Tłumaczenia na język polski:

  • stearynian askorbylowy   

Przykładowe zdania z "ascorbyl stearate", pamięć tłumaczeniowa

add example
en E ‧ (ii) ASCORBYL STEARATE
pl Ε ‧ (ii) STEARYNIAN ASKORBYLU
en Fatty acid esters of ascorbic acid: (i) Ascorbyl palmitate (ii) Ascorbyl stearate
pl Estery kwasów tłuszczowych kwasu askorbinowego: (i) Palmitynian askorbylu (ii) Stearynian askorbylu
en palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitate
pl Kwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy Palmitynian askorbylu
en E ‧ (i) ASCORBYL PALMITATE
pl Ε ‧ (i) PALMITYNIAN ASKORBYLU
en L-ascorbyl ‧-palmitate
pl palmitynian L-askorbylu
en L-ascorbyl ‧-palmitate
pl kwas-‧ palmitylo-L askorbinowy
en The other ingredients are dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbyl
pl Inne składniki to dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu
en L-ascorbic acid (E ‧), sodium L-ascorbate (E ‧) and ascorbyl palmitate (E ‧), singly or mixed at a maximum level, by weight, of the finished product, of ‧ % expressed as ascorbic acid
pl kwasu L-askorbinowego (E ‧), L-askorbinianu sodu (E ‧) oraz palmitynianu askorbylu (E ‧), oddzielnie lub zmieszanych, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości wynoszącej ‧ % wyrażonej jako kwas askorbinowy, w masie produktu gotowego
en Lactose monohydrate, dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbyl palmitate, butylated hydroxytoluene (E
pl Laktoza jednowodna, dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu palmitynian, butylohydroksytoluen (E
en Lactose monohydrate Egg phosphatidylglycerol Dimyristoyl phosphatidylcholine Ascorbyl palmitate Butylated hydroxytoluene (E
pl Laktoza jednowodna Fosfatydyloglicerol z jaja Dimirystoilofosfatydylocholina Askorbylu palmitynian Butylohydroksytoluen (E
en L-ascorbyl ‧-palmitate
pl kwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy
en palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitate
pl Kwas ‧-palmityniano-askorbinowy (palmitynian askorbinowy
en Polysorbate ‧ Phosal ‧ PG (phosphatidylcholine, propylene glycol, mono-, di-glycerides, ethanol (‧ % to ‧ %), soya fatty acids and ascorbyl palmitate
pl Polisorbat ‧ Phosal ‧ PG [ fosfatydylocholina, glikol propylenowy, mono-i diglicerydy, etanol (‧, ‧ % do ‧, ‧ %), kwasy tłuszczowe z soi, palmitynian askorbylu ]
en The other ingredients are lactose monohydrate, hyprolose, carmellose calcium and magnesium stearate
pl Inne składniki leku to laktoza jednowodna, hypromeloza, sól wapniowa karmelozy oraz magnezu stearynian
en Microcrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
pl Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (E
en Microcrystalline cellulose Hydroxypropyl cellulose Low substituted hydroxypropyl cellulose (L-HPC) Magnesium stearate
pl Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Hydroksypropyloceluloza o niewielkim stopniu podstawienia (L-HPC) Magnezu stearynian
en starch glycolate, colloidal silicon dioxide and magnesium stearate
pl sodowy skrobi, koloidalny dwutlenek krzemu oraz magnezu stearynian
en Yeast powder Cellulose, microcrystalline Povidone (K-‧) Crospovidone Silica, colloidal anhydrous Magnesium stearate
pl Drożdże sproszkowane Celuloza, mikrokrystalina Powidon (K-‧) Krospowidon Krzemionka koloidalna, bezwodna Stearynian magnezu
en anhydrous (E‧), croscarmellose sodium (E‧), magnesium stearate (E‧b), and sodium stearyl fumarate
pl E‧), kroskarmeloza sodowa (E‧), magnezu stearynian (E‧b) oraz sodu fumaran stearylowy
en Tablet core: crospovidone, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silica
pl Rdzeń tabletki: krospowidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna Otoczka
en Each tablet contains ‧ mg amlodipine and ‧ mg valsartan. The other ingredients are cellulose microcrystalline; crospovidone type A; silica, colloidal anhydrous; magnesium stearate; hypromellose; macrogol ‧; talc, titanium dioxide (E‧); iron oxide, yellow (E
pl Każda tabletka zawiera ‧ mg amlodypiny i ‧ mg walsartanu. − Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna; krospowidon typu A; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu stearynian; hypromeloza; makrogol ‧; talk, tytanu dwutlenek (E‧); żelaza tlenek żółty (E
en Tablet core Cellulose microcrystalline Povidone Sodium starch glycolate Silica, colloidal anhydrous Magnesium stearate
pl Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Powidon Karboksymetyloskrobia sodowa Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ascorbyl stearate.Znalezione w 0,993 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.