Tłumaczenia na język polski:

  • Sprawiedliwy wśród Narodów Świata   
     
    izraelskie odznaczenie cywilne;

Picture dictionary

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Righteous Among the NationsSprawiedliwy wśród Narodów Świata

Przykładowe zdania z "Righteous among the Nations", pamięć tłumaczeniowa

add example
This section says something like " Only the righteous may pass. "Ta część mówi coś jakby..." Tylko prawi mogą przejść. "
What' s the point of all your valiant attempts at rehabilitation... if, when I finally succumb, when at long last I pledge myself to righteous conduct, you regard me with nothing but suspicion?Jaki jest cel wszystkich twoich odważnych prób rehabilitacji... jeżeli w końcu ulegnę, kiedy wreszcie zobowiążę się do dobrego zachowania, nie spojrzysz na mnie z podejrzliwością?
Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LETLashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis
What is the point of this resolution's self-righteous railing against a practice that is at the heart of a project it supports?Jaki sens ma wyrażony w tej rezolucji nacechowany zadufaniem sprzeciw wobec praktyki, która jest sednem popieranego w niej projektu?
So the killer thinks he' s righteous, a just man?Więc morderca myśli że jest tym " sprawiedliwym "?
Even in his confessions a Russian is self-righteous – he pours out his revelations, but he doesn’t excuse himself, he needs no excuse. All this had to form the background of one’s decision. I gave my instructions to Corporal Starling.[...] O tym wszystkim trzeba było pamiętać podejmując decyzję. Wydałem dokładne polecenia kapralowi Starlingowi.
Evil will slay the wicked and the foes of the righteous will be condemnedZło niszczy słabych
For the sake of humanity, for the sake of our righteous goalDla dobra ludzkości, dla dobra naszych celów
The judge said the bust wasn' t Righteous and let him walkSąd orzekł, że podczas zatrzymania doszło do pewnych uchybień i go wypuścił
Righteous Father... the world does not know you, but I know you... and these know that you sent meOjcze sprawiedliwy...Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem... i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał
" The righteous shall walk a thorny path. "" Prawy powinien chodzić ciernistą ścieżką "
" The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men" Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnychI tyranię złych ludzi
He was the most righteous guy I ever knewBył najszlachetniejszym kolesiem, jakiego kiedykolwiek znałem
The righteous Starfleet captain finally released youWięc, ów prawy kapitan Gwiezdnej Floty wreszcie cię uwolnił?
The American people, in their righteous might, will win through to absolute victoryAmerykanie ze swoimi światłymi umysłami... doprowadzą do całkowitego zwycięstwa
The image of righteous citizen at the beginning of the 19th century in the light of funeral speeches and eulogies (1802-1816).Wizerunek dobrego obywatela w początkach XIX wieku w świetle mów pogrzebowych i mów pochwalnych (1802-1816)
Protagonist of story „Cher-Amour” by Nikolay Leskhov in the context of other literary pieces regarding the issue of „the righteous man”Bohater opowiadania Nikołaja Leskowa „Cher-Amour” w kontekście wypowiedzi na temat „męża sprawiedliwego
Rome and the righteous heavens be my judge how I have loved and honored SaturnineTyś z innymi mnie shańbił.Niech Rzym i niebo świadkami mi będą, jak oddany jestem memu cesarzowi
Well, that' s what this movie was about: good conquering evil, the righteous prospering, the wicked sufferingNie muszę.O tym właśnie jest ten film
Please let them know, Maestro...let them know I was nervous... that unlike the powerful, I was not so arrogant... as to be sure that my actions were righteousNiech się dowiedzą Maestro... niech wiedzą, że się denerwowałem... że nie byłem tak mocny
The day we rob something that is worth giving up our lives forThat is the day we turn in to righteous banditsDzień... w którym zrabujemy coś wartościowego... będzie dniem, który zmieni nas w uczciwych i wolnych ludzi
Biography "the Righteous" - Julian Grobelny "Trojan" (1893 - 1944)Biografia "sprawiedliwego" - Julian Grobelny "Trojan" (1893-1944)
But Godless governments have fallen, and the armies of man have perished by his hand...Pattycake, pattycake...... for this pandemic is the flail of God and the world his threshing floor, and, implacably, he will thresh out his harvest until the wheat is separated from the chaff, the righteous from the sinner. And make no mistake about it, there shall be far more chaff than wheatLecz oto bezbożne rządy upadły,/ a masy ludzkie padły z Jego ręki,/ gdyż epidemia ta jest niczym cep/ w boskich rękach, a świat miejscem jego żniw./ I nie zakończy On/ swych zaciekłych żniw,/ dopóki plewy nie zostają oddzielone/ od pszenicy, a prawi ludzie od grzeszników./ I bądźcie pewni,/ że więcej pozostanie tych drugich./ Nieliczni wybrani
The mealy-mouthed talk by the European Union is out of keeping with the righteous global call for a viable and independent Palestinian state on the 1967 territories with its capital in East Jerusalem.Obłudna mowa Unii Europejskiej jest daleka od słusznego globalnego nawoływania do utworzenia samowystarczalnego i niepodległego państwa palestyńskiego na terytoriach w granicach z 1967 roku, ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3275023 zdań frazy Righteous among the Nations.Znalezione w 499,048 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.