wymowa: IPA: /feɪvər/ feɪvər , SAMPA: feIv@r /feIv@/ /feIv@r/ feIv@      

Tłumaczenia na język polski:

 • przysługa   
   
  deed in which help is voluntarily provided
 • preferować   
   
  dawać komuś/czemuś pierwszeństwo, preferencje
 • sprzyjać   
   
  być nastawionym serdecznie, przychylnie, życzliwie, przyjaźnie wobec kogoś lub czegoś
 • faworyzować   
 • grzeczność   
 • korzyść     
 • osłona   
 • popierać   
 • potwierdzać   
 • pożytek   
 • protegować   
 • protekcja   
 • przychylność   
 • serwis   
 • szczęścić   
 • uprzejmość   
 • wyforować   
 • wyróżniać   
 • względy   
 • zastawa   
 • łaska   
 • życzliwość   

Pozostałe znaczenia:

 
amer. amerykański angielski przysługa, uprzejmość
 
amer. amerykański angielski sprzyjać czemuś, być za czymś
 
amer. amerykański angielski preferować, faworyzować
 
To look upon fondly; to prefer
 
march (a prisoner off)
 
A small gift; a party favor.
 
To do a favor (noun sense 1) for; to show beneficence toward
 
(transitive) To look upon fondly; to prefer.
 
a deed in which help is voluntarily provided
 
(transitive) To do a favor [noun sense 1] for; to show beneficence toward.
 
(transitive) To treat with care.
 
Goodwill; benevolent regard.
 
An act of gracious kindness.
 
A deed in which help is voluntarily provided.
 
(transitive) To have a similar appearance, to look like another person.
 
goodwill; benevolent regard

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

favorable; dodatni; korzystny; łaskawy; pomyślny; pozytywny; przychylny; życzliwy
favorably; korzystnie; przychylnie; życzliwie; pomyślnie
fortune favors the boldśmiałym szczęście sprzyja
ill-favoredbrzydki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "favor", pamięć tłumaczeniowa

add example
Listen, I need you to do me a big favorPosłuchaj, potrzebuję przysługi
I' m doing you people a favorWyświadczam wam przysługę
If an interested party does not cooperate or cooperates only partially, and use of facts available is made, the result may be less favorable to that party than if it had cooperatedJeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała
Tatsi, all day long I work to please this officer, that diplomat, some tourist, to store up favors so if there is a time when we need helpCała czas w pracy staram się przypodobać dyplomatom, wojskowym, a nawet turystom.A robię to na wypadek sytuacji, kiedy my sami znajdziemy się w potrzebie
Many businessmen, in order to curry favor with government officials, will shower them with gifts and money.Wielu przedsiębiorców obdarowuje urzędników prezentami i pieniędzmi, by zyskać ich przychylność.
You have tilted the balance of magic in his favorPrzechyliłaś szalę zwycięstwa na jego stronę
So you' re wasting a favor because?Więc marnujesz przysługę, bo
So you went into the bathroom to get a party favor for angieWszedłeś do łazienki po upominek dla Angie
An old friend asked me to do a favorStary przyjaciel poprosił mnie o przysługę
Yes, but I' m sure the whole Pupils are in favorJestem pewien, że wszyscy się zgadzają
Since you brought it over, I' m gonna do you a favorWyświadczam wam przysługę
Well, I' m sorry, but it is far too late for apologies or special favorsWell, przykro mi, ale to już jest dawno za późno na przeprosiny bądź szczególne fawory
I don' t favor talking to vermin, but I' il talk to you just this onceNie zaszczycam szumowin rozmową, ale tym razem zrobię wyjątek
What social structures favors the Occur a dictatorship?Jakie struktury społeczne ułatwiają powstanie dyktatury?
Yeah.But that was just a favor for my man, TechTak, tak, ale to była przysługa dla Techa
I know that you are the uncle of Jabba the Hutt of Tatooine.I come to ask a favor of youWiem, że jesteś wujkiem Jabby Hutta, żyjącego na Tatooine
Those in favor say " aye. "Wszyscy którzy są za mówią " tak. "
I need to ask you a favorChcę cię prosić o przysługę
the Community shall take the necessary measures to ensure more favorable treatment than that granted to third countries benefiting from the most-favored-nation clause for the same productsWspólnota przyjmuje wszelkie środki niezbędne do zapewnienia bardziej preferencyjnego traktowania niż traktowanie przysługujące państwom trzecim korzystającym z klauzuli najwyższego uprzywilejowania w zakresie identycznych produktów
Well, then I leave you in the grace and favor of the LordWięc powierzam cię
The game actually works in our favor, ' cause the shooter holds it here and then cradles it down there, you know?Aby uderzyć bilę kijem należy... złapać tutaj i podtrzymać palcami w taki sposób
Okay, sophie, I need you to do me a favorSophie, zrób coś dla mnie
Actually, you were doing me a favorWyświadczył mi pan przysługę
Hey, if you ask me, he' d be doing this team a favorJeśli o mnie chodzi, to on wyświadcza drużynie dużą przysługę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1181 zdań frazy favor.Znalezione w 2,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.