wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • smoczek   
  (Noun  m)
   
  a pacifier
   
  A rubber or plastic nipple that is put into a baby's mouth in order to comfort or quiet.
   
  miękka zabawka dla małych dzieci przeznaczona do ssania
   
  a pacifier
   
  a pacifier
 • milczek   
  (Noun  )
   
  człowiek małomówny, milczący
   
  człowiek małomówny, milczący
 • atrapa   
  (Noun  f)
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
 • dziadek     
  (  m)
   
  (bridge) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.
   
  (bridge) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.
 • głupek   
  (Noun  m)
   
  an unintelligent person
   
  an unintelligent person
   
  an unintelligent person
 • kukła   
  (  f)
   
  something constructed with the size and form of a human
   
  something constructed with the size and form of a human
 • manekin   
  (Noun  m)
   
  something constructed with the size and form of a human
   
  something constructed with the size and form of a human
   
  something constructed with the size and form of a human
 • bałwan   
  (Noun  )
   
  pot. potocznie pogard. pogardliwie głupek, tuman
 • cymbał   
  (Noun  )
 • głąb   
  (Noun  )
 • imitacja   
 • makieta   
 • marionetka   
 • matoł   
  (Noun  )
 • mumia   
  (Noun  )
 • nabój ćwiczebny   
  (Noun  )
 • niemowa   
  (Noun  )
 • osioł   
  (Noun  )
 • pozorowanie   
 • pozór   
 • statysta   
 • sztuczny   
 • tuman   
  (Noun  )
 • tłuczek   
  (Noun  )
 • tłuk   
  (Noun  )
 • tłumok   
  (Noun  )
 • zaślepka   
 • ślepak   
  (Noun  )
 • ślepy nabój   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
atrapa
 
smoczek
 
manekin
 
głupek
 
(linguistics) A word serving only to make a construction grammatical.
 
{{bridge
 
To feint
 
A figure of a person or animal used by a ventriloquist; a puppet.
 
A deliberately nonfunctional device or tool used in place of a functional one.
 
(bridge (card game)) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.
 
(UK) A bodily gesture meant to fool an opposing player in sport; feint.
 
To make a mock-up or prototype version of something, without some or all off its intended functionality.
 
A silent person; a person who does not talk.
 
(programming) An unused parameter or value.
 
a silent person
 
(Australian, New Zealand, UK) A pacifier.
 
Something constructed with the size and form of a human, to be used in place of a person.
 
An unintelligent person.

Picture dictionary

smoczek, smoczek
smoczek, smoczek

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Crash Test Dummies
Crash Test Dummies
dummy variable
zmienna dychotomiczna; zmienna zero-jedynkowa

