Tłumaczenia na język polski:

  • Love Is   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

I Want to Know What Love IsI Want to Know What Love Is
love is blind; miłość jest ślepa
Love Is BlindnessLove Is Blindness
This Is Not Real LoveThis Is Not Real Love

Przykładowe zdania z "Love Is", pamięć tłumaczeniowa

add example
Look, Dr. P is our teacher, and we love himDr P to nasz nauczyciel, a my go kochamy
This is what I love about early springTo jest to co kocham wiosną
It' s so bizarre because if you didn' t know what' s going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whalesTo bardzo dziwne, bo gdy nie wiesz, co się tutaj dzieje, pomyślałbyś, że tutaj kochają delfiny i wieloryby
Friendship is constant in all other things...... save in the office and affairs of lovePrzyjaźń dotrzyma w wszystkich sprawach ludzkich prócz jednej tylko- prócz sprawy miłości
But I must say to you, in all honesty...... as God is my witness, as I am an honest man...... that I have been advised that this suit is prompted solely...... by the king' s vain affection...... and undue love for this woman, Anne BoleynAle muszę wam rzec, z całą szczerością, Bóg mym świadkiem, jako, żem uczciwy człowiek, doradzono mi, że ta sprawa jest wyłącznie przez próżne uczucie króla i przez miłość do niewiasty, Anny Boleyn
" True love is to be two, and yet one" Prawdziwa miłość to dwoje tworzący jedno
The path of love is strewn with cheatsŚcieżki miłości są usłane cierniami
Jim, I think I love you.- That is so weirdJim, chyba cię kocham
Adoption is a value, a genuine display of love which opens the door to a new family for a child who unfortunately can no longer count on the affection of his or her own dear ones.Adopcja to wartość, prawdziwa demonstracja miłości, która otwiera drzwi do nowej rodziny dziecku, które niestety nie może już liczyć na uczucie swoich bliskich.
Do the criteria for amor ever really change or are you just worried that my love for Audra is like a red, red rose?I jest z ‧.Albo miłosne kryteria zmieniły się przez ten czas, albo obawiasz się, że moja miłość do Audry jest niczym kwiat czerwonej róży?
Our love is being nipped in the budZniszczyli naszą miłość
Just like his love for her.Well, love is a bit too strongPodobnie jak o miłości do niej. Dobrze, miłość jest trochę zbyt silna
I want to state quite clearly that I love the language of Shakespeare, but I do think it is a pity if our young people converse in but one language.Chcę wyraźnie zaznaczyć, że kocham język Szekspira, ale żałuję, że młodzi ludzie rozmawiają ze sobą tylko w tym jednym języku.
They' re not kidding when they say that raising a child is the toughest job you' il ever loveWychowanie dziecka to najtrudniejsza praca jaką pokochasz
Yeah, they say that honesty is the most important element in loveTak, szczere mówienie jest najważniejszą rzeczą w miłości
lf someone tries to change you, then it is not love, but a compromiseJeżeli ktoś próbuje cię zmienić, to nie jest miłość, tylko kompromis
" Lucy Diamond...... is at once a narcissistic sociopath and a victimized girl- child...... eternally searching for the love of her father" Lucy Diamond jest jednocześnie narcystyczną socjopatką i pokrzywdzonym dzieckiem wiecznie szukającym miłości ojca
Love is all around No need to waste it" Na zawsze. "- " Oto moja piosenka miłosna. "
What is this thing called love?Czym jest ta rzecz zwana miłością?
You don' t know what love isNie wiesz czym jest miłość
Like Peking duck is different from Russian caviar, but I love ' em bothKaczka po pekińsku różni się- Od kawioru, ale też ją lubię
I would love to think that youth mobility within Europe is the answer, but most of the countries in Europe, barring the three you mentioned, have unemployment problems.Bardzo chciałbym wierzyć, że mobilność młodzieży w Europie jest rozwiązaniem, ale większość państw w Europie oprócz trzech, które pan wymienił, ma problemy z bezrobociem.
But the problem is, to quote the Beatles: 'Money can't buy you love'.Problem jednak leży w tym, że - jak śpiewali Beatlesi - "nie można kupić miłości za pieniądze”.
Mother's love to her children is sense of life and engine make activites"Miłość matki do dzieci jest sensem jej życia i motorem do podjęcia działań"
Enid) He is the son of a barbarian... but I love him as if he were Edwin' s childJest synem barbarzyńcy, ale kocham go tak, jakby był dzieckiem Edwina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 831836 zdań frazy Love Is.Znalezione w 341,737 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.