wymowa: IPA: ˈbəʊlt /bəʊlt/ /boʊlt/ /bɒlt/ , SAMPA: /bQlt/ /b@Ult/      

Tłumaczenia na język polski:

 • bełt   
  (Noun  m)
   
  short, stout, blunt-headed arrow
   
  pocisk kuszy;
   
  pocisk kuszy;
   
  short, stout, blunt-headed arrow
 • rygiel   
  (Noun  m)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  bar to prevent a door from being forced open
   
  sliding pin or bar in a lock
 • śruba   
   
  pręt metalowy, zakończony gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie
   
  techn. technika pręt metalowy, zakończony łbem z jednej strony, a z drugiej gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie;
 • antaba   
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
 • grom     
  (Noun  m)
   
  lightning spark
   
  lightning spark
 • piorun   
  (Noun  m)
   
  lightning spark
   
  lightning spark
 • ryglować   
  (Verb  )
   
  to secure a door
   
  to secure a door
 • zasuwa   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
 • zasuwka   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
 • bolec   
 • czmychnąć   
 • drapak   
 • drapnięcie   
 • połknąć   
 • połykać   
 • przesiać   
 • przesiewać   
 • pytlować   
 • rozbrykać   
 • rzucać   
 • rzucić   
 • strzała   
 • sworzeń   
 • sworzniowy   
 • uciec   
 • ucieczka   
 • uciekać   
 • wpaść   
 • wypad   
 • wypaść   
 • zamek   
 • zaryglować   
 • zasuwać   
 • zawora   

Pozostałe znaczenia:

 
niespodziewane zdarzenie
 
ucieczka
 
nagły skok
 
piorun, grom
 
śruba
 
zasuwa
 
( o roślinach ) dawać nasiona zbyt szybko
 
rzucić się gwałtownie, odskoczyć
 
zaryglować
 
pytlować, przesiewać mąkę przez sito
 
jeść łapczywie
 
To drink one's drink very quickly; to down a drink.
 
A bar of wood or metal dropped in horizontal hooks on a door and adjoining wall or between the two sides of a double door, to prevent the door(s) from being forced open.
 
to accelerate suddenly
 
bolt (of lightning)
 
bolt (e.g. on door)
 
To swallow food without chewing it.
 
A sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm.
 
A sliding pin or bar in a lock or latch mechanism.
 
(to) bolt (a door)
 
A sudden event.
 
(intransitive) Of a plant, to grow quickly; to go to seed.
 
to escape
 
to connect pieces using a bolt
 
metal fastener
 
(intransitive) To flee, to depart, to accelerate suddenly.
 
To connect or assemble pieces using a bolt.
 
A large roll of fabric or similar material, as a bolt of cloth.
 
sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm
 
To sift the bran and germ from wheat flour.
 
(intransitive) To escape.
 
To sift, especially through a cloth.
 
A (usually) metal fastener consisting of a cylindrical body that is threaded, with a larger head on one end. It can be inserted into an unthreaded hole up to the head, with a nut then threaded on the other end; a heavy machine screw.
 
large roll of material
 
To secure a door by locking or barring it.
 
of a plant, to grow quickly
 
bolt (a door)
 
A lightning spark, i.e., a lightning bolt.
 
(nautical) The standard linear measurement of canvas for use at sea: 39 yards.
 
A shaft or missile intended to be shot from a crossbow or a catapult, especially a short, stout arrow.

Picture dictionary

bełt
bełt
śruba
śruba

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (14)

