wymowa: IPA: hɔː(r)s /hɔː(r)s/ hɔː(r)siz , SAMPA: /hO:(r)s/          

Tłumaczenia na język polski:

 • koń       
  (Noun  m)
   
  large hoofed animal
   
  zool. zoologia zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  Equus caballus, ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, roślinożerny; hodowany jako zwierzę domowe, pociągowe lub wierzchowe; żyje także w stanie dzikim
   
  A large animal with four legs of the Equus caballus species which people ride on or use for carrying things or pulling vehicles.
   
  zool. zoologia, zoologiczny zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • klacz   
  (Noun  f)
   
  large hoofed animal
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • koñ   
 • jazda   
 • kawaleria   
 • konik   
 • konina   
 • ogier   
 • trzepak   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy kozioł gimnastyczny
 
zool. zoologia koń
 
(zoology) Any current or extinct animal of the family Equidae , including the zebra or the ass.
 
(uncountable, slang) Heroin.
 
(slang) A large person.
 
(transitive) To provide with a horse.
 
gymnastic equipment
 
(uncountable) Cavalry soldiers (often capitalized).
 
slang: heroin
 
to provide with a horse
 
the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
 
animal of the same family as the horse
 
A hoofed mammal (scientific name Equus caballus).
 
(chess) The chess piece representing a knight, depicted as a man in a suit of armor and often on a horse, hence the nickname.
 
(intransitive) To frolic, to act mischieviously. Usually followed by "around".
 
to frolic
 
(nautical) A rope stretching along a yard, upon which men stand when reefing or furling the sails; foot ropes.
 
knight in chess
 
In gymnastics, a piece of equipment with a body on two or four legs, approximately four feet high with two handles on top.
 
cavalry soldiers

Picture dictionary

koń
koń
koń
koń

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (70)

african horse sicknessafrykański pomór koni
African horse sicknessafrykański pomór koni
african horse sickness viruswirus afrykańskiego pomoru koni
American HorseWasechun-Tashunka
American Quarter HorseQuarter Horse
Arabian horsearab
better lose the saddle than the horse
Captain of Horse
colic of horsekolka u konia; morzysko u konia
Crazy HorseSzalony Koń; Crazy Horse de Paris
Crazy Horse MemorialPomnik Szalonego Konia
dark horseczarny koń
Dead Horse Point State ParkPark stanowy Dead Horse Point
deputy Master of the Horsepodkoniuszy
don't change horses in midstream
don't look a gift horse in the mouthdarowanemu koniowi w zęby się nie zagląda; darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
don't put the cart before the horse
don't shut the gate after the horse has bolted
draft horseskoń zaprzęgowy; koń roboczy
draught horseskoń pociągowy
enough to make a horse laughkoń by się uśmiał
entire horsesogier reproduktor; ogier
Eugon agar with 10% chocolated horse bloodagar czekoladowy Eugon z 10% krwi końskiej
fjord horsefiord
grass mud horsekoń trawiasto-błotny
Groningen HorseGroningen
Half HorseHalf Horse
horse bean; bób
horse bean (canavalia)kanawalia mieczokształtna
horse botsgziki
horse chestnutkasztanowiec; kasztan; kasztanowiec zwyczajny
horse collarchomąto
horse gramwspięga (warzywo)
horse mackerelostrobok śródziemnomorski; ostrobok
horse meatkonina; mięso końskie
Horse meatkonina
horse musselsomułek; omułek modiolus
horse racingwyścigi konne
Horse racingJeździectwo
horse senserozwaga; zdrowy rozsądek
horse stablespomieszczenia dla koni; stajnia
horse-chestnut; kasztanowiec
horse-collarchomąto
horse-combzgrzebło
horse-drawnkonny
horse-flybąkowate
horse-leechpijawka końska
horse-millkierat
horse-racegonitwa
horse-radishchrzan
horse-radish bowl
horse-ridingjazda konna; jeździectwo
horse's tailkoński ogon
horseskoń
I could eat a horse; zjadłbym konia z kopytami; jestem głodny jak wilk
Irish HorseHunter
Little HorseŹrebię
Master of the Horsekoniuszy; Magister equitum; koniuszy wielki
Przewalski's horsekoń Przewalskiego
Przewalski’s HorseKoń Przewalskiego
Tennessee Walking HorseTennessee Walker
The Horse WhispererZaklinacz koni
The Iron HorseŻelazny koń
The Little White HorseTajemnica Rajskiego Wzgórza
The Pale HorseTajemnica bladego konia
Trojan horsekoń trojański;
Trojan HorseKoń trojański
Uffington White HorseBiały Koń z Uffington
Winged HorsePegaz
Young Man Afraid Of His HorsesBoją Się Nawet Jego Koni

