wymowa: IPA: /ɡɹʊuv/ ɡɹʊuv , SAMPA: /gru:v/ gru:v  

Tłumaczenia na język polski:

 • koleina   
  (  f)
   
  long, narrow channel
 • rutyna   
  (  f)
   
  fixed routine
 • żłobić   
   
  wycinać rowki, wgłębienia
   
  wycinać rowki, wgłębienia
 • bruzda   
 • bruzdować   
 • bruździć   
 • dłubać   
 • falc   
 • falcować   
 • przyzwyczajenie   
 • rowek   
 • rowkować   
 • szablon   
 • sztolnia   
 • szyb   
 • wpust   
 • wyżłobienie   
 • zryć   
 • żłobek   
 • żłobienie   

Pozostałe znaczenia:

 
wyżłobienie
 
szyb
 
sztolnia
 
rowek
 
rutyna
 
bruzda
 
rowkować
 
świetnie się bawić
 
żłobić
 
To create, dance to, or enjoy rhythmic music.
 
The middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit
 
A long, narrow channel or depression; e.g., such a slot cut into a hard material to provide a location for an engineering component, a tyre groove, or a geological channel or depression.
 
A pronounced, enjoyable rhythm
 
A settled and monotonous routine that is hard to escape.
 
A fixed routine
 
pronounced, enjoyable rhythm

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

Groove Calendar Tool
Narzędzie kalendarza programu Groove
Groove Documents Tool
Narzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
Groove Meetings Tool
Narzędzie spotkań programu Groove
Kronk’s New Groove
Nowe szaty króla 2
Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Live Groove®
Microsoft® Office Live Groove®
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "groove", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The car' s a groove machine
pl Ten samochód lubi dobrą zabawę
en It' s got groove, it' s got meaning
pl Ma w sobie rytm, ma znaczenie
en Tread groove means the space between two adjacent ribs or blocks in the tread pattern
pl Rowek bieżnika oznacza przestrzeń pomiędzy dwoma sąsiadującymi żeberkami lub klockami rzeźby bieżnika
en Just haven' t found my groove yet
pl Nie.Jeszcze nie znalazłem swojej fali
en Got five lands and grooves, right- hand twist.Could' ve been fired from a Smand Wesson, Ruger, or a Taurus
pl Pięć działek i wyżłobień, skręt prawostronny
en Does cuddy have her groove back?
pl Czy Cuddy ma znowu ten rowek?
en Trying to get your groove on, girl?
pl Dlatego lochy są najlepszymi poszukiwaczami
en Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling
pl Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po walcowaniu
en Tread groove means the space between the adjacent ribs or blocks in the tread pattern
pl Rowek bieżnika oznacza odległość między sąsiadującymi żebrami lub blokami rzeźby bieżnika
en No pharmaceutical could equal the rush you get when the band grooves
pl Żadne prochy nie dają takich doznań jak dobry występ na scenie
en I mean You were solidly in the groove with " eensie weensie spider " remember?
pl Nieźle wychodziło ci " eensie weensie spider ", pamiętasz?
en Headings ‧ and ‧ apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings
pl Pozycje ‧ i ‧ obejmują, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
en This degree of crookedness... plus the groove in this central incisor... makes his bite signature unique
pl Ta krzywizna... oraz rowek w środkowym siekaczu... to cechy szczególne tego uzębienia
en The tread-wear indicators must provide a means of indicating, with a tolerance of + ‧,‧/– ‧,‧ mm, when the tread grooves are no longer more than ‧,‧ mm deep
pl Wskaźniki zużycia bieżnika powinny w odpowiedni sposób sygnalizować, że głębokość rowków bieżnika nie przekracza już ‧,‧ mm, z tolerancją + ‧,‧/– ‧,‧ mm
en I' m grooving with these new mirrors I got
pl Daj mi się pobawić nowymi lustrami
en The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be as indicated in paragraph
pl Promień kół mierzony do dna rowka powinien być zgodny z wartością podaną w pkt
en Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
pl Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
en Girl' s got no instincts for getting the groove on, you know, she' s a rhythm killer
pl Wogóle nie ma instynktu do bzykania, jakby waliła w bęben
en The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be ‧ mm
pl Promień kół, mierzony od dna rowka, musi wynosić ‧ mm
en The product concerned is bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot drawn or hot extruded, but including those twisted after rolling and containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling
pl Przedmiotowy wyrób to sztaby i pręty z żeliwa i stali niestopowej, niepoddawane dalszej obróbce poza kuciem, walcowane na gorąco, wytłaczane lub wyciskane na gorąco, ale z wyłączeniem tych skręcanych po walcowaniu i posiadających wgniecenia, żebrowania, żłobienia lub inne odkształcenia powstające w procesie walcowania lub skręcanych po walcowaniu
en ' Cause it make you groove right when you feel the feelin '
pl ' Ponieważ rusza cie kiedy czujesz to
en The combined thickness of original and new material beneath the base of the grooves of the tread pattern shall be ≥ ‧,‧ and ≤ ‧,‧ mm
pl średnia grubość nowego materiału ponad linią wyszorstkowanej powłoki powinna wynosić ≥ ‧,‧ mm
en if the cylinder is of the pin type, that there are no more of than two identical grooves operating in the same direction, adjacent and no more than ‧ % of identical grooves, or
pl jeżeli cylinderek jest podłużny, aby nie było dwóch identycznych sąsiadujących rowków działających w tym samym kierunku i nie więcej niż ‧ % identycznych rowków; lub
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137 zdań frazy groove.Znalezione w 0,395 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.