Tłumaczenia na język polski:

  • Love Is   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

I Want to Know What Love Is
I Want to Know What Love Is
love is blind
; miłość jest ślepa
Love Is Blindness
Love Is Blindness
Love Is War
Love is War
This Is Love
This Is Love
This Is Not Real Love
This Is Not Real Love
Where Is the Love?
Where Is the Love?

Przykładowe zdania z "Love Is", pamięć tłumaczeniowa

add example
en That is a lovely spaceship there
pl Śliczny statek kosmiczny
en That is the love I feel
pl Taką miłość odczuwam
en Through the law on adopting children in an international context, it is possible to avoid a situation where many children are forced to live in children's homes, where, despite the enormous care they receive, they never feel the real love of a mother or a father's caress.
pl Dzięki prawu do adopcji dzieci w kontekście międzynarodowym możliwe jest unikanie zmuszania dzieci do życia w domach dziecka, gdzie, mimo ogromnej opieki, jaką tam uzyskują, nigdy nie odczują prawdziwej miłości matki ani czułości ojca.
en All you have to do is choose to love her the best way that you know how
pl Musisz tylko wybrać jak kochać ją najlepiej jak umiesz
en < Ah, little prince, dear little prince! I love to hear that laughter! > < That is my present. Just that. It will be as it was when we drank the water... > < What are you trying to say? >
pl – Mały przyjacielu! Mały przyjacielu, twój śmiech sprawia mi tyle radości! – To właśnie będzie mój prezent... W zamian za wodę... – Nie rozumiem...
en You don' t know what love is
pl Nie wiesz, czym jest miłość
en You may think it' s love, it is not!
pl Możesz myśleć, że to miłośc ale to nie jest miłośc!
en I also think it is very important that we encourage the partial decommissioning proposed in the text because this will allow fishermen who really would love to continue fishing, who have the skills and the expertise of generations, to continue, albeit in a smaller way, while we get over the present economic crisis facing them.
pl Myślę, że jest równie ważne to, że zachęcamy do częściowego wycofania floty z eksploatacji, tak jak to zostało zaproponowane w dokumencie, ponieważ pozwoli to rybakom, którzy z wielką chęcią kontynuowaliby połowy i którzy posiadają umiejętności oraz wiedzę wielu pokoleń, kontynuować pracę, chociaż w mniejszym zakresie, w czasie, gdy my będziemy zajmować się kryzysem gospodarczym, który ich dotyka.
en What is happening in your love life?
pl A co u ciebie, Ish?
en Love is never a sin, only the lack of it
pl Miłość nie jest grzechem, tylko jej brak
en I want to end it with the truth... and the truth is that I am madly in love with you
pl A prawda jest taka, że szalenie cię kocham
en Now that I' ve found out how nice and lovely she is, is that wrong, too?
pl A teraz jak przekonałem się jak miła i urocza jest, to też źle?
en Your other option is to treat Kayleigh like... say like a loving father treats his daughter
pl Drugą opcją jest traktowanie Kayleigh, tak, jak kochający ojciec traktuje swoją córkę
en It is an utterly disgraceful act to prey on people's fears and their sense of responsibility towards their families and loved ones, solely on the basis of abject greed for profits.
pl Żerowanie na ludzkim strachu i poczuciu odpowiedzialności za nasze rodziny i bliskich, wyłącznie na podstawie nikczemnej chciwości, jest kompletnie haniebne.
en Is it love at first sight?
pl Miłość od pierwszego wejrzenia?
en Love is the theme!
pl Miłość nim jest!
en Falling in love is one thing; getting married is another.
pl Miłość i małżeństwo to dwie różne rzeczy.
en He is the only man I ever did or could love, and I know you will convince him of it.I most certainly shan ' t!
pl On jest jedynym mężczyzną mojego życia i wiem, że zdołasz go o tym przekonać
en The above mentioned informer is a hard working, diligent citizen,loving His Majesty and the throne and
pl Wspomniany donosiciel to przykładny obywatel, kochający Jego Wysokość Cesarza
en All that love is going to snap that puppy
pl Syndrom " z koszyczka do grobu "
en Dead, if you will, but not to be his wife that is another' s lawful promised love
pl Martwą, jeśli chcesz, lecz nigdy jako żonę, bo jest innemu przyrzeczona
en Love is an emotion you feel or don' t feel according to your circumstances
pl Miłość jest uczuciem, którego doznajesz w zależności od świata materialnego
en Any religion without love and compassion is false
pl Religia jest fałszywa bez miłości i współczucia!
en There is nothing I would love more
pl Niczego nie pragnął bym bardziej
en He is sad and wants you love back into his life
pl Ty nic o nim nie wiesz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 831836 zdań frazy Love Is.Znalezione w 104,077 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.