Tłumaczenia na język polski:

  • Love Is   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

I Want to Know What Love IsI Want to Know What Love Is
love is blind; miłość jest ślepa
Love Is BlindnessLove Is Blindness
This Is Not Real LoveThis Is Not Real Love

Przykładowe zdania z "Love Is", pamięć tłumaczeniowa

add example
For love of you,Is hall conquer that fear and bring you this letterMiłość zwycięża mój strach i dlatego piszę ten list
Love is, I think...wasted on the youngSzkoda miłości dla młodych ludzi
Listen, my love... power is not so badPosłuchaj, kochanie... władza nie jest taka zła
Your love for me is stronger than the power of any godTwoja miłość do mnie jest silniejsza niż moc jakiegoś boga
Marley./ Debby, welcome to our home./ Marley is a spirited dog/ who loves interaction./ We' ve never left him before,/ but we are sure he' il behave.../ just as he does when we' re at homeMarley.Marley./ Debby, witaj w naszym domu./ Marley jest energicznym psem,/ który uwielbia współdziałanie./ Nigdy wcześniej go nie zostawiliśmy,/ ale jesteśmy pewni, że będzie grzeczny.../ tak samo, gdy my jesteśmy w domu
That is correct.- Rocky, do you love me?Rocky, kochasz mnie?
While the others experience this in a general way...... your experience is far more specific...... vis- a- vis lovePodczas gdy inni doświadczali tego w ogólny sposób...... twoje doznanie jest dużo bardziej specyficzne...... vis- a- vis miłości
My love for Marge is blindMoja miłość do Marge jest ślepa
He left us for some other woman...... but I guess thas the way it is, and love doesn' t always workZostawił nas dla jakieś innej kobiety... ale myślę, że właśnie tak to już jest... miłość nas zawsze zaskakuje
Love is the theme!Miłość nim jest!
You know what made you such a... great dog- is you loved us every day, no matter whatWiesz, to co czyniło cię tak świetnym psem... było to, że kochałeś nas każdego dnia, bez względu na wszystko
The love is... the love is gone.It' s all goneCała miłość zniknęła
And who is this lovely creature?A cķŋ to za rozkoszna istota?
They say summer love is fleetingMówią, że wakacyjna miłość przemija
Because the girl I love is no morePonieważ dziewczyny, którą kocham, już nie ma
With respect to the reference to President Napolitano, who is a former, much-loved colleague, there is a precedent which allows us to include the names of people, of politicians, in our texts.W kwestii odniesienia do prezydenta Napolitano, byłego i tak lubianego kolegi, istnieje precedens, który umożliwia nam umieszczanie w naszych tekstach nazwisk osób, polityków.
I would love to, but my idea of neutrality is not being a sitting duckDla mnie jednak neutralność nie polega na tym, by stać jak cel na strzelnicy i dać się ostrzeliwać obu stronom
I love you, Margaret, but this is my lifeKocham cię Margaret, ale to moje życie
And without it, without love, without anger, without sorrow, breath is just a clock tickingBez niego, bez miłości,... bez gniewu, bez smutku,... jest się jak maszyna
Is this the first time you made love to a tour guide?Jest tym pierwszym razem zrobiłeś miłość, by przewodnika tournee?
A cop...... who, as is customary with cops, fell in love with a pretty housemaid on his beatPolicjant...... który, jako jest przyjęte wśród policjantów, zakochał się w ładnej służącej w swoim rewiże
" Love is always patient and kind" Miłość jest zawsze czuła i cierpliwa
Is this love?Czy to jest miłość?
But I do love you...... and you know...... there is something very important...... that we need to do as soon as possibleAle ja cię naprawdę kocham... i wiesz... musimy jak najszybciej... zrobić coś bardzo ważnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 831836 zdań frazy Love Is.Znalezione w 127,628 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.