Tłumaczenia na język polski:

  • Hobbit   
     
    Hobbit, czyli tam i z powrotem

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

The History of The HobbitThe History of The Hobbit

Przykładowe zdania z "The Hobbit", pamięć tłumaczeniowa

add example
Why, no lord at all, but the littlest of fellows...... Frodo the Hobbit...... and his faithful squire, SamwiseDlaczego, żaden lord w ogóle, ale littlest fellows...... Frodo Hobbit...... i jego wierny dziedzic, Samwise
We are Hobbits of the ShireJesteśmy Hobbitami z Shire
It' s in The HobbitTo jest w " Hobbicie "
One tiny Hobbit against all the evil the world could musterJeden mały Hobbit przeciw cały złu świat mógłby zebrać się
The world of Hobbits in Russian – analysis of selected proper names coined by V. S. Muravyov and A. A. Kistyakovsky in their russian translation of „The Lord of the Rings” by J.R.R. TolkienŚwiat hobbitów po rosyjsku – analiza wybranych imion własnych rosyjskiego przekładu powieści J.R.R. Tolkiena „Władca pierścieni” autorstwa W. S. Murawiowa i A. A. Kistiakowskiego
Comparison of translation techniques used in the Polish and French versions of "The Hobbit" by J. R. R. TolkienPorównanie technik tłumaczeniowych zastosowanych przy przekładach „Hobbita” J. R. R. Tolkiena na polski i francuski
For we awaited Theoden...... a valuable ally, lord of the friendly nation of Rohan...... for whom we had dispatched Pippin' s Hobbit friend, little Merry...... to inform him of our perilous condition and to beseech his aidPonieważ oczekiwaliśmy Theoden...... wartościowy sojusznik, lord przyjaznego narodu Rohan...... dla kogo wyekspediowaliśmy Hobbit przyjaciela Renety, mało Wesołego...... aby poinformować go naszego niebezpiecznego warunku i poprosić jego pomoc
You are tracking the footsteps of two young HobbitsTropicie ślady dwóch młodych Hobbitów
Of all the inquisitive Hobbits, Peregrin Took, you are the worstJesteś najbardziej wścibskim ze wszystkich Hobbitów!
And he has heard of Hobbits at last, and of the ShireI dowiedział się w końcu o hobbitach i o Shire
For the time will soon come...... when Hobbits will shape the fortunes of allWkrótce miały nadejść czasy,Kiedy Hobbici wpłyną na losy wszystkich
You' re in the service of the steward now.You' il have to do as you' re told, Peregrin Took. Ridiculous HobbitJesteś teraz na służbie u namiestnika...... i masz wypełniać jego rozkazy, Peregrinie Tuku, strażniku Cytadeli
" Hobbits all of the Shire are we "" Jesteśmy hobbitami z Shire "
You did not think a Hobbit could contend with the will of Sauron?Nie myślisz chyba poważnie o tym, że hobbit mógłby rywalizować...-... z wolą Saurona?
The Hobbit, Frodo, is he still alive?Hobbit, Frodo, on jest nadal żywy?
For of us all, Hobbits are the closest to Man...... the most humanNas wszyscy, Hobbits jest Do człowieka najbardziej zamknięty...... najwięcej człowieka
" Of the Hobbit and his ring" Hobbit i jego pierścionka
You' il have to do as you' re told, Peregrin Took.Ridiculous Hobbit. Guard of the CitadelPeregrinie Tuku, niepoważny Hobbit...... strażniku Wieży
It was Bilbo Baggins, the Hobbit...... who took the Ring back to the Shire, his homeHobbit Bilbo Baggins... zabrał Pierścień do rodzinnego Shire
Old English Inspirations of J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings and The HobbitInspiracje J.R.R. Tolkiena Literaturą Staroangielską we Władcy Pierścieni i Hobbicie
My dearest Hobbit, friend of friends...... " after that, " if the Ring goes into the fire, and we are at hand?Mój ukochany hobbicie, największy przyjacielu, zastanawiasz się, co będzie " potem ", gdy wrzucimy Pierścień do ognia?
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire...... for many hundreds of years...... quite content to ignore and be ignored...... by the world of the Big FolkHobbici żyją i uprawiają ziemię na Czterech Ćwiartkach Shire' u... od wielu stuleci.Całkiem zadowoleni z tego, że ignorują i są ignorowani Przez świat Dużych Ludzi
All of us, Frodo and Samwise...... their Hobbit companions, Merry and Pippin...... Elrond the Elf- Lord, and I, Gandalf...... wished Bilbo only the bestWszyscy my, Frodo i Samwise...... ich Hobbit towarzysze, Weseli i Reneta...... EIrond Elf lord i l, Gandalf...... zażyczony Bilbo tylko najlepszy
Now you must keep the book of the Hobbits up to dateTeraz musisz trzymać książkę Hobbits nowoczesny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3258351 zdań frazy The Hobbit.Znalezione w 445,932 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.