wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • gbur   
  • głupek   
  • idiota     
  • kretyn   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski ochroniarz mafiozy
 
amer. amerykański angielski najemny opryszek
 
głupek, idiota
 
(ice hockey, pejorative) An enforcer or fighter.
 
A fool
 
(Australian, uncountable, informal) Cheap or inferior cask wine.
 
A thug; a usually muscular henchman with little intelligence (also known as a 'hired goon').
 
A fool; someone considered silly, stupid, awkward, or outlandish.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "goon", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Young- goon, turn down the radio
pl Young- goon, ścisz radio
en You are a goon?
pl Jesteś najemnikiem?
en Wake up... goons!
pl Pobudka... bandziory!
en You wrecked my fucking boat, you goon!
pl Zniszczyłeś mi łódź, durniu!
en Ask him if he' s pals with a two- bit goon named Hector Savage
pl Zapytaj go o jego kolesia- przestępcę o nazwisku Savage
en To the left... the Range Rover goons work for your sect, the Noelites
pl Po lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
en To the left the Range Rover goons work for your sect the Noelites
pl Po lewej, strażnicy pracujący dla twojej sekty
en So we brought in some strong- arm goons from out of town
pl Ściągnęliśmy paru silnych typów spoza miasta
en So I paid Dave and his goons to get close to you
pl Zapłaciłem Dave' owi i jego kolesiom, by się do ciebie zbliżyć
en Make that goons, plural
pl Robią, że głupki, mnogi
en You can do it, Young- goon
pl Dasz radę Young- goon
en The Goons can take you anywhere
pl Goonsi mogli cię zabrać wszędzie
en So it was like that Yul is the Hwi Sung Goon
pl A więc to Yul okazał się być Hwi Sung Goon' em
en If this thing goes by the numbers, those goons will be storming this place at sunrise
pl Jeśli miałbym zgadywać, to te głupki będą chcieli wziąść kopalnię szturmem o świcie
en ' Cause I heard that they found her liver in the mailbox next to her spleen and her pancreas.Randy, you goon!
pl Bo słyszałem, że właśnie tam znaleźli jej wnętrzności
en ' Please take care... of Young- goon. '
pl ' Proszę opiekuj się...Young- goon. '
en An" e wrote in one of ' is quatrains that this goon called Hister would invade Poland
pl Napisał w jednym ze swoich czterowierszy, że jakiś baran Hister napadnie na Polskę
en Gyeongki, Shiheung, Goon- gok, Bakdal ‧- ‧, Mr Kwan Suk- yong
pl Gyeongki, Shiheung, Goon- gok, Bakdal ‧- ‧, pan Kwan Suk- yong
en My friends prepared presents for you, Shin goon
pl Moje przyjaciółki przyniosły dla ciebie prezenty, Shin Goon
en Question:Who were those goons tonight?
pl Co to za typy?
en Lennie Taylor' s goons...... torching our club
pl Zbiry Lenniego Taylora.../ podpalają nasz klub
en Goon- gok District
pl Prowincja Gyeongki, hrabstwo Shiheung. okręg Goon- gok
en Just seduce her, you goon!
pl Uwodź ją, durniu!
en Figure at least six goons, maybe more
pl Jest ich tam sześciu, może więcej
en You, Lump, are the goon, the hooligan, the dumb brute, whose actions must be directed by a higher intelligence
pl Ty, Lump, jesteś głupkiem, chuligan, tępym bydlęciem, którego działania muszą zostać pokierowane przez wyższą inteligencję
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy goon.Znalezione w 0,573 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.