wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • berbelucha   
  • gbur   
  • głupek   
  • idiota     
  • jabol   
  • kretyn   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski ochroniarz mafiozy
 
amer. amerykański angielski najemny opryszek
 
głupek, idiota
 
(ice hockey, pejorative) An enforcer or fighter.
 
A fool
 
(Australian, uncountable, informal) Cheap or inferior cask wine.
 
A thug; a usually muscular henchman with little intelligence (also known as a 'hired goon').
 
A fool; someone considered silly, stupid, awkward, or outlandish.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "goon", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Well, gentlemen, in a project of such risks, it is imperative to enlist the services of a hooligan, a goon, an ape, a physical brute
pl Tak więc, Panowie, w tak ryzykownym projekcie, jest konieczne zwerbować usługi huligana, małpy, brutala
en Yeah, same to you, you stupid goon
pl Na wzajem, matole
en If you goons had a shred of decency, you' d do something to help her
pl Nawet robi listy na zakupy
en You wrecked my fucking boat, you goon!
pl Zniszczyłeś mi łódź, durniu!
en I had ten goons trying to make me dead over that damn thing
pl Dziesięciu bandziorów próbowało mnie wysłać na tamten świat
en So I should probably mention that the goons work for the notorious prison gangster Sonny Carr, who I owe a little money to
pl Więc powinienem prawdopodobnie wspomnieć, że głupki praca dla głośnego gangstera więzienia Synek Carr, do którego być winnym trochę pieniędzy
en So I' d be listening to those, whilst at the same time, on whenever it was,Tuesday night or something, having my own fix of this new show, the Goons
pl Słuchałem wiec tego, co w tym samym czasie nakładało mi się z tym nowym programem, z Goonsami
en This goon here got himself turned into a frog by a voodoo man, and now...Voodoo?
pl Ten czerep dał się zamienić w żabę jednemu szamanowi od Voodoo
en Then why' d your goon confiscate my files?
pl To czemu wasz oprych skonfiskował moje pliki?
en You, Lump, are the goon, the hooligan, the dumb brute, whose actions must be directed by a higher intelligence
pl Ty, Lump, jesteś głupkiem, chuligan, tępym bydlęciem, którego działania muszą zostać pokierowane przez wyższą inteligencję
en He hired the goons at the lake?
pl Wynajął tych gości znad jeziora?
en Just don' t tell any of your goons
pl Tylko nic nie mów swoim zbirom
en You can do it, Young- goon
pl Dasz radę Young- goon
en To the left... the Range Rover goons work for your sect, the Noelites
pl Po lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
en Those goons are orphan remnants of the post- perestroika Soviet secret police...... who twisted the well- intentioned, original Marxist- Leninist doctrine...... using state security, which was corrupted by Beria in the ' ‧s
pl Te opryszki są osieroconymi płodami byłej sowieckiej tajnej policji, która wynaturzyła szlachetną, pierwotną doktrynę marksistowsko- leninowską... przy pomocy służby bezpieczeństwa, zdeprawowanej przez Berię w latach
en I worked four days cleaning it up.But Freddy Li' s goons are also a mess
pl Goryle Freddy' ego Li to też śmiecie
en Show those goons that we' re still in business
pl Pokażmy tym frajerom, że nadal jesteśmy w tym interesie
en Gonzó...- Try your mind fuck on someone else, you goon
pl Gonzó...- Spróbuj swoich sztuczek na kimś innym, świrze
en If this thing goes by the numbers, those goons will be storming this place at sunrise
pl Jeśli miałbym zgadywać, to te głupki będą chcieli wziąść kopalnię szturmem o świcie
en ' Cause I heard that they found her liver in the mailbox next to her spleen and her pancreas.Randy, you goon!
pl Bo słyszałem, że właśnie tam znaleźli jej wnętrzności
en So we brought in some strong- arm goons from out of town
pl Ściągnęliśmy paru silnych typów spoza miasta
en So I paid Dave and his goons to get close to you
pl Zapłaciłem Dave' owi i jego kolesiom, by się do ciebie zbliżyć
en He turned me into a goon, then he' s gonna piss all over me?
pl Zamienił mnie w głupka i myśli, że mnie wykołuje?
en Goon- gok District
pl Prowincja Gyeongki, hrabstwo Shiheung. okręg Goon- gok
en I' m here to see you, you little goon
pl Przyszedlem cie zobaczyc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy goon.Znalezione w 0,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.