Tłumaczenia na język polski:

  • zimny rozruch   
     
    A startup process that begins with turning on the computer's power. Typically, a cold boot involves some basic hardware checking by the system, after which the operating system is loaded from disk into memory.

Pozostałe znaczenia:

 
(transitive, computing) To reboot a computer by turning it off and on.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cold boot", pamięć tłumaczeniowa

add example
en If I had had something to boot, I would have booted it, that’s just how I felt. I had tried lying in every sort of position to get warm, but the cold still penetrated.
pl Kopnąłbym coś, gdybym tylko miał co – tak właśnie się czułem. Próbowałem już leżeć w każdej pozycji, by się zagrzać, ale zimno było przenikliwe.
en Ain' t much to look at after you scrape them off your boot
pl Po rozdeptaniu nieciekawie wygląda
en Heat-resistant shoes, boots and overboots
pl Buty i kalosze odporne na działanie wysokiej temperatury
en Just go to a beach somewhere, kick off your boots and drink a few Molsons
pl Wyskocz na plażę, odpręż się, napij piwa
en On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which OTC Direct Limited (OTC Direct, UK) controlled by Alliance Boots plc (Alliance Boots, UK) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of Cardinal Health U.K. ‧ Limited and Cardinal Health U.K. ‧ Limited (together Cardinal Health UK, UK) by way of purchase of assets and shares
pl W dniu ‧ sierpnia ‧ r., do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym OTC Direct Limited (OTC Direct, Wielka Brytania) kontrolowane przez Alliance Boots plc (Alliance Boots, Wielka Brytania) nabywa kontrolę nad Cardinal Health U.K. ‧ Limited oraz Cardinal Health U.K. ‧ Limited (razem Cardinal Health UK, Wielka Brytania) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji i aktywów
en Cigarettes for a pair of boots
pl Papierosy na buty
en Excuse me, ma' am.Did I leave my boots under your bed?
pl Zostawiłem u pani buty pod łóżkiem?
en However, if the maximum permissible laden weight is obtained before the permissible load on the axle, the loading of the boot(s) shall be limited to the figure which enables that weight to be reached
pl Jednakże jeśli maksymalna dopuszczalna masa całkowita zostanie osiągnięta przed osiągnięciem dopuszczalnego obciążenia na jedną oś, obciążenie bagażnika(ów) powinno być ograniczone do wartości, która umożliwi osiągnięcie tej masy
en Today I put on the boots you bought me two years ago
pl Dzisiaj buty, które mi kupiłeś lata temu
en Its top was covered with cork, and it had spring joints, a complicated mechanism, covered over by black trousers ending in a patent-leather boot.
pl Obłożony korkiem korpus, ze skomplikowanym mechanizmem sprężynowych stawów, okrywała czarna nogawka zakończona lakierkiem.
en You get me a ‧/‧ mouth, and I' il find you a pair of boots so fast it' il make your feet swim
pl Chciałbym, żeby codziennie dostawał sok pomidorowy.. tylko że major Burns jest na zaopatrzeniu i się na pewno nie zgodzi
en Boot from disk
pl Uruchamiaj z dysku
en Marry a sentimental hog with lots of money...... and thick lips to kiss you, and thick boots to kick you
pl Wyjdź za sentymentalnego, bogatego głupca, który cię będzie całował i kopał
en Some people are arguing charismatically in favour of linking a boot with an island and the others say that that absolutely must not be included.
pl Niektórzy z wielkim zaangażowaniem opowiadają się za połączeniem "włoskiego buta” z wyspą, inni kategorycznie twierdzą, że inwestycja ta nie może zostać uwzględniona.
en You' re booting us?
pl Umieszcza nas pan w obozie?
en On ‧ November ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Alliance Boots GmbH (Alliance Boots, United Kingdom) belonging to the Alliance Boots group acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation control of the whole of the undertaking Andreae-Noris Zahn AG (Anzag, Germany), by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ listopada ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Alliance Boots GmbH (Alliance Boots, Zjednoczone Królestwo) należące do grupy Alliance Boots, przejmuje, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Andreae-Noris Zahn AG (Anzag, Niemcy) w drodze zakupu akcji
en and it was with a deep sigh of relief that he pulled off his boots.
pl Westchnął więc z ulgą, kiedy ściągnął buty.
en Liort, help our hero into a pair of hog boots
pl Lio! rt, daj mu parę hakobutów
en Those boots, they should fit you
pl Powinny pasować
en He ain' t coming back in them muddy boots
pl Nie w tych zabłoconych buciorach
en Puss in boots - language analysis in the fairy tale and film.
pl Kot w butach - analiza języka baśni i filmu
en However, if the maximum permissible laden mass is obtained before the permissible load on one of the axles, the loading of the boot(s) shall be limited to the figure which enables that mass to be reached
pl Jednakże, jeżeli dopuszczalna masa całkowita zostanie osiągnięta przed osiągnięciem dopuszczalnego obciążenia na jedną oś, to obciążenie bagażnika(ów) powinno być ograniczone do wartości, która umożliwi osiągnięcie takiej masy
en How can I get these boots off?
pl Jak zdjąć buty?
en So he has probably ran away, or he' s hiding in the boot
pl A więc uciekł, albo jest w bagażniku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5623 zdań frazy cold boot.Znalezione w 2,29 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.