wymowa: IPA: /ælˌoʊ.piɪˈsiɪ.ʌ/ /ˌæl.əʊˈpiː.ʃə/ /ælˌoʊ.piɪˈʃʌ/ , SAMPA: /{l%oU.piI"SV/ /%{l.@U"pi:.S@/ /{l%oU.piI"siI.V/

Tłumaczenia na język polski:

  • łysienie   
     
    med. medycyna, medyczny utrata znacznej ilości włosów poprzez ich stopniowe wypadanie
  • wyłysienie   
  • Łysienie   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny łysienie
 
Baldness.
 
The gradual loss of hair from head or body.
 
(medicine) Loss of hair (especially on the head) or loss of wool or feathers, which either happens naturally or is caused by disease.
 
(pathology) Deficiency of the hair, may be caused by failure to grow or loss after growth.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alopecia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Total or pronounced alopecia was observed in ‧ % of patients and partial alopecia in ‧ % of patientsCałkowite lub wyraźne wyłysienie obserwowano u ‧ % pacjentów, a częściowe wyłysienie u ‧ % pacjentów
Skin and subcutaneous tissue disorders Very rare (< ‧,‧) Rash, alopecia, pruritus, urticaria, erythema multiforme, angioedema, eczemaZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko (< ‧ ‧) wysypka, łysienie, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, wyprysk
Corrosive reactions are typified by ulcers, bleeding, bloody scabs, and, by the end of observation at ‧ days, by discoloration due to blanching of the skin, complete areas of alopecia, and scarsRodzaje korozji obejmują wrzody, krwawienie, strupy oraz po zakończeniu ‧-dniowej obserwacji, odbarwienia wynikłe ze zbielenia skóry, obszary jednolitej alopecji a także blizny
Uncommon: alopecia, oedema of the face/general oedema Rare: rash, pruritus, purpuraNiezbyt często: łysienie, obrzęk twarzy/uogólnione obrzęki Rzadko: wysypka, świąd, plamica
Photosensitivity reaction AlopeciaNadwrażliwość na światło Łysienie
Mild to moderate alopecia with a mean duration of approximately ‧ daysWypadanie włosów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego utrzymujące się średnio około ‧ dni
The most common side effects when taking Kivexa (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are hypersensitivity (allergic reactions), rash, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, abdominal (tummy) pain, headache, arthralgia (joint pain), muscle disorders, cough, nasal symptoms, fever, lethargy, fatigue (tiredness), insomnia (difficulty sleeping), malaise (feeling unwell), anorexia (loss of appetite) and alopecia (hair lossNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Kivexa (które zaobserwowano u ‧ pacjentów na ‧) to nadwrażliwość (reakcje alergiczne), wysypka, nudności (uczucie mdłości), wymioty, biegunka, bóle w jamie brzusznej (bóle brzucha), bóle głowy, artralgia (bóle stawów), zaburzenia mięśniowe, kaszel, objawy nosowe, gorączka, letarg, męczliwość (uczucie zmęczenia), bezsenność (kłopoty ze snem), niemoc (złe samopoczucie), jadłowstręt (utrata apetytu) oraz łysienie
Alopecia, dry skin, eczema, exfoliative dermatitis, maculopapular rash, nail disorder, pruritis, seborrhoea, skin discoloration, skin ulcer, face oedema, sweating, skin striaeŁysienie, suchość skóry, wyprysk, złuszczające zapalenie skóry, wysypka grudkowo-plamkowa, zmiany płytki paznokciowej, świąd, łojotok, przebarwienie skóry, owrzodzenie skóry, obrzęk twarzy, potliwość, rozstępy skórne
Alopecia, rashŁysienie, wysypka
The most common side effects with Abraxane (seen in more than ‧ patient in ‧) are neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low blood platelet counts), lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), peripheral neuropathy (nerve damage in the hands and feet), neuropathy (nerve damage), hypoaesthesia (reduced sense of touch), paraesthesia (unusual sensations like pins and needles), nausea (feeling sick), diarrhoea, vomiting, constipation, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), alopecia (hair loss), rash, arthralgia (joint pain), myalgia (muscle pain), anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness) and pyrexia (feverNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Abraxane (obserwowane u więcej niż ‧ pacjentki na ‧) to: neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek), niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów – typu białych krwinek), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), limfopenia (zmniejszenie liczby limfocytów – typu białych krwinek), neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów w rękach i stopach), neuropatia (uszkodzenie nerwów), zaburzenia czucia (osłabienie odczuwania dotyku), parestezje (nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie), nudności (mdłości), biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie jamy ustnej, łysienie (utrata owłosienia), wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, anoreksja (utrata apetytu), uczucie zmęczenia, astenia (osłabienie) i gorączka
reaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levelsZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
*P-values < ‧ comparing pemetrexed/cisplatin to gemcitabine/cisplatin, using Fisher Exact test. **Refer to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧) for each Grade of Toxicity. ***According to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧), taste disturbance and alopecia should only be reported as Grade ‧ or* wartość P < ‧, ‧ w teście Fisher Exact odnosi się do porównań pomiędzy terapią skojarzoną pemetreksedem z cisplatyną a terapią skojarzoną gemcytabiną z cisplatyną ** Definicje określające każdy stopień toksyczności można znaleźć w dokumencie National Cancer Institute CTC (v‧. ‧; NCI ‧) *** Wg NCI CTC (v‧. ‧; NCI ‧) zaburzenia smaku i łysienie należy zgłaszać jedynie jako objawy toksyczności stopnia ‧. lub
Particular effects, for example, hyperplasia, scaling, discoloration, fissures, scabs and alopecia should be taken into accountNależy wziąć pod uwagę szczególne skutki na skórze, na przykład hyperplazję, łuszczenie się, odbarwienie, pęknięcia, świerzb i alopecję
Rash*** Alopecia General disorders and administration site conditionsWysypka *** Łysienie Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Other androgenic effects commonly reported were acne, voice deepening and alopeciaInne często zgłaszane działania androgenne to trądzik, obniżenie głosu i łysienie
Periorbital oedema, dermatitis/eczema/rash Pruritus, face oedema, dry skin, erythema, alopecia, night sweats, photosensitivity reactionObrzęk okołooczodołowy, zapalenie skóry/wypryski/wysypka Świąd, obrzęk twarzy, sucha skóra, rumień, łysienie, poty nocne, reakcja nadwrażliwości na światło
*Refer to National Cancer Institute CTC version ‧ for each grade of toxicity. **According to National Cancer Institute CTC (v‧; NCI ‧), alopecia should only be reported as Grade ‧ or* Definicje określające każdy stopień toksyczności można znaleźć w dokumencie CTC wersja ‧ wg National Cancer Institute ** Wg NCI CTC (v‧. ‧; NCI ‧) łysienie należy zgłaszać jedynie jako objaw toksyczności stopnia ‧. lub
Undesirable effects possibly related to filgrastim therapy and typically occurring in < ‧ % of SCN patients were injection site reaction, headache, hepatomegaly, arthralgia, alopecia, osteoporosis and rashDo działań niepożądanych o możliwym związku z leczeniem filgrastymem i zazwyczaj występujących u < ‧ % pacjentów z ciężką przewlekłą neutropenią należały reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, powiększenie wątroby, ból stawów, łysienie, osteoporoza i wysypka
She' s got alopecia, so not a happy home lifeŻona łysieje, więc nie mają szczęśliwego życia
Uncommon: alopecia, hyperglycaemia, hypoglycaemia, pancreatitisNiezbyt częste: łysienie, hiperglikemia, hipoglikemia, zapalenie trzustki
Hypersensitivity/angioedem Alopecia, Rash, Purpura, a of the face, extremities, Skin discolouration, lips, tongue, glottis and/or Diaphoresis, Pruritus larynx (see section ‧), Rash, PruritusNadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, ust, języka, głośni i(lub) krtani (patrz punkt ‧. ‧), wysypka świąd
Skin and subcutaneous tissue disorders Common: rash Uncommon: urticaria Rare: alopecia, photosensitivity Very rare: angioedema, exfoliative dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, epidermal necrolysisZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Czesto: wysypka Niezbyt czesto: pokrzywka Rzadko: lysienie, nadwrazliwosc na swiatlo Bardzo rzadko: obrzek naczynioruchowy, zluszczajace zapalenie skóry, zespól Stevensa – Johnsona, rumien wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozplywna naskórka
PPE*, alopecia, rashPPE *, łysienie, wysypka
Pseudofolliculitis barbae, alopecia, stinging skin*, burning skin*, dry skin, pruritus, erythema*, tingling skin*, irritated skin, rash*, folliculitisprzewlekłe zapalenie mieszków włosowych brody, łysienie, pieczenie skóry *, palenie skóry *, sucho skóry, wi d, rumie *, mrowienie skóry *, podra nienie skóry, wysypka *, zapalenie mieszków włosowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 118 zdań frazy alopecia.Znalezione w 0,905 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.