Tłumaczenia na język polski:

  • zimny rozruch   
     
    A startup process that begins with turning on the computer's power. Typically, a cold boot involves some basic hardware checking by the system, after which the operating system is loaded from disk into memory.

Pozostałe znaczenia:

 
(transitive, computing) To reboot a computer by turning it off and on.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cold boot", pamięć tłumaczeniowa

add example
en If I had had something to boot, I would have booted it, that’s just how I felt. I had tried lying in every sort of position to get warm, but the cold still penetrated.
pl Kopnąłbym coś, gdybym tylko miał co – tak właśnie się czułem. Próbowałem już leżeć w każdej pozycji, by się zagrzać, ale zimno było przenikliwe.
en On completion of sampling the boot/sock swabs shall be carefully removed so as not to dislodge adherent material
pl Po zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiału
en Hancock makes them shake in their boots
pl Hancock sprawia, że trzęsą tyłkami
en Switch on the computer and begin recording elapsed time, starting either when the computer is initially switched on, or immediately after completing any log in activity necessary to fully boot the system
pl Włączyć komputer i rozpocząć pomiar upływającego czasu, zaczynając w momencie włączenia komputera lub zaraz po zakończeniu wszelkich procedur logowania koniecznych do pełnego zainicjowania systemu
en While I sing this song, I am mending a boot
pl Bo jak to śpiewam, to kładę bruk i stukam
en In any case the marking shall be visible when the device is fitted on the vehicle or when a movable part such as the hood or boot lid or a door is opened
pl W każdym przypadku oznakowanie musi pozostać widoczne, kiedy urządzenie jest zamontowane na pojeździe i kiedy dowolna ruchoma część, taka jak pokrywa silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi, jest otwarta
en Tarantara!// And your heart is in your boots// Tarantara!// There is nothing brings it round// Like the trumpet' s martial sound// Like the trumpet' s martial sound// Tarantara!
pl Tarantara!// I twoje odwaga jest w twoich butach// Tarantara!// Nic nie stawia tak na nogi// Jak wojennej trąbki dźwięk// Jak wojennej trąbki dźwięk// Tarantara!
en I nudged it with my boot accidentally
pl Potrąciłem go butem
en Will you do something about your boots?
pl Zrobisz coś z tymi butami?
en Because in about five minutes, I' m going to see to it that you get the boot but good
pl Bo dopilnuję, aby za jakieś pięć minut już tu pani nie było
en It wraps around my riding boot
pl Owijam to wokół cholewy
en And I think there' s enough traction left in these boots
pl Te buty mają jeszcze trochę bieżnika
en Doc Martens, the old boot, comes to see him
pl Doc Martens, stary kapeć, przychodzi z wizytą
en Boot swabs used shall be sufficiently absorptive to soak up moisture
pl Stosowane okładziny na buty wykonuje się z materiału wchłaniającego wilgoć
en You ain' t taking my boots!
pl Nie zabierzesz mi butów!
en Bring us his boots!
pl Przynieście je, szybko!
en It was out of the question he return to boxing ‧ weeks later and against a killer, to boot
pl Jego powrót na ring był wykluczony
en One of these days these boots are gonna
pl Któregoś dnia te oto butki
en If you give him three days in Tokyo, I can get a new pair of boots
pl Właśnie dostałem rozkaz od generała Barker
en So we just all booted it to Europe
pl Wybyliśmy więc do Europy
en However, the competent authority may decide to pool it with the pair of boot/sock swabs for analysis
pl Właściwy organ może jednak zdecydować o przeanalizowaniu tej próbki razem z parą okładzin na buty/skarpetki
en Case COMP/M.‧- Alliance Boots/Megapharm
pl Sprawa COMP/M.‧- Alliance Boots/Megapharm
en Boot swabs and/or dust samples
pl Próbki z okładzin na buty lub próbki kurzu
en On completion of sampling in the chosen sector, boot swabs must be removed carefully so as not to dislodge adherent material
pl Po zakończeniu pobierania próbek w wybranym sektorze należy zdjąć okładziny z obuwia, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiału
en How about ladies rubberriding boots
pl Co powiecie na damskie gumowe buty jeździeckie?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5623 zdań frazy cold boot.Znalezione w 4,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.