wymowa: IPA: ˈtʃaɪm /ˈtʃaɪm/ , SAMPA: "tSaIm /"tSaIm/

Tłumaczenia na język polski:

 • brzęk   
 • dzwon     
 • dzwonienie   
 • dzwonić     
 • dzwony rurowe   
  (Noun  )
 • grać     
 • karylion   
 • kurant   
 • wątor   

Pozostałe znaczenia:

 
o dzwonach, zegarze: bić, wybijać godziny
 
kurant
 
głos bicia dzwonów, zegara
 
(music) A musical instrument producing a sound when struck, similar to a bell (e.g. a tubular metal bar) or actually a bell. Often used in the plural to refer to the set: the chimes .
 
A small bell or other ringing or tone-making device as a component of some other device.
 
to agree, correspond
 
hammer or device to strike a bell
 
musical instrument
 
sound made by a chime
 
ringing or tone-making component of a device
 
snort (nose)
 
The sound of such an instrument or device.
 
bell (often a large hanging bell)
 
An individual ringing component of such a set.
 
To make the sound of a chime.
 
To agree; to correspond.
 
A small hammer or other device used to strike a bell.
 
individual component thereof
 
to make the sound of chime

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

chiming
dzwonienie
Terry Chimes
Terry Chimes

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chime", pamięć tłumaczeniowa

add example
en She often spoke to him of the evening chimes, of the voices of nature. Then she talked to him of her mother - hers! and of his mother - his! Rodolphe had lost his twenty years ago.
pl Mówiła często o dzwonach wieczornych i odgłosach natury; później opowiadała mu o swojej matce i wypytywała o jego mamusię. Mimo że stracił ją przed dwudziestu laty,
en You hang wind chimes in my backyard, burn compost sticks in the kitchen
pl Powiesiłeś dzwonki na ganku, palisz komposty w kuchni
en This is the shoot back section where people get to chime in with their ‧ cents
pl No dobrze.Proszę. Jesteśmy na czacie
en The EESC draws attention to the importance of building up research and innovation capacities which, like education and training, are catalysts for local development and chime in with the Lisbon objectives
pl EKES podkreśla znaczenie wzmocnienia potencjału badawczego i innowacyjnego jako dźwigni rozwoju lokalnego i celu zgodnego ze strategią lizbońską, podobnie jak to czyni w odniesieniu do edukacji i kształcenia
en [ Whispering ] but we have heard the chimes at midnight, master Harry
pl Łaskawy panie Henryku, słuchaliśmy przecież dzwonów o północy
en There are your ghosts, Duncan... wind chimes
pl Oto twoje duchy, Duncan... wietrzne dzwonki
en Well, now, let' s see, you won...... a bunch of money and got a bellboy to ring your chimes
pl Wygrałaś forsę i złowiłaś... chłopca hotelowego, by spełniał twe zachcianki
en They heard the chiming of bells, the neighing of mules, together with the murmur of guitars and the noise of fountains, whose rising spray refreshed heaps of fruit arranged like a pyramid at the foot of pale statues that smiled beneath playing waters.
pl Niosło się bicie dzwonów i rżenie mułów, dźwięczały gitary, szemrały fontanny, oświeżając wilgotnym pyłem piramidy owoców u stóp bladych posągów, uśmiechniętych śród pian.
en In particular, it was suggested that the complainant producer, Sorochimie Chime Fine, did not have the support of the second Community producer, Quimigal S.A., when it lodged its complaint
pl W szczególności, sugerowano, że producent skarżący, Sorochimie Chime Fine, nie musiał wspierać drugiego producenta Wspólnoty, Quimigal SA, kiedy ten wniósł swoją skargę
en That imperative, which is consistent with the objectives of both the United Nations and the European Union, chimes exactly with public expectations in Europe.
pl Ta nadrzędna konieczność, pokrywająca się z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, dokładnie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa europejskiego.
en On the twelfth chime, I will summon the dark powers
pl O dwunastej godzinie, wyzwolę diabelskie moce
en Does it chime the hour?
pl Á wybija gďdziny?
en Beautiful chimes
pl Piękne kuranty
en On the twelfth chime, I will summon the dark powers
pl W godzinie ‧stej wzywam moce ciemności
en The difficulty, however, is to make one chime with another.
pl Trudno jednak pogodzić jedno z drugim.
en On the twelfth chime, I will summon the dark powers
pl Kiedy zegar wybije dwunastą, zwołam siły ciemności
en E-justice within this Parliament, and certainly within the Committee on Legal Affairs, also chimes in with the theme that we have long had close to our hearts, that of access to justice and how we provide access to justice on a cross-border basis.
pl W Parlamencie, a z całą pewnością w Komisji Prawnej, e-sprawiedliwość współgra również z tematem, który od dawna jest bliski naszym sercom, a mianowicie dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz sposobem, w jaki zapewniamy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach transgranicznych.
en [ Door Chime Rings ]- Hi, guys
pl Witamy w Nowym Jorku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy chime.Znalezione w 0,675 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.