting... for you because you hate it here
pl Nigdy wcześniej nie ukradłam nawet gumy, a teraz jestem złodziejką, chociaż nie jestem
en So after we kill the creature, then We search for the nest
pl Najpierw wykończmy starego
en The column of the Tag indicates the level of nesting
pl Kolumna znaczników wskazuje na poziom umieszczenia w obiektach
en Site Policy Limit Violation: Block nesting too deep (max. %
pl Naruszenie limitu (site policy): za duże zagnieżdżenie bloku (max. %
en There' s a couple up there on the nest
pl Tam w gnieździe jest para
en One day she' il fly back to the nest
pl Ale pewnego dnia wróci do gniazda
en What evil wind has blown you into this scorpions ' nest?
pl Gryllusie.Jakie złe wiatry przygnały Cię do tego gniazda skorpionów?
en Where' s the nest, then?
pl Więc gdzie jest gniazdo?
en Distribute protocols to the NEST team
pl Przekaż wytyczne ekipie
en So, what does your girlfriend think of your rat nest fez hat?
pl Więc, co twoja dziewczyna myśli o twoim szczurzym czapkopodobnym gnieździe?
en Before this week is out...... we are going to knock down their doors...... and shed the light of the law on that nest of vipers
pl Nim minie tydzień... rozwalimy im bramy... i skierujemy światło prawa w to gniazdo żmij
en It’ s called " nesting. "
pl Nazywa się to " wiciem gniazda "
en I' m talking removal from our dungeon in the Crow' s Nest...... to our own place
pl Przeniesiemy się z ciemnicy pod " Bocianim Gniazdem "... do własnego domu
en Relation between empty nest syndrome and communication styles of mothers and their adult daughters
pl Style komunikacji matek z dorosłymi córkami a syndrom pustego gniazda u matek
en Well, the nest' s a little stirred up right now
pl Ostatnio się zakotłowało
en Found Ari' s sniper' s nest, boss
pl Znalazłem gniazdko Ariego, szefie
en The drug rats won' t return to their nest for a while
pl Ćpuny nie wrócą do swego gniazda/ przez jakiś czas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 434 zdań frazy nest.Znalezione w 0,735 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.