Tłumaczenia na język polski:

  • Miłowe   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Vadim Milov
Wadim Miłow

Przykładowe zdania z "Milove", pamięć tłumaczeniowa

add example
en For example, the Kremlin has prevented a number of political parties from registering for the State Duma elections on procedural grounds, and the list is likely to be extended to include the People's Freedom Party led by Mikhail Kasyanov, Vladimir Milov, Boris Nemtsov and Vladimir Ryzhkov.
pl Dla przykładu Kreml uniemożliwił wielu partiom politycznym rejestrację do udziału w wyborach do Dumy Państwowej z przyczyn proceduralnych i ich lista może powiększyć się o Partię Wolności Narodowej pod przywództwem Michaiła Kasjanowa, Władimira Miłowa, Borysa Niemcowa i Władimira Ryżkowa.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1 zdań frazy Milove.Znalezione w 0,466 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.