wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • narkoman   
  (Noun  )
   
  a narcotics/drug addict
   
  A drugs addict, someone using drugs.
   
  osoba uzależniona od narkotyków
   
  a narcotics/drug addict
 • ćpun   
  (Noun  )
   
  a narcotics/drug addict
   
  pot. potocznie, pejor. pejoratywnie narkoman
   
  a narcotics/drug addict

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie pejor. pejoratywnie ćpun, narkoman
 
(slang, pejorative) A narcotics addict, especially referring to heroin users.
 
(by extension) An enthusiast of something.

Przykładowe zdania z "junkie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Those take the junkies out of playTo eliminuje ćpunów
We' ve got a naked junkie at Apple RoadMamy gołego ćpuna na Apple Road
I was such a junkie,I couldn' t even take a plane ride without having a fixByłem takim ćpunem, że nawet w samolocie musiałem się naćpać
Yes, I' m a junkie, but I want to quit and I thought you could help meTak, jestem ćpunem, ale chcę z tym skończyć i pomyślałem, że pan mógłby mi pomóc
Where did you get these junkies, eh?Skąd wytrzasnąłeś tych ćpunów, eh?
The fire inspector who wrote the bogus accident report...... the city planner who pushed through the residential permits...... the journalist that buried the investigative story...... the rich- kid junkie who was the patsy...... and the real estate developer who set it all in motionInspektor pożarowy, który sfałszował raport wypadku.Zarządca miasta, która przepchnęła zezwolenia. Dziennikarz, który zakopał całą historię
If ever there' s a TV junkie, it' s the old ladyJak nikt uwielbia oglądać telewizję
Who' s going to take the word of a crazy junkie chick?Kto uwierzy starej ćpunce?
So you' re an action junkie, huh?Lubisz ryzyko, co?
Benny, supposedly a junkie, but we believeBenny, prawdopodobnie ćpał, ale sądzimy
Next up, we have a very much sought- after affair ... seen in very, very glossy magazines.Junkies, as any junkie will tell you, are not to be trusted. They take what doesn' t belong to them, not because they' re thinking ... ... but because they' re junkiesNastępnie, mamy bardzo porządaną kwestię...... zauważoną w bardzo, bardzo ilustrowanych magazynach./ Ćpunom, jak każdy ćpun ci powie,/ nie można ufać./ Biorą to, co do nich nie należy,/ nie dlatego, że myślą.../... ale dlatego, że są ćpunami
Drak was a perfectly potent scanner, but you' re going to turn him into another EPH- ‧ junkieDrak ma ogromny potencjał,... ale ty zamienisz go w kolejną małpę jadącą na EPH
As long as you can get that junkie doctor to cooperateJeżeli skłonisz tego ćpającego doktorka do współpracy
Wrote my mom a postcard I never sent, bought speed from an Italian junkie trying to sell me a stolen bikeKupiłem speed od włoskiego złodzieja
I guess my point bein ' is I realize I' m a bunkie junkieDomyślam się mojego celu rozumiem, że jestem ćpunem
Your son, the junkieTwój syn ćpun
One of my guys got held up by a couple junkiesJeden z moich ludzi został złapany przez paru ćpunów
Sometimes a junkie will kill, to get away from the treatmentCzasem narkoman ma chęć zabić żeby przerwać kurację
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 151 zdań frazy junkie.Znalezione w 0,409 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.