Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Live Movie Maker   
     
    Software for capturing, editing, and arranging audio and video source material to create movies.

Przykładowe zdania z "Windows Live Movie Maker", pamięć tłumaczeniowa

add example
en & control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia With & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; the Multiuser Desktop & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Networking with & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Graphics, Printing, and Fonts & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood
pl & control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia w & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; środowisko wieloużytkownikowe & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Sieć w & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Obrazki, drukowanie i czcionki & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood
en Organized Crime: Immigrants Living in New York City on the Example of Selected Mafia Movies
pl Przestępczość zorganizowana: Imigranci mieszkajacy Nowym Jorku na przykładzie wybranych filmów mafijnych
en Two or three times a week, Max would haul up that enormous painting... that had been presented to her by some Nevada chamber of commerce... and we' d see a movie, right in her living room
pl Dwa albo trzy razy w tygodniu, Max podciągał wielki obraz... który sprezentowała jej jakaś izba handlowa z Nevady... i oglądaliśmy filmy w jej salonie
en Looks like anyone who' s ever been in a movie lives on this block
pl Na tej ulicy mieszkają chyba wszyscy, którzy kiedyś grali w jakimś filmie
en " Living Dead. " It' s a movie
pl To taki film
en I mean, I could play out the entire movie of our lives in one second
pl Są chwile, gdy mam przed oczami nasze wspólne życie
en Like being a movie star.It' s what I do, I talk for a living
pl To coś podobnego do gwiazdy filmowej
en He now lives in France where he earns a living by wearing a point- of- view camera to make ski movies like this one
pl Teraz mieszka we Francji, gdzie zarabia na życie, nosząc kamerę przyczepianą do głowy i kręcąc filmy, takie jak ten
en It seems like everyone who has ever been in a movie lives on this block
pl To chyba przecznica wszystkich, co grali w jakimś filmie
en We lived above a movie house
pl Zamieszkaliśmy nad kinem
en With their charmed lives and movie- star good looks and more money than you can count
pl Luksusowy tryb życia, wygląd gwiazd filmowych i pokaźne konta
en < For me too. I’d like to live them in my own way. > < Doing what? > < Looking after Sarah and Sam. Going to the movies. Growing old in peace.
pl – Dla mnie też. Chciałbym je przeżyć na swój sposób. – Co byś robił? – Troszczyłbym się o Sarę i Sama, chodził do kina. Starzał się spokojnie.
en Junior high school students movie choices in 2009 and the role that selected films have in their lives
pl Wybory filmowe gimnazjalistów w 2009 roku i funkcje jakie wybrane filmy pełnią w ich życiu
en We were living in Miami...... and a new movie was playing in town
pl Mieszkaliśmy w Miami...... w mieście grali nowy film
en In the movies, when you beat up the neighborhood bully... you' re supposed to live happily ever after
pl W dobrym filmie, kiedy pokonaliście wszystkich chuliganów z sąsiedztwa, powinniście żyć dalej długo i szczęśliwie
en Well... even if your mom and dad are living apart, you can still have movie night
pl No cóż... nawet jeśli twoi rodzice żyją osobno, to ciągle możesz mieć te noce filmowe
en I don' t usually do a live performance... but, I did the movie with Baz
pl Zazwyczaj nie występuję na żywo... ale wystąpiłam w tym filmie z Baz
en ' " Let' s make records like old movies where everyone lives happily ever after. ' "
pl " Róbmy utwory podobne do starych filmów, które zawsze kończą się happy endem "
en We were living in Miami...... and a new movie was playing in town
pl Mieszkaliśmy w Miami.- W mieście grali film
en However the situation that we are obliged to live with could, perhaps, persuade decision-makers to put forward balanced solutions that are, above all, transparent and well substantiated
pl Jednak sytuacja, z którą musimy się skonfrontować być może skłoni decydentów do przedłożenia zrównoważonych rozwiązań, które przede wszystkim będą przejrzyste i dobrze uzasadnione
en I venture to believe that the world's finest film-makers and writers live in Europe, yet the world's cinemas are dominated by Hollywood and the bookshops are full of entertainment in paperback form from America.
pl Sądzę, że najlepsi reżyserzy i scenarzyści świata mieszkają w Europie, jednak kino światowe jest zdominowane przez Hollywood, a księgarnie są pełne literatury rozrywkowej rodem z Ameryki.
en In years to come, the Europe we live in will be in need of strong collective action to respond to the expectations of its citizens, who are today informed citizens, fully aware of how much depends on choices made by policy makers.
pl W nadchodzących latach Europa, w której mieszkamy, będzie potrzebować zdecydowanych wspólnych działań, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom jej obywateli, którzy są dzisiaj dobrze poinformowanymi obywatelami, mającymi pełną świadomość tego, jak wiele zależy od wyborów dokonanych przez decydentów politycznych.
en Are you not in favour of specific figures on living standards and inflation - even if this relates to the control of the banks - being provided by means of statistics, and citizens and decision makers also having access to such information that will then enable appropriate decisions to be taken?
pl Czy nie jest Pan zwolennikiem pozyskiwania metodami statystycznymi konkretnych danych liczbowych na temat poziomu życia i inflacji - nawet jeśli to sie wiąże z kontrolą banków - ani zwolennikiem udostępniania również społeczeństwu i decydentom takich informacji, które następnie umożliwiłyby podjęcie właściwych decyzji?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38717 zdań frazy Windows Live Movie Maker.Znalezione w 23,834 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.