wymowa: IPA: /ælˌoʊ.piɪˈsiɪ.ʌ/ /ˌæl.əʊˈpiː.ʃə/ /ælˌoʊ.piɪˈʃʌ/ , SAMPA: /{l%oU.piI"SV/ /%{l.@U"pi:.S@/ /{l%oU.piI"siI.V/

Tłumaczenia na język polski:

  • łysienie   
     
    med. medycyna, medyczny utrata znacznej ilości włosów poprzez ich stopniowe wypadanie
  • wyłysienie   
  • Łysienie   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny łysienie
 
Baldness.
 
The gradual loss of hair from head or body.
 
(medicine) Loss of hair (especially on the head) or loss of wool or feathers, which either happens naturally or is caused by disease.
 
(pathology) Deficiency of the hair, may be caused by failure to grow or loss after growth.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alopecia", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Rash*** Alopecia General disorders and administration site conditions
pl Wysypka *** Łysienie Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
en Common: rash, eczema, pruritus Post-marketing experience: alopecia: in several cases, recovery was observed when Keppra was discontinued
pl Często: wysypka, wyprysk, świąd Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: łysienie: w kilku przypadkach zaobserwowano wyzdrowienie po odstawieniu leku Keppra
en Urticaria, rash, pruritus, photosensitivity Angioedema Alopecia
pl Pokrzywka, wysypka, świąd, nadwrażliwość na światło Obrzęk naczynioruchowy Łysienie
en Undesirable effects possibly related to filgrastim therapy and typically occurring in < ‧ % of SCN patients were injection site reaction, headache, hepatomegaly, arthralgia, alopecia, osteoporosis and rash
pl Do działań niepożądanych o możliwym związku z leczeniem filgrastymem i zazwyczaj występujących u < ‧ % pacjentów z ciężką przewlekłą neutropenią należały reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, powiększenie wątroby, ból stawów, łysienie, osteoporoza i wysypka
en Uncommon Cold sweat Facial swelling Rash Generalised pruritus Alopecia Onychorrhexis
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
en rash, photosensitivity reaction, alopecia, hyperhidrosis
pl wysypka, reakcje fotoalergiczne, łysienie, nadmierne pocenie się
en urinary tract infection pruritus, sweating, nail disorder, dry skin, alopecia, acne, maculopapular rash
pl świąd, pocenie się, choroby paznokci, suchość skóry, łysienie, trądzik, wysypka grudkowo – plamista
en Undesirable effects reported with equal frequency in patients treated with filgrastim/chemotherapy and placebo/chemotherapy included nausea and vomiting, alopecia, diarrhoea, fatigue, anorexia, mucositis, headache, cough, skin rash, chest pain, generalised weakness, sore throat, constipation and unspecified pain
pl Do działań niepożądanych zgłaszanych z równą częstością występowania u pacjentów otrzymujących filgrastym/chemioterapię oraz placebo/chemioterapię należały nudności i wymioty, łysienie, biegunka, uczucie zmęczenia, brak apetytu, zapalenie błony śluzowej, ból głowy, kaszel, wysypka skórna, ból w klatce piersiowej, uogólnione osłabienie, ból gardła, zaparcia i niespecyficzne dolegliwości bólowe
en Skin and subcutaneous tissue disorders Very rare (< ‧,‧) Rash, alopecia, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioedema, eczema
pl Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko (< ‧ ‧) wysypka, łysienie, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, wyprysk
en Photosensitivity reaction Alopecia
pl Nadwrażliwość na światło Łysienie
en Alopecia, pruritus, skin dry, rash Psoriasis, aggravated psoriasis, eczema, photosensitivity reaction, maculopapular rash, erythematous rash, dermatitis, acne, furunculosis*, erythema, skin disorder, bruise, sweating increased, abnormal hair texture, nail disorder*
pl Łysienie, świąd, suchość skóry, wysypka Łuszczyca, zaostrzenie łuszczycy, wyprysk, nadwrażliwość na światło, wysypka grudkowo-plamkowa, wysypka rumieniowata, zapalenie skóry, trądzik, czyraczność *, rumień, zaburzenia dotyczące skóry, wybroczyny, nadmierna potliwość, zaburzenia struktury włosów, zaburzenia dotyczące paznokci *
en Common: rash, eczema, pruritus Post-marketing experience: alopecia: in several cases, recovery was observed when Keppra was discontinued
pl Często: wysypka, wyprysk, świąd Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: łysienie: w kilkunastu przypadkach odwracalne po odstawieniu preparatu Keppra
en reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
en The most common side effects with Abraxane (seen in more than ‧ patient in ‧) are neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low blood platelet counts), lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), peripheral neuropathy (nerve damage in the hands and feet), neuropathy (nerve damage), hypoaesthesia (reduced sense of touch), paraesthesia (unusual sensations like pins and needles), nausea (feeling sick), diarrhoea, vomiting, constipation, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), alopecia (hair loss), rash, arthralgia (joint pain), myalgia (muscle pain), anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness) and pyrexia (fever
