wymowa: IPA: ˈbəʊlt /bəʊlt/ /boʊlt/ /bɒlt/ , SAMPA: /bQlt/ /b@Ult/      

Tłumaczenia na język polski:

 • bełt   
  (Noun  m)
   
  short, stout, blunt-headed arrow
   
  pocisk kuszy;
   
  pocisk kuszy;
   
  short, stout, blunt-headed arrow
   
  short, stout, blunt-headed arrow
 • rygiel   
  (Noun  m)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  bar to prevent a door from being forced open
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  bar to prevent a door from being forced open
   
  sliding pin or bar in a lock
 • śruba   
  (Noun  )
   
  pręt metalowy, zakończony gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie
   
  techn. technika pręt metalowy, zakończony łbem z jednej strony, a z drugiej gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie;
 • ryglować   
  (Verb  )
   
  to secure a door
   
  to secure a door
   
  to secure a door
 • zasuwa   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
 • antaba   
  (Noun  )
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
 • grom     
  (Noun  m)
   
  lightning spark
   
  lightning spark
   
  lightning spark
 • piorun   
  (Noun  m)
   
  lightning spark
   
  lightning spark
   
  lightning spark
 • zasuwka   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  sliding pin or bar in a lock
 • zamek   
 • bela   
  (Noun  )
 • bolec   
 • błyskawica     
 • czmychnąć   
 • drapak   
 • drapnięcie   
 • połknąć   
 • połykać   
 • przesiać   
 • przesiewać   
 • pytlować   
 • rozbrykać   
 • rzucać   
 • rzucić   
 • strzała   
 • sworzeń   
 • sworzniowy   
 • uciec   
 • ucieczka   
 • uciekać   
 • wpaść   
 • wypad   
 • wypaść   
 • zaryglować   
 • zasuwać   
 • zawora   

Pozostałe znaczenia:

 
niespodziewane zdarzenie
 
ucieczka
 
nagły skok
 
piorun, grom
 
śruba
 
zasuwa
 
( o roślinach ) dawać nasiona zbyt szybko
 
rzucić się gwałtownie, odskoczyć
 
zaryglować
 
pytlować, przesiewać mąkę przez sito
 
jeść łapczywie
 
To drink one's drink very quickly; to down a drink.
 
A bar of wood or metal dropped in horizontal hooks on a door and adjoining wall or between the two sides of a double door, to prevent the door(s) from being forced open.
 
to accelerate suddenly
 
bolt (of lightning)
 
bolt (e.g. on door)
 
To swallow food without chewing it.
 
A sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm.
 
A sliding pin or bar in a lock or latch mechanism.
 
(to) bolt (a door)
 
A sudden event.
 
(intransitive) Of a plant, to grow quickly; to go to seed.
 
to escape
 
to connect pieces using a bolt
 
metal fastener
 
(intransitive) To flee, to depart, to accelerate suddenly.
 
To connect or assemble pieces using a bolt.
 
A large roll of fabric or similar material, as a bolt of cloth.
 
sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm
 
To sift the bran and germ from wheat flour.
 
(intransitive) To escape.
 
To sift, especially through a cloth.
 
A (usually) metal fastener consisting of a cylindrical body that is threaded, with a larger head on one end. It can be inserted into an unthreaded hole up to the head, with a nut then threaded on the other end; a heavy machine screw.
 
large roll of material
 
To secure a door by locking or barring it.
 
of a plant, to grow quickly
 
bolt (a door)
 
A lightning spark, i.e., a lightning bolt.
 
(nautical) The standard linear measurement of canvas for use at sea: 39 yards.
 
A shaft or missile intended to be shot from a crossbow or a catapult, especially a short, stout arrow.

Picture dictionary

bełt
bełt
śruba
śruba

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (22)

Bolt Action Five
Bolt Action Five
bolt and screw industry
produkcja śrub i nakrętek
bolt cutter
cęgi; obcęgi
bolt from the blue
jak grom z jasnego nieba; grom z jasnego nieba
Bolt Thrower
Bolt Thrower
bolt-rope
liklina
bolting
pośpiechowatość; odsiewanie; pytlowanie; przesiewanie; pośpiechy
bolts and nuts
Śruby i nakrętki; części zamienne; normalia
captive bolt
aparat bolcowy; oszałamianie zwierząt
door-bolt
zatrzask
expansion bolt
kołek rozporowy
lightning bolt
błyskawica
Lightning Bolt
Lightning Bolt
non-penetrative captive bolt pistol
pistolet bolcowy niepenetrujący
penetrative captive bolt pistol
pistolet bolcowy penetrujący
stay-bolt
zespórka
Usain Bolt
Usain Bolt

