Tłumaczenia na język polski:

  • Klan Armstrong   

Przykładowe zdania z "Clan Armstrong", pamięć tłumaczeniowa

add example
Armstrong Medical Hospital, formerly known as the Arthur Ferrey medical wingSzpital Medyczny Armstronga, znany wcześniej jako Skrzydło Medyczne Arthur Ferrey' a
In the matter of Her Majesty versus Patrick Armstrong... the case is hereby dismissedW sprawie Jej Królewskiej Mości przeciwko Patrickowi Armstrongowi... sprawa zostaje umorzona
Take Mr. Armstrong' s glassWeź szklankę pana Armstronga
In 1969 the American Neil Armstrong was the first man to walk on the moon; the Voyager missions, launched in 1977, have left the solar system, meaning that astronomers will be able to discuss not only the outer reaches of our galaxy but the outskirts of the whole of the visible universe.Amerykanin Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który stanął na księżycu; misje Voyagera, rozpoczęte w roku 1977, sięgnęły poza układ słoneczny, co oznacza, że astronomowie będą w stanie poznać nie tylko przestrzeń kosmiczną należącą do naszej galaktyki, lecz również krańce całego widocznego wszechświata.
Armstrong, you keep Sullivan aliveArmstrong, musi pan wstrzymać egzekucję Sullivana
Mr. Allen, I' m Inspector Bill ArmstrongPanie Allen, jestem inspektor Bill Armstrong
Think of Neil ArmstrongPomyśl o Neilu Armstrongu
Keep your eyes open, ArmstrongNiech pan uważa, Armstrong
There are other names in the Armstrong household that I cannot recallJakieś inne nazwiska służby domowej Armstrongów, których nie mogę sobie przypomnieć?
You and Armstrong never would have found herCheri Jo Bates była prezentem.Dałem ci ją
First Hill, then Conlon, Armstrong, Richardson... confessed to the bombingNajpierw Hill, potem Conlon, Armstrong, i Richardson... przyznali się do bombardowania
Come ‧: ‧, if Armstrong hasn' t walked... this Dish points to the moonCo jest?Chcą opuścić pojazd. Armstrong przerwał sen
You' re a desperate man, ArmstrongJesteś zdesperowany, Armstrong
Look, off the record, Bill Armstrong checked this outA jeśli...?Tylko między nami, Bill Armstrong sprawdził to
None of the suspects had the same birthday as this phantom caller.Bill ArmstrongŻaden z podejrzanych nie miał urodzin w tym samym dniu, co ten upiór
Armstrong and his dupe Richardson, who carried the bombArmstrong i jego koleżanka Richardson, którzy dostarczyli bomby
When I start playing jazz with Louis Armstrong and Gene KrupaGrając jazz z Armstrongiem czy Krupą
Was that Armstrong?Są dwie główne stacje antenowe
I' m Dr. Armstrong, director of the hospitalJestem dr Armstrong, dyrektor szpitala
Bean:Can' t think of a negative thing about Neil ArmstrongNie mogę wymyślić żadnej negatywnej cechy Neil' a Armstrong' a
You got a busy afternoon lined up, Mr. ArmstrongMa pan napięte plany na popołudnie
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ May ‧ by Dypna Mc Sweeney and Pauline Armstrong against the Commission of the European CommunitiesSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Dypnę Mc Sweeney i Pauline Armstrong przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
An American...... named Neil Armstrong will be the first man to walk on the moonAmerykanin... nazwiskiem Neil Armstrong będzie pierwszym człowiekiem na Księżycu
I' m happy as the day Louis Armstrong walked on the moon!Jestem tak szczęśliwy, wtedy gdy Louis Armstrong chodził po księżycu
As good a cook as Hildegarde Schmidt must have been to the Armstrong householdJeżeli Hildegarde Schmidt była dobra kucharką, to musiała należeć do gospodarstwa domowego Amstrongów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 283 zdań frazy Clan Armstrong.Znalezione w 0,816 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.