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Abraxane (obserwowane u więcej niż ‧ pacjentki na ‧) to: neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek), niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów – typu białych krwinek), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), limfopenia (zmniejszenie liczby limfocytów – typu białych krwinek), neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów w rękach i stopach), neuropatia (uszkodzenie nerwów), zaburzenia czucia (osłabienie odczuwania dotyku), parestezje (nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie), nudności (mdłości), biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie jamy ustnej, łysienie (utrata owłosienia), wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, anoreksja (utrata apetytu), uczucie zmęczenia, astenia (osłabienie) i gorączka
en The most commonly reported adverse reactions of TAXOTERE alone are: decrease in the number of red blood cells or white blood cells, alopecia, nausea, vomiting, sores in the mouth, diarrhea and tiredness
pl Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi po stosowaniu wyłącznie leku TAXOTERE są: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, utrata włosów, nudności, wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, biegunka i zmęczenie
en Cutaneous vasculitis (during long term use), alopecia, rash
pl zapalenie naczyń krwionośnych skóry (podczas długotrwałego stosowania), łysienie, wysypka
en LITAK is unlikely to cause alopecia; mild and transient alopecia for a few days was observed in ‧ patients during the treatment with LITAK, but could not clearly be associated with cladribine
pl LITAK nie powinien wywoływać wypadania włosów; obserwowano łagodne i przemijające wypadanie włosów przez kilka dni u ‧ pacjentów podczas leczenia preparatem LITAK, jednak objaw ten nie był jednoznacznie związany z kladrybiną
en The most common side effects with Epivir (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are diarrhoea, nausea (feeling sick), vomiting, headache, insomnia (difficulty sleeping), cough, nasal symptoms, rash, muscle disorders, arthralgia (joint pain), alopecia (hair loss), fever, abdominal (tummy) pain or cramps, malaise (feeling unwell) and fatigue (tiredness
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Epivir (obserwowane u od ‧ pacjentów na ‧) to: biegunka, nudności, wymioty, bóle głowy, bezsenność, kaszel, objawy ze strony nosa, wysypkę, zaburzenia mięśniowe, bóle stawowe, łysienie, gorączka, ból lub skurcze brzucha, złe samopoczucie i zmęczenie
en Alopecia, dry skin, eczema, exfoliative dermatitis, maculopapular rash, nail disorder, pruritis, seborrhoea, skin discoloration, skin ulcer, face oedema, sweating, skin striae
pl Łysienie, suchość skóry, wyprysk, złuszczające zapalenie skóry, wysypka grudkowo-plamkowa, zmiany płytki paznokciowej, świąd, łojotok, przebarwienie skóry, owrzodzenie skóry, obrzęk twarzy, potliwość, rozstępy skórne
en Uncommon: alopecia, hyperglycaemia, hypoglycaemia, pancreatitis
pl Niezbyt częste: łysienie, hiperglikemia, hipoglikemia, zapalenie trzustki
en *Refer to National Cancer Institute CTC version ‧ for each grade of toxicity except the term creatinine clearance decreased ** which is derived from the term renal/genitourinary other. *** According to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧), taste disturbance and alopecia should only be reported as Grade ‧ or
pl Definicje określające każdy stopień toksyczności można znaleźć w dokumencie CTC wersja ‧ wg National Cancer Institute, z wyjątkiem terminu „ zmniejszenie klirensu kreatyniny ” ** wywodzi się od terminu „ inne nerkowe/moczowo-płciowe ”. *** Wg NCI CTC (v‧. ‧; NCI ‧) zaburzenia smaku i łysienie należy zgłaszać jedynie jako objawy toksyczności stopnia ‧. lub
en The most common side effects with Temodal (seen in more than ‧ patient in ‧) are nausea (feeling sick), vomiting, constipation, anorexia (loss of appetite), alopecia (hair loss), headache, fatigue (tiredness), convulsions (fits), rash, neutropenia or lymphopenia (low white blood cell counts), and thrombocytopenia (low blood platelet counts
pl Najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem preparatem Temodal (obserwowane u więcej niż ‧ pacjenta na ‧) to: nudności (uczucie mdłości), wymioty, zaparcia, jadłowstręt (brak apetytu), łysienie (nadmierna utrata włosów), bóle głowy, męczliwość (uczucie zmęczenia), drgawki (napady), wysypki skórne, neutropenia lub limfopenia (niskie stężenie białych krwinek we krwi) i trombocytopenia (niski poziom białych krwinek
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 118 zdań frazy alopecia.Znalezione w 0,365 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.