wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • dukat   
     
    daw. dawniej, dawny złota moneta używana w Europie do XIX w.;

Pozostałe znaczenia:

 
hist. historia, historyczny, historycznie dukat
 
(historical) A gold coin minted by various European nations.
 
A dollar (and, by extension, a eurodollar).
 
historical gold coin
 
Money in general.

Przykładowe zdania z "ducat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Article ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ hapter ‧ he European Social Fund Article ‧ rticle ‧ rticle ‧ hapter ‧ ducation, vocational training and youth Article ‧ rticle ‧ itle ‧ ulture Article ‧ itle ‧ ublic health Article ‧ itle ‧ onsumer protection
W przypadku podwyższenia kapitału subskrybowanego, Rada Gubernatorów jednogłośnie ustala procent przewidziany do zapłaty i sposób uregulowania płatności. Wpłaty gotówkowe są dokonywane wyłącznie w euro
We shall catch him and earn a hundred ducats as a reward
Złapiemy go i dostaniemy nagrodę sto dukatów!
Donate ‧OO, OOO ducats to the war with France
Ofiaruj ‧ ‧ dukatów na wojnę z Francją
And if you finish by tomorrow night...... he will pay you another hundred ducats
Jeśli skończy pan utwór do jutra wieczorem... da panu jeszcze sto dukatów
Pra ducat matta ku mam- pah
Odpuść sobie
The only way that will change is if we can get most peopl e e ducated
Jedynym sposobem na zmiane jest edukacja wiekszosci ludzi
ducational and artistic values of Anna Kamienska's literary woeks written for children and young adults.
Wartości wychowawcze i artystyczne twórczości Anny Kamieńskiej dla dzieci i młodzieży.
Senor Balboa owes ‧OO ducats and says he cannot pay
Pan Balboa jest winny ‧ dukatów i mówi, że nie może zapłacić
I' il bet a ducat
O dukata.- O dwa!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9 zdań frazy ducat.Znalezione w 0,352 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.