Tłumaczenia na język polski:

 • Pałac Prezydencki   
   
  Presidential Palace, Warsaw
   
  Presidential Palace, Warsaw
 • Pałac Prezydencki w Wilnie   
   
  Presidential Palace, Vilnius
   
  Presidential Palace, Vilnius

Pozostałe znaczenia:

 
Presidential Palace, Helsinki
 
Presidential Palace, Hanoi
 
Presidential Palace (Nanjing)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Historical Presidential Palace
Pałac Prezydencki w Kownie

Przykładowe zdania z "Presidential Palace", pamięć tłumaczeniowa

add example
en On 17 March 2009, the day following capture of the Presidential Palace by the army, Andry Rajoelina declared himself head of state.
pl 17 marca 2009 r., w dzień po zdobyciu przez wojsko pałacu prezydenckiego, Andry Rajoelina ogłosił się nową głową państwa.
en Manipulating the media. Creating media conflict in the front of Presidential Palace.
pl Manipulacja w mediach. Medialne kreowanie konfliktu prze Pałacem Prazydenckim.
en We have heard some fine words about combating corruption, but nothing has been done about the corruption in and around the presidential palace.
pl Słyszeliśmy piękne słowa na temat walki z korupcją, ale nic nie zrobiono w kwestii korupcji związanej z pałacem prezydenckim.
en Analysis of constancy and functioning of social group on example of internet group emerged in reaction to putting off the cross before Presidential Palace
pl Analiza trwałości i funkcjonowania grupy społecznej na przykładzie grupy internetowej powstałej w reakcji na postawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim
en Social mourning. Analyzing the group behavior in front of the Presidential Palace in Warsaw Poland, after the “Smolensk” Plane Crash, on the days from 10th to 19th of April 2010.
pl Społeczne przeżywanie żałoby. Próba analizy zbiorowych zachowań po katastrofie smoleńskiej pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w dniach 10-19 kwietnia 2010 r.
en The main official buildings, the Presidential Palace, the Parliament, Ministries of Treasury, Justice, Planning, Health and Interior are completely destroyed.
pl Najważniejsze budynki instytucji państwowych, pałac prezydencki, parlament, ministerstwa skarbu, sprawiedliwości, planowania, zdrowia i spraw wewnętrznych zostały całkowicie zniszczone.
en Wanted it for the presidential palace.- Let' s go
pl Poszukiwał go do pałacu prezydenckiego
en The military coup d'état of March 2009, however, saw the former mayor of the capital city install himself in the presidential palace, which had already been occupied by the army that supported him.
pl Wojskowy zamach stanu w marcu 2009 roku doprowadził jednakże do tego, że były burmistrz stolicy zamieszkał w pałacu prezydenckim, który został wcześniej zajęty przez popierającą go armię.
en Later in the evening we' re all invited to the Presidential Palace to bring in the New Year
pl Wieczorem prezydent zaprasza nas na przywitanie Nowego Roku
en Media image of crisis management and the strength of the media and the public opinion (in case of conflict of the Smolensk cross in front of the Presidential Palace in 2010)
pl Medialny wizerunek zarządzania sytuacjami kryzysowymi a siła mediów i opinii publicznej (na przykładzie konfliktu o krzyż smoleński pod Pałacem Prezydenckim w 2010 roku)
en The party from the Palace are waiting in admin
pl Oczekujemy, że będziesz główną stroną
en Arthur Cody Jarrett, on your own admission... you have been convicted of the robbery of the Palace Hotel on October
pl Arthur Cody Jarrett, jest pan oskarżony... o napad na Hotel Palace, w nocy ‧ października
en I' ve made alterations to Wolsey' s old palace at York Place
pl Poczyniłem zmiany w starym pałacu Wolseya w York Place
en I went to the ice palace, and i know who my mother is
pl Wyruszyłam na północ, dotarłam do lodowego pałacu i wiem, kim jest moja matka
en Depicted on this coin is a portrait drawn by Raphaël of Dante Alighieri, housed in the Pope Julius ‧ ing of the Vatican City Palace
pl Moneta przedstawia portret Dantego pędzla Rafaela, znajdujący się w Pałacu Watykańskim, w skrzydle papieża Juliusza II
en Tina says they' il kick you out of the party for the Palace mural
pl Tina cię wykopie ze swoich przyjęć za obrazy w Pałacu.Nie będzie musiała
en At the end of six months, you shall be taken to Buckingham Palace...... in a carriage, beautifully dressed
pl Po tych sześciu miesiacach pojedziesz do palacu Buckingham... powozem, pieknie wystrojona
en Revalorization of Sapieha palace and garden in Kodeń as the element of touristic activation of the municipality
pl Rewaloryzacja pałacu i ogrodu Sapiehów w Kodniu jako element aktywizacji turystycznej gminy
en Don Calogero, the intruder at Cefalù Palace married to Fifidda, my father' s sister
pl To Don Calogero.Intruz w kamienicy Cefalu, mąż cioci Fifiddy, siostry mojego ojca
en Big dance palaces full of music and lights
pl Wielkie pałace pełne muzyki i światła
en Diana' s coffin, now on the move the short distance from St. James' s Palace, to her home at Kensington Palace before her burial tomorrow
pl Trumna Diany jest teraz przewożona./ Krótki dystans z pałacu St
en The Grand-Ducal Palace
pl pałac Wielkiego Księcia
en its most certainly in the heavenly palace
pl Z pewnością znajduje się w Niebiańskim Pałacu
en I should build that palace
pl Ja powinienem budować ten pałac
en palace of culture and science in warsaw. monument of early polish republic of poeple as a social-ideological exponent
pl pałac kultury i nauki w warszawie. pomnik socjalizmu wczesnej polskiej rzyczypospolitej ludowej jako wykładnia społeczno-ideologiczna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1824 zdań frazy Presidential Palace.Znalezione w 2,076 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.