wymowa: IPA: /feɪvər/ feɪvər , SAMPA: feIv@r /feIv@/ /feIv@r/ feIv@      

Tłumaczenia na język polski:

 • przysługa   
   
  deed in which help is voluntarily provided
 • preferować   
   
  dawać komuś/czemuś pierwszeństwo, preferencje
 • sprzyjać   
   
  być nastawionym serdecznie, przychylnie, życzliwie, przyjaźnie wobec kogoś lub czegoś
 • faworyzować   
 • grzeczność   
 • korzyść     
 • osłona   
 • popierać   
 • potwierdzać   
 • pożytek   
 • protegować   
 • protekcja   
 • przychylność   
 • serwis   
 • szczęścić   
 • uprzejmość   
 • wyforować   
 • wyróżniać   
 • względy   
 • zastawa   
 • łaska   
 • życzliwość   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski przysługa, uprzejmość
 
amer. amerykański angielski sprzyjać czemuś, być za czymś
 
amer. amerykański angielski preferować, faworyzować
 
(transitive) To look upon fondly; to prefer.
 
To look upon fondly; to prefer
 
An act of gracious kindness.
 
A deed in which help is voluntarily provided.
 
A small gift; a party favor.
 
Goodwill; benevolent regard.
 
goodwill; benevolent regard
 
(transitive) To have a similar appearance, to look like another person.
 
To do a favor (noun sense 1) for; to show beneficence toward
 
(transitive) To treat with care.
 
(transitive) To do a favor [noun sense 1] for; to show beneficence toward.
 
march (a prisoner off)
 
a deed in which help is voluntarily provided

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

favorable; dodatni; korzystny; łaskawy; pomyślny; pozytywny; przychylny; życzliwy
favorably; korzystnie; życzliwie; pomyślnie; przychylnie
fortune favors the boldśmiałym szczęście sprzyja
ill-favoredbrzydki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "favor", pamięć tłumaczeniowa

add example
Assistant Leader Kondo favors the courtesan MiyukiZastępca ich wodza, Kondo, jest przyjacielem pani Miyuki
Joe, do me a favor, will you?Zrobisz coś dla mnie?
If an interested party does not cooperate or cooperates only partially, and use of facts available is made, the result may be less favorable to that party than if it had cooperatedJeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i wykorzystane zostają dostępne fakty, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała
But before I do, give me a favorAle zanim odejdę, oddaj mi przysługę
Somehow I believe, Ken, that the balance shall tip in the favor of cultureAle sądzę, Ken, że kultura będzie mieć pierwszeństwo
Now, Mary, I know this is tough...... but you really will be doing them all a great favor to tell them the truth about usMary, wiem, że to trudne, ale naprawdę zrobisz im wszystkim ogromną przysługę, jeśli powiesz im prawdę o nas
That finger trap was a party favor at his ‧th birthdayTa pułapka na palce to był przecież główna atrakcja na jego ‧. urodzinach
Why don' t you do us all a favor and write something that actually benefits humankind, okay?Zrób nam przysługę i napisz coś, co przyniesie korzyść ludzkości
The favorable response rate, by indication, at the end of caspofungin therapy was as follows in the MITTW analizie MITT na zakończenie leczenia kaspofunginą korzystny współczynnik odpowiedzi na leczenie według wskazań był następujący
Treated or favored? Child`s status in household and society over ages.Zagrożone czy hołubione? Status dziecka w rodzinie i społeczeństwie na przestrzeni wieków.
I have never seen such an obvious attempt to curry my favor" Nie jest fajnie smażyć się w piekle "Marge? Marge?
Interestingly, English Quakers believed that violence among the poor would be ameliorated if they could be persuaded to give up alcohol in favor of chocolateNie odpowiadaj, dobra? – Co on od niej wyciągnął? – Nie mam pojęcia, ale obaj są strasznie podnieceni. – Czy chce... – Nie śmiałbym o tym pomarzyć, proszę
Here, let me do you a favorWyświadczę ci przysługę
In insulin glulisine the replacement of the human insulin amino acid asparagine in position B‧ by lysine and the lysine in position B‧ by glutamic acid favors more rapid absorptionPodstawienie w insulinie ludzkiej aminokwasu asparaginy w pozycji B‧ lizyną oraz lizyny w pozycji B‧ kwasem glutaminowym sprzyja szybszemu wchłanianiu
He likes you because he wants my favorLubi cię, bo chce uzyskać me względy
Regional Ministry of Agriculture Decision of ‧ June ‧ granting the application to amend the specification of the Protected Designation of Origin Montes de Toledo (Resolución de ‧ de junio de ‧, de la Consejería de Agricultura, por la que se adopta decisión favorable sobre solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Montes de ToledoDecyzja z dnia ‧ czerwca ‧ r. podjęta przez Departament Rolnictwa, na podstawie której pozytywnie rozpatrzono wniosek w sprawie zmian w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia Montes de Toledo
Can I ask you a big favor?Czy mogę cię prosić o przysługę?
They' ve come to ask us favorsPrzyszli prosić nas o przychylność
He came all the way... from Detroit to ask me to do him a favorPrzyjechał aż z Detroit, by mnie prosić o przysługę.Chcę mu ją wyświadczyć
You' il be doin ' me a favor, you know?Zrobiłbyś mi wielką przysługę?
Just do me a favorWyświadcz mi przysługę
This is the favor?To ma być ta przysługa?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1181 zdań frazy favor.Znalezione w 1,051 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.