Tłumaczenia na język polski:

  • zimny rozruch   
     
    A startup process that begins with turning on the computer's power. Typically, a cold boot involves some basic hardware checking by the system, after which the operating system is loaded from disk into memory.

Pozostałe znaczenia:

 
(transitive, computing) To reboot a computer by turning it off and on.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cold boot", pamięć tłumaczeniowa

add example
If I had had something to boot, I would have booted it, that’s just how I felt. I had tried lying in every sort of position to get warm, but the cold still penetrated.Kopnąłbym coś, gdybym tylko miał co – tak właśnie się czułem. Próbowałem już leżeć w każdej pozycji, by się zagrzać, ale zimno było przenikliwe.
On completion of sampling the boot/sock swabs shall be carefully removed so as not to dislodge adherent materialPo zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiału
Hancock makes them shake in their bootsHancock sprawia, że trzęsą tyłkami
Switch on the computer and begin recording elapsed time, starting either when the computer is initially switched on, or immediately after completing any log in activity necessary to fully boot the systemWłączyć komputer i rozpocząć pomiar upływającego czasu, zaczynając w momencie włączenia komputera lub zaraz po zakończeniu wszelkich procedur logowania koniecznych do pełnego zainicjowania systemu
While I sing this song, I am mending a bootBo jak to śpiewam, to kładę bruk i stukam
In any case the marking shall be visible when the device is fitted on the vehicle or when a movable part such as the hood or boot lid or a door is openedW każdym przypadku oznakowanie musi pozostać widoczne, kiedy urządzenie jest zamontowane na pojeździe i kiedy dowolna ruchoma część, taka jak pokrywa silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi, jest otwarta
Tarantara!// And your heart is in your boots// Tarantara!// There is nothing brings it round// Like the trumpet' s martial sound// Like the trumpet' s martial sound// Tarantara!Tarantara!// I twoje odwaga jest w twoich butach// Tarantara!// Nic nie stawia tak na nogi// Jak wojennej trąbki dźwięk// Jak wojennej trąbki dźwięk// Tarantara!
I nudged it with my boot accidentallyPotrąciłem go butem
Will you do something about your boots?Zrobisz coś z tymi butami?
Because in about five minutes, I' m going to see to it that you get the boot but goodBo dopilnuję, aby za jakieś pięć minut już tu pani nie było
It wraps around my riding bootOwijam to wokół cholewy
And I think there' s enough traction left in these bootsTe buty mają jeszcze trochę bieżnika
Doc Martens, the old boot, comes to see himDoc Martens, stary kapeć, przychodzi z wizytą
Boot swabs used shall be sufficiently absorptive to soak up moistureStosowane okładziny na buty wykonuje się z materiału wchłaniającego wilgoć
You ain' t taking my boots!Nie zabierzesz mi butów!
Bring us his boots!Przynieście je, szybko!
It was out of the question he return to boxing ‧ weeks later and against a killer, to bootJego powrót na ring był wykluczony
One of these days these boots are gonnaKtóregoś dnia te oto butki
If you give him three days in Tokyo, I can get a new pair of bootsWłaśnie dostałem rozkaz od generała Barker
So we just all booted it to EuropeWybyliśmy więc do Europy
However, the competent authority may decide to pool it with the pair of boot/sock swabs for analysisWłaściwy organ może jednak zdecydować o przeanalizowaniu tej próbki razem z parą okładzin na buty/skarpetki
Case COMP/M.‧- Alliance Boots/MegapharmSprawa COMP/M.‧- Alliance Boots/Megapharm
Boot swabs and/or dust samplesPróbki z okładzin na buty lub próbki kurzu
On completion of sampling in the chosen sector, boot swabs must be removed carefully so as not to dislodge adherent materialPo zakończeniu pobierania próbek w wybranym sektorze należy zdjąć okładziny z obuwia, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiału
How about ladies rubberriding bootsCo powiecie na damskie gumowe buty jeździeckie?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5623 zdań frazy cold boot.Znalezione w 5,49 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.