wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • groch   
  • groch zwyczajny   
  • groch zwyczajny (warzywo)   
  • peluszka   

Przykładowe zdania z "garden pea", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tuna casserole and peas?Zapiekanka z tuńczyka i groszek?
Yeah?- I added peasDodałam groszek
Pisum sativum L. (partim) Sugar peaPisum sativum L. (partim) Groch siewny cukrowy
Wrinkled peaGroch siewny- łuskowy pomarszczony
Specialised machines for the harvesting of peas are not includedWyłącza się wyspecjalizowane maszyny do zbioru grochu
Princess and the peaKrólewna na ziarnku grochu
A correct injection shall be confirmed by palpating a small pea-like swelling at each site of injectionPoprawne wykonanie iniekcji potwierdza się poprzez wyczucie niewielkiego opuchnięcia w kształcie groszku w każdym miejscu iniekcji
In Finland the quantity of available seed of field pea (Pisum sativa), of field bean (Vicia faba) and of linseed (Linum usitatissimum) suitable to the national climatic conditions and which satisfies the germination capacity requirements of Directives ‧/‧/EEC or ‧/‧/EC respectively is insufficient and is therefore not adequate to meet the needs of that Member StateW Finlandii ilość dostępnego materiału siewnego grochu polnego (Pisum sativa), bobu (Vicia faba) i lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określonego w dyrektywach ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada potrzebom tego Państwa Członkowskiego
She pees pea soup and gets the warm attention of doctors all week longSika grochówką i przyciąga do siebie lekarzy ‧ dni w tygodniu
Hide the peas in his mashed potatoesChowałem groszek pod ziemniakami
This class includes peas which do not qualify for inclusion in class I but satisfy the minimum requirements specified aboveKlasa ta obejmuje groch, który nie kwalifikuje się do włączenia do klasy I, ale spełnia minimalne wymagania wyszczególnione powyżej
Pisum sativum L. (Partim) Field peaPisum sativum L. (Partim) Groch siewny
Pisum sativum L. (Partim)- Field peaPisum sativum L. (Partim)- Groch siewny
Sweden is authorised to permit, for a period expiring on ‧ June ‧, the marketing in its territory of ‧ tonnes of certified seed of spring varieties of field pea (Pisum sativum) of the varietySzwecja zostaje upoważniona do dopuszczenia do obrotu na jej terytorium na okres upływający dnia ‧ czerwca ‧ r. ‧ ton kwalifikowanego materiału siewnego odmian jarych grochu zwyczajnego (Pisum sativum) odmiany Carnevalk, która nie spełnia wymogów określonych w dyrektywie ‧/EWG, takich jak minimalna zdolność kiełkowania, pod warunkiem jednak, że będą spełnione następujące wymagania
I brought you some peasPrzyniosłam ci kilka groszków
You' ve got to convince him that you' re like- minded, like two peas in a pod... that you could be his friend.Now to do that, you need to know who he isMusisz go przekonać, że myślicie podobnie, że mógłbyś być jego przyjacielem
D/‧ (e) Peas, field beans and sweet lupinsD/‧ e) Groch, fasola polna i słodkie łubiny
As regards emamectin benzoate, such an application was made for the use on pome fruit, peaches and nectarines, table and wine grapes, strawberries, tomatoes, aubergines, pepper, cucurbits (edible and inedible peel), cauliflower, broccoli, head cabbage, lettuce and other salad plants, scarole, herbs, fresh beans (with and without pods), peas with pods and artichokesCo się tyczy benzoesanu emamektyny, wniosek taki złożono w odniesieniu do stosowania w przypadku owoców ziarnkowych, brzoskwiń i nektaryn, winogron stołowych i do produkcji wina, truskawek, pomidorów, oberżyny, papryki, dyniowatych (z jadalną lub niejadalną skórką), kalafiora, brokułów, kapusty głowiastej, sałaty i innych warzyw sałatowych, endywii, ziół, świeżej fasoli (w strąkach lub bez), grochu (w strąkach) i karczochów
they may be riper than those in class I, but over-mature peas are excludedmoże być bardziej dojrzały niż groch klasy I, ale z wyłączeniem przejrzałego grochu
I' m no pea- brained chambermaid looking for a tumble in the broom closetNie jestem przygłupią pokojówką, która daje się obściskiwać po kątach
Sweetheart, would you like some peas?Kochanie może troszkę fasolki?- Nienawidzę fasolki
Pisum sativum L. (partim)- Round peaPisum sativum L. (partim)- Groch siewny łuskowy- Gładki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1870 zdań frazy garden pea.Znalezione w 1,237 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.