Tłumaczenia na język polski:

  • Love Is   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

I Want to Know What Love Is
I Want to Know What Love Is
love is blind
; miłość jest ślepa
Love Is Blindness
Love Is Blindness
This Is Not Real Love
This Is Not Real Love

Przykładowe zdania z "Love Is", pamięć tłumaczeniowa

add example
en For love of you,Is hall conquer that fear and bring you this letter
pl Miłość zwycięża mój strach i dlatego piszę ten list
en Love is, I think...wasted on the young
pl Szkoda miłości dla młodych ludzi
en Listen, my love... power is not so bad
pl Posłuchaj, kochanie... władza nie jest taka zła
en Your love for me is stronger than the power of any god
pl Twoja miłość do mnie jest silniejsza niż moc jakiegoś boga
en Marley./ Debby, welcome to our home./ Marley is a spirited dog/ who loves interaction./ We' ve never left him before,/ but we are sure he' il behave.../ just as he does when we' re at home
pl Marley.Marley./ Debby, witaj w naszym domu./ Marley jest energicznym psem,/ który uwielbia współdziałanie./ Nigdy wcześniej go nie zostawiliśmy,/ ale jesteśmy pewni, że będzie grzeczny.../ tak samo, gdy my jesteśmy w domu
en That is correct.- Rocky, do you love me?
pl Rocky, kochasz mnie?
en While the others experience this in a general way...... your experience is far more specific...... vis- a- vis love
pl Podczas gdy inni doświadczali tego w ogólny sposób...... twoje doznanie jest dużo bardziej specyficzne...... vis- a- vis miłości
en My love for Marge is blind
pl Moja miłość do Marge jest ślepa
en He left us for some other woman...... but I guess thas the way it is, and love doesn' t always work
pl Zostawił nas dla jakieś innej kobiety... ale myślę, że właśnie tak to już jest... miłość nas zawsze zaskakuje
en Love is the theme!
pl Miłość nim jest!
en You know what made you such a... great dog- is you loved us every day, no matter what
pl Wiesz, to co czyniło cię tak świetnym psem... było to, że kochałeś nas każdego dnia, bez względu na wszystko
en The love is... the love is gone.It' s all gone
pl Cała miłość zniknęła
en And who is this lovely creature?
pl A cķŋ to za rozkoszna istota?
en They say summer love is fleeting
pl Mówią, że wakacyjna miłość przemija
en Because the girl I love is no more
pl Ponieważ dziewczyny, którą kocham, już nie ma
en With respect to the reference to President Napolitano, who is a former, much-loved colleague, there is a precedent which allows us to include the names of people, of politicians, in our texts.
pl W kwestii odniesienia do prezydenta Napolitano, byłego i tak lubianego kolegi, istnieje precedens, który umożliwia nam umieszczanie w naszych tekstach nazwisk osób, polityków.
en I would love to, but my idea of neutrality is not being a sitting duck
pl Dla mnie jednak neutralność nie polega na tym, by stać jak cel na strzelnicy i dać się ostrzeliwać obu stronom
en I love you, Margaret, but this is my life
pl Kocham cię Margaret, ale to moje życie
en And without it, without love, without anger, without sorrow, breath is just a clock ticking
pl Bez niego, bez miłości,... bez gniewu, bez smutku,... jest się jak maszyna
en Is this the first time you made love to a tour guide?
pl Jest tym pierwszym razem zrobiłeś miłość, by przewodnika tournee?
en A cop...... who, as is customary with cops, fell in love with a pretty housemaid on his beat
pl Policjant...... który, jako jest przyjęte wśród policjantów, zakochał się w ładnej służącej w swoim rewiże
en " Love is always patient and kind
pl " Miłość jest zawsze czuła i cierpliwa
en Is this love?
pl Czy to jest miłość?
en But I do love you...... and you know...... there is something very important...... that we need to do as soon as possible
pl Ale ja cię naprawdę kocham... i wiesz... musimy jak najszybciej... zrobić coś bardzo ważnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 831836 zdań frazy Love Is.Znalezione w 122,309 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.