Tłumaczenia na język polski:

  • Hobbit   
     
    Hobbit, czyli tam i z powrotem

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

The History of The HobbitThe History of The Hobbit

Przykładowe zdania z "The Hobbit", pamięć tłumaczeniowa

add example
And, if you keep the book of the Hobbits as Frodo asked...... ages from now, when your stories are still told...... there will be those humans who might well wonder, " Is there Hobbit in me? "I, jeżeli trzymasz książkę Hobbits, ponieważ Frodo spytał...... wieki od teraz, kiedy twoje historie nadal są powiedziane...... będą ci ludzie, którzy mogliby dobrze zastanowić się, " jest Hobbit we mnie? "
You' re in the service of the steward now.You' il have to do as you' re told, Peregrin Took. Ridiculous HobbitJesteś teraz na służbie u namiestnika...... i masz wypełniać jego rozkazy, Peregrinie Tuku, strażniku Cytadeli
You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?Chyba nie myślałeś, że Hobbit mógłby stawić czoła woli Saurona?
It' s in The HobbitTo jest w " Hobbicie "
You are tracking the footsteps of two young HobbitsTropicie ślady dwóch młodych Hobbitów
equivalence between english and polish compounds on the basis of the hobbit by j.r.r. tolkien and its polish translationsekwiwalencja pomiędzy angielskimi i polskimi wyrazami złożonymi na podstawie powieści hobbit j.r.r. tolkiena i jej polskich tłumaczeń
You did not think a Hobbit could contend with the will of Sauron?Nie myślisz chyba poważnie o tym, że hobbit mógłby rywalizować...-... z wolą Saurona?
It was Bilbo Baggins, the Hobbit...... who took the Ring back to the Shire, his homeHobbit Bilbo Baggins... zabrał Pierścień do rodzinnego Shire
For we awaited Theoden...... a valuable ally, lord of the friendly nation of Rohan...... for whom we had dispatched Pippin' s Hobbit friend, little Merry...... to inform him of our perilous condition and to beseech his aidPonieważ oczekiwaliśmy Theoden...... wartościowy sojusznik, lord przyjaznego narodu Rohan...... dla kogo wyekspediowaliśmy Hobbit przyjaciela Renety, mało Wesołego...... aby poinformować go naszego niebezpiecznego warunku i poprosić jego pomoc
All our hopes now lie with two little Hobbits...... somewhere in the wildernessWszystkie nasze nadzieje leżą w rękach małych Hobbitów...... gdzieś tam, na pustkowiu
Now you must keep the book of the Hobbits up to dateTeraz musisz trzymać książkę Hobbits nowoczesny
We are Hobbits of the ShireJesteśmy Hobbitami z Shire
My dearest Hobbit, friend of friends...... " after that, " if the Ring goes into the fire, and we are at hand?Mój ukochany hobbicie, największy przyjacielu, zastanawiasz się, co będzie " potem ", gdy wrzucimy Pierścień do ognia?
And he has heard of Hobbits at last, and of the ShireI dowiedział się w końcu o hobbitach i o Shire
" Hobbits all of the Shire are we "" Jesteśmy hobbitami z Shire "
Comparison of translation techniques used in the Polish and French versions of "The Hobbit" by J. R. R. TolkienPorównanie technik tłumaczeniowych zastosowanych przy przekładach „Hobbita” J. R. R. Tolkiena na polski i francuski
A Comparative Analysis of Polish Translations of J. R. R. Tolkien’s The Hobbit Or There and Back AgainAnaliza porównawcza polskich przekładów powieści J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem
But the fat Hobbit, he knowsAle co z grubym Hobbitem, on się domyśla
" Of the Hobbit and his ring" Hobbit i jego pierścionka
Why, no lord at all, but the littlest of fellows...... Frodo the Hobbit...... and his faithful squire, SamwiseDlaczego, żaden lord w ogóle, ale littlest fellows...... Frodo Hobbit...... i jego wierny dziedzic, Samwise
The world of Hobbits in Russian – analysis of selected proper names coined by V. S. Muravyov and A. A. Kistyakovsky in their russian translation of „The Lord of the Rings” by J.R.R. TolkienŚwiat hobbitów po rosyjsku – analiza wybranych imion własnych rosyjskiego przekładu powieści J.R.R. Tolkiena „Władca pierścieni” autorstwa W. S. Murawiowa i A. A. Kistiakowskiego
All of us, Frodo and Samwise...... their Hobbit companions, Merry and Pippin...... Elrond the Elf- Lord, and I, Gandalf...... wished Bilbo only the bestWszyscy my, Frodo i Samwise...... ich Hobbit towarzysze, Weseli i Reneta...... EIrond Elf lord i l, Gandalf...... zażyczony Bilbo tylko najlepszy
For of us all, Hobbits are the closest to Man...... the most humanNas wszyscy, Hobbits jest Do człowieka najbardziej zamknięty...... najwięcej człowieka
For the time will soon come...... when Hobbits will shape the fortunes of allWkrótce miały nadejść czasy,Kiedy Hobbici wpłyną na losy wszystkich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3258353 zdań frazy The Hobbit.Znalezione w 866,066 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.