Tłumaczenia na język polski:

 • imipenem   
  (Noun  )
   
  biochem. biochemia , med. medycyna, medyczny związek organiczny z grupy karbapenemów, antybiotyk beta-laktamowy o działaniu bakteriobójczym;
   
  biochem. biochemia, med. medycyna, medyczny związek organiczny z grupy karbapenemów, antybiotyk beta-laktamowy o działaniu bakteriobójczym;

Pozostałe znaczenia:

 
(medicine) A broad-spectrum beta-lactam antibiotic

Picture dictionary

imipenem
imipenem

Przykładowe zdania z "imipenem", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Doribax was as effective as the other antibiotics in treating the infections: looking at the results of the two studies in nosocomial pneumonia taken together, ‧ % of the patients receiving Doribax were cured (‧ out of ‧), compared with ‧ % of the patients taking piperacillin/tazobactam or imipenem (‧ out of ‧); looking at the results of the two studies of complicated abdominal infections taken together, ‧ % of the patients receiving Doribax were cured (‧ out of ‧), compared with ‧ % of the patients receiving meropenem (‧ out of ‧); in complicated urinary tract infections, ‧ % of the patients receiving Doribax were cured (‧ out of ‧), compared with ‧ % of the patients receiving levofloxacin (‧ out of
pl W leczeniu zakażeń preparat Doribax wykazał skuteczność porównywalną z innymi antybiotykami: • łączna ocena wyników dwóch badań przeprowadzonych w grupie pacjentów ze szpitalnym zapaleniem płuc wykazała, że ‧ % pacjentów przyjmujących preparat Doribax zostało wyleczonych (‧ z ‧ pacjentów) w porównaniu z ‧ % pacjentów przyjmujących piperacylinę/tazobaktam lub imipenem (‧ z ‧ pacjentów); • łączna ocena wyników dwóch badań przeprowadzonych w grupie pacjentów z powikłanym zakażeniem w obrębie jamy brzusznej wykazała, że ‧ % pacjentów przyjmujących preparat Doribax zostało wyleczonych (‧ z ‧ pacjentów) w porównaniu z ‧ % pacjentów przyjmujących meropenem (‧ z ‧ pacjentów); • w przypadku pacjentów z powikłanym zakażeniem dróg moczowych wyleczonych zostało ‧ % przyjmujących preparat Doribax (‧ z ‧ pacjentów) w porównaniu z ‧ % pacjentów przyjmujących lewofloksacynę (‧ z ‧ pacjentów
en Evaluation of pharmacokinetic of imipenem and maropenem in critically ill with pneumonia
pl Ocena farmakokinetyki imipenemu oraz meropenemu u krytycznie chorych z zapaleniem płuc
en Two studies were in ‧ patients with complicated intra-abdominal infections (half of those were complicated appendicitis), where Tygacil was compared with imipenem/cilastatin
pl Dwa z nich objęły ‧ pacjentów cierpiących na powikłaną infekcję wewnątrzbrzuszną (połowa badanych miała zapalenie wyrostka robaczkowego z powikłaniami), przy czym Tygacil porównywano z działaniem imipenemu/cylastatyny
en The optimization of dosage of imipenem in ill patients from intensive therapy ward
pl Optymalizacja dawkowania imipenemu u chorych hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii
en Kidney function influence on pharmacokinetics of imipenem in patients of intensive care unit with hospital pneumonia
pl Wpływ funkcji nerek na farmakokinetykę imipenemu u chorych Oddziału Intensywnej Terapii ze szpitalnym zapaleniem płuc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5 zdań frazy imipenem.Znalezione w 0,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.