wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • narkoman   
  (Noun  )
   
  a narcotics/drug addict
   
  A drugs addict, someone using drugs.
   
  osoba uzależniona od narkotyków
   
  a narcotics/drug addict
 • ćpun   
  (Noun  )
   
  a narcotics/drug addict
   
  pot. potocznie, pejor. pejoratywnie narkoman
   
  a narcotics/drug addict

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie pejor. pejoratywnie ćpun, narkoman
 
(slang, pejorative) A narcotics addict, especially referring to heroin users.
 
(by extension) An enthusiast of something.

Przykładowe zdania z "junkie", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Those take the junkies out of play
pl To eliminuje ćpunów
en We' ve got a naked junkie at Apple Road
pl Mamy gołego ćpuna na Apple Road
en I was such a junkie,I couldn' t even take a plane ride without having a fix
pl Byłem takim ćpunem, że nawet w samolocie musiałem się naćpać
en Yes, I' m a junkie, but I want to quit and I thought you could help me
pl Tak, jestem ćpunem, ale chcę z tym skończyć i pomyślałem, że pan mógłby mi pomóc
en Where did you get these junkies, eh?
pl Skąd wytrzasnąłeś tych ćpunów, eh?
en The fire inspector who wrote the bogus accident report...... the city planner who pushed through the residential permits...... the journalist that buried the investigative story...... the rich- kid junkie who was the patsy...... and the real estate developer who set it all in motion
pl Inspektor pożarowy, który sfałszował raport wypadku.Zarządca miasta, która przepchnęła zezwolenia. Dziennikarz, który zakopał całą historię
en If ever there' s a TV junkie, it' s the old lady
pl Jak nikt uwielbia oglądać telewizję
en Who' s going to take the word of a crazy junkie chick?
pl Kto uwierzy starej ćpunce?
en So you' re an action junkie, huh?
pl Lubisz ryzyko, co?
en Benny, supposedly a junkie, but we believe
pl Benny, prawdopodobnie ćpał, ale sądzimy
en Next up, we have a very much sought- after affair ... seen in very, very glossy magazines.Junkies, as any junkie will tell you, are not to be trusted. They take what doesn' t belong to them, not because they' re thinking ... ... but because they' re junkies
pl Następnie, mamy bardzo porządaną kwestię...... zauważoną w bardzo, bardzo ilustrowanych magazynach./ Ćpunom, jak każdy ćpun ci powie,/ nie można ufać./ Biorą to, co do nich nie należy,/ nie dlatego, że myślą.../... ale dlatego, że są ćpunami
en Drak was a perfectly potent scanner, but you' re going to turn him into another EPH- ‧ junkie
pl Drak ma ogromny potencjał,... ale ty zamienisz go w kolejną małpę jadącą na EPH
en As long as you can get that junkie doctor to cooperate
pl Jeżeli skłonisz tego ćpającego doktorka do współpracy
en Wrote my mom a postcard I never sent, bought speed from an Italian junkie trying to sell me a stolen bike
pl Kupiłem speed od włoskiego złodzieja
en I guess my point bein ' is I realize I' m a bunkie junkie
pl Domyślam się mojego celu rozumiem, że jestem ćpunem
en Your son, the junkie
pl Twój syn ćpun
en One of my guys got held up by a couple junkies
pl Jeden z moich ludzi został złapany przez paru ćpunów
en Sometimes a junkie will kill, to get away from the treatment
pl Czasem narkoman ma chęć zabić żeby przerwać kurację
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 151 zdań frazy junkie.Znalezione w 0,506 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.