Tłumaczenia na język polski:

  • stearynian askorbylowy   

Przykładowe zdania z "ascorbyl stearate", pamięć tłumaczeniowa

add example
E ‧ (ii) ASCORBYL STEARATEΕ ‧ (ii) STEARYNIAN ASKORBYLU
Fatty acid esters of ascorbic acid: (i) Ascorbyl palmitate (ii) Ascorbyl stearateEstery kwasów tłuszczowych kwasu askorbinowego: (i) Palmitynian askorbylu (ii) Stearynian askorbylu
palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitateKwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy Palmitynian askorbylu
E ‧ (i) ASCORBYL PALMITATEΕ ‧ (i) PALMITYNIAN ASKORBYLU
L-ascorbyl ‧-palmitatepalmitynian L-askorbylu
L-ascorbyl ‧-palmitatekwas-‧ palmitylo-L askorbinowy
The other ingredients are dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbylInne składniki to dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu
L-ascorbic acid (E ‧), sodium L-ascorbate (E ‧) and ascorbyl palmitate (E ‧), singly or mixed at a maximum level, by weight, of the finished product, of ‧ % expressed as ascorbic acidkwasu L-askorbinowego (E ‧), L-askorbinianu sodu (E ‧) oraz palmitynianu askorbylu (E ‧), oddzielnie lub zmieszanych, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości wynoszącej ‧ % wyrażonej jako kwas askorbinowy, w masie produktu gotowego
Lactose monohydrate, dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbyl palmitate, butylated hydroxytoluene (ELaktoza jednowodna, dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu palmitynian, butylohydroksytoluen (E
Lactose monohydrate Egg phosphatidylglycerol Dimyristoyl phosphatidylcholine Ascorbyl palmitate Butylated hydroxytoluene (ELaktoza jednowodna Fosfatydyloglicerol z jaja Dimirystoilofosfatydylocholina Askorbylu palmitynian Butylohydroksytoluen (E
L-ascorbyl ‧-palmitatekwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy
palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitateKwas ‧-palmityniano-askorbinowy (palmitynian askorbinowy
Polysorbate ‧ Phosal ‧ PG (phosphatidylcholine, propylene glycol, mono-, di-glycerides, ethanol (‧ % to ‧ %), soya fatty acids and ascorbyl palmitatePolisorbat ‧ Phosal ‧ PG [ fosfatydylocholina, glikol propylenowy, mono-i diglicerydy, etanol (‧, ‧ % do ‧, ‧ %), kwasy tłuszczowe z soi, palmitynian askorbylu ]
The other ingredients are lactose monohydrate, hyprolose, carmellose calcium and magnesium stearateInne składniki leku to laktoza jednowodna, hypromeloza, sól wapniowa karmelozy oraz magnezu stearynian
Microcrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (ECeluloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (E
Microcrystalline cellulose Hydroxypropyl cellulose Low substituted hydroxypropyl cellulose (L-HPC) Magnesium stearateCeluloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Hydroksypropyloceluloza o niewielkim stopniu podstawienia (L-HPC) Magnezu stearynian
starch glycolate, colloidal silicon dioxide and magnesium stearatesodowy skrobi, koloidalny dwutlenek krzemu oraz magnezu stearynian
Yeast powder Cellulose, microcrystalline Povidone (K-‧) Crospovidone Silica, colloidal anhydrous Magnesium stearateDrożdże sproszkowane Celuloza, mikrokrystalina Powidon (K-‧) Krospowidon Krzemionka koloidalna, bezwodna Stearynian magnezu
anhydrous (E‧), croscarmellose sodium (E‧), magnesium stearate (E‧b), and sodium stearyl fumarateE‧), kroskarmeloza sodowa (E‧), magnezu stearynian (E‧b) oraz sodu fumaran stearylowy
Tablet core: crospovidone, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silicaRdzeń tabletki: krospowidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna Otoczka
Each tablet contains ‧ mg amlodipine and ‧ mg valsartan. The other ingredients are cellulose microcrystalline; crospovidone type A; silica, colloidal anhydrous; magnesium stearate; hypromellose; macrogol ‧; talc, titanium dioxide (E‧); iron oxide, yellow (EKażda tabletka zawiera ‧ mg amlodypiny i ‧ mg walsartanu. − Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna; krospowidon typu A; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu stearynian; hypromeloza; makrogol ‧; talk, tytanu dwutlenek (E‧); żelaza tlenek żółty (E
Tablet core Cellulose microcrystalline Povidone Sodium starch glycolate Silica, colloidal anhydrous Magnesium stearateRdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Powidon Karboksymetyloskrobia sodowa Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ascorbyl stearate.Znalezione w 0,927 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.