wymowa: IPA: /feɪvər/ feɪvər , SAMPA: feIv@r /feIv@/ /feIv@r/ feIv@      

Tłumaczenia na język polski:

 • przysługa   
   
  deed in which help is voluntarily provided
 • preferować   
   
  dawać komuś/czemuś pierwszeństwo, preferencje
 • sprzyjać   
   
  być nastawionym serdecznie, przychylnie, życzliwie, przyjaźnie wobec kogoś lub czegoś
 • faworyzować   
 • grzeczność   
 • korzyść     
 • osłona   
 • popierać   
 • potwierdzać   
 • pożytek   
 • protegować   
 • protekcja   
 • przychylność   
 • serwis   
 • szczęścić   
 • uprzejmość   
 • wyforować   
 • wyróżniać   
 • względy   
 • zastawa   
 • łaska   
 • życzliwość   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski przysługa, uprzejmość
 
amer. amerykański angielski sprzyjać czemuś, być za czymś
 
amer. amerykański angielski preferować, faworyzować
 
(transitive) To look upon fondly; to prefer.
 
To look upon fondly; to prefer
 
An act of gracious kindness.
 
A deed in which help is voluntarily provided.
 
A small gift; a party favor.
 
Goodwill; benevolent regard.
 
goodwill; benevolent regard
 
(transitive) To have a similar appearance, to look like another person.
 
To do a favor (noun sense 1) for; to show beneficence toward
 
(transitive) To treat with care.
 
(transitive) To do a favor [noun sense 1] for; to show beneficence toward.
 
march (a prisoner off)
 
a deed in which help is voluntarily provided

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

favorable
; dodatni; korzystny; łaskawy; pomyślny; pozytywny; przychylny; życzliwy
favorably
; korzystnie; życzliwie; pomyślnie; przychylnie
fortune favors the bold
śmiałym szczęście sprzyja

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "favor", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Assistant Leader Kondo favors the courtesan Miyuki
pl Zastępca ich wodza, Kondo, jest przyjacielem pani Miyuki
en Joe, do me a favor, will you?
pl Zrobisz coś dla mnie?
en If an interested party does not cooperate or cooperates only partially, and use of facts available is made, the result may be less favorable to that party than if it had cooperated
pl Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i wykorzystane zostają dostępne fakty, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała
en But before I do, give me a favor
pl Ale zanim odejdę, oddaj mi przysługę
en Somehow I believe, Ken, that the balance shall tip in the favor of culture
pl Ale sądzę, Ken, że kultura będzie mieć pierwszeństwo
en Now, Mary, I know this is tough...... but you really will be doing them all a great favor to tell them the truth about us
pl Mary, wiem, że to trudne, ale naprawdę zrobisz im wszystkim ogromną przysługę, jeśli powiesz im prawdę o nas
en That finger trap was a party favor at his ‧th birthday
pl Ta pułapka na palce to był przecież główna atrakcja na jego ‧. urodzinach
en Why don' t you do us all a favor and write something that actually benefits humankind, okay?
pl Zrób nam przysługę i napisz coś, co przyniesie korzyść ludzkości
en The favorable response rate, by indication, at the end of caspofungin therapy was as follows in the MITT
pl W analizie MITT na zakończenie leczenia kaspofunginą korzystny współczynnik odpowiedzi na leczenie według wskazań był następujący
en Treated or favored? Child`s status in household and society over ages.
pl Zagrożone czy hołubione? Status dziecka w rodzinie i społeczeństwie na przestrzeni wieków.
en I have never seen such an obvious attempt to curry my favor
pl " Nie jest fajnie smażyć się w piekle "Marge? Marge?
en Interestingly, English Quakers believed that violence among the poor would be ameliorated if they could be persuaded to give up alcohol in favor of chocolate
pl Nie odpowiadaj, dobra? – Co on od niej wyciągnął? – Nie mam pojęcia, ale obaj są strasznie podnieceni. – Czy chce... – Nie śmiałbym o tym pomarzyć, proszę
en Here, let me do you a favor
pl Wyświadczę ci przysługę
en In insulin glulisine the replacement of the human insulin amino acid asparagine in position B‧ by lysine and the lysine in position B‧ by glutamic acid favors more rapid absorption
pl Podstawienie w insulinie ludzkiej aminokwasu asparaginy w pozycji B‧ lizyną oraz lizyny w pozycji B‧ kwasem glutaminowym sprzyja szybszemu wchłanianiu
en He likes you because he wants my favor
pl Lubi cię, bo chce uzyskać me względy
en Regional Ministry of Agriculture Decision of ‧ June ‧ granting the application to amend the specification of the Protected Designation of Origin Montes de Toledo (Resolución de ‧ de junio de ‧, de la Consejería de Agricultura, por la que se adopta decisión favorable sobre solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo
pl Decyzja z dnia ‧ czerwca ‧ r. podjęta przez Departament Rolnictwa, na podstawie której pozytywnie rozpatrzono wniosek w sprawie zmian w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia Montes de Toledo
en Can I ask you a big favor?
pl Czy mogę cię prosić o przysługę?
en They' ve come to ask us favors
pl Przyszli prosić nas o przychylność
en He came all the way... from Detroit to ask me to do him a favor
pl Przyjechał aż z Detroit, by mnie prosić o przysługę.Chcę mu ją wyświadczyć
en You' il be doin ' me a favor, you know?
pl Zrobiłbyś mi wielką przysługę?
en Just do me a favor
pl Wyświadcz mi przysługę
en This is the favor?
pl To ma być ta przysługa?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1181 zdań frazy favor.Znalezione w 0,968 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.