wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • format zarządzany   
     
    A file system used to create CDs and DVDs. Discs created using the Mastered format are more likely to be compatible with older computers, but an additional step is required to burn the collection of files to the disc.

Lemmas

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (58)

aggR-PCR: + (positie) (master regulatory gene of Vir-plasmid genes)
aggR-PCR: + (dodatni) (nadrzędny gen regulujący geny plazmidowe vir)
ATP Masters Series
ATP Masters Series
ballet master
baletmistrz
be master of
władać
bee-master
; pszczelarz
Canada Masters
Rogers Cup
Candidate Master
Kandydat na mistrza FIDE
Cincinnati Masters
Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open
Damon Knight Memorial Grand Master Award
Damon Knight Memorial Grand Master Award
dance master
tancmistrz
dancing-master
tancmistrz
Design Master
Wzorzec projektowania
Dungeon Master
Dungeon Master
Grand Masters of the Teutonic Knights
Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego
Hamburg Masters
Masters Series Hamburg
I Shall Exterminate Everything Around Me That Restricts Me from Being the Master
I Shall Exterminate Everything Around Me That Restricts Me from Being the Master
Initial master
wzorzec początkowy
intercompany master plan
międzyfirmowy plan główny
Irish Masters
Irish Masters
Kong the Master
Konfucjusz
M-Tel Masters
M-Tel Masters
Madrid Masters
Mutua Madrilena Masters Madrid
master
pryncypał; poznać; magister; pani; kapitanat; gospodarz; kopia-matka; nauczyciel; ; szef; nauczycielka; pracodawca; kapitan statku (w kontekście żeglugi); zawładnąć; opanować; linijka; wielki; mistrzowski; wybijać; panować; majster; master; wzorzec; okiełznać; kapitan; wyższy; kierownik; władca; przełożony; główny; pokonać; panicz; nabierać; pan; państwo; nadrzędny; właściciel; mistrz
Master and Commander: The Far Side of the World
Pan i władca: Na krańcu świata
Master Corporal
; plutonowy
Master Data Manager
Master Data Manager
Master of Puppets
Master of Puppets
Master of the Horse
koniuszy; Magister equitum; koniuszy wielki
Master of the Rings
Master of the Rings
Master of the Royal Hunt
łowczy nadworny
Master Paul of Levoča
Mistrz Paweł z Lewoczy
Masters At Work
Masters At Work
Masters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter II
Masters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter III
Masters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter IV
Masters of Chant Chapter VI
Masters of Chant Chapter VI
Masters of Rock: Ramones
Masters of Rock: Ramones
Masters of the Universe
Masters of the Universe
Miami Masters
Miami Masters
Pairwise Master Key
klucz główny parowania
Paris Masters
BNP Paribas Masters
Renault Master
Renault Master
Sega Master System
Sega Master System
Shanghai Masters
Shanghai Masters
Supercopa Masters
Copa Master de Supercopa
Tennis Masters Cup
Tennis Masters Cup
The Master and Margarita
Mistrz i Małgorzata

