Tłumaczenia na język polski:

  • Ha’Yud-Alef Stadium   

Przykładowe zdania z "HaYud-Alef Stadium", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I' m pitching tomorrow night in Yankee Stadium
pl Bede jutro grał na stadionie Jankesów. a
en But back there, in the stadium that The Rutles came in ‧ to a capacity house, a sell- out
pl Nie tu, na parkingu, oczywiście...... ale... tam dalej, na stadionie, gdzie The Rutles przybyli w ‧ na wyprzedaż
en The preferred transmission support is Stadium, sent to an address to be notified by Eurostat
pl Preferowanym środkiem przesyłania jest Stadium. Adres dostarczany jest przez Eurostat
en They named LSU' s stadium Death Valley because of this story
pl Nazwali stadion LSU Doliną Śmierci właśnie przez tą historię
en The patio was my stadium
pl Patio było moim stadionem
en Football stadium as a space of expression of social and political attitudes
pl Stadion piłkarski jako przestrzeń wyrażania postaw społeczno-politycznych
en We' re going to need a police escort for that US bus, to and from the stadium
pl Trzeba dodatkowo chronić autobus amerykańskiej drużyny
en LocaI ‧, so I got to know aII the ushers... at Yankee Stadium and Shea, too
pl Lokum ‧, więc musiałem znać wszystkich bileterów... na Stadionie Jankesów i Shea, także
en Giants Stadium
pl Stadion olbrzymów
en I guess he' s in that big stadium in the sky
pl Myślę, że jest na wielkim stadionie w niebie
en Knebworth Stadium
pl Stadion Knebwortha
en 10th Anniversary Stadium in the perspective of landscape changes of Warsaw
pl Stadion X-lecia w perspektywie przekształceń krajobrazowych Warszawy
en Representations of West Ham United Football Club and Tottenham Hotspur in British newspapers in their argument over The Olympic Stadium ownership; a textual analysis with educational applications.
pl Reprezentacja drużyn piłkarskich West Ham United i Tottenham Hotspur w sporze o przejęcie Stadionu Olimpijskiego w brytyjskich gazetach; analiza lingwistyczna z aplikacją edukacyjną.
en There' ‧ be a Iot of traffic near the stadium
pl Przy stadionie będzie duży ruch
en His final words were details about a burial in this stadium
pl Jego ostatnie słowa szczegółowo opisywały pochówek na tym stadionie
en Data files with the characteristics as described under ‧.‧ shall be sent with consignment type X-TABLE-DATA (see STADIUM client
pl Pliki danych o cechach opisanych w pkt ‧.‧ przesyłane są z przesyłką typu DANE Z TABELI X (patrz: program STADIUM-Client
en Stadium hooliganism as a negative phenomenon causing public disorder
pl Chuligaństwo stadionowe jako negatywne zjawisko wywołujące zakłócenie porządku publicznego
en I' il be sitting in the west wing of the stadium
pl Ja będę siedziała... we wschodniej części stadionu
en Only seven stops to the soccer stadium
pl Do stadionu tylko ‧ przystanków
en I thought Jimmy Hoffa being buried in Giants Stadium was an urban legend
pl A myślałem, że pogrzeb Jimmy' ego Hoffy na Stadionie Gigantów to legenda
en Inside the stadium or just nearby?
pl Na stadionie czy w okolicy?
en " when you have your own statue outside the stadium, you don' t come off the bench. "
pl " kiedy ty masz twój własny posąg na zewnątrz stadionu, ty być nie odpadam ława. " [ Śmiechy ]
en This is a very small stadium
pl To bardzo mały stadion
en Those stadium lights, how' d you manage that?
pl Jak ci się udało z tymi reflektorami na stadionie?
en Sports stadiums - the history and function in the urban space of cities on the example of the complex of EURO 2012 in Poland.
pl Stadiony sportowe - historia i funkcja w przestrzeni urbanistycznej miast na przykładzie obiektów EURO 2012 w Polsce.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 396 zdań frazy HaYud-Alef Stadium.Znalezione w 0,633 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.