Tłumaczenia na język polski:

  • Gmina Parysów   

Przykładowe zdania z "Gmina Parysów", pamięć tłumaczeniowa

add example
e-public office, or informatization of public administration on example of gmina długołękae-urząd, czyli informatyzacja administracji publicznej na przykładzie gminy długołęka.
Onomastics of locality and in gmina streets Mierzęcice as source of regional information about Zagłębie DąbrowskieNazewnictwo miejscowości i ulic w gminie Mierzęcice jako źródło informacji regionalnej o Zagłębiu Dąbrowskim
Financing environmental tasks on a municipal level: An examination of the Gmina Jadów case study.Finansowanie zadań środowiskowych w gminach na przykładzie gminy Jadów.
The proposition to promote chosen tourist valors in Gmina Mosina in the light of survey researcher.Propozycja promocji wybranych walorów turystycznych gminy Mosina w świetle badań ankietowych.
Counteraction alcoholism in families in the area of gmina BielanyPrzeciwdziałanie alkoholizmowi w rodzinach na terenie Gminy Bielany
Activation of local community through activity of abstract of culture and social Gmina MichałowiceAktywizacja społeczności lokalnej poprzez działalność Referatu Kultury i spraw społecznych Gminy Michałowice
Natural conditionality of phenomena of second houses in the area of gmina DobrePrzyrodnicze uwarunkowania zjawiska "drugich domów" na terenie gminy Dobre
The budget of a local government unit based on the example of the Town and Gmina of SkępeBudżet jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Skępe
Tasks and range of the operationof "gmina"Zadania i zakres działania gminy
Social infrastructure in favor of young people in gmina Mazovian Grodzisk in years 2004-2007Infrastruktura społeczna na rzecz młodzieży w gminie Grodzisk Mazowiecki w latach 2004-2007.
Promotion as instrument of territorial marketing on example of gmina KorycinPromocja jako narzędzie marketingu terytorialnego na przykładzie Gminy Korycin
Settlement of accounts regarding European Union funds for the financing of gmina activitiesRozliczanie funduszy unijnych finansujących zadania gminy
Third Sector Organisations in Gmina PluznicaOrganizacje trzeciego sektora w Gminie Płużnica
European Union Funds as a financing source of the agriculture development and ruraldistricts (on the example of gmina Sokoły)Fundusze unijne jako źródło finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Sokoły)
Subventions and grants of units of local governments of example of gmina Obrowo in years 2004-2008Subwencje i dotacje jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Obrowo w latach 2004-2008
Gminas as assigns of regional operative programs in years 2007-2013Gminy jako beneficjenci regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013
Sources of funding sports investments in Gmina PomiechówekŹródła finansowania inwestycji sportowych w Gminie Pomiechówek
Prospects of development of gminas Radzymin as gminas satelickiej.Perspektywy rozwoju gminy Radzymin jako gminy satelickiej.
Local authorities as the organizer of cultural life.On the example of local cultural activities of Sompolno town & administrator regions (gminas)Samorząd terytorialny jako organizator zycia kulturalnego (Na przykładzie lokalnej działalności kulturalnej Miasta i Gminy Sompolno
Rural tax as source of revenue of gmina.Podatek rolny jako źródło dochodu gminy
The development of agrotourism in the Uscie Gorlickie gminaRozwój agroturystyki w gminie Uście Gorlickie
Influence of tourism on socio-economic changes of gmina KamienicaWpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne gminy Kamienica
Internal audit in the public sector. The case of the Gmina Miasto Puławy.Audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie Gminy Miasto Puławy
"The social aspects of tourism on the rural areas using the example of the gmina Pomiechówek"Społeczne aspekty turystyki na terenach wiejskich na przykładzie gminy Pomiechówek
The budget of country borough in the years 2006-2008 on example of Gmina BądkowoBudżet gminy w latach 2006-2008 na przykładzie Gminy Bądkowo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 176 zdań frazy Gmina Parysów.Znalezione w 0,919 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.