wymowa: IPA: /ælˌoʊ.piɪˈsiɪ.ʌ/ /ˌæl.əʊˈpiː.ʃə/ /ælˌoʊ.piɪˈʃʌ/ , SAMPA: /{l%oU.piI"SV/ /%{l.@U"pi:.S@/ /{l%oU.piI"siI.V/

Tłumaczenia na język polski:

 • łysienie   
  (Noun  )
   
  med. medycyna, medyczny utrata znacznej ilości włosów poprzez ich stopniowe wypadanie
 • alopecja   
 • celulitis   
 • choroba skóry   
 • dermatologia   
 • dermatoza   
 • osutka   
 • pokrzywka   
 • pęcherzyca   
 • pęcherzyca liściasta   
 • rogowacenie   
 • rogowacenie nieprawidłowe   
 • wyłysienie   
 • zapalenie tkanki łącznej   
 • Łojotok   
 • Łysienie   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny łysienie
 
Baldness.
 
(medicine) Loss of hair (especially on the head) or loss of wool or feathers, which either happens naturally or is caused by disease.
 
(pathology) Deficiency of the hair, may be caused by failure to grow or loss after growth.
 
The gradual loss of hair from head or body.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

alopecia areata
łysienie plackowate
androgenic alopecia
łysienie androgenowe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alopecia", pamięć tłumaczeniowa

