Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Live Movie Maker   
     
    Software for capturing, editing, and arranging audio and video source material to create movies.

Przykładowe zdania z "Windows Live Movie Maker", pamięć tłumaczeniowa

add example
& control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia With & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; the Multiuser Desktop & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Networking with & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Graphics, Printing, and Fonts & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood& control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia w & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; środowisko wieloużytkownikowe & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Sieć w & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Obrazki, drukowanie i czcionki & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood
Like being a movie star.It' s what I do, I talk for a livingTo coś podobnego do gwiazdy filmowej
We lived above a movie houseZamieszkaliśmy nad kinem
I mean, I could play out the entire movie of our lives in one secondSą chwile, gdy mam przed oczami nasze wspólne życie
" Living Dead. " It' s a movieTo taki film
In the movies, when you beat up the neighborhood bully... you' re supposed to live happily ever afterW dobrym filmie, kiedy pokonaliście wszystkich chuliganów z sąsiedztwa, powinniście żyć dalej długo i szczęśliwie
' " Let' s make records like old movies where everyone lives happily ever after. ' "" Róbmy utwory podobne do starych filmów, które zawsze kończą się happy endem "
It seems like everyone who has ever been in a movie lives on this blockTo chyba przecznica wszystkich, co grali w jakimś filmie
Well... even if your mom and dad are living apart, you can still have movie nightNo cóż... nawet jeśli twoi rodzice żyją osobno, to ciągle możesz mieć te noce filmowe
Two or three times a week, Max would haul up that enormous painting... that had been presented to her by some Nevada chamber of commerce... and we' d see a movie, right in her living roomDwa albo trzy razy w tygodniu, Max podciągał wielki obraz... który sprezentowała jej jakaś izba handlowa z Nevady... i oglądaliśmy filmy w jej salonie
We were living in Miami...... and a new movie was playing in townMieszkaliśmy w Miami...... w mieście grali nowy film
Looks like anyone who' s ever been in a movie lives on this blockNa tej ulicy mieszkają chyba wszyscy, którzy kiedyś grali w jakimś filmie
< For me too. I’d like to live them in my own way. > < Doing what? > < Looking after Sarah and Sam. Going to the movies. Growing old in peace.– Dla mnie też. Chciałbym je przeżyć na swój sposób. – Co byś robił? – Troszczyłbym się o Sarę i Sama, chodził do kina. Starzał się spokojnie.
I don' t usually do a live performance... but, I did the movie with BazZazwyczaj nie występuję na żywo... ale wystąpiłam w tym filmie z Baz
With their charmed lives and movie- star good looks and more money than you can countLuksusowy tryb życia, wygląd gwiazd filmowych i pokaźne konta
Junior high school students movie choices in 2009 and the role that selected films have in their livesWybory filmowe gimnazjalistów w 2009 roku i funkcje jakie wybrane filmy pełnią w ich życiu
Organized Crime: Immigrants Living in New York City on the Example of Selected Mafia MoviesPrzestępczość zorganizowana: Imigranci mieszkajacy Nowym Jorku na przykładzie wybranych filmów mafijnych
He now lives in France where he earns a living by wearing a point- of- view camera to make ski movies like this oneTeraz mieszka we Francji, gdzie zarabia na życie, nosząc kamerę przyczepianą do głowy i kręcąc filmy, takie jak ten
We were living in Miami...... and a new movie was playing in townMieszkaliśmy w Miami.- W mieście grali film
Are you not in favour of specific figures on living standards and inflation - even if this relates to the control of the banks - being provided by means of statistics, and citizens and decision makers also having access to such information that will then enable appropriate decisions to be taken?Czy nie jest Pan zwolennikiem pozyskiwania metodami statystycznymi konkretnych danych liczbowych na temat poziomu życia i inflacji - nawet jeśli to sie wiąże z kontrolą banków - ani zwolennikiem udostępniania również społeczeństwu i decydentom takich informacji, które następnie umożliwiłyby podjęcie właściwych decyzji?
In years to come, the Europe we live in will be in need of strong collective action to respond to the expectations of its citizens, who are today informed citizens, fully aware of how much depends on choices made by policy makers.W nadchodzących latach Europa, w której mieszkamy, będzie potrzebować zdecydowanych wspólnych działań, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom jej obywateli, którzy są dzisiaj dobrze poinformowanymi obywatelami, mającymi pełną świadomość tego, jak wiele zależy od wyborów dokonanych przez decydentów politycznych.
However the situation that we are obliged to live with could, perhaps, persuade decision-makers to put forward balanced solutions that are, above all, transparent and well substantiatedJednak sytuacja, z którą musimy się skonfrontować być może skłoni decydentów do przedłożenia zrównoważonych rozwiązań, które przede wszystkim będą przejrzyste i dobrze uzasadnione
I venture to believe that the world's finest film-makers and writers live in Europe, yet the world's cinemas are dominated by Hollywood and the bookshops are full of entertainment in paperback form from America.Sądzę, że najlepsi reżyserzy i scenarzyści świata mieszkają w Europie, jednak kino światowe jest zdominowane przez Hollywood, a księgarnie są pełne literatury rozrywkowej rodem z Ameryki.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38716 zdań frazy Windows Live Movie Maker.Znalezione w 11,64 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.