wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

 • dłubać   
 • oszukiwać   
 • oszustwo   
 • rozdłubać   
 • wgięcie   
  (Noun  )
 • wgniecenie   
  (Noun  )
 • wyżłabiać   
 • wyżłobienie   
 • żłobkować   

Pozostałe znaczenia:

 
dłubać, wydłubać
 
A chisel, with a curved blade, for scooping or cutting holes, channels, or grooves, in wood, stone, etc.
 
make a mark by scooping
 
(transitive) To charge an unreasonably or unfairly high price.
 
(transitive or intransitive) To push, or try to push the eye (of a person) out of its socket.
 
(transitive) To make a mark or hole by scooping.
 
chisel for scooping
 
A cut or groove, as left by something sharp.
 
to push the eye out
 
cut or groove
 
charge an unfairly high price

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Olympe de Gouges
Olimpia de Gouges

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gouge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en She had taken a pair of scissors and gouged her eyes out
pl Wzięła nożyczki i wydłubała sobie oczy
en Irish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.
pl Irlandzkich i europejskich podatników żyłuje się, aby wesprzeć europejski system bankowy i wspólną walutę.
en Although Clause ‧.‧ of the relevant harmonised standard requires toys and component parts of toys to undergo the cylinder test, it does not take into account the possibility that, in the case of certain toys which do not fit into the cylinder and have no small component parts, children can nevertheless easily bite, twist or gouge small portions out of the material
pl Pomimo iż zgodnie z klauzulą ‧.‧ zharmonizowanej normy zabawki oraz ich części składowe muszą przejść próbę cylindra, nie uwzględnia ona możliwości, że w przypadku niektórych zabawek, które nie mieszczą się w cylindrze i nie mają małych części składowych, dzieci mimo to mogą łatwo odgryźć, wykręcić lub oderwać małe fragmenty tworzywa
en Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood
pl Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna
en No eye- gouging, no chair- tossing
pl Nie ma poodbijania oczu, rzucania krzesłami
en Ladies and gentlemen, on 3 November 1793, 218 years ago, Olympia de Gouges was beheaded in Europe because she drafted a declaration of the rights of women and female citizens.
pl Panie i Panowie! 3 listopada 1793 roku, 218 lat temu w Europie ścięto Olympię de Gouges za to, że przygotowała deklarację praw kobiety i obywatelki.
en You gouge out their eyes
pl Wydłubujesz im oczy
en The larger home ranges of tamarins are related to more frugivorous diets, while they do not gouge, and eat gum only when readily accessible
pl Terytoria stad tamaryn są bardziej rozległe z powodu ich diety, obejmującej głównie owoce, w przypadku gdy nie mogą obgryzać drzew eukaliptusa lub gdy gumowata substancja z nich uzyskiwana jest niedostępna
en We could gouge his eyes out
pl Oczy?Możemy wydłubać mu oczy
en Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshes
pl Stał się głównym sponsorem kampanii... i... dostał pozwolenie
en Price gouging
pl Wygórowane ceny
en That was the first time I gouged a guys eye out!
pl To był pierwszy raz, kiedy wydłubałem facetowi oczy!
en She had her eyes gouged out
pl Jej oczy zostały wydłubane
en GOUGED OUT HER EYES
pl WYŁUPIŁA SOBIE OCZY
en Marmosets are frugivore-insectivore and are specialised in gum-tree gouging and gum feeding; however, in captivity they would gouge and scent-mark other hardwoods
pl Marmozety żywią się owocami i owadami, w szczególności zaś obgryzają drzewa z rodzaju eukaliptusa i żują zawartą w nich gumowatą substancję, jednak w niewoli obgryzają i znaczą zapachem również inne rodzaje drzew
en No funny stuff or I' il gouge your eyes out
pl Nie wciskaj kitu, bo wydłubię ci oczy
en Gouge evil from its shell.- (man) Gouge evil from its shell.!
pl Rozniesiemy ich na ich własnym terenie
en Gouge the eyes, everything
pl Wkładaj mu palce do oczu
en Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshes
pl Stał się głównym sponsorem kampanii...... i...... dostał pozwolenie
en Your test rounds show more gouging than Ari' s
pl Twoje testy pokazują większe wyżłobienie niż Ariego
en " Or to have his eyes gouged out And his elbows broken
pl " Że oczy mu wydłubią A łokcie połamią
en Had to gouge out his own eyes in order to release himself
pl Musiał wydłubać sobie oczy, żeby się uwolnić
en The antibodies in yummy Mummy only protect the kid for six months, which is why these companies think they can gouge you
pl Przeciwciała w pysznościach mamusi chronią dziecko tylko przez ‧ miesięcy, i dlatego te koncerny uważają, że mogą panią złupić.Uważają, że kupi pani wszystko, co zaproponują, żeby tylko utrzymać dziecko przy życiu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy gouge.Znalezione w 0,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.