Tłumaczenia na język polski:

  • Garfield   
     
    Garfield (film)

Przykładowe zdania z "Garfield: The Movie", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Reporting live from the scene, Chris Garfield
pl Mówi nasz reporter z miejsca zdarzenia Chris Garfield
en And now, some opening remarks from this year' s master of ceremonies and the perennial winner of Fun Fest, please welcome Garfield
pl Teraz kilka słów na początek od tegorocznego mistrza ceremonii i wieloletniego zwycięzcy Festynu Humoru, powitajmy Garfielda
en " However, Elliot Garfield made a splendid wicked witch of the north! "
pl Jednakże Elliot Garfield stworzył świetną postać Złej Czarownicy z Północy "!
en Our next act, the one and only Garfield!
pl Nasz następny numer i najwspanialszy Garfield!
en The Times said, " Elliot Garfield researched Richard ill
pl Times napisał
en Yeah, there' s no room for anybody else in Garfield' s world
pl Nie ma już miejsca dla nas w twoim świecie Garfield
en Good morning- Garfield!
pl Dzień dobry Garfield
en Mrs. Garfield
pl Pani Garfield?
en Garfield, are you sure you don' t wanna dance with me?
pl Garfield, pewien jesteś że nie chcesz ze mną tańczyć?
en Hey, Garfield
pl Hej, Garfield
en Where' s Garfield?
pl Gdzie Garfield?
en Nice going, Garfield
pl Piękny ruch, Garfield
en Package for Robert Garfield
pl Paczka dla Roberta Garfielda.- Tak
en Come on, Garfield, let' s do something I wanna do this year
pl Proszę cię, Garfield, zróbmy w tym roku to, co ja chcę
en So do you have any regrets?/ Garfield, maybe
pl Żałuje pan czegoś?Być może " Garfielda "
en Mr. Garfield
pl Pan Garfield?
en Lana Turner and John Garfield, right?
pl Lanę Turner i Johna Garfielda
en Bobby Garfield!
pl Bobby Garfieldzie!
en You' re a barrel of laughs, Garfield
pl Jesteś bardzo zabawny, Garfield
en Some things are more important than winning, Garfield
pl Jest kilka rzeczy ważniejszych od wygranej, Garfield
en He' s here!/ It appears Garfield is only a moment away./ For now, you will all have to be content gazing upon my beauty
pl Jest tutaj!/ Wygląda na to, że Garfield będzie za chwilkę./ Przez ten czas możecie/ napawać się mą urodą
en And then you say something like, " Oh, Garfield
pl A potem ty mówisz coś w rodzaju, " Och, Garfield
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3259588 zdań frazy Garfield: The Movie.Znalezione w 557,106 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.