Przykładowe zdania z "Mastered", pamięć tłumaczeniowa

add example
en For the initial phase a homologous vaccine is obtained from the master seed strain CK/Pak/‧-H‧N‧ and for the following period starting from early ‧ a heterologous vaccine with the master seed strain A/CK/Italy/AG-‧-H‧N‧ shall be used
pl W fazie początkowej szczepionka homologiczna otrzymywana jest ze szczepu macierzystego CK/Pak/‧-H‧N‧, a w następnym okresie, rozpoczynającym się na początku ‧ r., stosowana będzie szczepionka heterologiczna A/CK/Italy/AG-‧-H‧N
en The dreams I had about the Master
pl Sny, które miałam o Mistrzu
en Each acknowledgement shall have a unique authorisation number which the master shall retain until the vessel leaves Community waters
pl Każde potwierdzenie odbioru ma niepowtarzalny numer zezwolenia, który kapitan zachowuje do opuszczenia wód terytorialnych Wspólnoty przez statek
en It' s his master we need to worry about
pl Jego Pana powinniśmy sie obawiać
en This is your so- called master, you vermin
pl Ty samozwańczy ' mistrzu ', to takie plugawe
en Unfortunately, there' s no master code that can override the system
pl Niestety nie ma głównego kodu, którym można by obejść zabezpieczenia
en The information shall be transmitted via the radio stations usually used, preceded by the name, the call sing and external identification of the vessel, and the name of its master
pl Informacje są nadawane za pośrednictwem zazwyczaj używanych stacji radiowych I poprzedzone nazwą, sygnałem rozpoznawczym i oznaką rybacką statku oraz nazwiskiem jego kapitana
en Captains and masters shall permit authorised observers of the FSM to board the authorised vessels operating within the FSM EEZ and shall do everything in their power to ensure the physical safety and welfare of observers during performance of their duties
pl Kapitanowie umożliwiają uprawnionym obserwatorom z FSM wejście na pokład statków uprawnionych do prowadzenia działań na obszarze WSE FSM i zapewniają im fizyczne bezpieczeństwo oraz dbają o ich dobro w trakcie pełnienia obowiązków na pokładzie
en The master motivator
pl Jakikolwiek. mistrz motivator
en how the unit-holders may obtain further information on the master UCITS and the agreement entered into between the feeder UCITS and the master UCITS pursuant to Article
pl wskazówki na temat tego, w jaki sposób posiadacze jednostek mogą otrzymać bliższe informacje dotyczące UCITS podstawowego oraz umowy zawartej między UCITS powiązanym i UCITS podstawowym zgodnie z art. ‧ ust
en The master of a Community fishing vessel, or his representative, who wishes on any occasion to land ‧ kg or more of hake in any Member State shall inform, at least four hours in advance of landing, the competent authorities of that Member State of
pl Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel, zamierzający w jakimkolwiek przypadku dokonać wyładunku ‧ kg lub więcej morszczuka w którymkolwiek z Państw Członkowskich, na co najmniej na cztery godziny przed wyładunkiem informuje właściwe organy tego Państwa Członkowskiego o
en Information or evidence that the master or crew is not familiar with essential shipboard operations relating to the safety of ships or the prevention of pollution, or that such operations have not been carried out
pl Informacja o tym lub dowód na to, że kapitan lub załoga nie są zaznajomieni z podstawowymi czynnościami na statku, dotyczącymi bezpieczeństwa statku lub zapobiegania zanieczyszczeniu, lub że takie czynności nie zostały podjęte
en Why, all of Paris is a school, Master Adams
pl Cały Paryż jest szkołą, paniczu Adams
en We are not your masters
pl Nie jesteśmy waszymi panami
en Are you testing me, master?
pl Sprawdzasz mnie, mistrzu?
en the ‧ International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency- cross-border, New York law version) shall be used for operations with counterparties organised or incorporated under US federal or state laws; and
pl umowa ramowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Spawowych ISDA w wersji z ‧ r. (wielowalutowa – transgraniczna, wariant podlegający prawu stanu Nowy Jork) (‧ International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency – crossborder, New York law version)) stosowana jest w odniesieniu do operacji ze stronami, które zostały utworzone na podstawie prawa federalnego lub stanowego Stanów Zjednoczonych Ameryki; oraz
en A master of a Community fishing vessel shall not engage in transhipment or joint fishing operations with non-Contracting Party vessels
pl Kapitan wspólnotowego statku rybackiego nie zajmuje się przeładunkiem i wspólnymi czynnościami połowowymi wraz ze statkami krajów niebędących Umawiającymi się Stronami
en Watch your back, Fish, ' cause Squirrel Master ain' t gonna be there for you all the time
pl Uważaj rybko, Wiewióra wyjdzie kiedyś na wolność
en It' s for my Master
pl Jedzenie?To dla mojego pana
en A Member State may exempt masters of vessels flying its flag from the obligations referred to in Article ‧, paragraph ‧, when they carry out fishing trips of ‧ hours or less within the waters under its sovereignty or jurisdiction on condition that they do not land their catch outside the territory of the flag Member State
pl Państwo członkowskie może zwolnić kapitanów statków pływających pod ich banderą z obowiązków określonych w art. ‧ ust. ‧ w przypadku gdy odbywają oni ‧-godzinne lub krótsze rejsy połowowe na wodach podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji, pod warunkiem że nie dokonują oni wyładunku połowu poza terytorium państwa członkowskiego bandery
en You are Master Tang
pl Jesteś Mistrz Tang
en < Why don’t you tell master? > the servant asked her when she came in during these crises. < It is the nerves, > said Emma. < Do not speak to him of it; it would worry him. >
pl - Dlaczego nie poradzić się pana doktora? - pytała służąca, znajdując ją w takim stanie. - To nerwy - odpowiadała Emma - nic mu nie mów, tylko by się zmartwił.
en It' s Master Wong!
pl To mistrz Wong!
en Master William... tradition dictates that a clean, unbreakable line... be drawn between a family and their butler
pl Paniczu Williamie... tradycja nakazuje, by istniała czysta i niezłamana granica... między rodziną, a ich lokajem
en improve the provision of professional training in the artistic sector by recognising higher arts education at all three levels as outlined by the Bologna Declaration process (Bachelor, Master, Doctorate), thereby improving the mobility of artists within the EU
pl poprawy przepisów dotyczących kształcenia zawodowego twórców zawodowych w sektorze artystycznym dzięki uznaniu wyższego wykształcenia artystycznego na wszystkich trzech poziomach określonych w procesie bolońskim (licencjat, magisterium, doktorat), co zwiększy mobilność artystów w UE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5412 zdań frazy Mastered.Znalezione w 2,528 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.