Tłumaczenia na język polski:

 • Kubuś Puchatek   
  (  m)
   
  postać z książki o tym samym tytule (autor: Alan Alexander Milne);
   
  liter. literatura, literaturoznawstwo, termin literaturoznawczy, film. filmowy, termin filmoznawczy postać z książek i filmów stworzona przez Alana Alexandra Milne'a;
   
  the fictional bear

Pozostałe znaczenia:

 
Kubuś Puchatek

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

The Many Adventures of Winnie the PoohPrzygody Kubusia Puchatka
The New Adventures of Winnie the PoohNowe przygody Kubusia Puchatka
Winnie the Pooh and the Honey TreeKubuś Puchatek i miododajne drzewo
Winnie the Pooh: Springtime with RooMaleństwo i przyjaciele
Winnie-the-PoohKubuś Puchatek

Przykładowe zdania z "Winnie the Pooh", pamięć tłumaczeniowa

add example
And I' il be Winnie The Pooh to your Christopher RobinNie rozumiem
Chloe loved Winnie the PoohChloe uwielbiała Kubusia Puchatka
Selected applications of “Winnie the Pooh - Heffalumps" in teaching English at primary level to learners aged 7-9 yearsWybrane zastosowania filmu ”Kubuś Puchatek - Heffalumpy" w nauczaniu języka angielskiego na poziomie podstawowym w przedziale wiekowym 7-9 lat
Winnie- the- PoohKubuś Puchatek (na podstawie bajki A. Milne
I was thinking we could name it the Hundred Acre Wood, after Winnie- the- PoohMyślałam o tym, że możemy go nazwać Stu Akrowy Las
Word-plays and their translation.A case study of Winnie-the-Pooh by A.A.MilneGry słów i ich przekład na przykładzie książki A.A.Milne'a "Winnie-the-pooh"
The Analisys of Two Translations of the Book "Winnie-the-Pooh" by A. A. MilneAnaliza dwóch przekładów książki "Winnie-the-Pooh" autorstwa A. A. Milne'a
Methods of expanding vocabulary of childern aged 6 to 7 years with the use of motives taken from Winnie-the-PoohSposoby urozmaicenia nauczania słownictwa dzieci w wieku 6-7 lat z wykorzystaniem motywów z „Kubusia Puchatka”
Subject: Winnie the Pooh banned in TurkeyDotyczy: zakazu pokazywania bajki animowanej Kubuś Puchatek w Turcji
Didactic, educational and artistic values of the stories `Winnie-the-Pooh and `The House at Pooh Corner` by A.A. Milne and selected works for children inspired by those storiesWalory dydaktyczne, wychowawcze i artystyczne opowieści A.A. Milne`a `Kubuś Puchatek` i `Chatka Puchatka` oraz inspirowanych nimi wybranych utworów dla dzieci
Values created in animated cartoon movies based on Winnie the Pooh's films.Wartości kreowane przez bohaterów fimów animowanych na podstawie filmów o Kubusiu Puchatku.
Winnie- the- Pooh went to see his best friend, the Piglet who lived in a house under a sign " Trespassers W "I tak oto Kubuś wybrał się do swojego Najlepszego Przyjaciela- Prosiaczka, który mieszkał w domku z napisem " Wstęp Bron "
Language humour in an animated cartoon on the basis of films "Shrek", "Ace Age" and "Winnie the Pooh".Humor językowy w filmach animowanych. Na podstawie filmów "Shrek", "Epoka lodowcowa" i "Kubuś Puchatek"
Different translational approaches towards the artistic translation on the example of "Winnie the Pooh" by A.A. Milne and its translations made by Irena Tuwim and Monika AdamczykZróżnicowane podejścia translatorskie w przekładzie artystycznym na przykładzie "Winnie the Pooh" A.A. Milne'a w przekładach Ireny Tuwim i Moniki Adamczyk
The translation of proper names in children's literature following the example of "Winnie-the-Pooh" by A. .Milne.Tłumaczenie nazw własnych w literaturze dla dzieci na przykładzie " Winnie-the-Pooh" A.A.Milne
And I' il be Winnie The Pooh to your Christopher Robin.No literary reference left unturnedNie rozumiem
Contemporary image of magazines for pre-school children on the examples of magazines "Miś. Przyjaciel Najmłodszych" and "Winnie the Pooh".Współczesny obraz czasopism dla dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie magazynów "Miś. Przyjaciel Najmłodszych" i "Kubuś Puchatek".
"Winnie the Pooh Explains Philosophical Problems. Some Unusual Ways to Popularise Philosophy.""Kubuś Puchatek wyjaśnia problemy filozofii. O wybranych, nietypowych sposobach popularyzacji filozofii"
Winnie- the- Pooh is full of joy that is why he sings aloud" Kubusiowi na tym świecie dobrze jest!Z tej radości śpiewa sobie piosnki te!
You are the Winnie the Pooh sleeping in todayYou are the Winnie the Puchatku sleeping in today
Polish Translations of "Winnie the Pooh" by A. A. Milne within the Theory of Translation.Tłumaczenia "Winnie the Pooh" A. A. Milne'a na język polski a teoria przekładu.
You pull this off, they' il be sayin ' " Winnie the Who? "Zrób to, a będą mówili:" Kubuś, co za Kubuś? "
Kevin and Winnie taking those first tentative steps...... back to the wonder yearsKevin i Winnie stawiający pierwsze niepewne kroki z powrotem w cudowne lata
Games of pre-school children (on the example of kindergarten no 1 Winnie the house in Trzemeszno)Zabawy dzieci przedszkolnych (na przykładzie Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie)
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3258360 zdań frazy Winnie the Pooh.Znalezione w 976,093 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.