wymowa: IPA: ˈtʃaɪm /ˈtʃaɪm/ , SAMPA: "tSaIm /"tSaIm/

Tłumaczenia na język polski:

  • dzwon     
  • dzwonić     
  • grać     
  • karylion   
  • kurant   
  • wątor   

Pozostałe znaczenia:

 
o dzwonach, zegarze: bić, wybijać godziny
 
kurant
 
głos bicia dzwonów, zegara
 
(music) A musical instrument producing a sound when struck, similar to a bell (e.g. a tubular metal bar) or actually a bell. Often used in the plural to refer to the set: the chimes .
 
musical instrument
 
A small bell or other ringing or tone-making device as a component of some other device.
 
sound made by a chime
 
ringing or tone-making component of a device
 
snort (nose)
 
The sound of such an instrument or device.
 
to agree, correspond
 
bell (often a large hanging bell)
 
An individual ringing component of such a set.
 
To make the sound of a chime.
 
To agree; to correspond.
 
A small hammer or other device used to strike a bell.
 
hammer or device to strike a bell
 
individual component thereof
 
to make the sound of chime

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

chiming
dzwonienie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chime", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Fire at the first chime
pl Strzelacie, gdy wybije zegar
en They heard the chiming of bells, the neighing of mules, together with the murmur of guitars and the noise of fountains, whose rising spray refreshed heaps of fruit arranged like a pyramid at the foot of pale statues that smiled beneath playing waters.
pl Niosło się bicie dzwonów i rżenie mułów, dźwięczały gitary, szemrały fontanny, oświeżając wilgotnym pyłem piramidy owoców u stóp bladych posągów, uśmiechniętych śród pian.
en [ Whispering ] but we have heard the chimes at midnight, master Harry
pl Łaskawy panie Henryku, słuchaliśmy przecież dzwonów o północy
en This resolution sketches out a few responses that chime with the demands and aspirations of European and American public opinion.
pl Omawiana rezolucja nakreśla pewne reakcje, które zbiegają się z wymaganiami i aspiracjami amerykańskiej i europejskiej opinii publicznej.
en Beautiful chimes
pl Piękne kuranty
en On the twelfth chime, I will summon the dark powers
pl O dwunastej godzinie, wyzwolę diabelskie moce
en The difficulty, however, is to make one chime with another.
pl Trudno jednak pogodzić jedno z drugim.
en Two hours to the chime, gentlemen
pl Dwie godziny, panowie
en This has got to stop.- [ Chimes ]
pl To musi się zakończyć
en She often spoke to him of the evening chimes, of the voices of nature. Then she talked to him of her mother - hers! and of his mother - his! Rodolphe had lost his twenty years ago.
pl Mówiła często o dzwonach wieczornych i odgłosach natury; później opowiadała mu o swojej matce i wypytywała o jego mamusię. Mimo że stracił ją przed dwudziestu laty,
en Does it chime the hour?
pl Á wybija gďdziny?
en When the chimes end, pick up your gun!
pl Kiedy kuranty skończą grać, podnieś swą broń
en That imperative, which is consistent with the objectives of both the United Nations and the European Union, chimes exactly with public expectations in Europe.
pl Ta nadrzędna konieczność, pokrywająca się z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, dokładnie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa europejskiego.
en Everything chimed with his desire and made him possess me. I had become his child. It was with his own child he made love every evening.
pl Wszystko odpowiadało jego żądzom i sprawiało, że mnie brał. Stawałam się jego dzieckiem. Z własnym dzieckiem uprawiał każdego wieczoru miłość.
en Well, now, let' s see, you won...... a bunch of money and got a bellboy to ring your chimes
pl Wygrałaś forsę i złowiłaś... chłopca hotelowego, by spełniał twe zachcianki
en The Lisbon Strategy has set goals which broadly chime with this point of view and are important to Europe
pl W strategii lizbońskiej wyznaczono cele, które są w dużym stopniu zgodne z tym podejściem i ważne dla Europy
en High representatives of your home country then chimed in along the same lines, Commissioner.
pl Poten wysocy przedstawiciele pana ojczystego kraju, panie komisarzu, wypowiadali się w podobnym duchu.
en On the twelfth chime, I will summon the dark powers
pl W godzinie ‧stej wzywam moce ciemności
en higher than the sphery chime
pl wyżej niż melodia niebios
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy chime.Znalezione w 0,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.