add example
en rash, photosensitivity reaction, alopecia, hyperhidrosis
pl wysypka, reakcje fotoalergiczne, łysienie, nadmierne pocenie się
en For those toxicities considered by the treating physician to be unlikely to become serious or life-threatening, e. g. alopecia, altered taste, nail changes, treatment can be continued at the same dose without reduction or interruption
pl W przypadku działań niepożądanych, które w opinii lekarza prowadzącego leczenie, mają małe prawdopodobieństwo stania się poważnymi lub zagrażającymi życiu, np. wyłysienie, zaburzenia smaku, zmiany w obrębie paznokci, leczenie może być kontynuowane na tym samym poziomie dawki bez jej zmniejszania, czy też opóźniania podania leku
en Photosensitivity reaction Alopecia
pl Nadwrażliwość na światło Łysienie
en Urticaria, rash, pruritus, photosensitivity Angioedema Alopecia
pl Pokrzywka, wysypka, świąd, nadwrażliwość na światło Obrzęk naczynioruchowy Łysienie
en rash mouth ulceration, alopecia Stevens Johnson syndrome, vesicular rash
pl wysypka owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, łysienie zespół Stevensa-Johnsona, wysypka pęcherzykowa
en Rash, Alopecia, Erythema, Dry skin, Pruritus, Skin hyper-pigmentation, Rash macular, Skin desquamation, Dermatitis, Pigmentation disorder, Nail disorder
pl rumień, suchość skóry, świąd, hiperpigmentacja skóry, wysypka plamista, łuszczenie skóry, zapalenie skóry, zaburzenia pigmentacji, zmiany w obrębie paznokci
en Undesirable effects reported with equal frequency in patients treated with filgrastim/chemotherapy and placebo/chemotherapy included nausea and vomiting, alopecia, diarrhoea, fatigue, anorexia, mucositis, headache, cough, skin rash, chest pain, generalised weakness, sore throat, constipation and unspecified pain
pl Do działań niepożądanych zgłaszanych z równą częstością występowania u pacjentów otrzymujących filgrastym/chemioterapię oraz placebo/chemioterapię należały nudności i wymioty, łysienie, biegunka, uczucie zmęczenia, brak apetytu, zapalenie błony śluzowej, ból głowy, kaszel, wysypka skórna, ból w klatce piersiowej, uogólnione osłabienie, ból gardła, zaparcia i niespecyficzne dolegliwości bólowe
en Undesirable effects possibly related to filgrastim therapy and typically occurring in < ‧ % of SCN patients were injection site reaction, headache, hepatomegaly, arthralgia, alopecia, osteoporosis and rash
pl Do działań niepożądanych o możliwym związku z leczeniem filgrastymem i zazwyczaj występujących u < ‧ % pacjentów z ciężką przewlekłą neutropenią należały reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, powiększenie wątroby, ból stawów, łysienie, osteoporoza i wysypka
en Uncommon: alopecia, hyperglycaemia, hypoglycaemia, pancreatitis
pl Niezbyt częste: łysienie, hiperglikemia, hipoglikemia, zapalenie trzustki
en Alopecia, pruritus, skin dry, rash Psoriasis, aggravated psoriasis, eczema, photosensitivity reaction, maculopapular rash, erythematous rash, dermatitis, acne, furunculosis*, erythema, skin disorder, bruise, sweating increased, abnormal hair texture, nail disorder*
pl Łysienie, świąd, suchość skóry, wysypka Łuszczyca, zaostrzenie łuszczycy, wyprysk, nadwrażliwość na światło, wysypka grudkowo-plamkowa, wysypka rumieniowata, zapalenie skóry, trądzik, czyraczność *, rumień, zaburzenia dotyczące skóry, wybroczyny, nadmierna potliwość, zaburzenia struktury włosów, zaburzenia dotyczące paznokci *
en Rash*** Alopecia General disorders and administration site conditions
pl Wysypka *** Łysienie Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
en Total or pronounced alopecia was observed in ‧ % of patients and partial alopecia in ‧ % of patients
pl Całkowite lub wyraźne wyłysienie obserwowano u ‧ % pacjentów, a częściowe wyłysienie u ‧ % pacjentów
en Common: rash, eczema, pruritus Post-marketing experience: alopecia: in several cases, recovery was observed when Keppra was discontinued
pl Często: wysypka, wyprysk, świąd Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: łysienie: w kilku przypadkach zaobserwowano wyzdrowienie po odstawieniu leku Keppra
en The most common side effects when taking Kivexa (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are hypersensitivity (allergic reactions), rash, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, abdominal (tummy) pain, headache, arthralgia (joint pain), muscle disorders, cough, nasal symptoms, fever, lethargy, fatigue (tiredness), insomnia (difficulty sleeping), malaise (feeling unwell), anorexia (loss of appetite) and alopecia (hair loss
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Kivexa (które zaobserwowano u ‧ pacjentów na ‧) to nadwrażliwość (reakcje alergiczne), wysypka, nudności (uczucie mdłości), wymioty, biegunka, bóle w jamie brzusznej (bóle brzucha), bóle głowy, artralgia (bóle stawów), zaburzenia mięśniowe, kaszel, objawy nosowe, gorączka, letarg, męczliwość (uczucie zmęczenia), bezsenność (kłopoty ze snem), niemoc (złe samopoczucie), jadłowstręt (utrata apetytu) oraz łysienie
en Uncommon: urticaria, rash, rash maculo-papular, pruritus generalized, alopecia, skin tightness
pl Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, wysypka plamkowo-grudkowata, świąd uogólniony, łysienie, uczucie obciskania skóry
en The most common side effects with Myocet (seen in more than ‧ patient in ‧) are infection, neutropenic fever (fever associated with low white blood cell counts), neutropenia (low white blood cell counts), thrombocytopenia (low blood platelet counts), anaemia (low red blood cell counts), nausea (feeling sick) or vomiting, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth) or mucositis (inflammation of the mouth and throat), diarrhoea, alopecia (hair loss), skin effects such as rash and dry skin, and fatigue, malaise (feeling unwell) or asthenia (weakness
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Myocet (które zaobserwowano u więcej niż ‧ pacjentki na ‧) to: zakażenie, gorączka neutropeniczna (gorączka związana z niskim poziomem białych krwinek), neutropenia (niski poziom białych krwinek), trombocytopenia (niski poziom płytek krwi), niedokrwistość (niski poziom czerwonych krwinek), nudności (uczucie mdłości) lub wymioty, zapalenie jamy ustnej (zapalenie wyściółki jamy ustnej) lub zapalenie błony śluzowej (zapalenie jamy ustnej i gardła), biegunka, łysienie (wypadanie włosów), reakcje skórne, takie jak wysypka i suchość skóry oraz zmęczenie, złe samopoczucie lub astenia (osłabienie
en Undesirable Effect Stomatitis Mucosal inflammation Onycholysis Hypertrichosis Alopecia Nasal dryness Dry mouth
pl Zapalenie jamy ustnej Zapalenie błon śluzowych Onycholiza Nadmierne owłosienie Łysienie Suchość błony śluzowej nosa Suchość w jamie ustnej
en reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
en Cutaneous vasculitis (during long term use), alopecia, rash
pl zapalenie naczyń krwionośnych skóry (podczas długotrwałego stosowania), łysienie, wysypka
en In very rare cases development of alopecia (loss of hair) has also been observed
pl W sporadycznych przypadkach obserwowano łysienie (utratę sierści
en The most common adverse reactions were diarrhoea, rash, alopecia and hand-foot syndrome (corresponds to palmar plantar erythrodysaesthesia syndrome in MedDRA
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanym były: biegunka, wysypka, łysienie, zespół dłoniowo-podeszwowy (odpowiadający zespołowi erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej w MedDRA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 118 zdań frazy alopecia.Znalezione w 0,486 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.