wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • groch   
  • groch zwyczajny   
  • groch zwyczajny (warzywo)   
  • peluszka   

Przykładowe zdania z "garden pea", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pisum sativum L. (Partim) Field peaPisum sativum L. (partim) Groch siewny
D/‧ (e) Peas, field beans and sweet lupinsD/‧ e) Groch, fasola polna i słodkie łubiny
Wrinkled peaGroch siewny łuskowy- Pomarszczony
I can pop them out like shelling peasMogę nimi strzelać, jak łuskanym groszkiem
For example, it says of Medina de Rioseco: Rich in bread wheat, barley, rye, meslin, lentils, peas ...Na przykład o Medina de Rioseco pisze:Doskonała pszenica, jęczmień, żyto, meslin, soczewica, groch...
Phosphorylation of PSII proteins in pea chloroplasts after Pb ions treatmentFosforylacja białek PSII w chloroplastach grochu w warunkach działania jonów ołowiu
it' s the size of a pea, but that' s enormous for an ostracodMa wielkość ziarnka groszku, ale w stosunku do innych widłonogów osiągnął imponującą wielkość
Peas (with podsGroch (w strąkach
peas, field beans, vetches, sweet lupins etcgroch, bobik, wyka, słodki łubin itd
Jenny and me were just like peas and carrots againJenny i ja byliśmy znowu jak marchewka z groszkiem
Pisum sativum L. (partim) Sugar peaPisum sativum L. (partim) Groch siewny cukrowy
D/‧ (c) Peas, pure crops for harvesting dryD/‧ c) Groch, uprawy czyste zbierane w postaci suchej
We' ve been two peas in a pod, you and I, for a long timeTy i ja, przez długi czas byliśmy jak dwie papużki nierozłączki
Pisum sativum L. (Partim) Field peaPisum sativum L. (Partim) Groch siewny
Wouldn' t do that were I you, sweet peaNie robiłbym tego na twoim miejscu, maleńka
Nothing special, plastic and dried peasNic specjalnego, plastik i groch
Wrinkled peaGroch siewny łuskowy/Pomarszczony
Pisum sativum L. (partim) PeaPisum sativum L. (partim) Groch siewny
Analysis of free-radical processes in bean and pea plants.Analiza procesów wolnorodnikowych w roślinach fasoli i grochu.
Pisum sativum L. (partim)-Pea, excluding Field peaPisum sativum L. (partim)-Groch polny
STANDARD FOR PEASNORMY DLA GROCHU
It' s as thick as pea soupMgła gęsta jak grochówka!
Peas in this class must be of good qualityGroch w tej klasie musi być dobrej jakości
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1870 zdań frazy garden pea.Znalezione w 3,095 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.