Bolt Action Five
Bolt Action Five
bolt and screw industry
produkcja śrub i nakrętek
bolt from the blue
jak grom z jasnego nieba; grom z jasnego nieba
bolt-rope
liklina
bolting
pośpiechowatość; odsiewanie; pytlowanie; przesiewanie
bolts and nuts
Śruby i nakrętki
captive bolt
aparat bolcowy
lightning bolt
błyskawica
non-penetrative captive bolt pistol
pistolet bolcowy niepenetrujący
penetrative captive bolt pistol
pistolet bolcowy penetrujący
stay-bolt
zespórka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bolt", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Furthermore it was claimed that bolts and screws are manufactured on different machines
pl Ponadto twierdzono, że śruby i wkręty są wytwarzane na różnych maszynach
en Hold on, Penny.Hold on! Bolt, help!
pl Nadchodzę!/ Piorun, pomóż!/ Piorun, pomóż!
en Captive bolt pistol
pl Pistolet bolcowy
en I congratulate her on such an initiative but, at the same time, regret the fact that the Commission is being called on yet again to close the door after the horse has bolted instead of preventing such unfortunate incidents.
pl Gratuluję jej tej inicjatywy, lecz jednocześnie żałuję, że zamiast zapobiegać takim nieszczęśliwym zdarzeniom, ponownie wzywa się Komisję, by zapewniła musztardę po obiedzie.
en Double door is a system of two doors where the front door or wing door opens first and connects to the rear door or bolted door, which opens second
pl Drzwi podwójne oznaczają zespół dwojga drzwi, w którym przednie drzwi lub skrzydło drzwiowe otwierają się jako pierwsze i są one połączone z tylnymi drzwiami lub drzwiami na zasuwę, które otwierają się jako drugie
en Look at me, Bolt
pl Spójrz na mnie Piorun
en To this end, they referred to an alleged lack of production by the Community industry of all other fasteners being subject to this investigation, i.e. SSF normally declared within CN codes ‧ (other wood screws of stainless steel), ‧ (self tapping screws of stainless steel), ‧ (screws and bolts without heads of stainless steel) and ‧ (slotted and cross-recessed screws of stainless steel
pl W tym celu odnieśli się oni do rzekomego braku produkcji przez przemysł wspólnotowy wszystkich innych elementów złącznych objętych dochodzeniem, tj. EZSN zazwyczaj zgłoszone w ramach kodów CN ‧ (pozostałe wkręty do drewna ze stali nierdzewnej), ‧ (wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej), ‧ (wkręty i śruby bez główek ze stali nierdzewnej) i ‧ (wkręty z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe ze stali nierdzewnej
en They got bolt- action rifles
pl Mają strzelby
en Screws; bolts and nuts
pl Wkręty; śruby i nakrętki
en I have spacious apartments here, and thanks to Mr Bolt' s generosity, they' ve been enlarged and redecorated to accommodate the two of you
pl Mam tutaj przestronne pokoje, a dzięki hojności pana Bolta, zostały powiększone i wyremontowane specjalnie dla was
en She loves Bolt and he is awesome
pl Ty potworze!
en I believe those cots are bolted into the cells
pl Clyde, chyba mnie z kimś mylisz
en Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal-cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools
pl Pilniki, tarniki, szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety, nożyce do cięcia metalu, obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia ręczne
en Community trade mark concerned: The word mark LOKTHREAD for goods in class ‧ (bolts, bolts of metal, nuts, nuts of metal)- application No
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Znak słowny LOKTHREAD dla towarów zaliczanych do klasy ‧ (śruby, śruby metalowe, nakrętki, nakrętki metalowe)- zgłoszenie nr
en Just a little...- You are Bolt.- But I' m not
pl Kto własno ręcznie rozwalił laboratorium zielonookiego?
en You are Bolt
pl Ty jesteś Piorunem
en And that looks kind of like a lightning bolt
pl A to wygląda trochę jak piorun
en Following the imposition of provisional measures, Community producers as well as importers, provided evidence that nuts and bolts are neither developed nor produced and marketed together
pl W następstwie nałożenia środków tymczasowych producenci wspólnotowi, jak i importerzy, dostarczyli dowody na to, że nakrętki i śruby nie są razem opracowywane, wytwarzane czy wprowadzane do obrotu
en No bolts of lightning
pl Żadnych piorunów
en You got those bolt cutters in your car?
pl Nadal masz te nożyce do cięcia w bagażniku?
en Look at that.They bolted it to the wall
pl Spójrz- przykręcony do ściany
en Bolt the door
pl Zarygluj drzwi
en Like they' re really going to let you into Let' s Bolt
pl Myślisz, że cię wpuszczą do Let' s Bolt
en The tensile strength of the fittings (e.g. forks, round eyes, turnbuckles, eye-plates, bolts, rings and shackles) shall be compatible with the tensile strength of the standing or running rigging that is attached to them
pl Wytrzymałość na złamanie okuć (np. widełek, oczek, ściągaczy, kluz, śrub, pierścieni i szekli) musi być zgodna z wytrzymałością na rozerwanie przymocowanego do nich olinowania stałego lub ruchomego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 500 zdań frazy bolt.Znalezione w 0,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.