wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wyjść     
  (  pf)
   
  opuścić jakieś miejsce
   
  to leave, especially a building
 • wychodzić   
  (  impf)
   
  to leave, especially a building
 • chodzić     
   
  pot. potocznie często spotykać się z tą samą osobą przeciwnej płci
 • gasnąć   
  (  impf)
   
  to be turned off or extinguished
 • zgasnąć   
  (  pf)
   
  to be turned off or extinguished
 • dawać     
 • dać     
 • iść w górę   
 • osiągać   
 • prowadzić   
 • spędzać   
 • ustąpić   
 • uzyskać   
 • włączać   
 • zejść   
 • znikać   
 • zniknąć   

Pozostałe znaczenia:

 
skończyć się
 
wyjść
 
(intransitive) to become extinct, to expire.
 
(intransitive) of a couple, to have a romantic relationship
 
go out (e.g. on an excursion or outing)
 
(transitive, with with) To have a romantic relationship with someone.
 
to leave one's abode to go to public places
 
To stop burning or shining.
 
(intransitive) to be turned off or extinguished
 
(intransitive) To leave, especially a building.
 
(intransitive) To become out of fashion.
 
To move out of or depart from.
 
to become extinct, to expire
 
To go out of fashion; become unfashionable.
 
(intransitive, idiomatic) To leave one's abode to go to public places.
 
To leave one's home for a lmited period of time, usually for a leisure.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

to go out
wyjść
to go out for a meal
wyjść coś zjeść
to go out of date
tracić na aktualności

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "go out", pamięć tłumaczeniowa

add example
en No, I' m going to go to Women Now, just ' cause they help out women now
pl Pójdę do " Women Now ".Reklama głosi, że pomagają kobietom
en They' re going to kick you out for that one, Dodge
pl Wyleja cie za to, Dodge
en I mean, if he got himself out of the alley, don' t you think he' d go for some help?
pl To znaczy, że jeśli sam wydostał się z alei, nie sądzicie, że udałby się po jakąś pomoc?
en Let me go out of here!
pl Wypuść mnie stąd!
en Go on out back
pl Rozejrzyj się
en It would actually mean - if this becomes mandatory and we go by the dates set by the Committee on Agriculture and Rural Development in their vote on Monday night, and we set 31 December 2009 as the mandatory introduction - that a whole group of sheep farmers in Britain will close down and go out of business.
pl Jeżeli system stanie się obowiązkowy, jeżeli utrzymamy termin ustalony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniedziałkowym głosowaniu i ustanowimy 31 grudnia 2009 r. jako dzień obowiązkowego wprowadzenia, cała rzesza hodowców owiec w Wielkiej Brytanii zbankrutuje i zlikwiduje gospodarstwa.
en Your wife go out
pl Pańska żona wyszła
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary for those objectives
pl Stosownie do zasady proporcjonalności, określonej w tym artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie wychodzi poza to, co jest niezbędne do realizacji powyższych celów
en You' re scaring me.- I wouldn' t go that far, but I must say that the work is just pouring out of me
pl Nie posunąłbym się tak daleko, ale muszę powiedzieć, że robota się ze mnie wylewa
en All excited to go out already?
pl Już chciałbyś wyjść?
en The tide is going out
pl Przypływ mija
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów
en Yes, I will go out with you
pl Gay wo kan ni de jud zi pee
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
en Don' t go out there.I lied for you once
pl Skłamałam dla ciebie raz i nie chcę tego więcej robić
en Did you go out yesterday?
pl A wczoraj wychodził pan z domu?
en And you are going out with all these guns
pl Idziesz tam uzbrojony po zęby
en Ask Trang if she's going out tonight.
pl Zapytaj Tranga, czy dziś wieczór wychodzi.
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve these objectives
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów
en Always strung out, always late.Here you go
pl Zawsze roztrzęsiona, zawsze spóźniona
en Her mother always made her a lunch, and she' d go out on the roof and eat alone
pl Matka zawsze pakowala jej drugie sniadanie a ona w samotnosci zjadala je na dachu
en And you ́re not going out, right?
pl I nigdzie nie wychodzisz, prawda?
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve this objective
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261504 zdań frazy go out.Znalezione w 98,768 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.