Tłumaczenia na język polski:

 
Abbreviation Bundesrepublik Deutschland, the Federal Republic of Germany.

Przykładowe zdania z "BRD", pamięć tłumaczeniowa

add example
Therapeutic and preventive treatment of bovine respiratory disease (BRD) associated with Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Histophilus somniLeczenie i zapobieganie chorobom dróg oddechowych bydła (syndrom oddechowy bydła, BRD) związanych z zakażeniem Manheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni
Klaus Hennig (Bund enteigneter/arisierter Juden durch die BRD (BJDKlaus Hennig (Bund enteigneter/arisierter Juden durch die BRD (BJD)) (nr
Cattle Treatment and prevention of bovine respiratory disease (BRD) associated with Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni and Mycoplasma bovis sensitive to tulathromycinBydło Leczenie i profilaktyka chorób układu oddechowego u bydła (BRD) związanych z zakażeniem Mannheimia haemolityca, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis, wrażliwymi na tulatromycynę
For the prevention of BRD the effect of Zactran was studied in comparison to placebo (dummy treatment) in cattle which had been in contact with diseased animals on the same farm and, therefore, likely to also develop the diseaseW przypadku zapobiegania BRD działanie preparatu Zactran badano w porównaniu z placebo (leczenie obojętne) u bydła, które miało styczność z chorymi zwierzętami w tym samym
When using Zactran to prevent BRD the presence of the disease in the herd should be established firstPrzed rozpoczęciem zapobiegawczego podawania preparatu Zactran należy potwierdzić obecność choroby w stadzie
Gamithromycin levels in lung reached a maximum in less than ‧ hr, with lung-to-plasma ratio of > ‧ indicating that the drug was absorbed rapidly into the target tissue for BRDMaksymalny poziom w tkance płucnej gamytromycyna osiągała w czasie krótszym niż ‧ godziny, przy czym stosunek jej stężenia w płucach do stężenia w osoczu wynosił > ‧ wskazującym na szybkie wchłanianie leku do tkanki docelowej dla BRD
For the treatment of BRD, the effect of Zactran was studied in comparison to another macrolide antibiotic (tulathromycin) already authorised in the EU, in cattle already affected by the diseaseW przypadku leczenia BRD działanie preparatu Zactran badano, porównując preparat z innym antybiotykiem makrolidowym (tulatromycyna), dopuszczonym do obrotu w UE u bydła, które już zapadło na tę chorobę
The broad spectrum antimicrobial activity of gamithromycin includes Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Histophilus somni, the bacterial pathogens most commonly associated with BRDSzerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego gamytromycyny obejmuje Mainheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni, a więc patogeny bakteryjne najczęściej związane z BRD
Zactran has been shown to be efficacious in the treatment and prevention of BRD, associated with Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Histophilus somniWykazano, że preparat Zactran jest skuteczny w leczeniu BRD związanym z bakteriami Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni i ich zapobieganiu
The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) concluded that the benefits of Zactran exceeded the risks for the therapeutic and preventive treatment of bovine respiratory disease (BRD) associated with Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Histophilus somni, (the presence of the disease in the herd should be established before preventive treatment) and recommended that Zactran should be given a marketing authorisationKomitet ds.Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Zactran przewyższają ryzyko w terapeutycznym i zapobiegawczym leczeniu chorób dróg oddechowych bydła (BRD) związanych z bakteriami Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni (należy potwierdzić obecność choroby w stadzie przed leczeniem zapobiegawczym) i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Zactran do obrotu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11 zdań frazy BRD.Znalezione w 0,694 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.