Tłumaczenia na język polski:

  • Święty dym   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

holy smoke
no noǃ
Holy Smoke
Holy Smoke

Przykładowe zdania z "Holy Smoke!", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Holy smoke and gunpowder!
pl Tam do kroćset!
en Holy smoke and gunshot!
pl Tam do kroćset!
en Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father
pl Tylko biały dym oznacza...... że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego
en Holy smoke, Eddie, another one?
pl Na boga, Eddie, jeszcze jedna?
en Not until the smoke is white...... will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.For now, the Vatican seat of ultimate power remains vacant
pl Tylko biały dym oznacza,/ że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego./ Na razie, najwyższy urząd władzy/ w Watykanie pozostaje bez obsady
en Holy smokes, is that you?As I live and breathe
pl Do diaska, to ty?
en Holy smokes!
pl O matko boska!
en Holy smoke, my friends
pl Boże święty!
en One morning, the bishop placed his hand upon her thigh. " " ' Holy Father, ' cried she
pl Pewnego dnia biskup położył swą rękę na jej udzie. " " ' Święty Ojcze, krzyknęła
en "The Hospitality of Abraham" (Genesis 18, 1-15) as a theological basis of the "Holy Trinity" icon by Andriei Rublov.
pl "Gościna u Abrahama" (Rdz. 18, 1-15) jako teologiczna podstawa ikony "Trójca Święta" Andrieja Rublowa.
en Happy Holi to you
pl Wesołego Święta dla wszystkich
en Phanar means 'beacon', and you, Your Holiness, have always been a beacon of reconciliation and peace for the faithful in the Orthodox world and beyond.
pl Fanar znaczy "światło przewodnie”, a wasza świątobliwość zawsze był przewodnim światłem pojednania i pokoju dla wiernych w świecie prawosławia i poza nim.
en third countries: Andorra, Liechtenstein, the Holy See (Vatican City State), Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, and Serbia, as well as Kosovo under UNSC Resolution
pl kraje trzecie: Andory, Liechtensteinu, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii, jak również Kosowa na mocy rezolucji ‧/‧ Rady Bezpieczeństwa ONZ
en " He is the one who baptizes with the Holy Spirit. "
pl " Jest tym który chrzci Duchem Świętym "
en " In the name of the Father, the Son... "- Shut up!- "... and the Holy Spirit-- "- Shut up, please!
pl „ W imię Ojca, i Syna... ”- Zamknij się!
en My heart is filled with sorrow...... but I can find no reason to contest...... the just sentence of the Holy lnquisition
pl Z sercem wypełnionym bóIem, aIe nie znajduję powodów, by podważyć sprawiedIiwy wyrok Świętej Inkwizycji
en Kiss me and caress me...... my darling husband, please.We wave Christ and His holy blood
pl Z nami jest wiara w Pana i jego siła wieczysta!
en But leave that for a couple of hundred years to stew...... and next thing you know you have the Holy Catholic Church
pl Niech to się przetrawi przez kilkaset lat... i mamy Święty KościóKatolicki
en Through this holy anointing, may the Lord in His love
pl Przez to święte namaszczenie, niech pan w swej miłości
en He' s been working for Thorn, conspiring to murder the holy child
pl Pomaga Thornowi odnależć i zabić święte dziecię
en [ Man ]Dearly beloved, we are gathered here tonight... to celebrate the union of two people in holy matrimony
pl Kochani, zebraliśmy się tu dzisiaj aby uczcić związek dwojga ludzi zawarciem małżeństwa
en I realized this morning that it was the feast of the Ascension, and I was feeling badA lot of holy days have come and gone since you last called
pl Dzisiaj jest święto Wniebowstąpienia./ Było mi smutno./ Od twojego ostatniego telefonu minęło już kilka świąt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5993 zdań frazy Holy Smoke!.Znalezione w 2,543 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.