wymowa: IPA: /ɡɹʊuv/ ɡɹʊuv , SAMPA: /gru:v/ gru:v  

Tłumaczenia na język polski:

 • koleina   
  (  f)
   
  long, narrow channel
 • rutyna   
  (  f)
   
  fixed routine
 • żłobić   
   
  wycinać rowki, wgłębienia
   
  wycinać rowki, wgłębienia
 • bruzda   
 • bruzdować   
 • bruździć   
 • dłubać   
 • falc   
 • falcować   
 • przyzwyczajenie   
 • rowek   
 • rowkować   
 • szablon   
 • sztolnia   
 • szyb   
 • wpust   
 • wyżłobienie   
 • zryć   
 • żłobek   
 • żłobienie   

Pozostałe znaczenia:

 
wyżłobienie
 
szyb
 
sztolnia
 
rowek
 
rutyna
 
bruzda
 
rowkować
 
świetnie się bawić
 
żłobić
 
To create, dance to, or enjoy rhythmic music.
 
The middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit
 
A long, narrow channel or depression; e.g., such a slot cut into a hard material to provide a location for an engineering component, a tyre groove, or a geological channel or depression.
 
A pronounced, enjoyable rhythm
 
A settled and monotonous routine that is hard to escape.
 
A fixed routine
 
pronounced, enjoyable rhythm

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

Groove Calendar ToolNarzędzie kalendarza programu Groove
Groove Documents ToolNarzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
Groove Meetings ToolNarzędzie spotkań programu Groove
Kronk’s New GrooveNowe szaty króla 2
Microsoft® Office Groove® 2007Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise ServicesMicrosoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data BridgeMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 ManagerMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 RelayMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Live Groove®Microsoft® Office Live Groove®
The Emperor’s New GrooveNowe szaty króla
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious GroovesThe Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "groove", pamięć tłumaczeniowa

add example
The car' s a groove machineTen samochód lubi dobrą zabawę
It' s got groove, it' s got meaningMa w sobie rytm, ma znaczenie
Tread groove means the space between two adjacent ribs or blocks in the tread patternRowek bieżnika oznacza przestrzeń pomiędzy dwoma sąsiadującymi żeberkami lub klockami rzeźby bieżnika
Just haven' t found my groove yetNie.Jeszcze nie znalazłem swojej fali
Got five lands and grooves, right- hand twist.Could' ve been fired from a Smand Wesson, Ruger, or a TaurusPięć działek i wyżłobień, skręt prawostronny
Does cuddy have her groove back?Czy Cuddy ma znowu ten rowek?
Trying to get your groove on, girl?Dlatego lochy są najlepszymi poszukiwaczami
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rollingPosiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po walcowaniu
Tread groove means the space between the adjacent ribs or blocks in the tread patternRowek bieżnika oznacza odległość między sąsiadującymi żebrami lub blokami rzeźby bieżnika
No pharmaceutical could equal the rush you get when the band groovesŻadne prochy nie dają takich doznań jak dobry występ na scenie
I mean You were solidly in the groove with " eensie weensie spider " remember?Nieźle wychodziło ci " eensie weensie spider ", pamiętasz?
Headings ‧ and ‧ apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headingsPozycje ‧ i ‧ obejmują, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
This degree of crookedness... plus the groove in this central incisor... makes his bite signature uniqueTa krzywizna... oraz rowek w środkowym siekaczu... to cechy szczególne tego uzębienia
The tread-wear indicators must provide a means of indicating, with a tolerance of + ‧,‧/– ‧,‧ mm, when the tread grooves are no longer more than ‧,‧ mm deepWskaźniki zużycia bieżnika powinny w odpowiedni sposób sygnalizować, że głębokość rowków bieżnika nie przekracza już ‧,‧ mm, z tolerancją + ‧,‧/– ‧,‧ mm
I' m grooving with these new mirrors I gotDaj mi się pobawić nowymi lustrami
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be as indicated in paragraphPromień kół mierzony do dna rowka powinien być zgodny z wartością podaną w pkt
Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointedDrewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
Girl' s got no instincts for getting the groove on, you know, she' s a rhythm killerWogóle nie ma instynktu do bzykania, jakby waliła w bęben
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be ‧ mmPromień kół, mierzony od dna rowka, musi wynosić ‧ mm
The product concerned is bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot drawn or hot extruded, but including those twisted after rolling and containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rollingPrzedmiotowy wyrób to sztaby i pręty z żeliwa i stali niestopowej, niepoddawane dalszej obróbce poza kuciem, walcowane na gorąco, wytłaczane lub wyciskane na gorąco, ale z wyłączeniem tych skręcanych po walcowaniu i posiadających wgniecenia, żebrowania, żłobienia lub inne odkształcenia powstające w procesie walcowania lub skręcanych po walcowaniu
' Cause it make you groove right when you feel the feelin '' Ponieważ rusza cie kiedy czujesz to
The combined thickness of original and new material beneath the base of the grooves of the tread pattern shall be ≥ ‧,‧ and ≤ ‧,‧ mmśrednia grubość nowego materiału ponad linią wyszorstkowanej powłoki powinna wynosić ≥ ‧,‧ mm
if the cylinder is of the pin type, that there are no more of than two identical grooves operating in the same direction, adjacent and no more than ‧ % of identical grooves, orjeżeli cylinderek jest podłużny, aby nie było dwóch identycznych sąsiadujących rowków działających w tym samym kierunku i nie więcej niż ‧ % identycznych rowków; lub
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137 zdań frazy groove.Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.