wymowa: IPA: əɹækinɪd /əɹækinɪd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • pajęczak   
  (Noun  m)
   
  eight-legged creature
   
  Any of the eight-legged creatures, including spiders and scorpions, of the class Arachnida.
   
  eight-legged creature

Pozostałe znaczenia:

 
zool. zoologia pajęczak
 
Any of the eight-legged creatures, including spiders and scorpions, of the class Arachnida

Przykładowe zdania z "arachnid", pamięć tłumaczeniowa

add example
Because today, we' re headed out for the Arachnid Quarantine ZoneBo dziś ruszamy do Strefy Kwarantanny Pajęczaków
I' m sending you to the Arachnid Quarantine Zone...... as soon as you saddle upWysyłam cię do Strefy Kwarantanny Pajęczaków, jak tylko będziesz gotowy
I want that wall- crawling arachnid prosecuted!Postawię go przed sądem!
Federal scientists struggle to explain... the intelligent military actions of the ArachnidsCHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?/ Naukowcy Federacji starają się wyjaśnić/ inteligentne działania Arachnidów
Products used for the control of arthropods (e.g. insects, arachnids and crustaceansProdukty używane do zwalczania stawonogów (takich jak: owady, pajęczaki i skorupiaki
Arachnids from all three groups possess...... varying strengths to help them search for foodArachnids z wszystkich trzech grup posiadają...... dużą siłę, która pomaga im w zdobywaniu jedzenia
Hey, I' m a citizen./ Decorated veteran turned pacifist.../... and now the leader/ of a growing coalition of citizens.../... who question the Federation' s/ administration.../... of the Arachnid conflict.- and countingJestem obywatelem.Odznaczony weteran, obecnie pacyfista i lider rosnącej koalicji obywatelskiej, która kwestionuje politykę Federacji w konflikcie z Pajęczakami.... i stale rośnie
I want that wall- crawling arachnid prosecuted!Tę ścianę ma zabezpieczyć prokurator!
The largest arachnid in Australia!Największy pajęczak w Australii!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9 zdań frazy arachnid.Znalezione w 1,214 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.