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "horse", pamięć tłumaczeniowa

add example
The horse is going into surgery to extract a key piece of evidence in an ongoing criminal investigationKoń będzie miał operację, aby wydobyć kluczowy dowód śledztwa, które jest w toku
The LSU grazing day is a unit equivalent to one day’s grazing by one dairy cow, or one bovine animal or one horse more than two years oldDzień wypasu na jednostkę żywego inwentarza odpowiada jednemu dniowi wypasu jednej krowy mlecznej lub jednej sztuki bydła albo jednego konia powyżej ‧ roku życia
Hold your horsesWstrzymaj konie
Do not use in horses less than ‧ weeks of ageNie stosować u koni w wieku poniżej ‧ tygodni
I' il look after the horsesPopilnuję koni
Lads for the Light Horse, over hereChłopcy do Lekkiej Jazdy, proszę tutaj
Origin of horsePochodzenie konia
Member States may exclude from this exemption the importation by their residents of horses carried on board means of transportPaństwa Członkowskie mogą wyłączyć z tego zwolnienia konie wwożone przez ich rezydentów środkami transportu
To implement the Plan to promote thoroughbred horses bred in the Comunitat Valenciana (Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) NoRealizacja planu mającego na celu wspieranie popularyzacji koni czystej krwi hodowanych we Wspólnocie Autonomicznej Walencji (art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
Letting out for hire of automobiles,carriages and horsesWynajem samochodów, powozów i koni
CPA ‧.‧.‧: Meat of horses and other equines, fresh or chilledCPA ‧.‧.‧: Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
How are you with horses, son?Jak sobie radzisz z końmi, synu?
either [were not vaccinated against African horse sickness;]albo [nie były szczepione przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni;]
Call Benny back there on the horseWezwij tu Benny' ego
But in my mind it' s not right... that a chief as great as Ten Bears... goes to ask the business of a puny, trespassing white man... who has only a smart horse and a few white man' s clothesAle myślę, że to niesłuszne, by wódz miary Dziesięciu Niedźwiedzi odwiedzał słabego, nic nie znaczącego białego, który ma tylko mądrego konia i parę dziwnych ubrań
It was his first time on a horseTo był jego pierwszy raz na koniu
We plan to start horse racing when we get to CaliforniaZamierzamy zorganizować wyścigi konne, gdy dotrzemy do Kalifornii
Infections in horses caused by micro-organisms sensitive to trimetoprim + sulphonamide, e. g. infections in the airways, GIZakażenia u koni wywołane przez mikroorganizmy wrażliwe na trimetoprim + sulfonamid, np. zakażenia dróg oddechowych
I' m Starving.I Could Eat A HorseGram kuriera, który pracuje w firmie prawniczej
You forgot your horseZapomnieliście konia
Meat and edible offals of horses, asses, mules and hinnies, bovine animals, swine, sheep and goats, fresh, chilled or frozenMięso i jadalne odpady poubojowe koni, osłów, mułów i osłomułów, bydła rogatego, świń, owiec i kóz, świeże, schłodzone lub mrożone
And he only has his one stallion, one horsePosiadał stadninę z jednym koniem
a test for African horse sickness as described in Annex D to Directive ‧/EEC on two occasions, with an interval of between ‧ and ‧ days between the two tests, the second of which must have been carried out during ‧ days prior to dispatch, on... and on..., with negative reactions if it has not been vaccinated, or without an increase in the antibody count if it has been vaccinatedtest w kierunku afrykańskiego pomoru koni opisany w załączniku D do dyrektywy ‧/EWG, dwukrotnie, w odstępie wynoszącym ‧ dni pomiędzy obiema próbami, z których druga musiała być wykonana w ciągu ‧ dni przed wysyłką, w dniu...‧ oraz w dniu...‧, z wynikami ujemnymi jeżeli nie był szczepiony‧, albo bez zwiększonej ilości przeciwciał jeżeli był szczepiony
This is a horse ranchMamy tu konie
I, the undersigned..., owner or representative of the owner of the horse described above declareJa niżej podpisany... właściciel‧ lub przedstawiciel właściciela‧ konia opisanego jak wyżej, oświadczam
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3836 zdań frazy horse.Znalezione w 3,034 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.