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dummy", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I see.In business, you use a dummy and lay low. Why not?
pl W interesach bierze się figuranta
en Hey, you dummy!
pl Hej, głuptasie!
en The instrumented dummies will be clothed in formfitting cotton stretch garments with short sleeves and mid-calf length trousers specified in FMVSS ‧, drawings ‧-‧ and ‧ or their equivalent
pl Manekiny wyposażone w przyrządy mają być ubrane w rozciągliwe, dopasowane do sylwetki, bawełniane ubrania z krótkimi rękawami i spodniami o długości do połowy łydki określonymi w FMVSS ‧, rysunki ‧-‧ i ‧ bądź rysunki im równoważnymi
en The dimensions and masses of the side impact dummy represent a ‧th percentile adult male, without lower arms
pl Wymiary i masy manekina używanego do badania zderzenia bocznego odpowiadają w ‧ procentach ciału dorosłego mężczyzny, bez przedramion
en " Rule number two? " What, you' ve been reading ' Blackmailing for Dummies '?
pl " Zasada numer ‧ "?Co, czytałeś " Szantaże dla głąbów "?
en Study ‧ was a double-blind, double-dummy, controlled study evaluating rituximab monotherapy, and rituximab in combination with either cyclophosphamide or methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis which had not responded to one or more prior DMARDs
pl Badanie ‧ było podwójnie ślepym, podwójnie zamaskowanym, kontrolowanym, badaniem oceniającym stosowanie rytuksymabu w monoterapii oraz w skojarzeniu albo z cyklofosfamidem, albo z metotreksatem u pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy nie odpowiedzieli na uprzednie podanie jednego lub kilku leków z grupy DMARD
en The lumbar spine is calibrated before it is mounted in the dummy
pl Kalibracji odcinka lędźwiowego dokonuje się przed jego montażem w manekinie
en If the transverse instrumentation platform of the head is still not level, then adjust the neck bracket of the test dummy the minimum amount necessary to ensure that the transverse instrumentation platform of the head is horizontal within ‧,‧ °
pl Jeżeli poprzeczna platforma oprzyrządowania głowy nadal nie znajduje się w położeniu poziomym, należy przestawić wspornik szyi badanego manekina w najmniejszym możliwym stopniu, który jest niezbędny, by zapewnić poziome ułożenie poprzecznej platformy oprzyrządowania głowy, przy tolerancji do ‧,‧°
en Fuckin ' dummy
pl Fuckin ' sztuczny
en All dummy parts should be visually checked for damage and if necessary replaced before the certification test
pl Wszystkie części manekina należy sprawdzić wizualnie na okoliczność uszkodzeń i w razie konieczności wymienić przed badaniem cetryfikacyjnym
en Measurements in the neck of the dummy
pl Pomiary na szyi manekina
en However, fatigue, dry mouth and headache were reported more often than with a dummy tablet
pl Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej
en A dummy will represent Atheism
pl Manekin będzie przedstawiał Ateizm
en If the dummy protrudes outside the normal passenger volume, e.g. head into roof lining, then ‧ mm clearance must be provided, using secondary adjustments, seat-back angle, or fore-aft adjustment in that order
pl Jeżeli manekin wykracza poza zwykły rozmiar pasażera, np. głowa wchodzi w okładzinę dachu, wówczas musi być zapewniony prześwit ‧ mm, przez regulację dodatkową kąta oparcia siedzenia lub następnie regulację do przodu-do tyłu
en Careful, dummy, or we' il bite the dust!
pl Ostrożnie, stary, bo to się źle skończy!
en Place the dummy in the outboard front seat on the impacted side as described in the side impact test procedure specification
pl Umieścić manekina na przednim zewnętrznym siedzeniu po stronie uderzenia, jak opisano w specyfikacji procedury badania zderzenia bocznego
en At the manufacturers request, a dummy test may be run for additional conditioning before the measurement cycle
pl Przed cyklem pomiarowym, na żądanie producentów, przeprowadzić można badanie pozorowane w celu przeprowadzenia dodatkowego kondycjonowania silnika
en Certification procedure for the dummy lower leg and foot
pl Procedura certyfikacyjna dla dolnej części nogi i stopy manekina
en However, common side effects in children less than ‧ years of age were diarrhoea, fever and insomnia while in adults, fatigue, dry mouth and headache were reported more often than with a dummy tablet
pl Jednakże u dzieci młodszych niż ‧ lata częstymi działaniami niepożądanymi były biegunka, gorączka i bezsenność, podczas gdy u dorosłych pacjentów uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i ból głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej
en to release the dummy from the protective system
pl uwolnienie manekina z układu zabezpieczającego
en Ventavis has been compared with placebo (a dummy treatment) in one study involving ‧ adult patients with stable class ‧ or ‧ pulmonary hypertension that was either primary or caused by another condition
pl Preparat Ventavis porównywano z placebo (leczenie obojętne) w jednym badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów ze stabilnym nadciśnieniem płucnym ‧ lub ‧ klasy, które było albo pierwotne albo wywołane inną chorobą
en For the prevention of BRD the effect of Zactran was studied in comparison to placebo (dummy treatment) in cattle which had been in contact with diseased animals on the same farm and, therefore, likely to also develop the disease
pl W przypadku zapobiegania BRD działanie preparatu Zactran badano w porównaniu z placebo (leczenie obojętne) u bydła, które miało styczność z chorymi zwierzętami w tym samym
en DUMMY CHARACTERISTICS
pl WŁAŚCIWOŚCI MANEKINA
en On an airplane, dummy
pl Samolotem, głąbie
en The dummy shall be used only to position the adjusting device
pl Manekina należy używać jedynie w celu umiejscowienia elementu regulującego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 653 zdań frazy dummy.Znalezione w 0,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.