wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • groch   
  • groch zwyczajny   
  • groch zwyczajny (warzywo)   
  • peluszka   

Przykładowe zdania z "garden pea", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Tuna casserole and peas?
pl Zapiekanka z tuńczyka i groszek?
en Yeah?- I added peas
pl Dodałam groszek
en Pisum sativum L. (partim) Sugar pea
pl Pisum sativum L. (partim) Groch siewny cukrowy
en Wrinkled pea
pl Groch siewny- łuskowy pomarszczony
en Specialised machines for the harvesting of peas are not included
pl Wyłącza się wyspecjalizowane maszyny do zbioru grochu
en Princess and the pea
pl Królewna na ziarnku grochu
en A correct injection shall be confirmed by palpating a small pea-like swelling at each site of injection
pl Poprawne wykonanie iniekcji potwierdza się poprzez wyczucie niewielkiego opuchnięcia w kształcie groszku w każdym miejscu iniekcji
en In Finland the quantity of available seed of field pea (Pisum sativa), of field bean (Vicia faba) and of linseed (Linum usitatissimum) suitable to the national climatic conditions and which satisfies the germination capacity requirements of Directives ‧/‧/EEC or ‧/‧/EC respectively is insufficient and is therefore not adequate to meet the needs of that Member State
pl W Finlandii ilość dostępnego materiału siewnego grochu polnego (Pisum sativa), bobu (Vicia faba) i lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określonego w dyrektywach ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada potrzebom tego Państwa Członkowskiego
en She pees pea soup and gets the warm attention of doctors all week long
pl Sika grochówką i przyciąga do siebie lekarzy ‧ dni w tygodniu
en Hide the peas in his mashed potatoes
pl Chowałem groszek pod ziemniakami
en This class includes peas which do not qualify for inclusion in class I but satisfy the minimum requirements specified above
pl Klasa ta obejmuje groch, który nie kwalifikuje się do włączenia do klasy I, ale spełnia minimalne wymagania wyszczególnione powyżej
en Pisum sativum L. (Partim) Field pea
pl Pisum sativum L. (Partim) Groch siewny
en Pisum sativum L. (Partim)- Field pea
pl Pisum sativum L. (Partim)- Groch siewny
en Sweden is authorised to permit, for a period expiring on ‧ June ‧, the marketing in its territory of ‧ tonnes of certified seed of spring varieties of field pea (Pisum sativum) of the variety
pl Szwecja zostaje upoważniona do dopuszczenia do obrotu na jej terytorium na okres upływający dnia ‧ czerwca ‧ r. ‧ ton kwalifikowanego materiału siewnego odmian jarych grochu zwyczajnego (Pisum sativum) odmiany Carnevalk, która nie spełnia wymogów określonych w dyrektywie ‧/EWG, takich jak minimalna zdolność kiełkowania, pod warunkiem jednak, że będą spełnione następujące wymagania
en I brought you some peas
pl Przyniosłam ci kilka groszków
en You' ve got to convince him that you' re like- minded, like two peas in a pod... that you could be his friend.Now to do that, you need to know who he is
pl Musisz go przekonać, że myślicie podobnie, że mógłbyś być jego przyjacielem
en D/‧ (e) Peas, field beans and sweet lupins
pl D/‧ e) Groch, fasola polna i słodkie łubiny
en As regards emamectin benzoate, such an application was made for the use on pome fruit, peaches and nectarines, table and wine grapes, strawberries, tomatoes, aubergines, pepper, cucurbits (edible and inedible peel), cauliflower, broccoli, head cabbage, lettuce and other salad plants, scarole, herbs, fresh beans (with and without pods), peas with pods and artichokes
pl Co się tyczy benzoesanu emamektyny, wniosek taki złożono w odniesieniu do stosowania w przypadku owoców ziarnkowych, brzoskwiń i nektaryn, winogron stołowych i do produkcji wina, truskawek, pomidorów, oberżyny, papryki, dyniowatych (z jadalną lub niejadalną skórką), kalafiora, brokułów, kapusty głowiastej, sałaty i innych warzyw sałatowych, endywii, ziół, świeżej fasoli (w strąkach lub bez), grochu (w strąkach) i karczochów
en they may be riper than those in class I, but over-mature peas are excluded
pl może być bardziej dojrzały niż groch klasy I, ale z wyłączeniem przejrzałego grochu
en I' m no pea- brained chambermaid looking for a tumble in the broom closet
pl Nie jestem przygłupią pokojówką, która daje się obściskiwać po kątach
en Sweetheart, would you like some peas?
pl Kochanie może troszkę fasolki?- Nienawidzę fasolki
en Pisum sativum L. (partim)- Round pea
pl Pisum sativum L. (partim)- Groch siewny łuskowy- Gładki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1870 zdań frazy garden pea.Znalezione w 1,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.