Tłumaczenia na język polski:

 • Kubuś Puchatek   
  (Noun  m)
   
  postać z książki o tym samym tytule (autor: Alan Alexander Milne);
   
  liter. literatura, literaturoznawstwo, termin literaturoznawczy, film. filmowy, termin filmoznawczy postać z książek i filmów stworzona przez Alana Alexandra Milne'a;
   
  the fictional bear
   
  the fictional bear

Pozostałe znaczenia:

 
Kubuś Puchatek

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

The New Adventures of Winnie the Pooh
Nowe przygody Kubusia Puchatka
Winnie the Pooh and the Honey Tree
Kubuś Puchatek i miododajne drzewo
Winnie the Pooh: Springtime with Roo
Maleństwo i przyjaciele
Winnie-the-Pooh
Kubuś Puchatek

Przykładowe zdania z "Winnie the Pooh", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Selected applications of “Winnie the Pooh - Heffalumps" in teaching English at primary level to learners aged 7-9 years
pl Wybrane zastosowania filmu ”Kubuś Puchatek - Heffalumpy" w nauczaniu języka angielskiego na poziomie podstawowym w przedziale wiekowym 7-9 lat
en Different translational approaches towards the artistic translation on the example of "Winnie the Pooh" by A.A. Milne and its translations made by Irena Tuwim and Monika Adamczyk
pl Zróżnicowane podejścia translatorskie w przekładzie artystycznym na przykładzie "Winnie the Pooh" A.A. Milne'a w przekładach Ireny Tuwim i Moniki Adamczyk
en "Winnie the Pooh Explains Philosophical Problems. Some Unusual Ways to Popularise Philosophy."
pl "Kubuś Puchatek wyjaśnia problemy filozofii. O wybranych, nietypowych sposobach popularyzacji filozofii"
en And I' il be Winnie The Pooh to your Christopher Robin
pl Nie rozumiem
en Polish Translations of "Winnie the Pooh" by A. A. Milne within the Theory of Translation.
pl Tłumaczenia "Winnie the Pooh" A. A. Milne'a na język polski a teoria przekładu.
en Contemporary image of magazines for pre-school children on the examples of magazines "Miś. Przyjaciel Najmłodszych" and "Winnie the Pooh".
pl Współczesny obraz czasopism dla dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie magazynów "Miś. Przyjaciel Najmłodszych" i "Kubuś Puchatek".
en Winnie- the- Pooh is full of joy that is why he sings aloud
pl " Kubusiowi na tym świecie dobrze jest!Z tej radości śpiewa sobie piosnki te!
en You are the Winnie the Pooh sleeping in today
pl You are the Winnie the Puchatku sleeping in today
en Word-plays and their translation.A case study of Winnie-the-Pooh by A.A.Milne
pl Gry słów i ich przekład na przykładzie książki A.A.Milne'a "Winnie-the-pooh"
en Values created in animated cartoon movies based on Winnie the Pooh's films.
pl Wartości kreowane przez bohaterów fimów animowanych na podstawie filmów o Kubusiu Puchatku.
en Winnie- the- Pooh
pl Kubuś Puchatek (na podstawie bajki A. Milne
en The Analisys of Two Translations of the Book "Winnie-the-Pooh" by A. A. Milne
pl Analiza dwóch przekładów książki "Winnie-the-Pooh" autorstwa A. A. Milne'a
en Didactic, educational and artistic values of the stories `Winnie-the-Pooh and `The House at Pooh Corner` by A.A. Milne and selected works for children inspired by those stories
pl Walory dydaktyczne, wychowawcze i artystyczne opowieści A.A. Milne`a `Kubuś Puchatek` i `Chatka Puchatka` oraz inspirowanych nimi wybranych utworów dla dzieci
en The translation of proper names in children's literature following the example of "Winnie-the-Pooh" by A. .Milne.
pl Tłumaczenie nazw własnych w literaturze dla dzieci na przykładzie " Winnie-the-Pooh" A.A.Milne
en Language humour in an animated cartoon on the basis of films "Shrek", "Ace Age" and "Winnie the Pooh".
pl Humor językowy w filmach animowanych. Na podstawie filmów "Shrek", "Epoka lodowcowa" i "Kubuś Puchatek"
en Subject: Winnie the Pooh banned in Turkey
pl Dotyczy: zakazu pokazywania bajki animowanej Kubuś Puchatek w Turcji
en I was thinking we could name it the Hundred Acre Wood, after Winnie- the- Pooh
pl Myślałam o tym, że możemy go nazwać Stu Akrowy Las
en Winnie- the- Pooh went to see his best friend, the Piglet who lived in a house under a sign " Trespassers W "
pl I tak oto Kubuś wybrał się do swojego Najlepszego Przyjaciela- Prosiaczka, który mieszkał w domku z napisem " Wstęp Bron "
en Methods of expanding vocabulary of childern aged 6 to 7 years with the use of motives taken from Winnie-the-Pooh
pl Sposoby urozmaicenia nauczania słownictwa dzieci w wieku 6-7 lat z wykorzystaniem motywów z „Kubusia Puchatka”
en And I' il be Winnie The Pooh to your Christopher Robin.No literary reference left unturned
pl Nie rozumiem
en Chloe loved Winnie the Pooh
pl Chloe uwielbiała Kubusia Puchatka
en You pull this off, they' il be sayin ' " Winnie the Who? "
pl Zrób to, a będą mówili:" Kubuś, co za Kubuś? "
en Are you the tax or Winnie?
pl Lepiej, żeby fiskus dobrał się do Winnie?
en Sometimes I let him do the wide shots when I feel like getting blazed back in my Winnie
pl Czasem mnie zastępuje, jak chcę się zjarać
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3258360 zdań frazy Winnie the Pooh.Znalezione w 423,562 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.