wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • dukat   
     
    daw. dawniej, dawny złota moneta używana w Europie do XIX w.;

Pozostałe znaczenia:

 
hist. historia, historyczny, historycznie dukat
 
(historical) A gold coin minted by various European nations.
 
historical gold coin
 
A dollar (and, by extension, a eurodollar).
 
Money in general.

Przykładowe zdania z "ducat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Article ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ hapter ‧ he European Social Fund Article ‧ rticle ‧ rticle ‧ hapter ‧ ducation, vocational training and youth Article ‧ rticle ‧ itle ‧ ulture Article ‧ itle ‧ ublic health Article ‧ itle ‧ onsumer protectionW przypadku podwyższenia kapitału subskrybowanego, Rada Gubernatorów jednogłośnie ustala procent przewidziany do zapłaty i sposób uregulowania płatności. Wpłaty gotówkowe są dokonywane wyłącznie w euro
We shall catch him and earn a hundred ducats as a rewardZłapiemy go i dostaniemy nagrodę sto dukatów!
Donate ‧OO, OOO ducats to the war with FranceOfiaruj ‧ ‧ dukatów na wojnę z Francją
And if you finish by tomorrow night...... he will pay you another hundred ducatsJeśli skończy pan utwór do jutra wieczorem... da panu jeszcze sto dukatów
Pra ducat matta ku mam- pahOdpuść sobie
The only way that will change is if we can get most peopl e e ducatedJedynym sposobem na zmiane jest edukacja wiekszosci ludzi
ducational and artistic values of Anna Kamienska's literary woeks written for children and young adults.Wartości wychowawcze i artystyczne twórczości Anny Kamieńskiej dla dzieci i młodzieży.
Senor Balboa owes ‧OO ducats and says he cannot payPan Balboa jest winny ‧ dukatów i mówi, że nie może zapłacić
I' il bet a ducatO dukata.- O dwa!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9 zdań frazy ducat.Znalezione w 0,421 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.