Tłumaczenia na język polski:

  • stearynian askorbylowy   

Przykładowe zdania z "ascorbyl stearate", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Fatty acid esters of ascorbic acid: (i) Ascorbyl palmitate (ii) Ascorbyl stearate
pl Estery kwasów tłuszczowych kwasu askorbinowego: (i) Palmitynian askorbylu (ii) Stearynian askorbylu
en E ‧ (ii) ASCORBYL STEARATE
pl Ε ‧ (ii) STEARYNIAN ASKORBYLU
en L-ascorbyl ‧-palmitate
pl palmitynian L-askorbylu
en Polysorbate ‧ Phosal ‧ PG (phosphatidylcholine, propylene glycol, mono-, di-glycerides, ethanol (‧ % to ‧ %), soya fatty acids and ascorbyl palmitate
pl Polisorbat ‧ Phosal ‧ PG [ fosfatydylocholina, glikol propylenowy, mono-i diglicerydy, etanol (‧, ‧ % do ‧, ‧ %), kwasy tłuszczowe z soi, palmitynian askorbylu ]
en The other ingredients are dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbyl
pl Inne składniki to dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu
en L-ascorbyl ‧-palmitate
pl kwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy
en E ‧ (i) ASCORBYL PALMITATE
pl Ε ‧ (i) PALMITYNIAN ASKORBYLU
en palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitate
pl Kwas ‧-palmityniano-askorbinowy (palmitynian askorbinowy
en Lactose monohydrate, dimyristoyl phosphatidylcholine, egg phosphatidylglycerol, ascorbyl palmitate, butylated hydroxytoluene (E
pl Laktoza jednowodna, dimirystoilofosfatydylocholina, fosfatydyloglicerol z jaja, askorbylu palmitynian, butylohydroksytoluen (E
en L-ascorbyl ‧-palmitate
pl kwas-‧ palmitylo-L askorbinowy
en palmityl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitate
pl Kwas ‧-palmitylo-L-askorbinowy Palmitynian askorbylu
en L-ascorbic acid (E ‧), sodium L-ascorbate (E ‧) and ascorbyl palmitate (E ‧), singly or mixed at a maximum level, by weight, of the finished product, of ‧ % expressed as ascorbic acid
pl kwasu L-askorbinowego (E ‧), L-askorbinianu sodu (E ‧) oraz palmitynianu askorbylu (E ‧), oddzielnie lub zmieszanych, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości wynoszącej ‧ % wyrażonej jako kwas askorbinowy, w masie produktu gotowego
en Lactose monohydrate Egg phosphatidylglycerol Dimyristoyl phosphatidylcholine Ascorbyl palmitate Butylated hydroxytoluene (E
pl Laktoza jednowodna Fosfatydyloglicerol z jaja Dimirystoilofosfatydylocholina Askorbylu palmitynian Butylohydroksytoluen (E
en The other ingredients for Ebixa ‧ mg film-coated tablets are lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silica, talc and magnesium stearate, all in the tablet core; and methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer, sodium lauryl sulphate, polysorbate ‧, talc, triacetin and simethicone emulsion, all in the tablet coating
pl Inne składniki leku Ebixa ‧ mg tabletki powlekane to: w rdzeniu tabletki: laktoza jednowodna, mikrokrystaliczna celuloza, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, talk i magnezu stearynian; w otoczce tabletki: metakrylowy kwas – akrylanu etylu kopolimer (‧: ‧), sodu laurylosiarczan, polisorbat ‧, talk, triacetyna i emulsja Simetikon
en Croscarmellose sodium Magnesium stearate Maize starch Mannitol (E‧) Povidone (E
pl Kroskarmeloza sodu Stearynian magnezu Skrobia kukurydziana Mannitol (E‧) Powidon (E
en The other ingredients are povidone, meglumine, sodium hydroxide, sorbitol (E‧) and magnesium stearate
pl Inne składniki to: powidon, meglumina, wodorotlenek sodu, sorbitol (E‧) i stearynian magnezu
en Microcrystalline cellulose Povidone K‧ Croscarmellose sodium Magnesium stearate
pl Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K‧ Sól sodowa kroskarmelozy Stearynian magnezu
en Lactose monohydrate Magnesium stearate Maize starch Meglumine Microcrystalline cellulose Povidone (K‧) Yellow ferric oxide (E‧) Sodium hydroxide Sodium starch glycollate (type A) Sorbitol (E
pl Laktoza jednowodna, Stearynian magnezu, Skrobia kukurydziana, Meglumina, Celuloza mikrokrystaliczna, Powidon (K‧), Czerwony tlenek żelaza (E‧), Wodorotlenek sodu, Skrobi glikolan sodu (typ A), Sorbitol (E
en Tablet core: cellulose microcrystalline, calcium hydrogen phosphate anhydrous, sodium starch glycolate, magnesium stearate
pl Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, bezwodny wodorofosforan wapnia, glikolan sodowy skrobi, magnezu stearynian
en Core: sodium lauryl sulphate, copovidone, croscarmellose sodium (E‧), magnesium stearate (E ‧B), colloidal anhydrous silica (E‧), granulated mannitol (E‧), microcrystalline cellulose (E‧), crospovidone (E‧), talc (E‧B
pl Rdzeń tabletki: sodu laurylosiarczan, kopowidon, sodowa kroskarmeloza (E‧), magnezu stearynian (E‧B), dwutlenek krzemu dwutlenek koloidalny (E‧), mannitol granulowany (E‧), celuloza mikrokrystaliczna (E‧), krospowidon (E‧), talk (E‧B
en The other ingredients in the tablet core are: lactose monohydrate, magnesium stearate (E ‧ B
pl Inne składniki leku wchodzące w skład rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, magnezu
en Hypromellose (E‧) Colloidal anhydrous silica (E‧) Sodium stearyl fumarate Hydroxypropylcellulose (E‧) Microcrystalline cellulose (E‧) Croscarmellose sodium Lactose monohydrate Magnesium stearate
pl Hypromeloza (E‧) Krzemionka koloidalna bezwodna (E‧) Stearylowy fumaran sodu Hydroksypropyloceluloza (E‧) Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Kroskarmeloza sodowa Laktoza jednowodna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ascorbyl stearate.Znalezione w 0,823 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.