Tłumaczenia na język polski:

 
pralnia chemiczna
 
A person whose business is the dry cleaning of clothes and other fabrics.
 
A business establishment that engages in the dry cleaning of clothes and other fabrics.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dry cleaner", pamięć tłumaczeniowa

add example
You used to be a dry cleaner and you love beautiful clothesMiałeś kiedyś pralnię i lubisz piękne ubrania
You know the chemical they use at the dry cleaners?Znasz te chemikalia, które używają w pralniach?
Dry cleanersPralnie chemiczne
I have a walk- up, over Chang' s, the dry- cleanerIdź tam górą, przez pralnię Changa
I was at your apartment,I tried the Starbox, in Lexington, I was at the dry cleaners All Im asking for is a few minutes of your timeByłem w twoim mieszkaniu, w Starbucks na Lexington, w pralni... wszystko o co proszę, to kilka minut twojego czasu, żebyśmy mogli to naprawić
You' re the best dry cleaner in the cityA M. O. s?- Wszyscy są różni
No, but it' s gonna stain.I' il send it to the dry cleaners. Oh, but that is so expensiveBardzo zazdrosne, ale dumne
You' re a dry- cleaner?Pracowałam
We both use the same dry cleaner.- Mr. Monk, why you bring me here?Myślałam, że nakarmiłeś licznik?
Itjust came out of the dry cleaner' sDopiero ją odebrałem z pralni
Now, you owe me the dry- cleaner' s ‧ Gs plus juice which is anotherZa pralnie wisisz mi ‧ ‧.‧$ plus odsetki, czyli dodatkowo
I took it from him and ran!I scooted past Tommy Mug' s Dry Cleaners and Armond' s Shoe RepairMinąłem w pędzie pralnię i szewca
It fell off... and the dry cleaner sewed it on wrongNie widziałem jego twarzy.Trzymał chusteczkę na twarzy, tak jakby miał katar
Babe, are you gonna pick up my suit from the dry cleaners?Yes, after I fold the laundry, fry up some hamJa tak robię?/ ... może być bardzo pouczające
Maybe you go to the same dry cleaners, use the same mechanicMoże chodzicie do tej samej pralni?Do tego samego mechanika?
I scooted past Tommy Mug' s Dry Cleaners and Armond' s Shoe RepairMinąłem w pędzie pralnię i szewca
You' re not the guy, the dry- cleaner?Ale nie jesteś facetem z pralni?
Meanwhile, however, I need you to go to the dry- cleanersW międzyczasie wybierzesz się do pralni
To the dry cleaner' s to pick up my trousersDo pralni chemicznej podrzucić spodnie
The brothers are Dexter,- What can I do for you?- In Brooklyn, a dry cleanerJego bracia to Dexter./- Czym mogę służyć?/- W Brooklynie, pralnia chemiczna
A dry- cleaner scams an airline out of ‧ grandWłaściciel pralni orżnął linie lotnicze na ‧.‧$
Industrial dry cleanersPrzemysłowe pralnie chemiczne
Go see the dry- cleaner' s wifeldź do jego żony
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6199 zdań frazy dry cleaner.Znalezione w 2,205 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.