Tłumaczenia na język polski:

  • Święty dym   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

holy smoke
no noǃ

Przykładowe zdania z "Holy Smoke!", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Holy smoke and gunpowder!
pl Tam do kroćset!
en Holy smoke, Eddie, another one?
pl Na boga, Eddie, jeszcze jedna?
en Holy smoke, my friends
pl Boże święty!
en Holy smokes, is that you?As I live and breathe
pl Do diaska, to ty?
en Not until the smoke is white...... will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.For now, the Vatican seat of ultimate power remains vacant
pl Tylko biały dym oznacza,/ że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego./ Na razie, najwyższy urząd władzy/ w Watykanie pozostaje bez obsady
en Holy smoke and gunshot!
pl Tam do kroćset!
en Holy smokes!
pl O matko boska!
en Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father
pl Tylko biały dym oznacza...... że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego
en Calls on the Council to ascertain what exactly happened during the negotiations between the People’s Republic of China and the envoys of His Holiness the Dalai Lama
pl wzywa Radę do sprawdzenia, co dokładnie wydarzyło się w czasie negocjacji między Chińską Republiką Ludową a wysłannikami Jego Świątobliwości Dalajlamy
en The author and printer, A. Torchia, was burned by the Holy Inquisition, along with all his works
pl Jej autora i wydawcę, A.Torchię, spalono na stosie. Jego dzieła też
en The Supreme Sacred Congregation of the Holy Office as a jurisdictional machine supporing the authorieties of the Roman Catholic Church
pl Św. Oficjum jako aparat sądowniczy wspierający władzę Kościoła Katolickiego
en Customs and ceremonies time of lent and Easter in parish Holy Katarzyny Aleksandryjskiej in Grzywnie.
pl Zwyczaje i obrzędy czasu wielkiego postu i Wielkanocy wśród mieszkańców parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie
en whereas eight rounds of dialogue between the envoys of His Holiness the Dalai Lama and representatives of the Chinese Government have produced no breakthrough and no further talks are planned
pl mając na uwadze, że osiem rund dialogu między wysłannikami Jego Świątobliwości Dalajlamy a przedstawicielami rządu chińskiego zakończyło się fiaskiem oraz że nie planuje się dalszych rozmów
en Your Majesty should know that His Holiness Pope Clement...... has escaped Castel St. Angelo
pl Wasza wysokość powinien wiedzieć, że papież Klemens uciekł z Zamku Świętego Anioła
en God, the Holy Spirit, commands you
pl " Bóg, Duch Święty, ci rozkazuje!
en I was a prisoner of the Holy Agony
pl Byłem więźniem Męki Pańskiej
en Some billionaire has got the Holy Grail in his library on Fifth Avenue?
pl Jakiś miliarder ma Graala w swojej bibliotece na ‧.Alei?
en Oh, Jesus Christ, Holy Mary, Mother of God!
pl Jezu Chryste, Święta Mario, Matko Boża!
en love of our Father and the peace of the Holy Spirit be with you
pl Niech łaska i miłość naszego Ojca i pokój Ducha Świętego będą z wami wszystkimi
en This Regulation shall apply without prejudice to the International Treaty (Concordat) between the Holy See and Portugal, signed at the Vatican City on ‧ May
pl Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla Traktatu Międzynarodowego (Konkordatu) między Stolicą Apostolską a Republiką Portugalską, podpisanego w Watykanie ‧ maja ‧ r
en The educational role of the Liturgy of Holy Mass
pl Wychowawcza rola liturgii Mszy Świętej.
en third countries: Albania, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Andorra, Liechtenstein and the Holy See (Vatican City State
pl krajów trzecich: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu
en Matrimonial love like a way to create holy on a base of the chosen subject literature.
pl Miłość małżeńska jako droga realizacji powołania do świętości na podstawie wybranej literatury przedmiotu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5993 zdań frazy Holy Smoke!.Znalezione w 6,548 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.