wymowa: IPA: /ælˌoʊ.piɪˈsiɪ.ʌ/ /ˌæl.əʊˈpiː.ʃə/ /ælˌoʊ.piɪˈʃʌ/ , SAMPA: /{l%oU.piI"SV/ /%{l.@U"pi:.S@/ /{l%oU.piI"siI.V/

Tłumaczenia na język polski:

  • łysienie   
     
    med. medycyna, medyczny utrata znacznej ilości włosów poprzez ich stopniowe wypadanie
  • wyłysienie   
  • Łysienie   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny łysienie
 
Baldness.
 
The gradual loss of hair from head or body.
 
(medicine) Loss of hair (especially on the head) or loss of wool or feathers, which either happens naturally or is caused by disease.
 
(pathology) Deficiency of the hair, may be caused by failure to grow or loss after growth.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alopecia", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Total or pronounced alopecia was observed in ‧ % of patients and partial alopecia in ‧ % of patients
pl Całkowite lub wyraźne wyłysienie obserwowano u ‧ % pacjentów, a częściowe wyłysienie u ‧ % pacjentów
en Skin and subcutaneous tissue disorders Very rare (< ‧,‧) Rash, alopecia, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioedema, eczema
pl Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko (< ‧ ‧) wysypka, łysienie, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, wyprysk
en Corrosive reactions are typified by ulcers, bleeding, bloody scabs, and, by the end of observation at ‧ days, by discoloration due to blanching of the skin, complete areas of alopecia, and scars
pl Rodzaje korozji obejmują wrzody, krwawienie, strupy oraz po zakończeniu ‧-dniowej obserwacji, odbarwienia wynikłe ze zbielenia skóry, obszary jednolitej alopecji a także blizny
en Uncommon: alopecia, oedema of the face/general oedema Rare: rash, pruritus, purpura
pl Niezbyt często: łysienie, obrzęk twarzy/uogólnione obrzęki Rzadko: wysypka, świąd, plamica
en Photosensitivity reaction Alopecia
pl Nadwrażliwość na światło Łysienie
en Mild to moderate alopecia with a mean duration of approximately ‧ days
pl Wypadanie włosów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego utrzymujące się średnio około ‧ dni
en The most common side effects when taking Kivexa (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are hypersensitivity (allergic reactions), rash, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, abdominal (tummy) pain, headache, arthralgia (joint pain), muscle disorders, cough, nasal symptoms, fever, lethargy, fatigue (tiredness), insomnia (difficulty sleeping), malaise (feeling unwell), anorexia (loss of appetite) and alopecia (hair loss
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Kivexa (które zaobserwowano u ‧ pacjentów na ‧) to nadwrażliwość (reakcje alergiczne), wysypka, nudności (uczucie mdłości), wymioty, biegunka, bóle w jamie brzusznej (bóle brzucha), bóle głowy, artralgia (bóle stawów), zaburzenia mięśniowe, kaszel, objawy nosowe, gorączka, letarg, męczliwość (uczucie zmęczenia), bezsenność (kłopoty ze snem), niemoc (złe samopoczucie), jadłowstręt (utrata apetytu) oraz łysienie
en Alopecia, dry skin, eczema, exfoliative dermatitis, maculopapular rash, nail disorder, pruritis, seborrhoea, skin discoloration, skin ulcer, face oedema, sweating, skin striae
pl Łysienie, suchość skóry, wyprysk, złuszczające zapalenie skóry, wysypka grudkowo-plamkowa, zmiany płytki paznokciowej, świąd, łojotok, przebarwienie skóry, owrzodzenie skóry, obrzęk twarzy, potliwość, rozstępy skórne
en Alopecia, rash
pl Łysienie, wysypka
en The most common side effects with Abraxane (seen in more than ‧ patient in ‧) are neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low blood platelet counts), lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), peripheral neuropathy (nerve damage in the hands and feet), neuropathy (nerve damage), hypoaesthesia (reduced sense of touch), paraesthesia (unusual sensations like pins and needles), nausea (feeling sick), diarrhoea, vomiting, constipation, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), alopecia (hair loss), rash, arthralgia (joint pain), myalgia (muscle pain), anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness) and pyrexia (fever
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Abraxane (obserwowane u więcej niż ‧ pacjentki na ‧) to: neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek), niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów – typu białych krwinek), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), limfopenia (zmniejszenie liczby limfocytów – typu białych krwinek), neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów w rękach i stopach), neuropatia (uszkodzenie nerwów), zaburzenia czucia (osłabienie odczuwania dotyku), parestezje (nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie), nudności (mdłości), biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie jamy ustnej, łysienie (utrata owłosienia), wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, anoreksja (utrata apetytu), uczucie zmęczenia, astenia (osłabienie) i gorączka
en reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
en *P-values < ‧ comparing pemetrexed/cisplatin to gemcitabine/cisplatin, using Fisher Exact test. **Refer to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧) for each Grade of Toxicity. ***According to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧), taste disturbance and alopecia should only be reported as Grade ‧ or
pl * wartość P < ‧, ‧ w teście Fisher Exact odnosi się do porównań pomiędzy terapią skojarzoną pemetreksedem z cisplatyną a terapią skojarzoną gemcytabiną z cisplatyną ** Definicje określające każdy stopień toksyczności można znaleźć w dokumencie National Cancer Institute CTC (v‧. ‧; NCI ‧) *** Wg NCI CTC (v‧. ‧; NCI ‧) zaburzenia smaku i łysienie należy zgłaszać jedynie jako objawy toksyczności stopnia ‧. lub
en Particular effects, for example, hyperplasia, scaling, discoloration, fissures, scabs and alopecia should be taken into account
pl Należy wziąć pod uwagę szczególne skutki na skórze, na przykład hyperplazję, łuszczenie się, odbarwienie, pęknięcia, świerzb i alopecję
en Rash*** Alopecia General disorders and administration site conditions
pl Wysypka *** Łysienie Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
en Other androgenic effects commonly reported were acne, voice deepening and alopecia
pl Inne często zgłaszane działania androgenne to trądzik, obniżenie głosu i łysienie
en Periorbital oedema, dermatitis/eczema/rash Pruritus, face oedema, dry skin, erythema, alopecia, night sweats, photosensitivity reaction
pl Obrzęk okołooczodołowy, zapalenie skóry/wypryski/wysypka Świąd, obrzęk twarzy, sucha skóra, rumień, łysienie, poty nocne, reakcja nadwrażliwości na światło
en *Refer to National Cancer Institute CTC version ‧ for each grade of toxicity. **According to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧), alopecia should only be reported as Grade ‧ or
pl * Definicje określające każdy stopień toksyczności można znaleźć w dokumencie CTC wersja ‧ wg National Cancer Institute ** Wg NCI CTC (v‧. ‧; NCI ‧) łysienie należy zgłaszać jedynie jako objaw toksyczności stopnia ‧. lub
en Undesirable effects possibly related to filgrastim therapy and typically occurring in < ‧ % of SCN patients were injection site reaction, headache, hepatomegaly, arthralgia, alopecia, osteoporosis and rash
pl Do działań niepożądanych o możliwym związku z leczeniem filgrastymem i zazwyczaj występujących u < ‧ % pacjentów z ciężką przewlekłą neutropenią należały reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, powiększenie wątroby, ból stawów, łysienie, osteoporoza i wysypka
en She' s got alopecia, so not a happy home life
pl Żona łysieje, więc nie mają szczęśliwego życia
en Uncommon: alopecia, hyperglycaemia, hypoglycaemia, pancreatitis
pl Niezbyt częste: łysienie, hiperglikemia, hipoglikemia, zapalenie trzustki
en Hypersensitivity/angioedem Alopecia, Rash, Purpura, a of the face, extremities, Skin discolouration, lips, tongue, glottis and/or Diaphoresis, Pruritus larynx (see section ‧), Rash, Pruritus
pl Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, ust, języka, głośni i(lub) krtani (patrz punkt ‧. ‧), wysypka świąd
en Skin and subcutaneous tissue disorders Common: rash Uncommon: urticaria Rare: alopecia, photosensitivity Very rare: angioedema, exfoliative dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, epidermal necrolysis
pl Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Czesto: wysypka Niezbyt czesto: pokrzywka Rzadko: lysienie, nadwrazliwosc na swiatlo Bardzo rzadko: obrzek naczynioruchowy, zluszczajace zapalenie skóry, zespól Stevensa – Johnsona, rumien wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozplywna naskórka
en PPE*, alopecia, rash
pl PPE *, łysienie, wysypka
en Pseudofolliculitis barbae, alopecia, stinging skin*, burning skin*, dry skin, pruritus, erythema*, tingling skin*, irritated skin, rash*, folliculitis
pl przewlekłe zapalenie mieszków włosowych brody, łysienie, pieczenie skóry *, palenie skóry *, sucho skóry, wi d, rumie *, mrowienie skóry *, podra nienie skóry, wysypka *, zapalenie mieszków włosowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 118 zdań frazy alopecia.Znalezione w 0,813 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.