wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • dłubać   
  • oszukiwać   
  • oszustwo   
  • rozdłubać   
  • wyżłabiać   
  • wyżłobienie   
  • żłobkować   

Pozostałe znaczenia:

 
dłubać, wydłubać
 
A chisel, with a curved blade, for scooping or cutting holes, channels, or grooves, in wood, stone, etc.
 
make a mark by scooping
 
(transitive) To charge an unreasonably or unfairly high price.
 
(transitive or intransitive) To push, or try to push the eye (of a person) out of its socket.
 
(transitive) To make a mark or hole by scooping.
 
chisel for scooping
 
A cut or groove, as left by something sharp.
 
to push the eye out
 
cut or groove
 
charge an unfairly high price

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

gouge out

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gouge", pamięć tłumaczeniowa

add example
No eye gouging or ear bitingZabronione jest również wydłubywanie oczu i odgryzanie uszu
I would gouge out his eyes!I swearWydłubałabym mu oczy!
Gouge evil from its shell.- (man) Gouge evil from its shell.!Rozniesiemy ich na ich własnym terenie
She had taken a pair of scissors and gouged her eyes outWzięła nożyczki i wydłubała sobie oczy
mechanically damaged units means units which have been severed into several parts, all of such parts that together equal the size of a full unit being considered as a single unit, or units where the trimming has been excessive and which show serious gouges on the surface of the units which substantially detract from the appearancesztuki uszkodzone mechanicznie oznaczają sztuki, które zostały rozerwane na odrębne kawałki, przy czym wszystkie takie kawałki razem są równe wielkością sztuce o pełnych wymiarach i uważa się je za jedną sztukę; lub sztuki, których przycięcie jest nadmierne i stanowi poważne ubytki na powierzchni, co znacznie pogarsza ich wygląd
Gouge the eyes, everythingWkładaj mu palce do oczu
Marmosets are frugivore-insectivore and are specialised in gum-tree gouging and gum feeding; however, in captivity they would gouge and scent-mark other hardwoodsMarmozety żywią się owocami i owadami, w szczególności zaś obgryzają drzewa z rodzaju eukaliptusa i żują zawartą w nich gumowatą substancję, jednak w niewoli obgryzają i znaczą zapachem również inne rodzaje drzew
We could gouge his eyes outOczy?Możemy wydłubać mu oczy
Although Clause ‧.‧ of the relevant harmonised standard requires toys and component parts of toys to undergo the cylinder test, it does not take into account the possibility that, in the case of certain toys which do not fit into the cylinder and have no small component parts, children can nevertheless easily bite, twist or gouge small portions out of the materialPomimo iż zgodnie z klauzulą ‧.‧ zharmonizowanej normy zabawki oraz ich części składowe muszą przejść próbę cylindra, nie uwzględnia ona możliwości, że w przypadku niektórych zabawek, które nie mieszczą się w cylindrze i nie mają małych części składowych, dzieci mimo to mogą łatwo odgryźć, wykręcić lub oderwać małe fragmenty tworzywa
That was the first time I gouged a guys eye out!To był pierwszy raz, kiedy wydłubałem facetowi oczy!
Ladies and gentlemen, on 3 November 1793, 218 years ago, Olympia de Gouges was beheaded in Europe because she drafted a declaration of the rights of women and female citizens.Panie i Panowie! 3 listopada 1793 roku, 218 lat temu w Europie ścięto Olympię de Gouges za to, że przygotowała deklarację praw kobiety i obywatelki.
Irish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.Irlandzkich i europejskich podatników żyłuje się, aby wesprzeć europejski system bankowy i wspólną walutę.
Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshesStał się głównym sponsorem kampanii...... i...... dostał pozwolenie
Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshesStał się głównym sponsorem kampanii... i... dostał pozwolenie
Had to gouge out his own eyes in order to release himselfMusiał wydłubać sobie oczy, żeby się uwolnić
Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working woodStrugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna
The antibodies in yummy Mummy only protect the kid for six months, which is why these companies think they can gouge youPrzeciwciała w pysznościach mamusi chronią dziecko tylko przez ‧ miesięcy, i dlatego te koncerny uważają, że mogą panią złupić.Uważają, że kupi pani wszystko, co zaproponują, żeby tylko utrzymać dziecko przy życiu
" Or to have his eyes gouged out And his elbows broken" Że oczy mu wydłubią A łokcie połamią
The antibodies in yummy Mummy only protect the kid for six months, which is why these companies think they can gouge youPrzeciwciała w Pysznym Mamusinym chronią dziecko tylko przez ‧ miesięcy.I dlatego firmy farmaceutyczne myślą, że mogą panią zdzierać
She had her eyes gouged outJej oczy zostały wydłubane
You gouge out their eyesWydłubujesz im oczy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy gouge.Znalezione w 0,69 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.