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bolt", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the tails of the set bolts or set screws are fixed into a tapping plate or similar device fitted behind the outer layer or layers of the door structure
pl że ostrza śrub lub wkrętów będą zamocowane w płycie z gwintowanymi otworami lub w podobnym urządzeniu umieszczonym z tytułu płaszczyzny zewnętrznej drzwi
en in writing. - (HU) Integrated economic and employment guidelines are the nuts and bolts of the EU 2020 strategy.
pl na piśmie. - (HU) Zintegrowane wytyczne gospodarcze i dotyczące zatrudnienia to praktyczna częścią strategii "UE 2020”.
en The outermost surfaces of every front guard installation shall be essentially smooth or horizontally corrugated save that domed heads of bolts or rivets may protrude beyond the surface to a distance not exceeding ‧ mm
pl Zewnętrzne powierzchnie urządzeń osłaniających przód pojazdu powinny być zasadniczo gładkie lub poziomo żebrowane, z tym że zaokrąglone łby śrub lub nitów mogą wystawać poza tę powierzchnię na odległość nie większą niż ‧ mm
en Hold that down while I bolt it
pl Przytrzymaj, a ja dokręcę
en You want one?I can' t unscrew the bolts
pl Nie mogę odpiąć
en details of materials used in structural parts including attaching brackets and fixing bolts (see Annex V
pl szczegóły dotyczące materiałów zastosowanych do elementów konstrukcyjnych, w tym do wsporników i śrub mocujących (patrz załącznik V
en Bernie... the bolt
pl Bernie... bila
en For rigging, only approved forks, round eyes and bolts may be used
pl Do olinowania mogą być stosowane wyłącznie zatwierdzone typy widełek, oczek oraz śrub
en Never, Mindy from the network.We jump through hoops to make sure Bolt believes everything is real
pl Ciężko pracujemy, żeby Piorun uwierzył, że to się dzieje naprawdę
en Following the imposition of provisional measures, Community producers as well as importers, provided evidence that nuts and bolts are neither developed nor produced and marketed together
pl W następstwie nałożenia środków tymczasowych producenci wspólnotowi, jak i importerzy, dostarczyli dowody na to, że nakrętki i śruby nie są razem opracowywane, wytwarzane czy wprowadzane do obrotu
en Their executioner' s standing above them with a bolt gun, they look to him for help and he fires a steel bolt straight into their heads
pl Oprawca stoi nad nimi z pistoletem... a one patrzą na niego szukając pomocy... a on strzela im prosto w czoło
en He suggested that we bolt the bedroom door from the inside and Herb hide the key, and erm
pl Zasugerował by zaryglować drzwi sypialni, od wewnątrz, a Herb schowa klucz i
en In my opinion, we should be bolting the door against Brussels' creeping desire for ever more centralisation.
pl Moim zdaniem powinniśmy zabezpieczyć się przed zakusami Brukseli, która pragnie coraz większej centralizacji.
en other non-durable household articles such as matches, candles, lamp wicks, methylated spirits, pins, needles, nails, screws, nuts and bolts, tacks, washers, glues and adhesive tapes for household use, string, and rubber gloves
pl inne nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak zapałki, świeczki, knoty do lamp, spirytus denaturowany, szpilki i igły, gwoździe, śruby, podkładki, wkręty, nakrętki, kleje i taśma klejąca do użytku domowego, nici i rękawiczki gumowe
en Use of any additional or substitute wheel fixing components, for example, longer wheel bolts or studs with alloy wheels
pl wykorzystanie dowolnych dodatkowych lub zastępczych elementów mocujących koła, na przykład dłuższych śrub lub sworzni w kołach ze stopów
en And we gotta make sure Mr Bolt and Deranian don' t catch us
pl I musimy zadbać o to by Pan Bolt i Deranian nas nie złapali
en Norick) Get inside.And bolt the door
pl Wszyscy do środka!
en Work with bolt-driving tools
pl Prace z narzędziami do przykręcania śrub
en Should an engine be equipped with a reed valve, this must be fixed with shear-bolts which prevent re-use of its support or bolts removable only using special tools
pl Jeżeli silnik jest wyposażony w zawór membranowy, musi być on umocowany za pomocą śrub zrywanych, które zapobiegają ponownemu zastosowaniu elementów nośnych, albo za pomocą śrub usuwalnych przy użyciu specjalnych narzędzi
en Come on Bolt, let' s go
pl Chodź Piorun, idziemy
en Stainless steel fasteners and parts thereof (SSF) are bolts, nuts and screws of stainless steel which are used to mechanically join two or more elements
pl Elementy złączne ze stali nierdzewnej i ich części (EZSN) to śruby, nakrętki i wkręty ze stali nierdzewnej, służące do mechanicznego łączenia dwóch lub więcej elementów
en I did not answer. At that instant I was saying to myself: < If this bolt still won’t turn, I am going to knock it out with the hammer. >
pl Nie odpowiedziałem. Mówiłem sobie w tej chwili: < Jeżeli ten sworzeń nie puści, wybiję go młotkiem > .
en Go to the central console, open up bolt of circuits
pl Kiedy opuszczę dach, dam ci znać i wciśniesz główny przycisk
en Covered in dark, creamy chocolate, when you pop it in, bolts spring out and plunge through both cheeks
pl Polana ciemną mleczną czekoladą.Gdy ją włożyć do ust, wyskakują sprężynujące bolce i przekłuwają policzki na wylot
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 500 zdań frazy bolt.Znalezione w 0,602 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.