wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • gbur   
  • głupek   
  • idiota     
  • kretyn   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski ochroniarz mafiozy
 
amer. amerykański angielski najemny opryszek
 
głupek, idiota
 
(ice hockey, pejorative) An enforcer or fighter.
 
A fool
 
(Australian, uncountable, informal) Cheap or inferior cask wine.
 
A thug; a usually muscular henchman with little intelligence (also known as a 'hired goon').
 
A fool; someone considered silly, stupid, awkward, or outlandish.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "goon", pamięć tłumaczeniowa

add example
Young- goon, turn down the radioYoung- goon, ścisz radio
You are a goon?Jesteś najemnikiem?
Wake up... goons!Pobudka... bandziory!
You wrecked my fucking boat, you goon!Zniszczyłeś mi łódź, durniu!
Ask him if he' s pals with a two- bit goon named Hector SavageZapytaj go o jego kolesia- przestępcę o nazwisku Savage
To the left... the Range Rover goons work for your sect, the NoelitesPo lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
To the left the Range Rover goons work for your sect the NoelitesPo lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
So we brought in some strong- arm goons from out of townŚciągnęliśmy paru silnych typów spoza miasta
So I paid Dave and his goons to get close to youZapłaciłem Dave' owi i jego kolesiom, by się do ciebie zbliżyć
Make that goons, pluralRobią, że głupki, mnogi
You can do it, Young- goonDasz radę Young- goon
The Goons can take you anywhereGoonsi mogli cię zabrać wszędzie
So it was like that Yul is the Hwi Sung GoonA więc to Yul okazał się być Hwi Sung Goon' em
If this thing goes by the numbers, those goons will be storming this place at sunriseJeśli miałbym zgadywać, to te głupki będą chcieli wziąść kopalnię szturmem o świcie
' Cause I heard that they found her liver in the mailbox next to her spleen and her pancreas.Randy, you goon!Bo słyszałem, że właśnie tam znaleźli jej wnętrzności
' Please take care... of Young- goon. '' Proszę opiekuj się...Young- goon. '
An" e wrote in one of ' is quatrains that this goon called Hister would invade PolandNapisał w jednym ze swoich czterowierszy, że jakiś baran Hister napadnie na Polskę
Gyeongki, Shiheung, Goon- gok, Bakdal ‧- ‧, Mr Kwan Suk- yongGyeongki, Shiheung, Goon- gok, Bakdal ‧- ‧, pan Kwan Suk- yong
My friends prepared presents for you, Shin goonMoje przyjaciółki przyniosły dla ciebie prezenty, Shin Goon
Question:Who were those goons tonight?Co to za typy?
Lennie Taylor' s goons...... torching our clubZbiry Lenniego Taylora.../ podpalają nasz klub
Goon- gok DistrictProwincja Gyeongki, hrabstwo Shiheung. okręg Goon- gok
Just seduce her, you goon!Uwodź ją, durniu!
Figure at least six goons, maybe moreJest ich tam sześciu, może więcej
You, Lump, are the goon, the hooligan, the dumb brute, whose actions must be directed by a higher intelligenceTy, Lump, jesteś głupkiem, chuligan, tępym bydlęciem, którego działania muszą zostać pokierowane przez wyższą inteligencję
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy goon.Znalezione w 0,836 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.