Tłumaczenia na język polski:

  • plastyka stawu   

Pozostałe znaczenia:

 
(surgery) The surgical repair of a joint, or creation of an artificial joint, such as a hip replacement.
 
surgical repair of a joint

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "arthroplasty", pamięć tłumaczeniowa

add example
Quality of life of patients with total hip arthroplastyJakość życia chorych po protezoplastyce rewizyjnej stawu biodrowego.
Effect of arthroplasty surgery and the type of prosthesis implanted at the level of quality of life, physical function, pain intensity in patients at an early age.Wpływ zabiegu endoprotezoplastyki oraz rodzaju wszczepionej protezy na poziom jakości życia, sprawności fizycznej, natężenia odczuwanego bólu u pacjentów w młodym wieku.
Assessment of the body posture of patients with osteoarthritis of hip joints, qualified for the hip arthroplasty.Ocena postawy ciała pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych, zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego.
Knee arthroplasty in terms of surgical nursing.Alloplastyka stawu kolanowego w aspekcie pielęgniarstwa operacyjnego.
There is limited safety experience in patients undergoing arthroplasty while receiving HumiraDoświadczenie dotyczące bezpieczeństwa wykonywania artroplastyki u pacjentów otrzymujących produkt Humira jest ograniczone
"Planning of pre-and post operative nursing cave in Total Knee Arthroplasty regarding Deep Vein Throbosis and Pulmonary Embolism ( DVT and PE )""Planowanie opieki pielęgniarskiej przed i po zabiegach operacyjnych endoprotezy stawu kolanowego w aspekcie profilaktyki choroby zakrzepowo - zatorowej"
Care of patient after hip arthroplastyOpieka nad pacjentem po alloplastyce stawu biodrowego
Early evaluation of quality of life after total knee arthroplasty in Krakowskie Centrum Rehabilitacji in Cracow.Wczesna ocena jakości życia pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego w Krakowskim Centrum Rehabilitacji w Krakowie.
odel of care for patients after hip arthroplastyModel opieki nad pacjentem po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
The care of the patients directly before and after the arthroplasty of the hips pond.Pielęgnowanie pacjentów bezpośrednio przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
Quality of life in patients after total hip arthroplastyJakośc życia pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego.
Quality of life of patients after arthroplasty and rehabilitation knee.Ocena jakości życia pacjentów po endoprotezoplastyce i rehabilitacji stawu kolanowego
Rehabilitation following total knee arthroplastyPostępowanie usprawniające po alloplastyce stawu kolanowego.
No curative or disease-modifying treatment exists, apart from surgery with arthroplastyZ wyjątkiem zabiegu chirurgicznego z artroplastyką, nie istnieje ani leczenie prowadzące do wyleczenia, ani leczenie modyfikujące przebieg choroby
There is limited safety experience in patients undergoing arthroplasty while receiving Trudexaoraz podjąć odpowiednie postępowanie.Doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa wykonywania artroplastyki u pacjentów otrzymujących produkt Trudexa jest ograniczone. Pr
Epidemiological analysis of surgical site infections in procedure for hip or knee joint arthroplasty.Analiza epidemiologiczna zakażeń miejsca operowanego w procedurze Alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego.
There is limited safety experience of Remicade treatment in patients who have undergone arthroplastyDoświadczenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu Remicade u pacjentów po plastyce stawu jest ograniczone
Quality of Life Before and After Knee Arthroplasty.Jakość życia przed i po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.
The influence of proprioceptive method of facilitation of impulse transmission along nervomuscular pathways in people after coxa arthroplasty at the “BIODERKO” Foundation in the town of Chodziez.Rehabilitacja pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego metodą PNF w stowarzyszeniu "BIODERKO" w Chodzieży.
The Value of Functional Gait Assessment in Planning Postoperative Rehabilitation of Patients Scheduled for Treatment of Coxarthrosis with Arthroplasty.Wartość oceny funkcjonalnej chodu w planowaniu rehabilitacji pooperacyjnej chorych zakwalifikowanych do leczenia choroby zwyrodnieniowej biodra metodą endoprotezoplastyki.
Rehabilitation principles of patients with total knee arthroplastyZasady usprawniania pacjentów po całkowitej endoptotezoplastyce stawu kolanowego.
The Quality of Life of Patients Suffering from Degenerative Disease after the Total Hip Arthroplasty.Jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24 zdań frazy arthroplasty.Znalezione w 0,688 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.