wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wyjść     
  (  pf)
   
  opuścić jakieś miejsce
   
  to leave, especially a building
 • wychodzić   
  (  impf)
   
  to leave, especially a building
 • chodzić     
   
  pot. potocznie często spotykać się z tą samą osobą przeciwnej płci
 • gasnąć   
  (  impf)
   
  to be turned off or extinguished
 • zgasnąć   
  (  pf)
   
  to be turned off or extinguished
 • dawać     
 • dać     
 • iść w górę   
 • osiągać   
 • prowadzić   
 • spędzać   
 • ustąpić   
 • uzyskać   
 • włączać   
 • zejść   
 • znikać   
 • zniknąć   

Pozostałe znaczenia:

 
skończyć się
 
wyjść
 
(intransitive) to be turned off or extinguished
 
To stop burning or shining.
 
(intransitive) to become extinct, to expire.
 
(intransitive) To leave, especially a building.
 
To go out of fashion; become unfashionable.
 
(intransitive) of a couple, to have a romantic relationship
 
to leave one's abode to go to public places
 
To move out of or depart from.
 
(intransitive) To become out of fashion.
 
to become extinct, to expire
 
To leave one's home for a lmited period of time, usually for a leisure.
 
(transitive, with with) To have a romantic relationship with someone.
 
(intransitive, idiomatic) To leave one's abode to go to public places.
 
go out (e.g. on an excursion or outing)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

to go outwyjść
to go out for a mealwyjść coś zjeść
to go out of datetracić na aktualności

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "go out", pamięć tłumaczeniowa

add example
No, I' m going to go to Women Now, just ' cause they help out women nowPójdę do " Women Now ".Reklama głosi, że pomagają kobietom
They' re going to kick you out for that one, DodgeWyleja cie za to, Dodge
I mean, if he got himself out of the alley, don' t you think he' d go for some help?To znaczy, że jeśli sam wydostał się z alei, nie sądzicie, że udałby się po jakąś pomoc?
Let me go out of here!Wypuść mnie stąd!
Go on out backRozejrzyj się
It would actually mean - if this becomes mandatory and we go by the dates set by the Committee on Agriculture and Rural Development in their vote on Monday night, and we set 31 December 2009 as the mandatory introduction - that a whole group of sheep farmers in Britain will close down and go out of business.Jeżeli system stanie się obowiązkowy, jeżeli utrzymamy termin ustalony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniedziałkowym głosowaniu i ustanowimy 31 grudnia 2009 r. jako dzień obowiązkowego wprowadzenia, cała rzesza hodowców owiec w Wielkiej Brytanii zbankrutuje i zlikwiduje gospodarstwa.
Your wife go outPańska żona wyszła
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary for those objectivesStosownie do zasady proporcjonalności, określonej w tym artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie wychodzi poza to, co jest niezbędne do realizacji powyższych celów
You' re scaring me.- I wouldn' t go that far, but I must say that the work is just pouring out of meNie posunąłbym się tak daleko, ale muszę powiedzieć, że robota się ze mnie wylewa
All excited to go out already?Już chciałbyś wyjść?
The tide is going outPrzypływ mija
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectivesZgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów
Yes, I will go out with youGay wo kan ni de jud zi pee
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objectiveZgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
Don' t go out there.I lied for you onceSkłamałam dla ciebie raz i nie chcę tego więcej robić
Did you go out yesterday?A wczoraj wychodził pan z domu?
And you are going out with all these gunsIdziesz tam uzbrojony po zęby
Ask Trang if she's going out tonight.Zapytaj Tranga, czy dziś wieczór wychodzi.
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve these objectivesZgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów
Always strung out, always late.Here you goZawsze roztrzęsiona, zawsze spóźniona
Her mother always made her a lunch, and she' d go out on the roof and eat aloneMatka zawsze pakowala jej drugie sniadanie a ona w samotnosci zjadala je na dachu
And you ́re not going out, right?I nigdzie nie wychodzisz, prawda?
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve this objectiveZgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261504 zdań frazy go out.Znalezione w 115,069 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.