Tłumaczenia na język polski:

 
zdrobn. zdrobniale od imienia żeńskiego Jessica
 
A male given name, an American variant of Jesse.
 
A pet form of Janet and Jessica, also used as a formal female given name.
 
(slang) ( with or without capital ) A cowardly person, especially a man; an effeminate man.

Przykładowe zdania z "Jessie", pamięć tłumaczeniowa

add example
She turns to Jessie, ' Isn' t he good at it? 'Ona odwraca się do Jessie i mówi:Prawda, że jest w tym dobry?
So long, JessieDo widzenia, Jessie
Jessie Duncan?Pani Jessie Duncan?
Why don' t you just tell Jessie that I, you know, smacked you around, okay?Poprostu powiedz Jessiemu, że wiesz.. przłożyłem ci, dobra?
And Jessie' s going back where she belongsA Jessie wraca tam, gdzie jest jej miejsce
Nobody ever calls me Jessie any moreNikt nie nazywa mnie już Jessie
Jessi, this is a lot of moneyJessi, to dużo pieniędzy
See if she' s lying, Steve.- Jessy!Zobacz czy ona nie kłamie, Steve
Jessie' s at home with JennieW domu z Jennie
She was of very decided opinion when it came to matches, but I believe she thought that Jessie should have encouraged himByła przekonana, że będzie z nich para, ale wydaje mi się, że myślała, że Jessie powinna go zachęcić
It' s good, Jessie.- Why do they then departedWięc czemu sierżant odchodzi?
But Jessy or not, I can' t keep it upAle dalej nie dam rady, z jej pomocą lub bez
Take care, JessieTrzymaj się, Jessie
What are you, Sally Jessy Raphael?Co ty, Mariusz Max Kolonko?!
Hello, JessieWitaj, Jessie
Jessie, can you do something about your son?I tu nie chodzi o CalifornięJessie czy mógłbyś coś zrobić ze swoim synem?
So Jessie hits the brakes and he says, " Wow, what a score, it' s even got lights. "Jessie przyhamował i powiedział, " Wow ale trafiliśmy, ma nawet lampki. "
No!Jessie...- No!-... let' s go to bed!Jessie...- Nie!-... chodźmy do łóżka!
Is that Jessie McMullen?Czy to Jessie McMullen?
Jessie accepted the invitation at once.Jessie natychmiast przyjął zaproszenie.
I love you, JessieKocham cię, Jessie
Jessie, get off the bedJessie, złaź z łóżka
My sister Deborah was very fond of JessieMoja siostra Deborah bardzo lubiła Jessie
Jessie and me and Adam did a fancy burglaryJessie, ja i Adam zrobiliśmy ciekawy skok
If the goods are returned...... and me and Jessie...... turn ourselves in, Adam walksJeśli te rzeczy wrócą...... i ja i Jessie...... oddamy się policji, Adam wyjdzie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 113 zdań frazy Jessie.Znalezione w 0,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.