Tłumaczenia na język polski:

  • Klan Armstrong   

Przykładowe zdania z "Clan Armstrong", pamięć tłumaczeniowa

add example
en As good a cook as Hildegarde Schmidt must have been to the Armstrong household
pl Jeżeli Hildegarde Schmidt była dobra kucharką, to musiała należeć do gospodarstwa domowego Amstrongów
en I' m happy as the day Louis Armstrong walked on the moon!
pl Jestem tak szczęśliwy, wtedy gdy Louis Armstrong chodził po księżycu
en Bean:Can' t think of a negative thing about Neil Armstrong
pl Nie mogę wymyślić żadnej negatywnej cechy Neil' a Armstrong' a
en Armstrong:[ On radio ] Stand by
pl Jestem w gotowości
en The day Armstrong set foot on the moon
pl Jak Armstrong stanął na Księżycu
en You' re a desperate man, Armstrong
pl Jesteś zdesperowany, Armstrong
en Armstrong, you keep Sullivan alive
pl Armstrong, musi pan wstrzymać egzekucję Sullivana
en None of the suspects had the same birthday as this phantom caller.Bill Armstrong
pl Żaden z podejrzanych nie miał urodzin w tym samym dniu, co ten upiór
en When Armstrong set foot on the moon, he found this candy
pl Kiedy Amstrong wylądował na księżycu, znalazł te cukierki
en Where' s Armstrong?
pl Gdzie jest Armstrong?
en You must be Mr. Armstrong
pl A pan nazywa się Armstrong?
en Was that Armstrong?
pl Są dwie główne stacje antenowe
en You and Armstrong never would have found her
pl Ty i Armstrong nigdy byście jej nie znaleźli
en Mr. Allen, I' m Inspector Bill Armstrong
pl Jestem Inspektor Bill Armstrong
en Mr. Allen, I' m Inspector Bill Armstrong
pl Panie Allen, jestem inspektor Bill Armstrong
en And I' m Neil Armstrong
pl A ja jestem Neil Armstrong
en Look, off the record, Bill Armstrong checked this out
pl Tylko między nami, Bill Armstrong sprawdził to
en Take Mr. Armstrong' s glass
pl Weź szklankę pana Armstronga
en You should see your face, Armstrong!
pl Szkoda, że nie możesz się zobaczyć!
en An action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ May ‧ by Dypna Mc Sweeney, residing in Brussels, and Pauline Armstrong, residing in Overijse (Belgium), represented by Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean Noël Louis and Etienne Marchal, lawyers, with an address for service in Luxembourg
pl W dniu ‧ maja ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Dypny Mc Sweeney, zamieszkałej w Brukseli i Pauline Armstrong, zamieszkałej w Overijse (Belgia), reprezentowanych przez adwokatów Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina, Alberta Coolena, Jeana-Noëla Louisa i Etienne Marchala, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en " When Armstrong gets to the moon, what should he do? "
pl " co jest najważniejszą czynnością? "
en Jumpin' Jack Armstrong!Pierce, you can' t send a bill to the U. S. Army
pl Przy okazji załatwiłem ci dwie koszule z zaopatrzenia oficerskiego
en In 1969 the American Neil Armstrong was the first man to walk on the moon; the Voyager missions, launched in 1977, have left the solar system, meaning that astronomers will be able to discuss not only the outer reaches of our galaxy but the outskirts of the whole of the visible universe.
pl Amerykanin Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który stanął na księżycu; misje Voyagera, rozpoczęte w roku 1977, sięgnęły poza układ słoneczny, co oznacza, że astronomowie będą w stanie poznać nie tylko przestrzeń kosmiczną należącą do naszej galaktyki, lecz również krańce całego widocznego wszechświata.
en ' Tween Armstrong and Buzz Aldrin the lunar surface near
pl By doświadczać człowieka na nieba obłokachZgłębiającego Księżyc i gwiazdy
en In the matter of Her Majesty versus Patrick Armstrong... the case is hereby dismissed
pl W sprawie Jej Królewskiej Mości przeciwko Patrickowi Armstrongowi... sprawa zostaje umorzona
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 283 zdań frazy Clan Armstrong.Znalezione w 1,03 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.