Tłumaczenia na język polski:

  • Święty dym   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

holy smokeno noǃ

Przykładowe zdania z "Holy Smoke!", pamięć tłumaczeniowa

add example
Holy smoke and gunpowder!Tam do kroćset!
Holy smoke, Eddie, another one?Na boga, Eddie, jeszcze jedna?
Holy smoke, my friendsBoże święty!
Holy smokes, is that you?As I live and breatheDo diaska, to ty?
Not until the smoke is white...... will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.For now, the Vatican seat of ultimate power remains vacantTylko biały dym oznacza,/ że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego./ Na razie, najwyższy urząd władzy/ w Watykanie pozostaje bez obsady
Holy smoke and gunshot!Tam do kroćset!
Holy smokes!O matko boska!
Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy FatherTylko biały dym oznacza...... że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego
Calls on the Council to ascertain what exactly happened during the negotiations between the People’s Republic of China and the envoys of His Holiness the Dalai Lamawzywa Radę do sprawdzenia, co dokładnie wydarzyło się w czasie negocjacji między Chińską Republiką Ludową a wysłannikami Jego Świątobliwości Dalajlamy
The author and printer, A. Torchia, was burned by the Holy Inquisition, along with all his worksJej autora i wydawcę, A.Torchię, spalono na stosie. Jego dzieła też
The Supreme Sacred Congregation of the Holy Office as a jurisdictional machine supporing the authorieties of the Roman Catholic ChurchŚw. Oficjum jako aparat sądowniczy wspierający władzę Kościoła Katolickiego
Customs and ceremonies time of lent and Easter in parish Holy Katarzyny Aleksandryjskiej in Grzywnie.Zwyczaje i obrzędy czasu wielkiego postu i Wielkanocy wśród mieszkańców parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie
whereas eight rounds of dialogue between the envoys of His Holiness the Dalai Lama and representatives of the Chinese Government have produced no breakthrough and no further talks are plannedmając na uwadze, że osiem rund dialogu między wysłannikami Jego Świątobliwości Dalajlamy a przedstawicielami rządu chińskiego zakończyło się fiaskiem oraz że nie planuje się dalszych rozmów
Your Majesty should know that His Holiness Pope Clement...... has escaped Castel St. AngeloWasza wysokość powinien wiedzieć, że papież Klemens uciekł z Zamku Świętego Anioła
God, the Holy Spirit, commands you" Bóg, Duch Święty, ci rozkazuje!
I was a prisoner of the Holy AgonyByłem więźniem Męki Pańskiej
Some billionaire has got the Holy Grail in his library on Fifth Avenue?Jakiś miliarder ma Graala w swojej bibliotece na ‧.Alei?
Oh, Jesus Christ, Holy Mary, Mother of God!Jezu Chryste, Święta Mario, Matko Boża!
love of our Father and the peace of the Holy Spirit be with youNiech łaska i miłość naszego Ojca i pokój Ducha Świętego będą z wami wszystkimi
This Regulation shall apply without prejudice to the International Treaty (Concordat) between the Holy See and Portugal, signed at the Vatican City on ‧ MayNiniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla Traktatu Międzynarodowego (Konkordatu) między Stolicą Apostolską a Republiką Portugalską, podpisanego w Watykanie ‧ maja ‧ r
The educational role of the Liturgy of Holy MassWychowawcza rola liturgii Mszy Świętej.
third countries: Albania, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Andorra, Liechtenstein and the Holy See (Vatican City Statekrajów trzecich: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu
Matrimonial love like a way to create holy on a base of the chosen subject literature.Miłość małżeńska jako droga realizacji powołania do świętości na podstawie wybranej literatury przedmiotu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5993 zdań frazy Holy Smoke!.Znalezione w 6,589 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.