Tłumaczenia na język polski:

  • Oko obserwatora   
     
    Eye of the Beholder (film)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

beauty is in the eye of the beholder; nie to ładne, co ładne, ale to co się komu podoba

Przykładowe zdania z "Eye of the Beholder", pamięć tłumaczeniowa

add example
Haven' t you ever heard the phrase " Beauty is in the eye of the beholder "?Nie.Nie znasz powiedzenia:,, Piękno tkwi w oku patrzącego,,?
Ridiculous is in the eye of the beholder, MajorGrecy, Syjamczycy, Etiopczycy, Turcy
Is beauty is the eye of the beholder? Unreal image of a woman as an advertising strategy adopted by Polish cosmetics producers.Piękno leży w oku patrzącego? Nierzeczywisty wizerunek kobiet w reklamie jako strategia reklamowa kosmetyków polskich marek
Pretty is in the eye of the beholderPatrzący widzi tylko urodę
A largesse universal, like the sun... his liberal eye doth give to everyone, thawing cold fear... that mean and gentle all... behold, as may unworthiness define, a little touch of Harry in the nightOko jego szczodrze, niby słońce, obdziela wszystkich, dławiąc zimną trwogę.Więc cała szlachta i lud pospolity mogą z Henrykiem zetknąć się tej nocy
Beauty is altogether in the eye of the beholder.Piękno tkwi w oczach patrzącego.
So, I guess, what I' m trying to say is that the perfect woman is is pretty much in the eye of the beholderWięc, jak sądzę, próbuję powiedzieć, że idealna kobieta... powstaje w oku widza
That’ s in the eye to beholderZależy jak na to spojrzeć
Behold the eternal glory of Jetfire!Ujrzyjcie wieczną chwałę Jetfire' a!
Behold the cross on which hung the saviour of the worldOto krzyż na którym zawisnął Zbawca świata
Behold the Eighth Wonder of the WorldOto Ósmy Cud Świata
And then one day, lo and behold, she wakes at daybreak and starts to walk, one day she goes, who can tell why, she turns off toward the mountains, goes up through the forest, follows the paths running along the tops of the mountains of Siam.Potem budzi się o świcie i zaczyna maszerować, pewnego dnia wyrusza nie wiadomo po co, idzie na przełaj w stronę gór, przechodzi przez las i idzie dalej, ścieżkami wzdłuż grzbietu łańcucha górskiego Syjamu.
" Just beyond the fall of grace, behold that ever- shining place. "" Tylko pod powierzchnią tego co widać, ujrzymy wiecznie jasny świat. "
Behold...... the dental environment... of the futureDostrzeż...... środowisko dentystyczne... przyszłości
His cap was drawn down over his eyebrows, and his two thick lips were trembling, which added a look of stupidity to his face; his very back, his calm back, was irritating to behold, and she saw written upon his coat all the platitude of the bearer.Kaszkiet miał nasunięty na brwi, a grube wargi nie przestawały mu dygotać, przez co twarz nabierała nieco głupkowatego wyrazu; nawet jego plecy, choć nieruchome, były irytujące, wydawało się jej, że surdut zdradza całą pospolitość jego osobowości.
In order to discover the rules of society best suited to nations, a superior intelligence beholding all the passions of men without experiencing any of them would be needed. This intelligence would have to be wholly unrelated to our nature, while knowing it through and through; its happiness would have to be independent of us, and yet ready to occupy itself with ours; and lastly, it would have, in the march of time, to look forward to a distant glory, and, working in one century, to be able to enjoy in the next. It would take gods to give men laws.Dla wykrycia najlepszych norm społecznych, odpowiadających narodom, potrzeba wyższej inteligencji, która widziałaby wszystkie namiętności ludzkie, nie odczuwając żadnej z nich; która nie miałaby żadnego związku z naturą naszą, a znała ją jednak do gruntu; której szczęście byłoby niezależne od nas wszystkich, a która mimo to zechciałaby zająć się naszym; która by w końcu, przygotowując sobie w postępie czasów daleką sławę, mogła pracować w jednym wieku, używać zaś (owoców zasługi) w innym. Do nadawania praw ludziom, trzeba by oggów.
All, behold the dreaded fate of Troy... that once stood proud and light upon the hills of Sparta!Zważcie na przerażający los Troi, która niegdyś stała dumna i lekka na wzgórzach Sparty
Behold the tyranny of the WarlordSpójrzcie na tyranię Nefrytowego Władcy
Behold the Argonath, the pillars of the kingsOto Argonath, kolumny królów
Behold the glory of Jetfire!Strzeż się Jetfire!
Behold the sword of powerPodziwiajcie miecz potęgi
The resurgence of the Orthodox Church in Eastern Europe since the fall of the Iron Curtain has truly been a marvel for the world to behold.Odrodzenie się kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej, jakie nastąpiło od opadnięcia żelaznej kurtyny jest doprawdy cudem na skalę światową.
Now behold the awful price of treasonPonieś straszliwą cenę zdrady
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3693271 zdań frazy Eye of the Beholder.Znalezione w 795,334 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.